Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju(20)

Publicité

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Dernier(20)

Publicité

Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju

 1. Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektrību ? JURĢIS VINNIŅŠ Vecākais korporatīvo klientu attiecību vadītājs
 2. Definīcija Elektrostacijas pieslēgums - elektroenerģijas ražošanas iekārta, kuru kopējā darba strāva pārsniedz darba strāvu 16 A fāzē (11.1 kW trīsfāžu pieslēgumam), bet ne vairāk, kā 14.999 MW*. * Elektrostacijas ar jaudu sākot no 15 MW pieslēdzamas AST elektrotīklā.
 3. Ar ko sākt ?  Elektroenerģijas patēriņa audits e-st.lv  Elektrostacijas pieslēgšanas kārtība Sadalestikls.lv  Brīvo jaudu karte Sadalestikls.lv  Būvvaldes nosacījumi  EM atļauja (500+ kW)
 4. Elektrostaciju pieslēgumu vietas  Jāņem vērā esošā pieslēguma tehniskie parametri  Informācija pieejama e-st.lv Uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda Elektroenerģijas ražošanas moduļu tips Pieslēguma vieta ST elektrotīklā No 11.2 kW līdz 499.99 kW A tips 0.4 kV elektrotīkls No 500 kW līdz 4999 kW B tips 6 kV, 10 kV, 20 kV elektrolīnija No 5 MW līdz 14.999 MW C tips 6 kV, 10 kV, 20 kV kopnes 110 kV apakšstacijā
 5. Elektroenerģijas ražošanas moduļu pārbaudes nosacījumi
 6. Elektrostacijas pieslēgšanas process  Pieteikums (izvietojuma plāns, shēma, EM atļauja, utt.)  Tehniskās prasības (ar vai bez ST tīklu pārbūves)  Pieslēguma līgums un maksājumi  Pieslēguma ierīkošana un elektrostacijas uzstādīšana  Sadales sistēmas pakalpojuma līgums  Elektrostacijas pārbaude un nodošana ekspluatācijā  Ražošanas uzsākšana
 7. Ko darīt, ja jaudu kartē norādīts, ka brīvu jaudu šobrīd nav?  Noteikti iesniegt pieteikumu ST, lai varam atrast labāko risinājumu, jo katrs pieteikums tiek vērtēts individuāli, turklāt situācija elektrotīklā ir dinamiska:  Elektrostaciju, kurās ģenerācijas jauda paredzēta pašpatēriņam, ietekme uz sistēmas darbības drošumu var būt nebūtiska; tad izsniegsim tehniskās prasības projekta realizēšanai,  Izmantot 0 eksporta jaudas risinājumu, un/vai  Iestāties elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā.  Uz mikroģeneratoru (līdz 11,1 kW) pieslēgumiem sadales elektrotīklam jaudu kartes informācija neattiecas!
 8. Eksporta un importa jauda
 9. Kam ir paredzēts nulles eksporta jaudas risinājums? Pieslēgums ar eksporta jaudu 0 kW šobrīd pieejams elektrostacijām jeb tādām elektroenerģijas ražošanas iekārtām, kuru ražošanas jauda pārsniedz 11,1 kW. Šāds pieslēguma risinājums tiks piedāvāts, ja:  esošā elektrotīkla vai 110 kV transformatora tehnisko parametru dēļ pieslēguma vietā ir eksporta jaudas ierobežojumi;  klienta uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu jauda ir mazāka vai vienāda ar elektroenerģijas pieslēguma maksimālo atļauto patēriņa slodzi.
 10. Kā ierīkot pieslēgumu ar eksporta jaudas ierobežojumu? Pieteikums elektrostacijas pieslēgšanai ST sagatavo tehniskās prasības Klients vienlaikus tiek iekļauts rindā elektrostacijas pieslēgumam bez eksporta jaudas ierobežojuma Ierobežojuma izpildi uzrauga sadales sistēmas operators Attīstot SES projektu, tiek uzstādīts papildu elektroenerģijas skaitītājs (strāvas kontrolieris), kas nodod tūlītējos elektroenerģijas ražošanas datus invertoram, lai ražošanas jaudu nepieciešamības gadījumā samazinātu atbilstoši faktiskajam tūlītējam objekta patēriņam. [Informējiet savu pakalpojuma sniedzēju (saules paneļu tirgotāju vai uzstādītāju), ka būs nepieciešama jaudas ierobežošanas funkcionalitāte, lai viņi nodrošinātu tehniski atbilstošu risinājumu!] Svarīgi! Eksporta jaudas ierobežojumu neievērošana apdraud energoapgādes kvalitāti, citu klientu un viņiem piederošo elektroiekārtu drošību, "Sadales tīkla" tehnisko speciālistu drošību.
 11. Elektrostacija bez eksporta jaudas ierobežojuma  Elektroenerģijas ražošanas iekārtas saražo 200 kW.  Tūlītējā pašpatēriņā izmantotas 50 kW.  Saražotās jaudas pārpalikums ir 150 kW, kas varētu nonākt kopējā elektrotīklā.  Skaitītāja iestatījumos noteikts eksporta jaudas ierobežojums 0 kW.  Informācija par 150 kW pārpalikumu nosūtīta invertoram.  Invertors samazina ražošanas jaudu par 150 kW. Elektrostacija ar eksporta jaudas ierobežojumu
 12. Klienta ieguvumi  Iespēja nekavējoties sākt darbu pie elektrostacijas attīstības  Ietaupīta maksa par esošā elektrotīkla pārbūvi, ja tāda būtu nepieciešama, nododot saražoto elektroenerģiju tīklā  Ātrāk uzsākta elektroenerģijas ražošana tūlītējam pašpatēriņam  Iespēja vienlaikus iestāties elektrostaciju pieslēgšanas pieteikumu rindā, lai pretendētu uz eksporta jaudas palielināšanu, kad pieslēguma punktā atbrīvosies vai "Sadales tīkla" investīciju projektu ietvaros tiks izbūvēta papildu jauda.
 13. Jāņem vērā  Patēriņa datu analīze un iekārtu audits, lai noteiktu piemērotāko ražošanas jaudu  Pieteikums tiks reģistrēts tikai iesniedzot visus pieteikumā uzskaitītos dokumentus  Vai nepieciešama EM atļauja ?  Rūpīga iepazīšanās ar tehniskajām prasībām  Jānoskaidro būvvaldes prasības  Ražošanas jaudas maksa, ja tā lielāka par patēriņa atļauto slodzi  Pieslēguma tehniskie parametri (ARI, vairāki ievadi, ģeneratori)  Iesniedzamo dokumentu kvalitāte  Licences zona
 14. Paldies !
Publicité