SlideShare une entreprise Scribd logo
afkoppelingsadvies
nuttig gebruik
regenwaterputten
regenwaterrecuperatiesystemen
infiltratie
waterdoorlatende verhardingen
ondergrondse buffering & infiltratiesystemen
wadi’s
buffering en vertraagde afvoer
ondergrondse buffervoorzieningen
met vertraagde afvoer
run off water treatment
regenwaterfilters
olieafscheiders en sedimentvangers
biofilters
hemelwaterafvoer
lijnafwatering
voorzuivering
vetvangers
trommelfilters
roosters
duikschotten
biologische zuivering
anaërobe zuivering
septische putten
voorbezinkers
emscherputten
aërobe zuivering
intensieve systemen
SBR systemen
vastbedsysteem SAF
wervelend & zwevend bedsysteem MBBR
membraan bio reactor MBR
extensief systeem
QFyt op basis van riet
voorzuivering
zand– en sedimentvangers
slibvangputten
skimmers
olie-afscheiders
lamellenafscheiders
vet- & zetmeelafscheiders
zeefbochten
trommelfilters
kaars-, zak– en korffilters
first flush
colloïdevangers
staalname (al dan niet geïntegreerd)
fysico-chemische zuivering
ontgifting en desinfectie
neutralisatie
flocculatie
electro-flottatie
membraantechnieken
zandfiltratie
ionenwisseling
meetsystemen
debietmeters
venturi-kanalen
geluidsabsorberende wanden
hoogabsorberende geluidsschermen
woningbouw en renovatie
lijnafwatering en tegelkaders
prefab huiskelders
dubbelwandige mazouttanks
watertellerput
huisaansluitingsputje voor gescheiden riolering
geothermische schachten
inrichting begraafplaatsen
grafkelders
columbaria en columbariummuren
lessenaardeksels
urnekelders
herdenkingszuilen
meubilair
hemelwaterafvoer
lijnafwatering
afkoppelingsadvies
nuttig gebruik
infiltratie
buffering
vertraagde afvoer
droogweerafvoer
mechanische voorzuivering en biologische zuivering
IBA’s
KWZI’s
gemengde afvoer
overstorten en bergbezinkingsbekkens
verbeterde overstortconstructies
overstortstuwen
duikwanden
roosters
beheer en onderhoud
real time control
debietregelaars
pompputten “plug & play”
meetsystemen
spoelsystemen
riolen
bekkens
Stedelijk
water
Huishoudelijk
afvalwater
Industrieel
water
Regenwater
services
technisch advies voor voorschrijvers
omnium onderhoudscontract
opwaardering iba’s
centrale beheerssystemen en interventie
van op afstand
logistieke ondersteuning
engineering
opleidingscentrum
microscopisch slibonderzoek
werfassistentie
verhuur van installaties
maatsch. zetel/siège social: Hasseltsesteenweg 119
B 3800 Sint-Truiden Tel.: 011/ 68 00 92 Fax: 011/ 68 39 32
BTW/TVA BE 0420.217.163 RPR/RPM Hasselt
bijkantoor/succursale: Avenue Rogier 22, B 4000 Liège
Tel.: 04/ 252 88 28 Fax: 04/ 252 88 18
KBC 453-6213631-95 BIC KREDBB IBAN BE 76 4536 2136 3195
water with ID
maatsch. zetel/siège social: Hasseltsesteenweg 119
B 3800 Sint-Truiden Tel.: 011/ 68 00 92 Fax: 011/ 68 39 32
BTW/TVA BE 0420.217.163 RPR/RPM Hasselt
bijkantoor/succursale: Avenue Rogier 22, B 4000 Liège
Tel.: 04/ 252 88 28 Fax: 04/ 252 88 18
KBC 453-6213631-95 BIC KREDBB IBAN BE 76 4536 2136 3195
water with ID
conseils de séparation des réseaux
usage utile
citernes à eaux de pluies
systèmes de récupération des eaux de pluie
infiltration
revêtements perméables
stockage souterrain & systèmes d’infiltration
wadis
stockage et évacuation retardée
stockage souterrain à évacuation retardée
traitement des eaux pluviales
filtres à eaux de pluies
séparateurs d’hydrocarbures et de sédiments
biofiltres
évacuation des eaux de pluie
caniveaux
évacuation des eaux de pluie
caniveaux
conseils pour séparer les réseaux
usage utile
infiltration
stockage
évacuation retardée
évacuation par temps sec
prétraitement mécanique et épuration biologique
assainissement non-collectif
assainissement collectif
évacuation mixte
déversoirs et bassins de rétention
déversoirs améliorés
vannes de déversement
cloisons siphoïdes
dégrilleurs
gestion et maintenance
contrôle en temps réel
systèmes de mesure
régulateurs de débit
postes de relevage plug&play
systèmes de rinçage
égouts
bassins
écrans antibruit
écrans antibruit hautement absorbants
construction & rénovation
caniveaux et regards
caves préfabriquées
citernes à mazout (double parois)
fosses pour compteur d'eau
chambres de visite pour
raccordement sur égouts séparés
fosses géothermiques
aménagement de cimetières
caveaux
columbariums et murs columbarium
couvercle pupitre
caveaux pour urnes
stèles commémoratives
mobilier
prétraitement
dessableurs
débourbeurs
séparateurs d’hydrocarbures
séparateurs lamellaires
séparateurs de graisses et de fécules
cloisons siphoïdes
tambours filtrants
coudes filtrants
filtres à cartouches, paniers, poches
first flush
décolloïdeur
prise d’échantillon (intégrée ou pas)
épuration physicochimique
détoxication et désinfection
neutralisation
floculation
électroflottation
techniques membranaires
filtration à sable
échanges d’ions
systèmes de mesure
mesure de débit
conduites de mesure
Venturi
services
avis technique pour prescripteurs
revalorisation de systèmes d’épuration
contrat d’entretien omnium
systèmes de gestion & intervention à distance
support logistique
engineering
centre de formation
analyse microscopique des boues
assistance sur chantier
location d’installations
Eaux
urbaines
Assainissment
autonome
Eaux
industrielles
Eaux
de pluie
prétraitement
séparateurs de graisses
tambours filtrants
grilles
vannes
épuration biologique
épuration anaérobie
fosses septiques
bassins de pré-décantation
fosses emscher
épuration aérobie
systèmes intensifs
systèmes SBR
système à lit fixe démontable
système à lit tourbillonnaire flottant
système bioréacteur à membranes
système extensif
QFyt à base de roseaux

