Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Постављање садржаја на викиспејсис-странице

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Učionica u ogledalu
Učionica u ogledalu
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Постављање садржаја на викиспејсис-странице

Télécharger pour lire hors ligne

Кратко упутство за постављање садржаја на викиспејсис-странице

Кратко упутство за постављање садржаја на викиспејсис-странице

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Славица Јурић (20)

Plus récents (20)

Publicité

Постављање садржаја на викиспејсис-странице

  1. 1. Упутс ство за по остављањ докуме ње ената на в вики страну У о овом упутс ству ће бити приказа ано како с се Сад кликнит на алат Insert i да те т images an nd мог поставит докумен гу ти нта (докумеент рађен у file на горњо линији за алате као на слици 3 es ој а о 3. про ограму за а обраду текста, слике и фоттографије, аудио и ви идео снимции...) на вик ки стр раницу. Зап почните таако што ћете, отвор ћ ривши вик ки стр рану на којо желите да поставит документ ој д те т, кли икнути на E Edit у горњ њем десном углу стран не и т тако отићи у радно ок кружење сттране (слик ка 1). слик 3 ка Отвара се прозор помо оћу којег увозите св ва документа за постављање на вики стране. а Кликните на о опцију Uplo oad (слика 4). слик 1 ка Наккон тога по оставите ку урсор на он ном месту н на стр рани где хоћете да поставит а те докуменнт (сл лика 2). слик 4 ка Kад се отвори прозор за бирање докуменат да е та за постављањ као на слици 5, пронађите н ње на сво рачунар где се налази до ом ру окумент кој ји же елите да по оставите, оззначите га (1.) и зати им кли икните на O Open (2.). слик 2 ка Лингвисттичка радионица ,,У мом м крају, сви зн нају...  1  ... л лепо да прич чају'' (Н. Пурт тић, С. Јурић))   
  2. 2. 1.  2.  слик 5 ка слик 7 ка Док кумент, тј. видео сним мак ће се са ада указати и као на слици 6. о слик 8 ка Коначно, клииком на дугме Save (слика 9 e 9), документ, у овом сл лучају виддео снимак, пој јављује се на страниици и покрреће десни им кли иком, ода абиром оп пције Playy/Pause ( (у слу учају да на дну сним а мка не посттоји алат з за слик 6 ка покретање виидео снимка као на сл а) лици 10. дним кликом на њега, поставља с на радно Јед м се о окр ружење вик стране (с ки слика 7). Да би се прил лагодила ве еличина про озора у ком ме се гледа вид део снимак, могу се користит е ти опц ције + (за повећање и – (за смањење а е) а е) (сл лика 8). слик 9 ка Ли ингвистичка ррадионица ,, ,У мом крају, , сви знају... 2  ... лепо да а причају'' (Н Н. Пуртић, С. Ј Јурић)   
  3. 3. слика 10 Лингвисттичка радионица ,,У мом м крају, сви зн нају...  3  ... л лепо да прич чају'' (Н. Пурт тић, С. Јурић))   

×