SlideShare une entreprise Scribd logo
FRANKOFONIFESTIVALEN

2014
1. mars - 30. mars
TV5MONDE,
plus de 300 films sous-titrés par an !
La plus grande salle de cinéma en français dans le monde

Disponible sur Canal Digital Kabel TV
(06 090 - canaldigital.no) et Get (02 213 - get.no)
www.tv5monde.com
EDITO
Velkommen til
Frankofonifestivalen 2014
Frankofoni – en delt kultur, eller kulturer i dialog?
Frankofonifestivalen 2014 er et samarbeid mellom tolv
ambassader (Algerie, Belgia, Bulgaria, Burundi, Canada, Egypt,
Frankrike, Hellas, Marokko, Romania, Sveits, Tunisia) og
Afrikansk kulturinstitutt (CAK). Festivalen åpnes med en debatt
om frankofoni på tvers av landegrensene.
Frankofonien feires verden over med arrangementer som gjenspeiler mangfoldet i de frankofone delene av verden.
Hva omfatter begrepet frankofoni idag? Mange av utfordringene og mulighetene som preger den fransktalende verden, for
eksempel flerspråklighet og flerkulturalitet, er aktuelle for Norge
som en del av et globalisert verdenssamfunn.
Festivalen åpnes på Cosmopolite den 4. mars 2014 og arrangementet inviterer nordmenn til å delta i debatten.
Årets festival byr på et rikt og variert program fra 1. til 30. mars:
Mer enn 16 arrangementer (film, musikk, litteratur, idédebatter),
fra filmfestival på Kino Victoria til konsert med Salif Keita!
Hold deg oppdatert på:
www.frankofoni.org og på Facebook “Frankofonifestivalen”

Bienvenue au festival de la
Francophonie 2014
La Francophonie : une culture en partage ou des cultures en dialogue ?
Le festival de la Francophonie 2014 ouvre le débat et propose avec les
douze ambassades partenaires (Algérie, Belgique, Bulgarie, Burundi,
Canada, Egypte, France, Grèce, Maroc, Roumanie, Suisse, Tunisie) et le
Centre culturel africain de partager cette aventure francophone au-delà des
frontières.
La francophonie est célébrée dans le monde entier autour de programmations témoignant de la diversité du monde francophone. Qu’en est-il
de ce concept de francophonie aujourd’hui ? Les questions qui traversent
nos sociétés contemporaines (les identités dans la mondialisation), ne se
posent-elles pas dans des termes similaires dans l’espace francophone et
en Norvège ?
Le lancement du festival au Cosmopolite le 4 mars 2014 invite le public
norvégien à venir en débattre.
Le festival présente cette année une riche programmation du 1er au 30
mars. Plus de 16 événements (cinéma, musique, littérature, débats d’idées),
du festival de films francophones au Victoria au concert de Salif Keita !
Découvrez l’ensemble de la programmation sur
www.frankofoni.no et sur Facebook “Frankofonifestivalen”.
uke 9 - 11

FILM

1. - 15. MARS
Cinemateket

1. - 15. mars

ABDELLATIF KECHICHE I RETROSPEKTIV
Abdellatif Kechiche fikk sitt internasjonale gjennombrudd med Gullpalme-vinneren Blå er den
varmeste fargen i 2013. I etterkant av suksessen
har Kechiche hyllet tunisisk ungdom for deres
pågangsmot og håp om en verden hvor kulturforskjeller og ulikheter ses på som berikende,
heller enn rot til splittelse.
I mars retter Cinemateket og Institut francais
søkelyset mot Kechiches tidlige karriere med
eksklusive visninger av filmene La Faute à
Voltaire (2000), L’Esquive (2004), La Graine et
le mulet (2007) og Venus Noire (2010). Filmene
vises i perioden 1. – 15. mars.

Rétrospective Abdellatif Kechiche
Abdellatif Kechiche a rencontré un véritable
succès international avec La Vie d’Adèle, qui a
remporté la Palme d’Or à Cannes en 2013. Lors
de ce succès cinématographique et artistique
Abdellatif Kechiche n’a pas manqué de dédier son
prix à la jeunesse tunisienne, à son courage pour
rêver d’un monde de partage qui saurait mêler les
cultures et ériger en richesse les différences plutôt
que de les confronter.
Du 1er au 15 mars, la Cinémathèque d’Oslo et
l’Institut français mettent en lumière les débuts
de sa carrière avec des projections exclusives de
La Faute à Voltaire (2000), L’Esquive (2004), La
Graine et le mulet (2007) et Venus Noire (2010).

På fransk, tekstet på engelsk eller norsk - Cinemateket, Dronningens gate 16, Oslo
Billett/informasjon: www.cinemateket.no

L I T T E R AT U R

2. MARS KL. 16
Afrikansk kulturinstitutt - CAK

ALEXANDRE DUMAS,

DEN ELDRE OG DEN YNGRE
Dieudonné Gammankou er historiker og forfatter,
og har gitt ut boka Afrikanere og deres etterkommere i Europa før det tjuende århundre.
Gammankou presenterer livet og verkene til
Alexandre Dumas, den eldre og den yngre.
Foredraget er en del av en rekke arrangementer
rundt innflytelsesrike afrikanske personer, initiert
av Afrikansk kulturinstitutt.

Alexandre Dumas, père et fils
L’écrivain et historien, Dieudonné Gnamankou,
auteur de l’essai Les Africains et leurs descendants dans l’histoire européenne, présente la vie
et l’œuvre de Dumas, père et fils. Cette conférence
s’inscrit dans le cycle des personnalités africaines
d’influence, initié par le CAK.

Gratis - på fransk - CAK, Pilestredet 75C, Oslo - www.cak.no
3. - 5. MARS
Litteraturhuset

Forfatterne Dominique Eddé og Karim Miské
kommer til Saladindagene ved Litteraturhuset,
hvor det blir tre dager med debatt og møter rundt
islam og dagens Europa som etterstreber en
kunnskapsbasert debatt.
I bøkene sine har begge forfatterne skrevet om
hovedpersoner som lever konfliktfylte liv preget
av politiske og religiøse motsetninger.

3. - 5. mars

SALADINDAGENE:
MAKT OG MENNESKER
Saladin days : le pouvoir et les hommes
Les écrivains Dominique Eddé et Karim Miské
sont les invités des « Saladin days », trois
jours de rencontres et de débats sur l’Islam et
l’Europe qui prennent le contre pied des discours
obscurantistes.
Les deux auteurs ont en commun des romans
dont les personnages voient leurs destinées
bouleversées par les conflits, la politique et les
oppositions religieuses.

På fransk, simultanoversettelse til norsk - Litteraturhuset, Wergeland 29, Oslo
Billett/informasjon: www.litteraturhuset.no

SAMFUNN

3. MARS KL. 18
Institut français

REPRESENTER
NETTBORGERE EN
NY FORM FOR
UAVHENGIG PRESSE?
I forbindelse med et pedagogisk og kreativt
nettradio-prosjekt inviterer Den franske skolen
i Oslo til debatt rundt nettborgerne og den nye
journalismen; Hva er dens bidrag og begrensninger?
Christophe Deloire fra Reporters Without Borders
bidrar med sine erfaringer.

uke 10

© Antoine Rozes

L LTT TE R AT U R
I I T E R AT U R

“ Les net-citoyens représentent-ils une
nouvelle forme de presse indépendante ? ”
Le lycée français d’Oslo dans le cadre d’un projet
pédagogique de création d’une radio web, propose
de débattre avec un large public des nouvelles
formes de journalisme comme le net-citoyen :
apports et limites.
Christophe Deloire, directeur général de Reporters
sans frontières viendra témoigner de son
expérience.

Gratis - på fransk - Institut français, Holtegaten 29, Oslo - www.france.no
SAMFUNN
uke 10

4. MARS
Cosmopolite

4. mars

LANSERING AV FRANKOFONIFESTIVALEN

Kom og bli med på den første og/eller andre delen av festivalåpningen!

DEL 1 - Kl. 16.30 - 18.30

Frankofoni:
En stadig aktuell debatt
Debatten gir anledning til å stille spørsmål ved
frankofonien: Hvordan definere dette fenomenet?
Hvilke løsninger kan det frankofone samfunnet
bidra med i forhold til utfordringene som dagens
globaliserte samfunn står overfor (knyttet til flerspråklighet, økonomi, nasjonal identitet og kunstnerisk utfoldelse)? Hva slags reaksjoner skaper
denne typen debatter i det norske samfunnet?
AMINA ACHOUR (Marokko)
Professor i litteratur. Grunnlegger og leder av
de månedlige litterære møtene ved nasjonalbiblioteket i Marokko. Hun er medlem av
« Coordination des Chercheurs en Littératures
Maghrébines et Comparées ».
HERVE RIESEN (Frankrike)
Underdirektør for internasjonale relasjoner i Radio
France, har bidratt ved flere arrangementer i
Tanger og i Alger, og samarbeidet med norsk
radio i forbindelse med lanseringen av Jil FM
som var den aller første radiokanalen for nyere
alge-risk musikk.
BERNARD HARGMENIES (Belgia)
Viserektor ved universitetet i Mons, og opphavsmann bak stiftelsen Institut de Recherche
en Sciences et Technologies du langage.
STEINAR LONE (Norge)
Forfatter og oversetter, spesialist i rumensk,
fransk og italiensk.
EIVIND SEINESS (Norge)
Tidligere regissør og tv-produsent, har jobbet
med flere enn 100 reklamer for Film Factory.

