Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫بيمبي‬ ‫مودول‬‫ڠ‬‫ن‬‫ڤڠ‬‫واسأن‬
‫تي‬ ‫ارس‬ ‫برفيكير‬ ‫كماهيرن‬‫ڠڬ‬( ‫ي‬KBAT)
‫ڤ...
2 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
CONTOH FRASA DAN KATA TUGAS YANG MENTAKSIR KBAT
BIL KONSTRUK KRITERIA KATA TUGAS...
3 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
BIL KONSTRUK KRITERIA KATA TUGAS CONTOH SOALAN
4 MENGAPLIKASI • Menggunakan
peng...
4 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
Pencemaran banyak memberi kesan buruk kepada alam sekitar.
CIRI SOALAN KBAT
Ayat...
5 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫بر‬ ‫مسجد‬ ‫دان‬ ‫سوراو‬‫ڤ‬‫منا‬ ‫اونتوق‬ ‫رانن‬‫ڠ‬‫ني‬‫ݢ‬‫بري‬ .‫سوسيال‬ ‫جاال...
6 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫جلسكن‬‫ڤ‬‫ند‬‫ڠ‬‫با‬ ‫اندا‬ ‫ن‬‫ݢ‬‫سسواتو‬ ‫يمانكه‬‫ڤ‬‫رو‬‫ݢ‬‫دا‬ ‫رم‬‫ڤ‬‫د‬ ‫د...
7 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫إ‬‫ممنتي‬ ‫امت‬ ‫سالم‬‫ڠ‬‫ستيا‬ ‫دري‬ ‫كصيحتن‬ ‫كن‬‫ڤ‬‫اس‬‫ڤ‬‫با‬ .‫يك‬‫ݢ‬‫دا‬ ...
8 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫هورايكن‬‫ڤ‬‫ند‬‫ڠ‬‫ترهاد‬ ‫اندا‬ ‫ن‬‫ڤ‬.‫برايكوت‬ ‫سيتواسي‬(4) ‫مركه‬
‫فكتا‬
‫ه...
9 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫إسالم‬ ‫اومت‬‫سري‬ ‫اد‬‫ڠ‬‫تيدق‬‫منشكوري‬‫ي‬ ‫رزقي‬‫ڠ‬‫ستيا‬ ‫دتريما‬‫ڤ‬‫س‬ ‫ها...
10 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫ڤ‬‫رسندي‬‫ڠ‬‫مرو‬ ‫ن‬‫ڤ‬‫اكن‬‫ساله‬‫ساتو‬‫ي‬ ‫عادة‬‫ڠ‬‫دالكوكن‬‫سماس‬‫مجليس‬‫ڤ...
11 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫كات‬ ‫مغوغكفكن‬ ‫ثابت‬ ‫بن‬ ‫زيد‬ ‫مغافاكه‬ ‫اندا‬ ‫فنداغن‬ ‫فد‬۲‫دأتس؟‬
‫فكتا...
12 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫جلسكن‬‫ساتو‬.‫دأتس‬ ‫جدوال‬ ‫برداسركن‬ ‫دبوات‬ ‫بوليه‬ ‫يغ‬ ‫كسيمفولن‬
‫فكتا‬
...
13 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫برضاءول‬ ‫سماس‬ ‫دأتس‬ ‫صفة‬ ‫مغافليكاسيكن‬ ‫اندا‬ ‫خارا‬ ‫جلسكن‬ ، ‫دأتس‬ ‫را...
14 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫دأتس‬ ‫كجادين‬ ‫دسباليق‬ ‫حكمة‬ ‫افاكه‬‫؟‬
‫فكتا‬
‫هوراين‬
‫داليل‬/‫جونتوه‬
‫ر...
15 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM
‫بركومندغ‬ ‫سدغ‬ ‫عصر‬ ‫أذن‬ ‫كتيك‬ ‫تلبؤيشين‬ ‫منونتون‬ ‫سدغ‬ ‫اندا‬.‫اكن‬ ‫ان...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

