Ce diaporama a bien été signalé.

Rødt

0

Partager

Prochain SlideShare
Åpent møte 12. mars
Åpent møte 12. mars
Chargement dans…3
×
1 sur 7
1 sur 7

Plus De Contenu Connexe

Rødt

  1. 1. Rødt
  2. 2. Partiets historie <ul><li>Stiftet 11. mars 2007 </li></ul>
  3. 3. Forgjengere <ul><li>1961 - Sosialistisk Folkeparti </li></ul><ul><li>1969 - Brudd med SUF </li></ul><ul><li>1973 - Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), Rød Ungdom og Rød Valgallianse </li></ul><ul><li>1990 - (m-l) går ut </li></ul><ul><li>1991 - RV blir selvstendig </li></ul>
  4. 4. RVs intiativ <ul><li>“ RV er et lite, revolusjonært parti med aktive medlemmer som gjør en stor innsats i fagbevegelse, kvinnebevegelse, Nei til EU og i antikrigsbevegelsen. I tillegg har RV uredde talsmenn i kommunestyrer og fylkesorganisasjoner. Vi er få og det trengs samling av ressurser. RVs landsmøte oppfordrer derfor den nye RV-ledelsen å ta kontakt med AKP-ledelsen med sikte på å slå seg sammen for å samle den revolusjonære bevegelsen. Et sentralt mål vil være å tilrettelegge enhet og samling slik at medlemmer i Rød Ungdom vil melde seg inn i RV. Vi oppfordrer RVs og AKPs ledelse til å drøfte praktiske tiltak for å nå disse måla. “ RVs landsmøte 2005 </li></ul>
  5. 5. AKPs svar <ul><li>“ Landsmøtet i AKP hilser velkommen initiativet for å samle alle revolusjonære i Norge i et parti. Det er den politiske situasjonen som krever et slikt parti. Noen må med tyngde reise kampen når regjeringen fører Norge inn i en angrepskrig, fortsetter angrepene på pensjon og sykehus, fortsetter Erna Solbergs harde linje overfor asylsøkere og mister all miljøtroverdighet. Prosessen til nå viser at samlingen er fullt mulig, det er mer som samler enn det som skiller. Vi håper alle våre likesinnede nå kjenner sin besøkelsestid og melder seg på i prosessen for å danne et nytt, større og spennende alternativ som kan organisere motstanden. Vi for vår del vil gjøre alt vi kan for at prosjektet lykkes. ” AKPs landsmøte 2006 </li></ul>
  6. 6. Det Nye Partiet <ul><li>Samle revolisjonære krefter </li></ul><ul><li>Opposisjon til venstre </li></ul><ul><li>RU som ungdomsorganisasjon </li></ul><ul><li>9.-11. mars 2007 - RV og AKP lagt ned </li></ul><ul><li>Rødt stiftet </li></ul>
  7. 7. Partiets historie <ul><li>Stiftet 11. mars 2007 </li></ul><ul><li>Fremtidsutsikter </li></ul><ul><li>Kommune- og fylkesvalget 2007, som RV </li></ul><ul><ul><li>Sikter mot 3 ordførere </li></ul></ul><ul><li>Stortingsvalget i 2009, som Rødt </li></ul><ul><ul><li>Meningsmålinger gir representasjon </li></ul></ul>

×