Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili

3 914 vues

Publié le

ekonomiks

Publié dans : Formation
 • hi sir...thank you so much...you are truly a blessing to teachers like me...mga Gurong Ms. Universe din, ngtuturo ng 11 subjects lamang. paggawa pa lang ng limang DLL halos ikaubos na ng boung lakas...PPT pa kaya. kaya salamat talaga sayu sir...God bless you more poh!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Aralin 5 pagkonsumo at ang mamimili

 1. 1. Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Inihanda ni: Arnel O. Rivera www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 2. 2. Panimula: • Ang lahat ng tao ay may mga pangangailangan na dapat tugunan. • Ang ekonomiks ay ang pag-aaral kung paano tutugunan ang mga pangangailangang ito.
 3. 3. Ano ang Pagkonsumo? • Pagbili at paggamit sa mga kalakal o serbisyo upang tugunan ang kanilang pangangailangan. • Kapag natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan siya ay nakakaranas ng kasiyahan (satisfaction).
 4. 4. Uri ng Pagkonsumo Tuwiran – kung agad na nararamdaman ang epekto ng paggamit ng kalakal o serbisyo. Produktibo – kung ang isang kalakal o serbisyo ay nakakalikha ng panibagong produkto na nagbibigay ng higit na kasiyahan. Maaksaya – kung ang produkto o serbisyo ay hindi nagdudulot ng kasiyahan o kapakinabangan. Mapaminsala – kung ang produkto o serbisyo ay nakasasama sa mamimili o sa lipunan.
 5. 5. Pagkonsumo batay sa Marginal Utility • Ang kasiyahang nakukuha ng tao mula sa isang kalakal o serbisyo ay tinatawag na utility. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng marginal utility. • Ayon sa Law of Diminishing Marginal Utility, ang pakinabang o kasiyahang nakukuha mula sa isang kalakal o paglilingkod ay bumababa sa patuloy na pagkonsumo.
 6. 6. Sino ang mamimili? • Tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. • Tinatawag din sila bilang konsyumer.
 7. 7. May magkasalungat na interes ang nagtitinda at mamimili . Mataas na presyo Mababang presyo
 8. 8. Matalino ka bang mamimili? • Lagyan ng kaukulang score ang bawat item batay sa inyong ginagawa. 4 – palagi 3 – madalas 2 – minsan 1 – hindi
 9. 9. 1. Nagsasauli ng produkto kung ito ay depektibo. 2. Nagdadala ng listahan kung mamimili. 3. Binabasa ang label ng produkto bago ito bilhin. 4. Pinaghahambing ang presyo ng mga kalakal bago mamili. 5. Tumitingin o naghahanap ng mga bagong produkto sa diyaryo, TV, internet at sa iba pang bababasahin. 6. Bumibili ng produkto na renekomenda ng kaibigan.
 10. 10. Scale: • Kompyutin ang average ng inyong mga score at gamitin ang scale sa ibaba upang malaman ang iyong level. • 3.25-4.00 Lubhang Matalino • 2.50-3.24 Matalino • 1.75-2.49 Katamtamang Matalino • 1.00-1.74 Hindi Matalino
 11. 11. Mga Katangian ng MATALINONG mamimili Mapanuri Naghahanap ng mga Alternatibo Hindi Nagpapadaya Makatwiran Sumusunod sa Badyet Hindi nagpapadala sa Anunsiyo
 12. 12. Mapanuri • Masusing namimili sa mga pagpipilian. • Tinitignan ng mabuti ang mga sangkap, presyo at kalidad.
 13. 13. Naghahanap ng mga Alternatibo • Marunong humanap ng kapalit na produkto na makatutugon din sa pangangailangan.
 14. 14. Hindi Nagpapadaya • Alerto at laging handang itama ang mga pagkakamali ng nagtitinda.
 15. 15. Makatwiran • Pagsasaalang-alang ang presyo at kalidad ng isang bagay. Isinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili ng produkto. • Hindi nagbibigay ng presyo nang wala sa katwiran.
 16. 16. Sumusunod sa badyet • Hindi nagpapadala sa popolaridad ng produkto. • Tinitimbang kung kinakailangan niya ito o hindi.
 17. 17. Hindi nagpapadala sa anunsiyo • Ang kalidad dapat ang tinitignan hindi ang kagandahan ng pagaanunsyo. • Hindi nagpapanic- buying.
 18. 18. Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon sa Mamimili Consumer Act of the Philippines - mga karapatan at kaligtasan ng mamimili. Revised Penal Code - pagbabawal sa pangagaya ng tatak, at itsura ng isang produkto. Civil Code of the Philippines - pananagutan ng prdodyuser na panatilihin ang kaligtasan ng mamimili. Batas sa Price Tag - dapat maglagay ng price tag sa mga bilihin.
 19. 19. Republic Act 7394 (Consumer Act of the Philippines) • Nagbibigay ng proteksyon sa mga konsyumer laban sa mga panganib na nauukol sa kalusugan at kaligtasan; • Nagbibigay proteksyon sa mg konsyumer laban sa mga mapanlinalang at hindi patas na mga pamamaraan at gawain; • Nagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya at mapalaganap ang kaalaman ukol sa karapatan ng mga konsymer…
 20. 20. 8 KARAPATAN NG MAMIMILI 1. Karapatan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan 2. Karapatan na magtamo ng kaligtasan 3. Karapatan sa Patalastas 4. Karapatan sa Pagpili
 21. 21. 8 KARAPATAN NG MAMIMILI 5. Karapatang Dinggin 6. Karapatang Mabayaran at Matumbasan sa Anumang Kapinsalaan 7. Karapatan na Maturuan Tungkol sa Pagiging Matalinong Mamimili. 8. Karapatan sa Isang Malinis na Kapaligiran
 22. 22. 5 TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI • Mapanuring Kamalayan – maging listo at mapanuri sa gamit, kalidad at halaga ng mga paninda at serbisyo. • Aksyon – kumilos at magpahayag upang matiyak sa makatarungang pakikitungo.
 23. 23. 5 TUNGKULIN NG MGA MAMIMILI • Pagmamalasakit sa Lipunan – Alamin ang epekto ng ating pagkonsumo sa iba pang mamamayan. • Kamalayan sa Kalikasan – Mabatid ang epekto sa kapaligiran ng maling pagkonsumo ng kalakal o paglilingkod.
 24. 24. MGATUNGKULIN NG MGA MAMIMILI • Pagkakaisa – makiisa sa mga samahan ng mga mamimili upang magkaroon ito ng sapat na lakas at kapangyarihan na itaguyod ang mga karapatan ng mga mamimili.
 25. 25. National Consumer Affairs Foundation (NCAF) • Binuo upang mapabuti ang pangangasiwa, ugnayan at bisa ng mga programa at patakaran ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong samahan patungkol sa karapatan ng mamimili.
 26. 26. Mga Kasapi ng NCAF
 27. 27. TANDAAN! • Ang mga mamimili ay may mga karapatan na dapat malaman at ipagtanggol. • Dapat maunawaan at sundin ng mga mamimili ang mga batas pangkonsyumer. • May mga tungkulin ang mga mamimili na dapat gampanan.
 28. 28. • Bakit mahalaga na maging isang matalinong mamimili? • Alin sa mga karapatan ng mga mamimili ang higit na dapat na bigyang pansin ng pamahalaan? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 29. 29. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag- aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI

×