Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Q1 lesson 5 sistemang barangay

3 161 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

Q1 lesson 5 sistemang barangay

 1. 1. Inihanda ni: Arnel O. Rivera
 2. 2. Panimula:  Laganap sa bansa noong Panahong Protohistoriko ang pamayanang tinatawag na barangay. Nagmula ito sa, salitang Austronesyano balangay na ang kahulugan ay bangka. Dito pinaniniwalaang sumakay ang pangkat ng dayuhan na nagtatag nito.
 3. 3. Pag-unlad ng Lipunan  Ang paglakas ng kalakalan ang nagtulak upang magkaroon ng istrukturang panlipunan. Ang mga pinuno ng barangay ay yumaman dahil sa pagkontrol ng kalakalan sa pangangasiwa nila sa mga produktong pangkalakal tulad ng pagpapalayok, pagmimina ng ginto at pagsisid ng perlas at kabibe.
 4. 4. Pag-unlad ng Lipunan  Upang mapalakas nila ang kanilang pamayanan, nakipag-alyado sila sa pinuno ng ibang barangay, pagsalakay at pananakop ng mga kalabang pamayanan, at pagtatatag ng sistema ng produksyon at kalakalan. Naglikom sila ng gintong hiyas, porselana, lupang sakahan at mga alipin katibayan ng kanilang mataas na estado sa buhay.
 5. 5. Sistemang Pulitikal Datu Timawa Bagani Oripon Babaylan
 6. 6. Datu  Tawag sa namumuno sa isang barangay. Namamana ang pagiging datu subalit ang kanyang kapangyarihan ay batay sa kanyang yaman, dami ng alipin at katanyagan.  Tungkulin niya ang pangalagaan ang katahimikan, hukom, at kinatawan ng barangay.
 7. 7. Timawa  Binubuo ng mga malalayang tao sa pamayanan.  Tinatawag sila bilang Maharlika sa mga Tagalog at Ginoo sa mga Bisaya.  May karapatan na magmay-ari ng lupa at pumili ng datu.
 8. 8. Bagani  Mga kawal ng barangay. Baybaylan  Espiritual na tagapayo ng barangay
 9. 9. Oripon (Alipin)  Kabilang sa pinakamababang uri sa barangay.  Aliping Saguiguilid – aliping nakatira sa bahay ng panginoon. Tinatawag silang ayuey sa Bisaya.  Aliping Namamahay – aliping nakatira sa sariling bahay. Tinatawag sila bilang tumarampak sa Bisaya.
 10. 10. Oripon (Alipin)  Walang sariling pag-aaari ang aliping saguiguilid at hindi makapag-aasawa nang walang pahintulot ng kanyang amo.  May karapatang magmay-ari ng sariling bahay, kagamitan at ginto ang aliping namamahay. Naglilingkod lamang sa kanilang amo kung may ipinapagawa ito.
 11. 11. Para sa mga Karagdagang Kaalaman • Bisitahin ang mga sumusunod na website: • http://www.youtube.com/watch?v=E8gbBwoN1OY • http://www.youtube.com/watch?v=8YzbYr-v_F4 • http://www.slideshare.net/ArnelSSI

×