Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

1

Partager

Securitybox

Télécharger pour lire hors ligne

GIÁM SÁT, CẢNH BÁO NGUY CƠ TẤN CÔNG TRONG HỆ THỐNG MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Securitybox

 1. 1. Giải pháp giám sát Quy trình làm việc GIÁM SÁT, CẢNH BÁO NGUY CƠ TẤN CÔNG TRONG HỆ THỐNG MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỐNG VĂN TOÀN - SECURITYBOX
 2. 2. 2 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ
 3. 3. Tống Văn Toàn - SecurityBox • Trên 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu về lỗ hổng phần mềm. • Nghiên cứu lỗ hổng về iPhone và Viber. • Trên 4 năm kinh nghiệm tham gia đánh giá an ninh cho hạ tầng mạng nội bộ, ứng dụng website, máy chủ, mạng nội bộ. • Tham gia xây dựng hệ thống giám sát nguy cơ an ninh mạng SecurityBox 4Network, SecurityBox 4Website. 3 Mobile: (+84)97 397 1139 Email : tongtoan.85@gmail.com toantv@securitybox.vn Skype: toantv90
 4. 4. NỘI DUNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ? 2. THIẾT KẾ HẠ TẦNG MẠNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH AN NINH 3. GIÁM SÁT NGUY CƠ AN NINH TRONG MẠNG NỘI BỘ. 4. KẾT LUẬN 4
 5. 5. ĐẶT VẤN ĐỀ 5
 6. 6. TỈ LỆ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 6 96% 2% 2% Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn > 500000 98%
 7. 7. SO SÁNH ĐẦU TƯ VỀ HẠ TẦNG MẠNG DOANH NGHIỆP LỚN • Được đầu tư lớn về hạ tầng mạng: firewall, switch core chuyên dụng. • Antivirus Bussiness • IDS, IPS • Web Proxy • SIEM DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ • Hạ tầng mạng có kiến trúc đơn giản. • Không có hoặc có 1-2 firewall chuyên dụng. 7 CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÓ KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO HẠ TẦNG MẠNG NHỎ HƠN RÕ RỆT SO VỚI DN LỚN
 8. 8. SO SÁNH NHÂN SỰ AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP LỚN • Một phòng hoặc ban chuyên trách về CNTT hoặc Security. • Có đơn vị cho tập đoàn và cơ sở. • Trình độ cao. DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ • Thường không có nhân sự chuyên trách về Security. • Nhân sự quản trị mạng kiêm luôn nhiệm vụ quản lý, cấu hình hệ thống. 8 CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÓ ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC VỀ BẢO MẬT KÉM HƠN RẤT NHIỀU SO VỚI DN LỚN
 9. 9. VẤN ĐỀ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 9 • Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin? • Yêu cầu về hệ thống? • Các chính sách CNTT đối với Doanh nghiệp? MỘT HỆ THỐNG MẠNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN?
 10. 10. THIẾT KẾ HẠ TẦNG MẠNG VÀ XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH AN NINH 10
 11. 11. NGUY CƠ AN NINH TRONG HẠ TẦNG MẠNG 11Ví dụ về một hệ thống mạng của doanh nghiệp Netnam Incom FTTH Mikrotik Firewall ASA 5505 INTERNET Pfsense 2960 2960 DATACENTER 2960 2960 2960 2960 Cisco 3750X 2960 2960 2960 2960 2960 2960G
