Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
TÌM ĐIỀU MỚI TRONG NHỮNG ĐIỀU CŨ
SECURITY BOOTCAMP 2019
THÀNH PHỐ HUẾ, 13-14/09/2019
NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA
BAN T...
SBC 2012
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN NINH KHÔNG GIAN MẠNG
THEO TINH THẦN CỦA NGUỒN MỞ
‘Tôi có 1 quả táo, bạn có 1 quả táo, chúng...
SBC 2014
(1) TẤN CÔNG VÀ KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH
THEO MÔ HÌNH THƯỜNG TRỰC CAO CẤP APT
BÂY GIỜ LÀ KHÔNG MỚI!
(2) XÂY DỰNG C...
SBC 2016
TẤN CÔNG VÀO VNA VÀ MỘT VÀI GỢI Ý
CUỘC TẤN CÔNG APT GẦN GIỐNG NHỮNG GÌ ĐÃ
ĐƯỢC NÊU TRONG BÀI TRÌNH BÀY Ở SBC 2014...
SBC 2017
MẤT ATAN MẠNG VÀ MỘT VÀI GỢI Ý
DƯỜNG NHƯ LÀ MỚI NHƯNG KHÔNG MỚI!
SBC 2018
GÓP Ý CHO LANM TỪ GÓC ĐỘ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
CÂU CHUYỆN AN NINH MẠNG CỦA ZTE 2018
LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ - ĐIỀU KIỆN TI...
SBC 2019
TÌM ĐIỀU MỚI TRONG NHỮNG ĐIỀU CŨ
“MỸ ĐƯA HUAWEI VÀO DANH SÁCH ĐEN THƯƠNG MẠI TỪ
THÁNG 5/2019 VÌ LÝ DO LO NGẠI VỀ ...
Cảm ơn!
Hỏi đáp
LÊ TRUNG NGHĨA
Email: letrungnghia.foss@gmail.com
Blogs: https://letrungnghia.mangvn.org/
http://vnfoss.bl...
Vous avez terminé ce document.
Télécharger et lire hors ligne.
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Prochain SlideShare
What to Upload to SlideShare
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

Partager

Tim dieu moi trong nhung dieu cu

Télécharger pour lire hors ligne

Sbc 2019 le_trungnghia - Tim dieu moi trong nhung dieu cu

  • Soyez le premier à aimer ceci

Tim dieu moi trong nhung dieu cu

  1. 1. TÌM ĐIỀU MỚI TRONG NHỮNG ĐIỀU CŨ SECURITY BOOTCAMP 2019 THÀNH PHỐ HUẾ, 13-14/09/2019 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA BAN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MỞ HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/
  2. 2. SBC 2012 XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN NINH KHÔNG GIAN MẠNG THEO TINH THẦN CỦA NGUỒN MỞ ‘Tôi có 1 quả táo, bạn có 1 quả táo, chúng ta trao đổi cho nhau và mỗi người chúng ta có 1 quả táo. Tôi có 1 ý tưởng, bạn có 1 ý tưởng, chúng ta trao đổi cho nhau và mỗi người chúng ta có 2 ý tưởng’. Bernard Shaw NGUYÊN TẮC CỘNG LỰC CỦA NGUỒN MỞ
  3. 3. SBC 2014 (1) TẤN CÔNG VÀ KHAI THÁC MẠNG MÁY TÍNH THEO MÔ HÌNH THƯỜNG TRỰC CAO CẤP APT BÂY GIỜ LÀ KHÔNG MỚI! (2) XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG XUNG QUANH PMTDNM BÂY GIỜ LÀ KHÔNG MỚI! DÙ CHƯA LÀ PHỔ BIẾN!
  4. 4. SBC 2016 TẤN CÔNG VÀO VNA VÀ MỘT VÀI GỢI Ý CUỘC TẤN CÔNG APT GẦN GIỐNG NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC NÊU TRONG BÀI TRÌNH BÀY Ở SBC 2014 CÁC GỢI Ý TỚI NAY VẪN LÀ MỚI?
  5. 5. SBC 2017 MẤT ATAN MẠNG VÀ MỘT VÀI GỢI Ý DƯỜNG NHƯ LÀ MỚI NHƯNG KHÔNG MỚI!
  6. 6. SBC 2018 GÓP Ý CHO LANM TỪ GÓC ĐỘ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CÂU CHUYỆN AN NINH MẠNG CỦA ZTE 2018 LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ - ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ ĐẢM BẢO ATAN MẠNG!
  7. 7. SBC 2019 TÌM ĐIỀU MỚI TRONG NHỮNG ĐIỀU CŨ “MỸ ĐƯA HUAWEI VÀO DANH SÁCH ĐEN THƯƠNG MẠI TỪ THÁNG 5/2019 VÌ LÝ DO LO NGẠI VỀ AN NINH QUỐC GIA” “VIỆT NAM KHÔNG CHỌN HUAWEI” MỚI/KHÔNG MỚI? LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ - ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ ĐẢM BẢO ATAN MẠNG!
  8. 8. Cảm ơn! Hỏi đáp LÊ TRUNG NGHĨA Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: https://letrungnghia.mangvn.org/ http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/

Sbc 2019 le_trungnghia - Tim dieu moi trong nhung dieu cu

Vues

Nombre de vues

508

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

418

Actions

Téléchargements

0

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×