Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zbiory danych badawczych online

Czym są zbiory danych badawczych online? Aspekty metodologiczne i poznawcze, O jakich danych mówimy?
Po co tworzyć zbiory danych empirycznych?
Czy można powtórnie wykorzystywać dane empiryczne, zwłaszcza pochodzące z badań jakościowych?
Jak znaleźć dane badawcze?
Globalne inicjatywy i dedykowane serwisy wyszukiwawcze

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Zbiory danych badawczych online

 1. 1. Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie informacją w nauce” Katowice, 27-28 listopada 2014 1
 2. 2. • Czym są zbiory danych badawczych online? • Aspekty metodologiczne i poznawcze – O jakich danych mówimy? – Po co tworzyć zbiory danych empirycznych? – Czy można powtórnie wykorzystywać dane empiryczne, zwłaszcza pochodzące z badań jakościowych? • Jak znaleźć dane badawcze? – Globalne inicjatywy i dedykowane serwisy wyszukiwawcze 2
 3. 3. CZYM SĄ ZBIORY DANYCH BADAWCZYCH ONLINE? 1 3
 4. 4. • Archiwa danych • Repozytoria danych • Research data collections • Research data archives • Research data repositories 4
 5. 5. Są to intencjonalnie stworzone zbiory danych/materiałów, powstałych w wyniku badań empirycznych w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzonych na potrzeby konkretnych projektów badawczych. Termin ten nie określa wszystkich istniejących kolekcji danych, które ewentualnie mogłyby „przydać się” w dociekaniach naukowych, lecz tylko te, które obejmują materiały uzyskane w rezultacie badań, a także zostały zorganizowane celowo, odpowiednio uporządkowane, opisane metadanymi i przygotowane do udostępniania (Cisek 2014, w druku). 5
 6. 6. ASPEKTY METODOLOGICZNE I POZNAWCZE 2 6
 7. 7. • Dane vs. opracowania naukowe • Dane powstałe w badaniach ilościowych, pozytywistycznych • Dane powstałe w badaniach jakościowych, rozumiejących • Dane niewywołane, zastane • Dane wywołane 7
 8. 8. • Audiowizualne, • Dźwiękowe, • Graficzne, • Multimedialne, • Tekstowe 8
 9. 9. ? • Dla • Dla – Ale – czy można powtórnie wykorzystywać dane empiryczne? • Dane zgromadzone w badaniach ilościowych – raczej nie ma problemu • Dane zgromadzone w badaniach jakościowych – jest problem 9
 10. 10. , np. powrót po latach do tych samych badanych albo przynajmniej do tej samej grupy społecznej, , np. zbadanie istniejących danych empirycznych inną metodą/techniką (komparatystyka metodologiczna), , co może zaowocować uchwyceniem innego aspektu badanego wycinka rzeczywistości. Kolejna analiza istniejących materiałów, przeprowadzona w odmiennych ramach pojęciowych często pozwala odnaleźć relacje i treści, których dotąd nikt nie zauważył, • wykorzystanie tego samego, „starego” materiału empirycznego do 10
 11. 11. • Z powodów • Z powodów 11
 12. 12. JAK ZNALEŹĆ DANE BADAWCZE? 3 12
 13. 13. , serwis wyszukiwawczy archiwów danych badawczych, obejmujący obecnie (listopad 2014) 992 repozytoria z wszystkich dziedzin nauki, w tym humanistycznych i społecznych, , założona w 2009 roku międzynarodowa organizacja non-profit, mająca na celu ułatwienie dostępu do danych badawczych w Internecie, (dotyczy danych otwartych, mocno niekompletny) , istniejące od 2008 roku przedsięwzięcie Międzynarodowej Rady Nauki (International Council for Science), z dostępem do zbiorów danych badawczych poprzez Data Portal , – Registry of research data repositories , rejestr powstały w 2012 roku w Niemczech, w listopadzie 2014 indeksujący ponad 1000 archiwów danych badawczych z całego świata 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. • Archiwum Danych Jakościowych • Qualitative Data Repository QDR https://qdr.syr.edu/ • UK Data Service http://ukdataservice.ac.uk/ obejmujący ESDS Qualidata 17
 18. 18. Archiwizacja, opracowanie i udostępnianie naukowych danych empirycznych to interesujący i wielowymiarowy obszar badawczy, którym w informatologii warto się zająć. 18

×