La Francophonie :
un débat toujours renouvelé
Ce débat est l’occasion de s’interroger sur la
francophonie : quelle définition ? Quelles réponses
apporte la communauté francophone aux défis
du monde contemporain (multilinguisme, économie, citoyenneté, création artistique) ? Ces débats
trouvent-ils un écho dans la société norvégienne ?
Amina Achour (Maroc) : professeur de Lettres,
fondatrice et animatrice des rencontres littéraires
mensuelles à la Bibliothèque Nationale du
Royaume du Maroc, elle est membre de la
Coordination des Chercheurs en Littératures
Maghrébines et Comparées.
Hervé Riesen (France) : directeur adjoint des
affaires internationales à Radio France, il a mené
plusieurs actions à Tanger et Alger, et a notamment collaboré avec la radio publique norvégienne
pour le lancement de Jil FM, la toute première
radio jeune musicale algérienne.
Bernard Harmegnies (Belgique) : vice-recteur
de l’université de Mons, il est à l’origine de la
fondation de l’Institut de Recherche en Sciences
et Technologies du langage.
Steinar Lone (Norvège) : écrivain et traducteur, il
est spécialiste en roumain, français et italien.
Eivind Seiness (Norvège) : ancien réalisateur
et producteur de télévision, il a travaillé en tant
que producteur sur plus de 100 publicités pour la
société Film Factory.
Modérateur
Julien S. Bourrelle (Canada), ingénieur astronautique, installé en Norvège et polyglotte, animera
ce débat. Fortement impliqué dans le milieu
universitaire et politique norvégien, il apportera
son regard sur la société norvégienne confrontée
aux problématiques similaires de la francophonie.
Il crée la société Mondå en 2013 afin de mieux
connecter les étrangers talentueux avec la
Norvège et faciliter leur adaptation. www.monda.no

MODERATEUR
JULIEN S. BOURRELLE (Canada), polyglott og astrofysiker, er bosatt
i Norge og leder denne debatten. Han er godt kjent med det faglige og
politiske miljøet i Norge, og vil sette søkelys på problemstillinger innad
i den fransktalende verden som kan være aktuelle for det norske samfunnet. I 2013 grunnla han foreningen Monda, som hjelper utenlandske
talenter med å finne seg til rette i Norge. www.monda.no
Gratis - på engelsk - Cosmopolite, Vogts gate 64, Oslo - www.cosmopolite.no
Påmelding ønskes til lancement.francophonie@france.no
uke 10

DEL 2 - Kl. 18.30

Kl. 18.30 inviterer samarbeidspartnerne og
TV5Monde deg til en festlig kveld med smaksopplevelser fra frankofone kulturer og dans til
rytmene av zouglou* og sang på nouchi* med
gruppen Sur-choc!
* Nouchi er en blanding av fransk og andre språk fra
Elfenbenskysten, som vokste frem på 1970-tallet.
* Zouglou er en folkelig og urbansk musikksjanger som
kommer fra Elfenbenskysten. Filosofien baserer seg på
kultur, kjærlighet og brorskap, og hyller rettferdighetsog fredsidealer.

Gratis - Cosmopolite, Vogts gate 64, Oslo
www.cosmopolite.no

4. mars

VI FEIRER FRANKOFONIEN!
Gratis smaksprøver og konsert

La francophonie en fête : dégustations et
concert
A 18h30, les ambassades partenaires de la Francophonie en Norvège et TV5 Monde vous invitent
à une soirée festive pour découvrir la diversité des
saveurs dans l’espace francophone et danser sur
les rythmes du zouglou et des chants en nouchi*
du groupe Sur-choc * !
* Le nouchi est un mélange de français et de
plusieurs langues de Côte d’Ivoire, il est apparu
dans les années 1970.
* Le zouglou est un genre musical populaire et
urbain né en Côte d’Ivoire. Sa philosophie est
basée sur la culture de l’amour, de l’amitié, de la
fraternité et prône l’idéal de la justice et de la paix.

KONKURRANSE
Institut français

FRANKOFONIKONKURRANSE
I forbindelse med Frankofonifestivalen og den
internasjonale feiringen av det franske språket
i mars 2014 arrangerer Institut français og dets
samarbeidspartnere en konkurranse for elever
på ungdomsskoler og videregående skoler i hele
Norge. Konkurransen heter ”Fortell om landet
ditt” og går ut på at deltakerne skal lage en avisforside hvor de bruker de ti utvalgte ”frankofoniordene” for 2014, for å vekke interessen for
Norge i et fransktalende land.
Bidraget sendes innen 4. mars.
20. mars, den internasjonale frankofonidagen,
inviteres vinnerne av konkurransens på besøk
til Institut français de Norvège, Afrikansk kulturinstitutt, Canada og Algeries ambassader.
Kontakt: lancement.francophonie@france.no

Concours de la francophonie 2014
A l’occasion du festival de la francophonie et de
la fête internationale de la langue française en
mars 2014, l’Institut français de Norvège et ses
partenaires proposent aux élèves de collège et
de lycée de toute la Norvège de participer à un
concours “Dis moi ton pays !”. Le principe proposé
est d’écrire la “Une” d’un journal avec les 10 mots
de la Francophonie 2014 et d’inviter un pays francophone à venir décourir la Norvège !
Date de clôture : le 4 mars.
Le 20 mars 2014, journée de la
francophonie pour les lauréats
à l’Institut français de Norvège,
au Centre culturel africain et dans les
ambassades partenaires (Canada et
Algérie). Contact :
lancement.francophonie@france.no
uke 10

TIL BARN
7. MARS, KL. 11
Institut français

7. mars

HAITIANSK SPRÅK,
KUNST OG DANS
Workshop for barn
Kom og oppdag det frankofone mangfoldet og
delta ved en eller flere av våre workshops!

Danse, langue et art haïtien
Ateliers pour jeune public.
Venez à la rencontre de la diversité francophone et
participez à un ou plusieurs de ces ateliers !

Kl. 11.30 og kl. 13.30: Lær tradisjonsrik dans fra
Haiti.
Obligatorisk påmelding / pris kr. 50,-.
Kl. 11 - 15: Lag ditt eget voodoo-flagg!
På Haiti er voodoo til stede overalt, i dans,
musikk og kunst. I seremoniene pyntes det ofte
med vakre paljettbroderier som kalles voodooflagg.
Gratis inngang.
Kl. 15: Presentasjon av haitisk kreolsk.
Gratis inngang.
Workshopene på fransk og norsk passer for barn
i alle aldre.

De 11h00 à 15h00 : créez votre propre drapeau
vaudou ! En Haïti la religion vaudou est présente
partout; dans la musique, la danse et dans l’art.
Dans les cérémonies traditionnelles, on utilise
souvent des “drapeaux vaudou” plein de paillettes.
Entrée gratuite.
A 11h30 &13h30 : deux séances pour vous initier
à la danse haïtienne.
Inscription obligatoire / tarif unique : 50 NOK.
A 15h00 : découvrez le créole haïtien
Entrée gratuite.
Les ateliers en français et en norvégien sont
adaptés aux enfants de tous âges.

På fransk og norsk - Institut français, Holtegaten 29, Oslo
Danse-workshop: 50,- (obligatorisk påmelding til bibliotek@france.no)
De to andre workshopene er gratis.
www.france.no
7. MARS, KL. 21
Cosmopolite

uke 10

© Tamikrest

MUSIKK

7. mars

TAMIKREST
Hvis man måtte velge ett symbol på den
kulturelle dialogen som kan oppstå innenfor frankofonien, ville Tamikrest være en sterk
kandidat!
”Tamikrest” (fra språket tamashek, betyr bånd,
allianse, fremtid) er en gruppe musikere fra
nomadefolket touareg.
Gruppen ble dannet i 2006 og blander tradisjonell afrikansk musikk med pop og rock, og
synger på språket tamashek.
Musikerne kommer opprinnelig fra regionen
Kidal i den nordøstlige delen av Mali, og deres
barndom og oppvekst var preget av borgerkrig.
Da opprørene brøt ut i 2006 bestemte Ousmane
Ag Mossa og hans klassekamerat Cheick Ag
Tiglia seg for å støtte touaregene på sin egen
måte: I stedet for å delta i krigen, valgte de å
bruke musikk som virkemiddel.
Gjennom oppveksten spilte de oftest den tradisjonelle musikken til Kel Tamashek eller sangene
til touareg-gruppen Tinariwen.

