Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Rph puisi pantun

Prochain SlideShare
Rancangan pengajaran harian
Rancangan pengajaran harian
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6
1 sur 6

Plus De Contenu Connexe

Rph puisi pantun

  1. 1. SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA KEBERSIHAN TAJUK Kebersihan Diri Standard 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan Kandungan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. FOKUS UTAMA Standard 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan Pembelajaran intonasi yang betul secara didik hibur. Standard 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Kandungan dengan lancar, sebutan yang jelas dan FOKUS intonasi yang betul. SAMPINGAN Standard 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, Pembelajaran sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pada akhir pengajaran murid dapat: i. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul. ii. membaca baris-baris pantun dengan lancar, sebutan yang OBJEKTIF jelas dan intonasi yang betul. i. Ilmu: Menjaga kebersihan diri PENGISIAN KURIKULUM ii. KBT: Kecerdasan Pelbagai- Verbal linguistik BCB- Mencatat nota SISTEM BAHASA Tatabahasa: kata nama am MEDIA Kad pantun , 1
  2. 2. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN AKTIVITI CATATAN KURIKULUM Langkah 1 KBT: KP- Verbal linguistik 1. Guru memperdengarkan pantun tentang kebersihan diri melalui pita rakaman atau yang dilafazkan oleh guru dan meminta murid mendengarnya dengan telitii. 2. Guru membimbing murid melafazkan Lampiran 1 pantun itu semula dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang betul,intonasi dan gaya yang sesuai secara kelas, kumpulan dan individu. Langkah 2 1. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun yang telah dilafazkan. KBT: BCB- mencatat nota 2. Murid diminta mengenal pasti frasa yang berkaitan tentang kebersihan diri yang terdapat dalam pantun. 3. Murid diminta menulis baris pantun Lembaran Kerja 1 tersebut pada kotak pantun yang bernombor. 4. Murid diminta membaca dalam pantun yang menngandungi baris pantun tersebut semula. 2
  3. 3. PENGISIAN CATATAN AKTIVITI KURIKULUM Langkah 3 Lampiran 1 1. Guru mengedarkan lembaran yang mengandungi beberapa baris pantun dua kerat kepada kumpulan kecil. 2. Guru meminta murid dalam kumpulan menyusun baris pantun menjadi pantun dua kerat yang lengkap. 3. Guru meminta murid melafazkan pantun yang telah disusun barisnya dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang sesuai. Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja untuk memadankan gambar dengan pantun yang sesuai. 2. Murid membaca pantun yang telah Lembaran Kerja 2 dipadankan dengan gambar. 3
  4. 4. Lampiran 1 Aktiviti 1 Baca pantun di bawah. Ikan keli di atas rakit, 1 Gosok gigi supaya tak sakit. Beli sotong masak kari, 2 Kuku dipotong kuman lari. Ikan haruan di dalam tangki, 3 Sabun badan buang daki. Naik bot pergi ke hulu, 4 Cuci rambut bersih selalu. 4
  5. 5. Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Catatkan baris pantun yang mengandungi maklumat kesihatan yang terdapat dalam pantun Kuku dipotong kuman lari. Sabun badan buang daki. Gosok gigi supaya tak sakit. Cuci rambut bersih selalu. Pantun Maklumat tentang kebersihan diri Pantun 1 Pantun 2 Pantun 3 Pantun 4 5
  6. 6. Lembaran Kerja 2 Aktiviti 2 Tuliskan pantun yang sesuai dengan gambar yang diberi. Ikan keli di atas rakit, Beli sotong masak kari, Gosok gigi supaya tak sakit. Kuku dipotong kuman lari. Naik bot pergi ke hulu, Ikan haruan dalam tangki, Cuci rambut bersih selalu. Sabun badan buang daki. ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 6

×