 12. 12. KIẾN TRÚC HẠ TẦNG MẠNG Vấn đề gặp phải: • Chỉ có 1 firewall duy nhất, chịu tải lớn về băng thông Internet. • Các chính sách kiểm soát giữa vùng LAN và server chưa được chặt chẽ. • Áp dụng luật trên SW Core khó khăn. 12 Kiến trúc mạng của một doanh nghiệp Netnam Incom FTTH Mikrotik Firewall ASA 5505 INTERNET Pfsense 2960 2960 DATACENTER 2960 2960 2960 2960 Cisco 3750X 2960 2960 2960 2960 2960 2960G
 13. 13. NGUY CƠ AN NINH TRONG HẠ TẦNG MẠNG 13Mô hình mạng sau khi cải tiến
 14. 14. CHÍNH SÁCH HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN? 14
 15. 15. CHÍNH SÁCH HẠ TẦNG MẠNG 15
 16. 16. CHÍNH SÁCH HẠ TẦNG MẠNG • Case study 1: Vùng DMZ được phép SSH vào vùng mạng LAN. • Case study 2: Máy chủ kế toán được cài đặt chung với máy chủ website. 16 HẦU HẾT CÁC DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ CHÍNH SÁCH VỀ CNTT HOẶC CÓ CHÍNH SÁCH CHƯA ĐÚNG ĐẮN.
 17. 17. KIẾN TRÚC HẠ TẦNG MẠNG • Doanh nghiệp cần có những Quy hoạch, thiết kế hệ thống mạng hợp lý. • Đảm bảo việc phân phối, sử dụng các tài nguyên sử dụng hợp lý. • Đảm bảo các chính sách rõ ràng về vấn đề truy cập giữa các vùng mạng. 17
 18. 18. GIÁM SÁT NGUY CƠ AN NINH TRONG HẠ TẦNG MẠNG 18
 19. 19. NỘI DUNG 1. RÀ QUÉT, ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG BẢO MẬT TRONG MẠNG 2. GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRONG MẠNG 19
 20. 20. LỖ HỔNG BẢO MẬT 20 Các lỗ hổng bảo mật luôn xuất hiện mới thường xuyên và được hacker tận dụng khai thác. HẦU HẾT CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHÔNG THỰC HIỆN CẬP NHẬT BẢN VÁ CÁC LỖ HỔNG BẢO MẬT ĐỊNH KÌ. Lỗ hổng bảo mật được hiểu là những điểm yếu trên hệ thống hoặc ẩn chứa trong một dịch vụ nào đó của hệ thống.
 21. 21. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC 21 Thường xuyên rà quét, phát hiện các lỗ hổng bảo mật mới xuất hiện trong hệ thống mạng. • Nessus, OpenVAS • Microsoft Baseline Security Analyzer • Nexpose
 22. 22. PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC 22 Khắc phục hoặc vá ngay các lỗ hổng bảo mật theo tư vấn của nhà cung cấp. THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN
 23. 23. NỘI DUNG 1. RÀ QUÉT, ĐÁNH GIÁ LỖ HỔNG BẢO MẬT TRONG MẠNG 2. GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRONG MẠNG 23
 24. 24. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG 24 Không có cái nhìn tổng thể về tình trạng an ninh hệ thống
 25. 25. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG 25 ● Con người ● Thiết bị ● Phần mềm ● Dịch vụ BIẾN ĐỘNG HÀNG NGÀY Các nguy cơ an ninh luôn xuất hiện và cần phải liên tục giám sát.
 26. 26. GIÁM SÁT NGUY CƠ AN NINH TRONG MẠNG • GIÁM SÁT NHỮNG GÌ? 26 THIẾT BỊ DỊCH VỤ MỞ BĂNG THÔNG NGUY CƠ TẤN CÔNG
 27. 27. • GIÁM SÁT NHỮNG GÌ? 27 THIẾT BỊ DỊCH VỤ MỞ BĂNG THÔNG NGUY CƠ TẤN CÔNG GIÁM SÁT NGUY CƠ AN NINH TRONG MẠNG
 28. 28. GIÁM SÁT THIẾT BỊ THAM GIA VÀO MẠNG • Quản trị thực sự biết rõ về số thiết bị của công ty không? • Khi một nhân viên cắm thêm một máy tính mới, bộ phát wifi? • Tất cả các thiết bị tham gia vào mạng đều an toàn? 28