S’il fallait choisir un symbole du dialogue des
cultures que permet la francophonie, Tamikrest
serait sans aucun doute le groupe à mettre à
l’honneur !
“Tamikrest” (mot en tamasheq pour le nœud, la
coalition, l’avenir) est un groupe de musiciens
issus du peuple des touaregs.
Le groupe a été créé en 2006. Il mélange la
musique traditionnelle africaine avec le pop
et le rock occidental et chante en langue
tamasheq.
Originaires de la région de Kidal, dans le NordEst du Mali, leur enfance et leur jeunesse ont
été marquées par la guerre civile.
Lorsque les émeutes éclatent en 2006,
Ousmane Ag Mossa et son camarade de
classe Cheick Ag Tiglia se décident non pas
à rejoindre la lutte armée mais à faire de la
musique un moyen de soutenir les Touaregs
dans leur combat et d’attirer l’attention sur leur
situation. Durant leur adolescence, ils jouaient
la plupart du temps les sons traditionnels des
Kel Tamashek ou bien les chansons du groupe
touareg Tinariwen.

Cosmopolite, Vogts gate 64, Oslo
Pris: 250,-/200,- Billett/informasjon: www.cosmopolite.no
uke 11

MUSIKK

14. MARS KL. 18.30
Afrikansk kulturinstitutt - CAK

10. mars - 16. mars

FOREDRAG/KONSERT
CHEVALIER DE
SAINT-GEORGE

M U S I K K står på programmet denne
Konsert og foredrag

andre
rekken av
14 MARS kvelden i afrikanske arrangementer rundt
innflytelsesrike
personer, presentert
CAK av Barth Niava ved Afrikansk kulturinstitutt.
Tema for kvelden er komponisten Joseph
Boulogne, kjent som Chevalier de Saint George
eller ”the black Mozart”. På 1700-tallet var han
blant de første europeiske musikerne av afrikansk herkomst.

Soirée concert et conférence pour ce second volet
de la série hommage que consacre le CAK aux
personnalités africaines d’influence, présentée par
Barth Niava.
Connu comme le « Mozart noir », Joseph Boulogne
dit Chevalier de Saint-George, a été au 18ème
siècle l’un des premiers musiciens du type classique européen connu d’ascendance africaine.

Gratis - på fransk - CAK, Pilestredet - www.cak.no

UTSTILLING

1. - 30. MARS
Institut français - Zazie Bokhandel

ALBERT CAMUS
1913 - 2013
En spennende, interaktiv utstilling, ”Albert
Camus 1913-2013” som markerer 100-års
jubileet for Camus’ fødsel. Utstillingen blir vist
verden over, og ble avduket ved Institut français
de Norvège i slutten av november 2013.
Samtidig gikk startskuddet for en rekke foredrag
rundt Camus, hvorav det siste holdes i forbindelse med Frankofonifestivalen den 19. mars
2014 på Litteraturhuset.
Hele mars måned: Vinnerne fra Camuskonkurransen stilles ut ved Zazie bokhandel
Som en del av hyllesten til Albert Camus har
Institut français og dets samarbeidspartnere organisert en konkurranse. De skriftlige og visuelle
konkurransebidragene er inspirert av 6 utvalgte
bøker av Camus, og presenteres gjennom hele
mars måned. Samtidig kan du titte på de andre
verkene som den franskspråklige bokhandelen
Zazie har å tilby.

Numérique et interactive, l’exposition « Albert
Camus 1913-2013 » vient célébrer le centenaire
de la naissance de l’écrivain philosophe.
Diffusée dans le monde entier, elle a été inaugurée à
l’Institut français de Norvège fin novembre 2013 et
a ouvert un cycle de conférences dont la dernière
se tient dans le cadre de la francophonie 2014 le
19 mars à la Litteraturhuset.
Tout le mois de Mars : Exposition du concours
Camus à la Librairie Zazie
Dans le cadre de l’hommage Albert Camus
l’Institut français et ses partenaires ont organisé
un concours. Une exposition des productions
visuelles et écrites inspirées par les 6 titres des
livres de Camus sélectionnés, est présentée tout
le mois de mars. Venez découvrir à cette occasion
les ouvrages disponibles à la librairie Zazie.

Gratis - Institut français, Holtegaten 29, Oslo - www.france.no
Den franske bokhandel Zazie, St Olavs gate 3, Oslo - www.zazie.no
SAMFUNN

Uke 12

19. MARS KL. 18
Litteraturhuset

19. mars

HYLLEST TIL CAMUS
“Camus og Algerie”,

Franske Benjamin Stora er født i Constantine i
Algerie og er professor i sosiologi og historie.
Han underviser i nyere maghrebinsk historie,
avkoloniserings-krigene og maghrebinsk innvandringshistorie i Europa, ved universitetet Paris 13
og ved INALCO (orientalske språk, Paris).
Stora har skrevet et trettitalls verker om Algeries
historie og algerisk nasjonalisme, en biografi om
Messali Hadj og om Ferhat Abbas. I mer enn 30
år har Stora forsket på denne nasjonalismen;
kontinuiteten og bruddene, seierne og dramaene
i denne historien.

Conférence « Camus et l’Algérie »

Han er også forfatteren bak essayet “Camus
Brûlant”, publisert i september i 2013 i samarbeid med Jean-Baptiste Péretié.
Utstillingen om Albert Camus som ble planlagt i
Aix-en –Provence i november 2013, og som skulle
markere 100-års dagen for Camus’ fødsel, skapte
furore. Utover kontroversene er denne saken
karakteristisk, og viser hvordan spørsmålene
som stilles av forfatteren av “Den Fremmede”
fortsatt er høyst aktuelle, svært delikate og skaper spenninger den dag idag.
I deres klare og slagkraftige essay slår Stora og
Pérétié ned på forsøkene om å knytte Camus’
idéer til en politisk sak eller ideologi. De viser
også at hans standpunkt under uavhengighetskrigen fortsatt skaper debatt i Algerie –
Albert Camus er fremdeles et brennhett tema.

Benjamin Stora est l’auteur d’un essai récent
“Camus brûlant”, publié en septembre 2013 avec
Jean-Batispte Péretié.
L’affaire de l’exposition sur Camus, prévue à
Aix-en-Provence pour le centième anniversaire
de sa naissance en novembre 2013, a fait scandale. Au-delà de la polémique, cette affaire est
symptomatique et révèle combien les questions
soulevées par l’auteur de L’Étranger restent
extrêmement sensibles et provoquent des
tensions toujours vives.
Dans ce texte vif et précis, Benjamin Stora et
Jean-Baptiste Péretié dénoncent les tentatives
d’annexer Camus à une cause ou une idéologie.
Ils montrent aussi combien la position de l’écrivain
pendant la guerre d’indépendance fait encore
polémique en Algérie. Camus est toujours brûlant.

Né à Constantine en Algérie, Benjamin Stora est
docteur en sociologie et en histoire. Il enseigne
l’histoire du Maghreb contemporain, les guerres
de décolonisation, et l’histoire de l’immigration
maghrébine en Europe, à l’Université Paris 13 et à
l’INALCO (Langues Orientales, Paris).
Auteur d’une trentaine d’ouvrages sur l’histoire
de l’Algérie et du nationalisme algérien, biographe
de Messali Hadj et de Ferhat Abbas, Benjamin
Stora explore depuis plus de trente ans le nationalisme algérien en disséquant les continuités et les
ruptures, les réalisations et les drames de cette
histoire.

Gratis, foredrag på fransk, simultanoversettelse på norsk
Litteraturhuset - Wergelandsveien 29, Oslo - www.litteraturhuset.no
Foredrag etterfulgt av boksignering
uke 12 & 13

FILM

20. - 25. MARS KL. 18
Kino Victoria

20. - 25. mars

FESTIVAL FOR FRANKOFON FILM
Oslo Kino og Kino Victoria er en viktig arena for festivalen for franskspråklig film, og i løpet av
denne ukelange festivalen arrangeres det daglige filmvisninger kl. 18.
Filmpublikummet inviteres til å nyte gode filmopplevelser som vil gi et bilde av det store mangfoldet som finnes i den fransktalende verden.
Oslo Kino et le cinéma Victoria, offrent une vitrine importante au festival des films francophones en organisant
pendant 6 jours une projection quotidienne à 18h.
Le temps d’une semaine, le festival fait découvrir au public norvégien le partage des cultures et la diversité dans
l’espace francophone, en se jouant de tous les stéréotypes.