Modul bimbingan kbat merijah Slide 1 Modul bimbingan kbat merijah Slide 2 Modul bimbingan kbat merijah Slide 3 Modul bimbingan kbat merijah Slide 4 Modul bimbingan kbat merijah Slide 5 Modul bimbingan kbat merijah Slide 6 Modul bimbingan kbat merijah Slide 7 Modul bimbingan kbat merijah Slide 8 Modul bimbingan kbat merijah Slide 9 Modul bimbingan kbat merijah Slide 10 Modul bimbingan kbat merijah Slide 11 Modul bimbingan kbat merijah Slide 12 Modul bimbingan kbat merijah Slide 13 Modul bimbingan kbat merijah Slide 14 Modul bimbingan kbat merijah Slide 15
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Modul bimbingan kbat merijah

Télécharger pour lire hors ligne

bahan pqs

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à aimer ceci

Modul bimbingan kbat merijah

 1. 1. 1 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫بيمبي‬ ‫مودول‬‫ڠ‬‫ن‬‫ڤڠ‬‫واسأن‬ ‫تي‬ ‫ارس‬ ‫برفيكير‬ ‫كماهيرن‬‫ڠڬ‬( ‫ي‬KBAT) ‫ڤ‬‫السنة‬ ‫دان‬ ‫القرءان‬ ‫نديديقن‬ TABURAN SOALAN KBAT MENGIKUT SOALAN (BAHAGIAN B) SOALAN BILANGAN SOALAN/MARKAH SATU (PENG. AL-QURAN & PENG. AL-HADIS) 1 / 4 M DUA (PENG. AL-QURAN & PENG. AL-HADIS) 1 / 4 M TIGA (ULUM AL-QURAN) 1 / 4 M EMPAT (ULUM AL-HADIS) 1 / 4 M LIMA (AKHLAK) 1 / 4 M ENAM (TAMADUN) 1 / 4 M PERATUS BILANGAN SOALAN KESELURUHAN 30% JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 4 SOALAN X 4M = 16M PEMARKAHAN ITEM KETERANGAN MARKAH FAKTA - Menjawab soalan secara terus - Membuat ayat pernyataan 1 M HURAIAN - Masukkan KABUS/ kata hubung lain - Menerangkan fakta 1 M DALIL / CONTOH - Ayat Al-Quran / Hadis / Ijma’ Ulama’ - Perbuatan / Peristiwa / Isu Semasa 1 M RUMUSAN - Menyatakan pandangan menurut perspektif agama (wajib/harus/dituntut/digalakkan) - Ayat nasihat / ayat galakan - Mulakan ayat dengan ‘Oleh itu’/ ‘Justeru itu’ 1 M JUMLAH 4 M
 2. 2. 2 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM CONTOH FRASA DAN KATA TUGAS YANG MENTAKSIR KBAT BIL KONSTRUK KRITERIA KATA TUGAS CONTOH SOALAN 1 MENCIPTA • Merancang sesuatu perkara • Mereka cipta benda • Penulisan Kreatif • Gabungjalin semua maklumat • Membuat kesimpulan berdasarkan maklumat • Membuat analogi • Hasilkan • Gambarkan • Cadangkan • Gubal • Rancangkan • Sediakan • Buktikan • Bandingkan • Perincikan • Rumuskan • Jelaskan Hasilkan satu analogi yang menggambarkan Nahi Munkar dapat dilaksanakan bagi menangani gejala ponteng kelas di sekolah anda. BIL KONSTRUK KRITERIA KATA TUGAS CONTOH SOALAN 2 MENILAI • Memberi bukti • Mengesahkan • Mengktirik • Merumuskan • Memberi