 29. 29. GIÁM SÁT THIẾT BỊ THAM GIA VÀO MẠNG Việc thêm một thiết bị mới vào hệ thống mạng là lỗ hổng tiềm tàng. Chúng có thể chứa malware, trojan,... 29
 30. 30. GIÁM SÁT THIẾT BỊ THAM GIA VÀO MẠNG  PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT  Giám sát thông qua địa chỉ IP hoặc địa chỉ MAC hoặc tên máy.  Công cụ: Nmap hoặc script tự viết. 30
 31. 31. • GIÁM SÁT NHỮNG GÌ? 31 THIẾT BỊ DỊCH VỤ MỞ BĂNG THÔNG NGUY CƠ TẤN CÔNG GIÁM SÁT NGUY CƠ AN NINH TRONG MẠNG
 32. 32. GIÁM SÁT CÁC CỔNG, DỊCH VỤ MỞ  Bất kì cổng, dịch vụ nào được mở mới mà không phải do quản trị mở thì đều được coi là bất thường. 32
 33. 33. GIÁM SÁT CÁC CỔNG, DỊCH VỤ MỞ  Quản trị cần nắm rõ danh sách các cổng, dịch vụ được phép mở trên từng thiết bị, nhất là đối với các thiết bị máy chủ.  Đóng các cổng không cần thiết.  Thường xuyên rà quét, so sánh, phát hiện các cổng mới được mở trong hệ thống mạng.  Nếu phát hiện bất thường cần kiểm tra ngay với thiết bị đó.  Công cụ: nmap, nessus, metasploit, … 33
 34. 34. • GIÁM SÁT NHỮNG GÌ? 34 THIẾT BỊ DỊCH VỤ MỞ BĂNG THÔNG NGUY CƠ TẤN CÔNG GIÁM SÁT NGUY CƠ AN NINH TRONG MẠNG
 35. 35. GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG MẠNG  Việc gia tăng đột biến lưu lượng mạng đặc biệt ở vùng DMZ có thể là mở đầu của 1 cuộc tấn công.  DDOS.  Malware. 35
 36. 36. GIÁM SÁT LƯU LƯỢNG MẠNG  Thực hiện giám sát thường xuyên lưu lượng mạng của các thiết bị trong hệ thống mạng.  Open source: Bandwidth Monitoring, PRTG Network Monitor 36
 37. 37. • GIÁM SÁT NHỮNG GÌ? 37 THIẾT BỊ DỊCH VỤ MỞ BĂNG THÔNG NGUY CƠ TẤN CÔNG GIÁM SÁT NGUY CƠ AN NINH TRONG MẠNG
 38. 38. GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN NGĂN CHẶN TẤN CÔNG  Một cuộc tấn công an ninh mạng có thể diễn ra bất cứ khi nào, lúc nào mà quản trị không thể lường trước hết được.  Việc giám sát, phát hiện ngăn chặn sớm các cuộc tấn công là việc làm cần thiết. 38
 39. 39. GIÁM SÁT, PHÁT HIỆN NGĂN CHẶN TẤN CÔNG  MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁM SÁT  Honeypot - Bẫy thu thập thông tin tấn công trên mạng.  Snort IDS - Phát hiện dấu hiệu xâm nhập trái phép, đột nhập mạng.  Spampot - Bẫy thư rác.  LogESP – Open source SIEM. 39
 40. 40. KẾT LUẬN 40
 41. 41. KẾT LUẬN • Vấn đề Security đối với hạ tầng mạng cần phải được làm thường xuyên, định kì. • Có các hiểu biết đúng đắn ngay từ việc thiết kế, xây dựng hệ thống mạng. • Quản trị cần phải liên tục giám sát, phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hệ thống mạng mạng. • Thường xuyên cập nhật các bản vá an ninh cho hệ điều hành và phần mềm. 41
 • quangchinh

  Sep. 24, 2020

GIÁM SÁT, CẢNH BÁO NGUY CƠ TẤN CÔNG TRONG HỆ THỐNG MẠNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Vues

Nombre de vues

1 083

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

728

Actions

Téléchargements

26

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×