20. mars, kl. 18
FRANKRIKE
ADRESSE BARCELONA, en film av Cédric Klapish,
komedie, 122 min, 2002. På fransk, eng. tekst
Den franske økonomistudenten Xavier drømmer egentlig om å
bli forfatter, men hans skjebne ser ut til å bli en jobb i Finansdepartementet. En venn av faren råder ham til å reise til Spania
som utvekslingsstudent. Filmen beskrives som en ”fargerik,
gripende og følelsesladd eurokomedie”, karakteristisk for
debatten om mangfold.
L’Auberge espagnole
Xavier, étudiant en sciences économiques, rêve d’être écrivain, mais
son destin semble être celui de travailler pour le ministère des Finances,
quand un ami de son père lui conseille d’aller vivre une année en
Espagne. Ce film décrit comme une « euro-comédie joyeusement colorée,
sensible et touchante » est aussi symbolique des débats sur la diversité.

21. mars, kl. 18
MAROKKO
MALAK, en film av Abdeslam Kelai, drama, 97 min,
2012. På arabisk, eng. tekst
17 år gamle Malak oppdager at hun er gravid. Forlatt av
barnefaren, må hun konfrontere sine omgivelser som mishandler og marginaliserer unge mødre. Filmen omhandler
situasjonen til unge alenemødre, som er en reell utfordring i
dagens Marokko – et tradisjonelt, men samtidig moderne
samfunn. Flere marokkanske foreninger har mobilisert seg for
å hjelpe og støtte disse kvinnene i deres daglige kamp for sine
rettigheter, og filmen viser at det finnes håp.
Malak, une jeune fille de dix-sept ans, découvre qu’elle est enceinte. Délaissée
par le père de son enfant, elle se retrouve seule à affronter un entourage qui
maltraite et marginalise les personnes qui sont dans sa condition. Le long
métrage traite de la question des jeunes mères célibataires, véritable enjeu
pour la société marocaine, à la fois traditionnelle et moderne. De nombreuses
associations marocaines se mobilisent pour leur venir en aide et les soutenir
dans leurs quêtes quotidiennes du respect de leurs droits. La fin du film est
ouverte à tous les espoirs.
FILM

uke 12 & 13

20. - 25. MARS KL. 18
Kino Victoria

I’M A COMMUNIST BIDDY, dramakomedie av Stere
Gulea, 94 min, 2013. På rumensk/eng., eng. tekst
Middelaldrende Emilia lengter tilbake til årene med Ceausescu.
Landsbylivet med ektemannen snus på hodet når datteren
Alice, urokkelig demokrat, vender tilbake fra Canada med sin
amerikanske forlovede. Filmen er basert på Dan Lungus suksessroman ”I’m a Communist Biddy”, og gir et delikat og nyansert bilde av Romania i 2008, et Romania som befinner seg
midt i den globale finanskrisen og er dratt mellom to verdener.
Je suis une vieille femme communiste
Emilia, au seuil de la vieillesse, vit dans la nostalgique des années Ceausescu.
La vie de province tranquille de son couple est bouleversée quand leur fille,
Alice, démocrate convaincue, revient du Canada, avec son fiancé américain.
Ce film adapté du roman à succès de Dan Lungu, « Je suis une veille femme
communiste », dresse un portrait délicat et nuancé de la Roumanie de 2008,
plongée dans la crise financière mondiale et à cheval encore entre deux
mondes.

23. mars, kl. 18
BELGIA
OUR CHILDREN, drama av Joachim Lafosse, 111
min., 2013. På fransk, eng. tekst
Murielle og Mounir elsker hverandre lidenskapelig. Siden barndommen har Mounir bodd hos Dr. Pinget og hatt et relativt
bekymringsfritt liv. Når Mounir og Murielle bestemmer seg for
å gifte seg og få barn blir avhengigheten til Dr. Pinget for sterk.
Murielle føler seg fanget i et kvelende, emosjonelt klima.
En prisvinnende film som er inspirert av en sann histore,
hvor regissør Joachim Lafosse viser en familie på vei mot
avgrunnen.
A Perdre la raison
Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le jeune
homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée. Quand
Mounir et Murielle décident de se marier et d’avoir des enfants, la dépendance
du couple envers le médecin devient excessive. Murielle se retrouve alors
enfermée dans un climat affectif irrespirable.
Inspiré d’une histoire vraie, récompensé de nombreuses fois, ce film de
Joachim Lafosse revient sur l’histoire d’un naufrage familial.

Alle filmer er tekstet på engelsk
Kino Victoria, Vika Terrassen - Ruseløkkveien 14, Oslo
Pris /film: 130,- billett/informasjon: www.oslokino.no

20. - 25. mars

22. mars, kl. 18
ROMANIA
uke 12 & 13

FILM

20. - 25. MARS KL. 18
Kino Victoria

20. - 25. mars

24. mars, kl. 18
SVEITS
L’ENFANCE VOLEE, drama av Markus Imboden, 108
min, 2011. På sveitsisk-alemannisk, eng. tekst
Foreldreløse Max opplever et sant helvete når han plasseres
hos en bondefamilie i Bern-området. Misbrukt og ydmyket
søker han tilflukt i musikken og trekkspillet sitt. Hans livslyst
reddes av vennskapet med Berteli, som er i samme situasjon
som han selv. Sammen drømmer de om å flykte.
Filmen forteller historien om en nasjonal skandale som er lite
kjent. Mellom 1800 og 1950 ble mer enn 100 000 sveitsiske
barn, foreldreløse eller skilsmisseofre, plassert i vertsfamilier
hvor mange ble dårlig behandlet og misbrukt.
Max, orphelin, découvre l’enfer une fois placé dans une famille de paysans
bernois. Maltraité et humilié, l’accordéon constitue son refuge. Seule son amitié
avec Berteli, une enfant placée comme lui, lui donne la volonté de continuer.
Ensemble, ils rêvent d’évasion.
L’Enfance volée raconte l’histoire d’un scandale d’Etat peu connu. Entre 1800
et 1950, environ 100 000 enfants suisses, orphelins ou fils de divorcés pour
la plupart, ont été placés dans des familles d’accueil. Ces jeunes seront bien
souvent maltraités.

25. mars, kl. 18
CANADA
LAURENCE ANYWAYS, kjærlighetsdrama av Xavier
Dolan, 159 min, 2012. På fransk, eng. tekst
Laurence og Fred elsker hverandre høyt. Men dagen han fyller
30 år, forteller Laurence at han ønsker å bli en kvinne og at han
håper at Fred vil støtte han i denne forvandlingen.
Filmen viser parets møte med samfunnets fordommer, men
fokuserer særlig på den vanskelig kjærligheten mellom den
transkjønnede hovedpersonen og kvinnen som ikke kan la
være å elske han.
Xavier Dolan filmer denne kjærlighetshistorien som en odyssé
og gir publikum et utpreget visuelt, episk eventyr med et uimotståelig soundtrack.
Laurence et Fred s’aiment d’un amour passionné. Mais le jour de ses trente
ans, Laurence annonce à Fred qu’il veut devenir une femme et lui demande
de l’accompagner dans sa transformation.
La qualité de ce film n’est pas tant de s’intéresser aux obstacles que rencontre ce couple face à la société qu’à l’histoire d’amour impossible entre
ce héros transsexuel et la fille qui ne peut pas s’empêcher de l’aimer. Dolan
filme cette love story comme une odyssée, une aventure épique, presque
un Titanic transgenre.

Alle filmer er tekstet på engelsk
Kino Victoria, Vika Terrassen - Ruseløkkveien 14, Oslo
Pris /film: 130,- billett/informasjon: www.oslokino.no
© OSR

MUSIKK

uke 12

23. MARS KL. 18
Operaen

23. mars

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Orchestre de la Suisse romande, grunnlagt i
1918, er basert i Victoria Hall i Geneve. Siden
2011 har orkesteret hatt den legendariske
Neeme Järvi som dirigent, og byr på et program
som hyller frankofonien.
Konserten begynner med en ouverture av
den sveitsiske komponisten Joseph Joachim
Raff. Deretter spiller to verdensklassesolister
- norske Truls Mørk på cello og russiske Vadim
Repin på fiolin. De møtes i et samspill i Brahms
Dobbelkonsert for fiolon, cello og orkester.
Som avslutning vil den franske komponisten Hector Berlioz’ berømte Symphonie
fantastique bli fremført.

Fondé en 1918, l’Orchestre de la Suisse
romande basé au Victoria Hall de Genève est
dirigé depuis 2011 par Neeme Järvi et propose un
programme mettant à l’honneur le partage de la
francophonie.
En effet ce concert débutera par une ouverture du
compositeur suisse Joseph Joachim Raff.
Puis le double concerto pour violon, violoncelle et
orchestre de Brahms sera interprété par deux solistes
de renommée mondiale, le Norvégien Truls Mørk
au violoncelle, et le Russe Vadim Repin au violon.
Enfin, le compositeur français Hector Berlioz sera
mis à l’honneur avec la Symphonie fantastique.

Operaen, Kirsten Flagstads Plass 1, Oslo
Pris: 100,- / 595,- , billett/informasjon: www.operaen.no
© Marie-Claude Meilleur

uke 13

MUSIKK

27. MARS KL. 20.30
Riksscenen

27. - 29. mars

DE TEMPS ANTAN
Gruppen skulle egentlig bare holde et par konserter i året, men trioen De Temps Antan fra
Quebec turnerer idag verden rundt, hele året.