pendapat • Menilai • Menyokong dapatan • Jelaskan justifikasi • Huraikan pendapat • Apakah hubungan • Buktikan • Bandingkan • Bagaimana anda dapat mengesahkan • Bahaskan / Ulaskan Jelaskan / Buktikan mengapa hadis Maudhu’ tidak boleh dijadikan sebagai hujjah? BIL KONSTRUK KRITERIA KATA TUGAS CONTOH SOALAN 3 MENGANALISIS • Mengasingkan maklumat • Membuat andaian • Menciri • Memilih • Mengapakah • Jelaskan • Bagaimanakah • Wajarkah Jelaskan apa yang akan berlaku sekiranya masalah disiplin tidak ditangani dengan berkesan?
 3. 3. 3 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM BIL KONSTRUK KRITERIA KATA TUGAS CONTOH SOALAN 4 MENGAPLIKASI • Menggunakan pengetahuan sedia ada dalam situasi baru • Tunjuk Cara • Menjana idea • Menjelaskan dengan contoh • Membuat urutan • Merekodkan • Jelaskan • Penyataan manakah sesuai… • Huraikan Jelaskan contoh lain yang membuktikan perbuatan mempersendakan agama boleh membawa kepada gejala murtad. Melengkapkan ayat huraian dengan menambah ‘kata hubung’ ‘untuk’ Menerangkan tujuan ‘supaya/ agar’ Menerangkan kesan (positif) Menerangkan sebab Menerangkan kesan/akibat Menerangkan cara ‘kerana’ ‘menyebabkan/ sehingga’ ‘dengan/ melalui’
 4. 4. 4 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM Pencemaran banyak memberi kesan buruk kepada alam sekitar. CIRI SOALAN KBAT Ayat Jawapan Item Markah mereka kurang prihatin terhadap kebersihan FAKTA 1 M kerana kurang kesedaran HURAIAN 1 M seperti meletakkan tugas menjaga kebersihan kepada orang lain CONTOH 1 M Oleh itu, menjaga kebersihan adalah sangat dituntut dalam Islam. RUMUSAN 1 M STIMULUS SUMBER 1 SUMBER 2AYAT PENYATAAN Berdasarkan sumber diatas, jelaskan pandangan anda mengapakah situasi di atas boleh berlaku? [ 4 Markah ] AYAT SOALAN CONTOH JAWAPAN • Pandangan saya tentang situasi diatas boleh berlaku ialah masyarakat kurang prihatin terhadap kebersihan kerana tidak ada kesedaran seperti meletakkan tugas menjaga kebersihan kepada orang lain. Oleh itu, menjaga kebersihan adalah sangat dituntut dalam Islam. PEMARKAHAN
 5. 5. 5 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫بر‬ ‫مسجد‬ ‫دان‬ ‫سوراو‬‫ڤ‬‫منا‬ ‫اونتوق‬ ‫رانن‬‫ڠ‬‫ني‬‫ݢ‬‫بري‬ .‫سوسيال‬ ‫جاال‬‫چ‬‫اد‬‫ڠ‬‫ن‬.‫اندا‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫چ‬‫ونتوه‬ ‫روموسن‬
 6. 6. 6 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫جلسكن‬‫ڤ‬‫ند‬‫ڠ‬‫با‬ ‫اندا‬ ‫ن‬‫ݢ‬‫سسواتو‬ ‫يمانكه‬‫ڤ‬‫رو‬‫ݢ‬‫دا‬ ‫رم‬‫ڤ‬‫د‬ ‫دلقساناكن‬ ‫ت‬‫ڠ‬‫با‬ ‫بركسن‬ ‫ن‬‫ݢ‬‫من‬ ‫ي‬‫چ‬‫ا‬‫ڤ‬‫اي‬ ‫ي‬ ‫متالمت‬‫ڠ‬‫درن‬‫چڠ‬. ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫چ‬‫ونتوه‬ ‫روموسن‬