Contenu connexe

Tendances

Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +
Architectura
 
Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...
Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...
Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...
Degrémont
 
Ecobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wspEcobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wsp
Architectura
 
Diagnostic station eau
Diagnostic station eauDiagnostic station eau
Diagnostic station eau
mibestiaire
 
Sca tsunami v01
Sca tsunami v01Sca tsunami v01
Sca tsunami v01
BernardLegros3
 
Traitement des eaux par unité physico-chimique
Traitement des eaux par unité physico-chimiqueTraitement des eaux par unité physico-chimique
Traitement des eaux par unité physico-chimique
Aqua Traitements
 
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
Charlotte Prouvé
 
Qualité de la Seine - Veolia
Qualité de la Seine - VeoliaQualité de la Seine - Veolia
Qualité de la Seine - Veolia
Seine en Partage
 

Tendances (9)

Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +
 
Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...
Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...
Seaclean - Clarification d’eau de mer par filtration dessalement multimedia s...
 
Cartis 12pages
Cartis 12pagesCartis 12pages
Cartis 12pages
 
Ecobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wspEcobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wsp
 
Diagnostic station eau
Diagnostic station eauDiagnostic station eau
Diagnostic station eau
 
Sca tsunami v01
Sca tsunami v01Sca tsunami v01
Sca tsunami v01
 
Traitement des eaux par unité physico-chimique
Traitement des eaux par unité physico-chimiqueTraitement des eaux par unité physico-chimique
Traitement des eaux par unité physico-chimique
 
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
 
Qualité de la Seine - Veolia
Qualité de la Seine - VeoliaQualité de la Seine - Veolia
Qualité de la Seine - Veolia
 

Plus de Architectura

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
Architectura
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
Architectura
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
Architectura
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
Architectura
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
Architectura
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Architectura
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Architectura
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
Architectura
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
Architectura
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
Architectura
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
Architectura
 

Plus de Architectura (20)