Formé au départ pour ne présenter que quelques
concerts par année, voilà que les musiciens de la
formation lanaudoise De Temps Antan parcourent
le globe à longueur d’année.

De er bare tre, men man skulle tro de var dobbelt
så mange! Med en musikalsk eksplosjon av fiolin,
trekkspill, vokalharmonier, gitar og bouzouki, er
Eric Beaudry, André Brunet og Pierre-Luc Dupuis
den mest populære trioen innen tradisjonell
musikk fra Quebec.

Ils ne sont que trois, mais on croirait pourtant
en entendre six ! Dans une explosion de violon,
d’accordéon, d’harmonica, de guitare et de bouzouki, Éric Beaudry, André Brunet et Pierre-Luc
Dupuis constituent sans l’ombre d’un doute le plus
puissant trio de musique traditionnelle du Québec.

Riksscenen, Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, Oslo
Pris: 100,-/50,- Billett/informasjon: www.riksscenen.no

MUSIKK
29. MARS KL. 22
Ingensteds

FRENCH CONNECTION
Hver måned byr French Connection på en ny
konsertopplevelse; ulik musikksjanger, men alltid
med nye toner fra samtidsmusikken.
Rone spilte i Oslo etter sin fantastiske konsert på
Olympia i november, Bambounou spilte i januar,
og 29. mars inviterer French Connection til en
overraskelseskonsert med dj, i frankofoniens
ånd!
Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo, Pris: 50,-

Nouveau rendez-vous musical d’Oslo, French
Connection propose chaque mois une soirée
partagée entre différents lieux et genres musicaux
mais toujours à l’affût des nouvelles tendances
des musiques actuelles.
Après avoir reçu à Oslo l’excellent Rone juste
après son concert à l’Olympia en novembre,
Bambounou en janvier, la soirée du 29 mars est une
soirée surprise offerte par French Connection pour
participer avec un dj set tout en francophonie !
SALIF KEITA

”Talé” er historien om et møte:
Salif Keita, ambassadør for malisk
musikk i mer enn 40 år, møter
Philippe Cohen Solal, en velkjent
musikkprodusent som har reist
verden rundt med Gotan Project
i over ti år. De to artistene finner
raskt tonen, og spiller på samme
frekvens. For å bryte barrierene
møtes de på varme netter i
Bamako, i studio Moffou, hvor
de legger grunnlaget for Keitas
nyeste album.
Originaire du Mali, on le surnomme à juste
titre « la voix d’or de l’Afrique ». A plus de 60
ans, le roi de l’Afro pop continue à sillonner
le monde pour faire découvrir sa musique
et ses influences variées. Sur son dernier
album, Salif Keita nous présente ainsi une
nouvelle image sonore, dansante et plus
électronique. Un concert exceptionnel en
perspective pour présenter son dernier
album Talé.
“Talé”, c’est l’histoire d’une rencontre : Salif
Keita, ambassadeur de la musique malienne
depuis plus de quarante ans, et Philippe
Cohen Solal, producteur de musique qui
a fait le tour de la planète avec Gotan
Project depuis plus de dix ans. La rencontre
du troisième type va vite s’imposer comme
une évidence pour ces deux artistes
branchés sur la même fréquence.
Pour parvenir à briser les œillères, ils se sont
posés dans les nuits chaudes de Bamako,
au studio Moffou, histoire d’accoucher des
bases de l’album.

Cosmopolite, Vogts gate 64 Oslo
Pris: 370,-/320,- + avg
Billett/informasjon:
www.cosmopolite.no

30. mars

Keita er opprinnelig fra Mali, og blir
med rette kalt « den gyldne stemmen fra Afrika ». Den 65 år gamle
innflytelsesrike kongen av afropop
fortsetter å reise verden rundt med
sin musikk. Med sitt siste album
presenterer Keita et nytt lydbilde,
som er mer dansbart og mer elektronika-inspirert. En spennende
konsertopplevelse hvor han spiller
fra det nyeste albumet ”Talé”.

uke 13

30. MARS kl. 20
Cosmopolite

© Richard Dumas

MUSIKK
OPPLEV FRANKRIKE I HJERTET AV BYEN
Vi har mye å tilby deg!

FRANSKKURS
MEDIATEK
E-BIBLIOTEK
UTSTILLINGER
KULTURARRANGEMENTER
Kom og besøk oss på Institut français i Oslo.

Instituttet er åpent på hverdager fra 9 - 16 og mediateket
fra 15 til 19, mandag til torsdag.

Institut français de Norvège organiserer, støtter og fremmer samarbeid mellom franske og
norske utdannings-, forsknings, og kulturinstitusjoner.

www.france.no

Institut français de Norvège - Holtegaten 29 0355 Oslo - tlf. 23 20 30 00
Foto: Annelise Norheim

Perhaps one day your grandchild
will want to play with us?
It is difficult to predict the future, but there are a few things we do know.
For instance we know that, with our shares in Snøhvit, Njord, Fram and Gudrun,
and as the operator on Gjøa, we have secured a good and prosperous life for
ourselves on the Norwegian continental shelf.
At the same time, we look forward to experiencing everything we don’t know about
the future. Potential discoveries. New licenses and new operatorships. In short, all
the opportunities.
Whatever the future may bring, with our portfolio, the best minds in the
business, and support from one of the world’s largest energy companies,
we at GDF SUEZ E&P Norge are more than ready to embrace it. And if we
are really lucky, in a few years our team will be joined by your grandchild.
PROGRAM

FRANKOFONIFESTIVALEN 2014
01.03 - 15.03 .............. FILM - Abdellatif Kechiche i retrospektiv - Cinemateket
02.03, kl. 16 .............. FOREDRAG - Alexandre Dumas, den eldre og den yngre - CAK
03.03 - 05.03 ............ FOREDRAG - Saladindagene med Dominique Eddé og Karim
Miské - Litteraturhuset
03.03, kl. 18 .............. FOREDRAG - Representerer nettborgere en ny form for
uavhengig presse? - Institut français
04.03
.............. Lansering av Frankofonifestivalen 2014 - Cosmopolite
Kl. 16.30: Debatt
Kl. 18.30: Vi feirer frankofonien med konsert og smaksprøver

07.03, kl. 11 - 15 ....... WORKSHOP FOR BARN - Haitiansk språk, kunst og dans
Institut français
07.03, kl. 22 ............. KONSERT - Tamikrest, Cosmopolite
14.03, kl. 18.30 .......... FOREDRAG/KONSERT - Le Chevalier de Saint-George - CAK
19.03, kl.18 ............... FOREDRAG - “Camus og Algerie” - Litteraturhuset
20.03 - 25.03, kl. 18 .. FILM - Festival for frankofon film - Kino Victoria
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03

23.03, kl. 18 ...............
27.03, kl. 20.30 ..........
29.03, kl. 21 ...............
30.03, kl. 20 ...............

Adresse Barcelona, av Cédric Klapish
Malak, av Abdeslam Kelai
I’m a communist biddy, av Stere Gulea
Our children, av Joachim Lafosse
L’enfance volée, av Markus Imboden
Laurence Anyways, av Xavier Dolan

KONSERT - Orchestre de la Suisse romande, Operaen
KONSERT - De Temps Antan - Riksscenen
KONSERT - French Connection - Ingensteds
KONSERT - Salif Keita - Cosmopolite

www.frankofoni.org
Cosmopolite Scene
Fremmedspråksenteret
Oslo Kino / Victoria
TV5MONDE

Contenu connexe

Similaire à Frankofonifestivalen 2014

Programme francophonieok
Programme francophonieokProgramme francophonieok
Programme francophonieok
francesdesecundaria
 
Auf mag mars2021
Auf mag mars2021Auf mag mars2021
Auf mag mars2021
PatrickTanz
 
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelleDestination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
La French Team
 
litteratures et cultures de la francophonie
litteratures et cultures de la francophonielitteratures et cultures de la francophonie
litteratures et cultures de la francophonie
JoseCotes7
 
Journée europe cf déf revu
Journée europe cf déf revuJournée europe cf déf revu
Journée europe cf déf revumarkreid1895
 
9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt
9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt
9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt
BouraedaDorothe
 
Francophonie dans les médias 2013
Francophonie dans les médias 2013Francophonie dans les médias 2013
Francophonie dans les médias 2013Émilie Lehr
 
Interuniversity Summer school
Interuniversity Summer school Interuniversity Summer school
Interuniversity Summer school
Hiam El Khoury-Brissard
 
Alain bergala 19juin
Alain bergala 19juinAlain bergala 19juin
Alain bergala 19juin
markreid1895
 
2016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final1
2016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final12016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final1
2016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final1Yannick Le Guern
 
2013 02 15 francophonie
2013 02 15 francophonie2013 02 15 francophonie
2013 02 15 francophonieAlain Devalpo
 
Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1
pressedusud
 
Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1
pressedusud
 
Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1
pressedusud
 
Ecolesuisseinterl ecole dete-2017
Ecolesuisseinterl ecole dete-2017Ecolesuisseinterl ecole dete-2017
Ecolesuisseinterl ecole dete-2017
Hiam El Khoury-Brissard
 
Ppt francophonie
Ppt francophoniePpt francophonie
Ppt francophonie
antonescuvalentina
 

Similaire à Frankofonifestivalen 2014 (20)

Programme francophonieok
Programme francophonieokProgramme francophonieok
Programme francophonieok
 
Auf mag mars2021
Auf mag mars2021Auf mag mars2021
Auf mag mars2021
 
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelleDestination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
Destination France - Le passeport pour l’attractivité culturelle
 
litteratures et cultures de la francophonie
litteratures et cultures de la francophonielitteratures et cultures de la francophonie
litteratures et cultures de la francophonie
 
Journée europe cf déf revu
Journée europe cf déf revuJournée europe cf déf revu
Journée europe cf déf revu
 
9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt
9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt
9._Synthese._Conclusion._Francophonie_et_litterature.ppt
 
Cheikh anta diop 5
Cheikh anta diop 5Cheikh anta diop 5
Cheikh anta diop 5
 
Francophonie dans les médias 2013
Francophonie dans les médias 2013Francophonie dans les médias 2013
Francophonie dans les médias 2013
 
Interuniversity Summer school
Interuniversity Summer school Interuniversity Summer school
Interuniversity Summer school
 
Alain bergala 19juin
Alain bergala 19juinAlain bergala 19juin
Alain bergala 19juin
 
2016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final1
2016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final12016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final1
2016-06-16-Nuitdesartsetdesmondesleguerndossier-final1
 
2013 02 15 francophonie
2013 02 15 francophonie2013 02 15 francophonie
2013 02 15 francophonie
 
Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1
 
Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1
 
Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1Cp franco bizz_130312-1
Cp franco bizz_130312-1
 
Ecolesuisseinterl ecole dete-2017
Ecolesuisseinterl ecole dete-2017Ecolesuisseinterl ecole dete-2017
Ecolesuisseinterl ecole dete-2017
 
Ppt francophonie
Ppt francophoniePpt francophonie
Ppt francophonie
 
Francess
Francess Francess
Francess
 
Georgeta Adam, Roumanie
Georgeta Adam, RoumanieGeorgeta Adam, Roumanie
Georgeta Adam, Roumanie
 
CV Philippe Le Moine 2016
CV Philippe Le Moine 2016CV Philippe Le Moine 2016
CV Philippe Le Moine 2016
 

Plus de Institut français de Norvège

IF Oslo - Langue française - Presentation supermax
IF Oslo - Langue française - Presentation supermaxIF Oslo - Langue française - Presentation supermax
IF Oslo - Langue française - Presentation supermax
Institut français de Norvège
 
Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...
Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...
Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...
Institut français de Norvège
 
2011 avril chocolat
2011 avril  chocolat2011 avril  chocolat
2011 avril chocolat
Institut français de Norvège
 
Rendez-vous med fransk film
Rendez-vous med fransk filmRendez-vous med fransk film
Rendez-vous med fransk film
Institut français de Norvège
 
Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011
Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011
Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011
Institut français de Norvège
 
Franskefilmer flyer en francais
Franskefilmer flyer en francaisFranskefilmer flyer en francais
Franskefilmer flyer en francais
Institut français de Norvège
 
Institut français Oslo -Mercredi de la science - Les structures tridimentio...
Institut français Oslo -Mercredi de la science -  Les structures tridimentio...Institut français Oslo -Mercredi de la science -  Les structures tridimentio...
Institut français Oslo -Mercredi de la science - Les structures tridimentio...
Institut français de Norvège
 

Plus de Institut français de Norvège (7)

IF Oslo - Langue française - Presentation supermax
IF Oslo - Langue française - Presentation supermaxIF Oslo - Langue française - Presentation supermax
IF Oslo - Langue française - Presentation supermax
 
Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...
Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...
Mercredi de la science - Institut français Oslo - Christel Van Besien - avril...
 
2011 avril chocolat
2011 avril  chocolat2011 avril  chocolat
2011 avril chocolat
 
Rendez-vous med fransk film
Rendez-vous med fransk filmRendez-vous med fransk film
Rendez-vous med fransk film
 
Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011
Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011
Rendez-vous avec le cinéma français - printemps 2011
 
Franskefilmer flyer en francais
Franskefilmer flyer en francaisFranskefilmer flyer en francais
Franskefilmer flyer en francais
 
Institut français Oslo -Mercredi de la science - Les structures tridimentio...
Institut français Oslo -Mercredi de la science -  Les structures tridimentio...Institut français Oslo -Mercredi de la science -  Les structures tridimentio...
Institut français Oslo -Mercredi de la science - Les structures tridimentio...
 