 7. 7. 7 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫إ‬‫ممنتي‬ ‫امت‬ ‫سالم‬‫ڠ‬‫ستيا‬ ‫دري‬ ‫كصيحتن‬ ‫كن‬‫ڤ‬‫اس‬‫ڤ‬‫با‬ .‫يك‬‫ݢ‬‫دا‬ ‫إسالم‬ ‫اومت‬ ‫يمانكه‬‫ڤ‬‫من‬ ‫ت‬‫چ‬‫ا‬‫ڤ‬‫اي‬ ‫اس‬ ‫دري‬ ‫كصيحتن‬‫ڤ‬‫عقل‬ ‫يك‬. ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫چ‬‫ونتوه‬ ‫روموسن‬
 8. 8. 8 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫هورايكن‬‫ڤ‬‫ند‬‫ڠ‬‫ترهاد‬ ‫اندا‬ ‫ن‬‫ڤ‬.‫برايكوت‬ ‫سيتواسي‬(4) ‫مركه‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫چ‬‫ونتوه‬ ‫روموسن‬
 9. 9. 9 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫إسالم‬ ‫اومت‬‫سري‬ ‫اد‬‫ڠ‬‫تيدق‬‫منشكوري‬‫ي‬ ‫رزقي‬‫ڠ‬‫ستيا‬ ‫دتريما‬‫ڤ‬‫س‬ ‫هاري‬‫ڤ‬.‫ماكنن‬ ‫نعمت‬ ‫رتي‬ ‫بر‬‫ڤ‬‫ندوكن‬‫ݢ‬‫با‬ ,‫دأتس‬ ‫مبر‬‫ݢ‬‫م‬ ‫اندا‬ ‫يمانكه‬‫ڠ‬‫هر‬‫ݢ‬‫ي‬ ‫نعمت‬ ‫أي‬‫ڠ‬.‫كورنياكن‬ ‫هللا‬(4)‫مركه‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫چ‬‫ونتوه‬ ‫روموسن‬
 10. 10. 10 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫ڤ‬‫رسندي‬‫ڠ‬‫مرو‬ ‫ن‬‫ڤ‬‫اكن‬‫ساله‬‫ساتو‬‫ي‬ ‫عادة‬‫ڠ‬‫دالكوكن‬‫سماس‬‫مجليس‬‫ڤ‬‫ركهوينن‬.‫جلسكن‬‫ڤ‬‫ندا‬‫ڤ‬‫ت‬ ‫با‬ ‫اندا‬‫ݢ‬‫عادة‬ ‫ايمان‬‫ڤ‬‫رسندي‬‫ڠ‬.‫حرام‬ ‫منجادي‬ ‫بوليه‬ ‫ن‬(4) ‫مركه‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫جونتوه‬ ‫روموسن‬
 11. 11. 11 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫كات‬ ‫مغوغكفكن‬ ‫ثابت‬ ‫بن‬ ‫زيد‬ ‫مغافاكه‬ ‫اندا‬ ‫فنداغن‬ ‫فد‬۲‫دأتس؟‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫جونتوه‬ ‫روموسن‬
 12. 12. 12 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫جلسكن‬‫ساتو‬.‫دأتس‬ ‫جدوال‬ ‫برداسركن‬ ‫دبوات‬ ‫بوليه‬ ‫يغ‬ ‫كسيمفولن‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫جونتوه‬ ‫روموسن‬
 13. 13. 13 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫برضاءول‬ ‫سماس‬ ‫دأتس‬ ‫صفة‬ ‫مغافليكاسيكن‬ ‫اندا‬ ‫خارا‬ ‫جلسكن‬ ، ‫دأتس‬ ‫راجه‬ ‫برداسركن‬ .‫راكن‬ ‫سسام‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫جونتوه‬ ‫روموسن‬
 14. 14. 14 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫دأتس‬ ‫كجادين‬ ‫دسباليق‬ ‫حكمة‬ ‫افاكه‬‫؟‬ ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫جونتوه‬ ‫روموسن‬
 15. 15. 15 | MODUL BIMBINGANPENGUASAANKBAT PQS SPM ‫بركومندغ‬ ‫سدغ‬ ‫عصر‬ ‫أذن‬ ‫كتيك‬ ‫تلبؤيشين‬ ‫منونتون‬ ‫سدغ‬ ‫اندا‬.‫اكن‬ ‫اندا‬ ‫يغ‬ ‫تيندقن‬ ‫افاكه‬ ‫الكوكن‬‫ترسبوت‬ ‫سيتواسي‬ ‫دالم‬ ‫براد‬ ‫اندا‬ ‫سكيراث‬. ‫فكتا‬ ‫هوراين‬ ‫داليل‬/‫جونتوه‬ ‫روموسن‬

bahan pqs

Vues

Nombre de vues

722

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

22

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×