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
 

Ecobeton - Leveringsprogramma 2016

 • 1. afkoppelingsadvies nuttig gebruik regenwaterputten regenwaterrecuperatiesystemen infiltratie waterdoorlatende verhardingen ondergrondse buffering & infiltratiesystemen wadi’s buffering en vertraagde afvoer ondergrondse buffervoorzieningen met vertraagde afvoer run off water treatment regenwaterfilters olieafscheiders en sedimentvangers biofilters hemelwaterafvoer lijnafwatering voorzuivering vetvangers trommelfilters roosters duikschotten biologische zuivering anaërobe zuivering septische putten voorbezinkers emscherputten aërobe zuivering intensieve systemen SBR systemen vastbedsysteem SAF wervelend & zwevend bedsysteem MBBR membraan bio reactor MBR extensief systeem QFyt op basis van riet voorzuivering zand– en sedimentvangers slibvangputten skimmers olie-afscheiders lamellenafscheiders vet- & zetmeelafscheiders zeefbochten trommelfilters kaars-, zak– en korffilters first flush colloïdevangers staalname (al dan niet geïntegreerd) fysico-chemische zuivering ontgifting en desinfectie neutralisatie flocculatie electro-flottatie membraantechnieken zandfiltratie ionenwisseling meetsystemen debietmeters venturi-kanalen geluidsabsorberende wanden hoogabsorberende geluidsschermen woningbouw en renovatie lijnafwatering en tegelkaders prefab huiskelders dubbelwandige mazouttanks watertellerput huisaansluitingsputje voor gescheiden riolering geothermische schachten inrichting begraafplaatsen grafkelders columbaria en columbariummuren lessenaardeksels urnekelders herdenkingszuilen meubilair hemelwaterafvoer lijnafwatering afkoppelingsadvies nuttig gebruik infiltratie buffering vertraagde afvoer droogweerafvoer mechanische voorzuivering en biologische zuivering IBA’s KWZI’s gemengde afvoer overstorten en bergbezinkingsbekkens verbeterde overstortconstructies overstortstuwen duikwanden roosters beheer en onderhoud real time control debietregelaars pompputten “plug & play” meetsystemen spoelsystemen riolen bekkens Stedelijk water Huishoudelijk afvalwater Industrieel water Regenwater services technisch advies voor voorschrijvers omnium onderhoudscontract opwaardering iba’s centrale beheerssystemen en interventie van op afstand logistieke ondersteuning engineering opleidingscentrum microscopisch slibonderzoek werfassistentie verhuur van installaties maatsch. zetel/siège social: Hasseltsesteenweg 119 B 3800 Sint-Truiden Tel.: 011/ 68 00 92 Fax: 011/ 68 39 32 BTW/TVA BE 0420.217.163 RPR/RPM Hasselt bijkantoor/succursale: Avenue Rogier 22, B 4000 Liège Tel.: 04/ 252 88 28 Fax: 04/ 252 88 18 KBC 453-6213631-95 BIC KREDBB IBAN BE 76 4536 2136 3195 water with ID
 • 2. maatsch. zetel/siège social: Hasseltsesteenweg 119 B 3800 Sint-Truiden Tel.: 011/ 68 00 92 Fax: 011/ 68 39 32 BTW/TVA BE 0420.217.163 RPR/RPM Hasselt bijkantoor/succursale: Avenue Rogier 22, B 4000 Liège Tel.: 04/ 252 88 28 Fax: 04/ 252 88 18 KBC 453-6213631-95 BIC KREDBB IBAN BE 76 4536 2136 3195 water with ID conseils de séparation des réseaux usage utile citernes à eaux de pluies systèmes de récupération des eaux de pluie infiltration revêtements perméables stockage souterrain & systèmes d’infiltration wadis stockage et évacuation retardée stockage souterrain à évacuation retardée traitement des eaux pluviales filtres à eaux de pluies séparateurs d’hydrocarbures et de sédiments biofiltres évacuation des eaux de pluie caniveaux évacuation des eaux de pluie caniveaux conseils pour séparer les réseaux usage utile infiltration stockage évacuation retardée évacuation par temps sec prétraitement mécanique et épuration biologique assainissement non-collectif assainissement collectif évacuation mixte déversoirs et bassins de rétention déversoirs améliorés vannes de déversement cloisons siphoïdes dégrilleurs gestion et maintenance contrôle en temps réel systèmes de mesure régulateurs de débit postes de relevage plug&play systèmes de rinçage égouts bassins écrans antibruit écrans antibruit hautement absorbants construction & rénovation caniveaux et regards caves préfabriquées citernes à mazout (double parois) fosses pour compteur d'eau chambres de visite pour raccordement sur égouts séparés fosses géothermiques aménagement de cimetières caveaux columbariums et murs columbarium couvercle pupitre caveaux pour urnes stèles commémoratives mobilier prétraitement dessableurs débourbeurs séparateurs d’hydrocarbures séparateurs lamellaires séparateurs de graisses et de fécules cloisons siphoïdes tambours filtrants coudes filtrants filtres à cartouches, paniers, poches first flush décolloïdeur prise d’échantillon (intégrée ou pas) épuration physicochimique détoxication et désinfection neutralisation floculation électroflottation techniques membranaires filtration à sable échanges d’ions systèmes de mesure mesure de débit conduites de mesure Venturi services avis technique pour prescripteurs revalorisation de systèmes d’épuration contrat d’entretien omnium systèmes de gestion & intervention à distance support logistique engineering centre de formation analyse microscopique des boues assistance sur chantier location d’installations Eaux urbaines Assainissment autonome Eaux industrielles Eaux de pluie prétraitement séparateurs de graisses tambours filtrants grilles vannes épuration biologique épuration anaérobie fosses septiques bassins de pré-décantation fosses emscher épuration aérobie systèmes intensifs systèmes SBR système à lit fixe démontable système à lit tourbillonnaire flottant système bioréacteur à membranes système extensif QFyt à base de roseaux