Frankofonifestivalen 2014

 • 2. TV5MONDE, plus de 300 films sous-titrés par an ! La plus grande salle de cinéma en français dans le monde Disponible sur Canal Digital Kabel TV (06 090 - canaldigital.no) et Get (02 213 - get.no) www.tv5monde.com
 • 3. EDITO Velkommen til Frankofonifestivalen 2014 Frankofoni – en delt kultur, eller kulturer i dialog? Frankofonifestivalen 2014 er et samarbeid mellom tolv ambassader (Algerie, Belgia, Bulgaria, Burundi, Canada, Egypt, Frankrike, Hellas, Marokko, Romania, Sveits, Tunisia) og Afrikansk kulturinstitutt (CAK). Festivalen åpnes med en debatt om frankofoni på tvers av landegrensene. Frankofonien feires verden over med arrangementer som gjenspeiler mangfoldet i de frankofone delene av verden. Hva omfatter begrepet frankofoni idag? Mange av utfordringene og mulighetene som preger den fransktalende verden, for eksempel flerspråklighet og flerkulturalitet, er aktuelle for Norge som en del av et globalisert verdenssamfunn. Festivalen åpnes på Cosmopolite den 4. mars 2014 og arrangementet inviterer nordmenn til å delta i debatten. Årets festival byr på et rikt og variert program fra 1. til 30. mars: Mer enn 16 arrangementer (film, musikk, litteratur, idédebatter), fra filmfestival på Kino Victoria til konsert med Salif Keita! Hold deg oppdatert på: www.frankofoni.org og på Facebook “Frankofonifestivalen” Bienvenue au festival de la Francophonie 2014 La Francophonie : une culture en partage ou des cultures en dialogue ? Le festival de la Francophonie 2014 ouvre le débat et propose avec les douze ambassades partenaires (Algérie, Belgique, Bulgarie, Burundi, Canada, Egypte, France, Grèce, Maroc, Roumanie, Suisse, Tunisie) et le Centre culturel africain de partager cette aventure francophone au-delà des frontières. La francophonie est célébrée dans le monde entier autour de programmations témoignant de la diversité du monde francophone. Qu’en est-il de ce concept de francophonie aujourd’hui ? Les questions qui traversent nos sociétés contemporaines (les identités dans la mondialisation), ne se posent-elles pas dans des termes similaires dans l’espace francophone et en Norvège ? Le lancement du festival au Cosmopolite le 4 mars 2014 invite le public norvégien à venir en débattre. Le festival présente cette année une riche programmation du 1er au 30 mars. Plus de 16 événements (cinéma, musique, littérature, débats d’idées), du festival de films francophones au Victoria au concert de Salif Keita ! Découvrez l’ensemble de la programmation sur www.frankofoni.no et sur Facebook “Frankofonifestivalen”.
 • 4. uke 9 - 11 FILM 1. - 15. MARS Cinemateket 1. - 15. mars ABDELLATIF KECHICHE I RETROSPEKTIV Abdellatif Kechiche fikk sitt internasjonale gjennombrudd med Gullpalme-vinneren Blå er den varmeste fargen i 2013. I etterkant av suksessen har Kechiche hyllet tunisisk ungdom for deres pågangsmot og håp om en verden hvor kulturforskjeller og ulikheter ses på som berikende, heller enn rot til splittelse. I mars retter Cinemateket og Institut francais søkelyset mot Kechiches tidlige karriere med eksklusive visninger av filmene La Faute à Voltaire (2000), L’Esquive (2004), La Graine et le mulet (2007) og Venus Noire (2010). Filmene vises i perioden 1. – 15. mars. Rétrospective Abdellatif Kechiche Abdellatif Kechiche a rencontré un véritable succès international avec La Vie d’Adèle, qui a remporté la Palme d’Or à Cannes en 2013. Lors de ce succès cinématographique et artistique Abdellatif Kechiche n’a pas manqué de dédier son prix à la jeunesse tunisienne, à son courage pour rêver d’un monde de partage qui saurait mêler les cultures et ériger en richesse les différences plutôt que de les confronter. Du 1er au 15 mars, la Cinémathèque d’Oslo et l’Institut français mettent en lumière les débuts de sa carrière avec des projections exclusives de La Faute à Voltaire (2000), L’Esquive (2004), La Graine et le mulet (2007) et Venus Noire (2010). På fransk, tekstet på engelsk eller norsk - Cinemateket, Dronningens gate 16, Oslo Billett/informasjon: www.cinemateket.no L I T T E R AT U R 2. MARS KL. 16 Afrikansk kulturinstitutt - CAK ALEXANDRE DUMAS, DEN ELDRE OG DEN YNGRE Dieudonné Gammankou er historiker og forfatter, og har gitt ut boka Afrikanere og deres etterkommere i Europa før det tjuende århundre. Gammankou presenterer livet og verkene til Alexandre Dumas, den eldre og den yngre. Foredraget er en del av en rekke arrangementer rundt innflytelsesrike afrikanske personer, initiert av Afrikansk kulturinstitutt. Alexandre Dumas, père et fils L’écrivain et historien, Dieudonné Gnamankou, auteur de l’essai Les Africains et leurs descendants dans l’histoire européenne, présente la vie et l’œuvre de Dumas, père et fils. Cette conférence s’inscrit dans le cycle des personnalités africaines d’influence, initié par le CAK. Gratis - på fransk - CAK, Pilestredet 75C, Oslo - www.cak.no
 • 5. 3. - 5. MARS Litteraturhuset Forfatterne Dominique Eddé og Karim Miské kommer til Saladindagene ved Litteraturhuset, hvor det blir tre dager med debatt og møter rundt islam og dagens Europa som etterstreber en kunnskapsbasert debatt. I bøkene sine har begge forfatterne skrevet om hovedpersoner som lever konfliktfylte liv preget av politiske og religiøse motsetninger. 3. - 5. mars SALADINDAGENE: MAKT OG MENNESKER Saladin days : le pouvoir et les hommes Les écrivains Dominique Eddé et Karim Miské sont les invités des « Saladin days », trois jours de rencontres et de débats sur l’Islam et l’Europe qui prennent le contre pied des discours obscurantistes. Les deux auteurs ont en commun des romans dont les personnages voient leurs destinées bouleversées par les conflits, la politique et les oppositions religieuses. På fransk, simultanoversettelse til norsk - Litteraturhuset, Wergeland 29, Oslo Billett/informasjon: www.litteraturhuset.no SAMFUNN 3. MARS KL. 18 Institut français REPRESENTER NETTBORGERE EN NY FORM FOR UAVHENGIG PRESSE? I forbindelse med et pedagogisk og kreativt nettradio-prosjekt inviterer Den franske skolen i Oslo til debatt rundt nettborgerne og den nye journalismen; Hva er dens bidrag og begrensninger? Christophe Deloire fra Reporters Without Borders bidrar med sine erfaringer. uke 10 © Antoine Rozes L LTT TE R AT U R I I T E R AT U R “ Les net-citoyens représentent-ils une nouvelle forme de presse indépendante ? ” Le lycée français d’Oslo dans le cadre d’un projet pédagogique de création d’une radio web, propose de débattre avec un large public des nouvelles formes de journalisme comme le net-citoyen : apports et limites. Christophe Deloire, directeur général de Reporters sans frontières viendra témoigner de son expérience. Gratis - på fransk - Institut français, Holtegaten 29, Oslo - www.france.no
 • 6. SAMFUNN uke 10 4. MARS Cosmopolite 4. mars LANSERING AV FRANKOFONIFESTIVALEN Kom og bli med på den første og/eller andre delen av festivalåpningen! DEL 1 - Kl. 16.30 - 18.30 Frankofoni: En stadig aktuell debatt Debatten gir anledning til å stille spørsmål ved frankofonien: Hvordan definere dette fenomenet? Hvilke løsninger kan det frankofone samfunnet bidra med i forhold til utfordringene som dagens globaliserte samfunn står overfor (knyttet til flerspråklighet, økonomi, nasjonal identitet og kunstnerisk utfoldelse)? Hva slags reaksjoner skaper denne typen debatter i det norske samfunnet? AMINA ACHOUR (Marokko) Professor i litteratur. Grunnlegger og leder av de månedlige litterære møtene ved nasjonalbiblioteket i Marokko. Hun er medlem av « Coordination des Chercheurs en Littératures Maghrébines et Comparées ». HERVE RIESEN (Frankrike) Underdirektør for internasjonale relasjoner i Radio France, har bidratt ved flere arrangementer i Tanger og i Alger, og samarbeidet med norsk radio i forbindelse med lanseringen av Jil FM som var den aller første radiokanalen for nyere alge-risk musikk. BERNARD HARGMENIES (Belgia) Viserektor ved universitetet i Mons, og opphavsmann bak stiftelsen Institut de Recherche en Sciences et Technologies du langage. STEINAR LONE (Norge) Forfatter og oversetter, spesialist i rumensk, fransk og italiensk. EIVIND SEINESS (Norge) Tidligere regissør og tv-produsent, har jobbet med flere enn 100 reklamer for Film Factory. La Francophonie : un débat toujours renouvelé Ce débat est l’occasion de s’interroger sur la francophonie : quelle définition ? Quelles réponses apporte la communauté francophone aux défis du monde contemporain (multilinguisme, économie, citoyenneté, création artistique) ? Ces débats trouvent-ils un écho dans la société norvégienne ? Amina Achour (Maroc) : professeur de Lettres, fondatrice et animatrice des rencontres littéraires mensuelles à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, elle est membre de la Coordination des Chercheurs en Littératures Maghrébines et Comparées. Hervé Riesen (France) : directeur adjoint des affaires internationales à Radio France, il a mené plusieurs actions à Tanger et Alger, et a notamment collaboré avec la radio publique norvégienne pour le lancement de Jil FM, la toute première radio jeune musicale algérienne. Bernard Harmegnies (Belgique) : vice-recteur de l’université de Mons, il est à l’origine de la fondation de l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies du langage. Steinar Lone (Norvège) : écrivain et traducteur, il est spécialiste en roumain, français et italien. Eivind Seiness (Norvège) : ancien réalisateur et producteur de télévision, il a travaillé en tant que producteur sur plus de 100 publicités pour la société Film Factory. Modérateur Julien S. Bourrelle (Canada), ingénieur astronautique, installé en Norvège et polyglotte, animera ce débat. Fortement impliqué dans le milieu universitaire et politique norvégien, il apportera son regard sur la société norvégienne confrontée aux problématiques similaires de la francophonie. Il crée la société Mondå en 2013 afin de mieux connecter les étrangers talentueux avec la Norvège et faciliter leur adaptation. www.monda.no MODERATEUR JULIEN S. BOURRELLE (Canada), polyglott og astrofysiker, er bosatt i Norge og leder denne debatten. Han er godt kjent med det faglige og politiske miljøet i Norge, og vil sette søkelys på problemstillinger innad i den fransktalende verden som kan være aktuelle for det norske samfunnet. I 2013 grunnla han foreningen Monda, som hjelper utenlandske talenter med å finne seg til rette i Norge. www.monda.no Gratis - på engelsk - Cosmopolite, Vogts gate 64, Oslo - www.cosmopolite.no Påmelding ønskes til lancement.francophonie@france.no
