corrents cinematografics cinema el arte visual escultura clÁsica griega grecia helenismo arte arquitectura i art. culte als morts immortalitat i resurrecció. el mite de isis. esqu les grans cultures de l’antiguitat egipte. cult corrents cinematogràfics fotoilustracion fotoperiodismo tratamiento informacion la retina percepcion de la imagen imagenes ambíguas sistema de vision cultur imatge expresionismo aleman y surrealismo vanguardias cubismo dadaismo origens art modern surrealismo
Tout plus