 • 7. uke 10 DEL 2 - Kl. 18.30 Kl. 18.30 inviterer samarbeidspartnerne og TV5Monde deg til en festlig kveld med smaksopplevelser fra frankofone kulturer og dans til rytmene av zouglou* og sang på nouchi* med gruppen Sur-choc! * Nouchi er en blanding av fransk og andre språk fra Elfenbenskysten, som vokste frem på 1970-tallet. * Zouglou er en folkelig og urbansk musikksjanger som kommer fra Elfenbenskysten. Filosofien baserer seg på kultur, kjærlighet og brorskap, og hyller rettferdighetsog fredsidealer. Gratis - Cosmopolite, Vogts gate 64, Oslo www.cosmopolite.no 4. mars VI FEIRER FRANKOFONIEN! Gratis smaksprøver og konsert La francophonie en fête : dégustations et concert A 18h30, les ambassades partenaires de la Francophonie en Norvège et TV5 Monde vous invitent à une soirée festive pour découvrir la diversité des saveurs dans l’espace francophone et danser sur les rythmes du zouglou et des chants en nouchi* du groupe Sur-choc * ! * Le nouchi est un mélange de français et de plusieurs langues de Côte d’Ivoire, il est apparu dans les années 1970. * Le zouglou est un genre musical populaire et urbain né en Côte d’Ivoire. Sa philosophie est basée sur la culture de l’amour, de l’amitié, de la fraternité et prône l’idéal de la justice et de la paix. KONKURRANSE Institut français FRANKOFONIKONKURRANSE I forbindelse med Frankofonifestivalen og den internasjonale feiringen av det franske språket i mars 2014 arrangerer Institut français og dets samarbeidspartnere en konkurranse for elever på ungdomsskoler og videregående skoler i hele Norge. Konkurransen heter ”Fortell om landet ditt” og går ut på at deltakerne skal lage en avisforside hvor de bruker de ti utvalgte ”frankofoniordene” for 2014, for å vekke interessen for Norge i et fransktalende land. Bidraget sendes innen 4. mars. 20. mars, den internasjonale frankofonidagen, inviteres vinnerne av konkurransens på besøk til Institut français de Norvège, Afrikansk kulturinstitutt, Canada og Algeries ambassader. Kontakt: lancement.francophonie@france.no Concours de la francophonie 2014 A l’occasion du festival de la francophonie et de la fête internationale de la langue française en mars 2014, l’Institut français de Norvège et ses partenaires proposent aux élèves de collège et de lycée de toute la Norvège de participer à un concours “Dis moi ton pays !”. Le principe proposé est d’écrire la “Une” d’un journal avec les 10 mots de la Francophonie 2014 et d’inviter un pays francophone à venir décourir la Norvège ! Date de clôture : le 4 mars. Le 20 mars 2014, journée de la francophonie pour les lauréats à l’Institut français de Norvège, au Centre culturel africain et dans les ambassades partenaires (Canada et Algérie). Contact : lancement.francophonie@france.no
 • 8. uke 10 TIL BARN 7. MARS, KL. 11 Institut français 7. mars HAITIANSK SPRÅK, KUNST OG DANS Workshop for barn Kom og oppdag det frankofone mangfoldet og delta ved en eller flere av våre workshops! Danse, langue et art haïtien Ateliers pour jeune public. Venez à la rencontre de la diversité francophone et participez à un ou plusieurs de ces ateliers ! Kl. 11.30 og kl. 13.30: Lær tradisjonsrik dans fra Haiti. Obligatorisk påmelding / pris kr. 50,-. Kl. 11 - 15: Lag ditt eget voodoo-flagg! På Haiti er voodoo til stede overalt, i dans, musikk og kunst. I seremoniene pyntes det ofte med vakre paljettbroderier som kalles voodooflagg. Gratis inngang. Kl. 15: Presentasjon av haitisk kreolsk. Gratis inngang. Workshopene på fransk og norsk passer for barn i alle aldre. De 11h00 à 15h00 : créez votre propre drapeau vaudou ! En Haïti la religion vaudou est présente partout; dans la musique, la danse et dans l’art. Dans les cérémonies traditionnelles, on utilise souvent des “drapeaux vaudou” plein de paillettes. Entrée gratuite. A 11h30 &13h30 : deux séances pour vous initier à la danse haïtienne. Inscription obligatoire / tarif unique : 50 NOK. A 15h00 : découvrez le créole haïtien Entrée gratuite. Les ateliers en français et en norvégien sont adaptés aux enfants de tous âges. På fransk og norsk - Institut français, Holtegaten 29, Oslo Danse-workshop: 50,- (obligatorisk påmelding til bibliotek@france.no) De to andre workshopene er gratis. www.france.no
 • 9. 7. MARS, KL. 21 Cosmopolite uke 10 © Tamikrest MUSIKK 7. mars TAMIKREST Hvis man måtte velge ett symbol på den kulturelle dialogen som kan oppstå innenfor frankofonien, ville Tamikrest være en sterk kandidat! ”Tamikrest” (fra språket tamashek, betyr bånd, allianse, fremtid) er en gruppe musikere fra nomadefolket touareg. Gruppen ble dannet i 2006 og blander tradisjonell afrikansk musikk med pop og rock, og synger på språket tamashek. Musikerne kommer opprinnelig fra regionen Kidal i den nordøstlige delen av Mali, og deres barndom og oppvekst var preget av borgerkrig. Da opprørene brøt ut i 2006 bestemte Ousmane Ag Mossa og hans klassekamerat Cheick Ag Tiglia seg for å støtte touaregene på sin egen måte: I stedet for å delta i krigen, valgte de å bruke musikk som virkemiddel. Gjennom oppveksten spilte de oftest den tradisjonelle musikken til Kel Tamashek eller sangene til touareg-gruppen Tinariwen. S’il fallait choisir un symbole du dialogue des cultures que permet la francophonie, Tamikrest serait sans aucun doute le groupe à mettre à l’honneur ! “Tamikrest” (mot en tamasheq pour le nœud, la coalition, l’avenir) est un groupe de musiciens issus du peuple des touaregs. Le groupe a été créé en 2006. Il mélange la musique traditionnelle africaine avec le pop et le rock occidental et chante en langue tamasheq. Originaires de la région de Kidal, dans le NordEst du Mali, leur enfance et leur jeunesse ont été marquées par la guerre civile. Lorsque les émeutes éclatent en 2006, Ousmane Ag Mossa et son camarade de classe Cheick Ag Tiglia se décident non pas à rejoindre la lutte armée mais à faire de la musique un moyen de soutenir les Touaregs dans leur combat et d’attirer l’attention sur leur situation. Durant leur adolescence, ils jouaient la plupart du temps les sons traditionnels des Kel Tamashek ou bien les chansons du groupe touareg Tinariwen. Cosmopolite, Vogts gate 64, Oslo Pris: 250,-/200,- Billett/informasjon: www.cosmopolite.no
 • 10. uke 11 MUSIKK 14. MARS KL. 18.30 Afrikansk kulturinstitutt - CAK 10. mars - 16. mars FOREDRAG/KONSERT CHEVALIER DE SAINT-GEORGE M U S I K K står på programmet denne Konsert og foredrag andre rekken av 14 MARS kvelden i afrikanske arrangementer rundt innflytelsesrike personer, presentert CAK av Barth Niava ved Afrikansk kulturinstitutt. Tema for kvelden er komponisten Joseph Boulogne, kjent som Chevalier de Saint George eller ”the black Mozart”. På 1700-tallet var han blant de første europeiske musikerne av afrikansk herkomst. Soirée concert et conférence pour ce second volet de la série hommage que consacre le CAK aux personnalités africaines d’influence, présentée par Barth Niava. Connu comme le « Mozart noir », Joseph Boulogne dit Chevalier de Saint-George, a été au 18ème siècle l’un des premiers musiciens du type classique européen connu d’ascendance africaine. Gratis - på fransk - CAK, Pilestredet - www.cak.no UTSTILLING 1. - 30. MARS Institut français - Zazie Bokhandel ALBERT CAMUS 1913 - 2013 En spennende, interaktiv utstilling, ”Albert Camus 1913-2013” som markerer 100-års jubileet for Camus’ fødsel. Utstillingen blir vist verden over, og ble avduket ved Institut français de Norvège i slutten av november 2013. Samtidig gikk startskuddet for en rekke foredrag rundt Camus, hvorav det siste holdes i forbindelse med Frankofonifestivalen den 19. mars 2014 på Litteraturhuset. Hele mars måned: Vinnerne fra Camuskonkurransen stilles ut ved Zazie bokhandel Som en del av hyllesten til Albert Camus har Institut français og dets samarbeidspartnere organisert en konkurranse. De skriftlige og visuelle konkurransebidragene er inspirert av 6 utvalgte bøker av Camus, og presenteres gjennom hele mars måned. Samtidig kan du titte på de andre verkene som den franskspråklige bokhandelen Zazie har å tilby. Numérique et interactive, l’exposition « Albert Camus 1913-2013 » vient célébrer le centenaire de la naissance de l’écrivain philosophe. Diffusée dans le monde entier, elle a été inaugurée à l’Institut français de Norvège fin novembre 2013 et a ouvert un cycle de conférences dont la dernière se tient dans le cadre de la francophonie 2014 le 19 mars à la Litteraturhuset. Tout le mois de Mars : Exposition du concours Camus à la Librairie Zazie Dans le cadre de l’hommage Albert Camus l’Institut français et ses partenaires ont organisé un concours. Une exposition des productions visuelles et écrites inspirées par les 6 titres des livres de Camus sélectionnés, est présentée tout le mois de mars. Venez découvrir à cette occasion les ouvrages disponibles à la librairie Zazie. Gratis - Institut français, Holtegaten 29, Oslo - www.france.no Den franske bokhandel Zazie, St Olavs gate 3, Oslo - www.zazie.no
 • 11. SAMFUNN Uke 12 19. MARS KL. 18 Litteraturhuset 19. mars HYLLEST TIL CAMUS “Camus og Algerie”, Franske Benjamin Stora er født i Constantine i Algerie og er professor i sosiologi og historie. Han underviser i nyere maghrebinsk historie, avkoloniserings-krigene og maghrebinsk innvandringshistorie i Europa, ved universitetet Paris 13 og ved INALCO (orientalske språk, Paris). Stora har skrevet et trettitalls verker om Algeries historie og algerisk nasjonalisme, en biografi om Messali Hadj og om Ferhat Abbas. I mer enn 30 år har Stora forsket på denne nasjonalismen; kontinuiteten og bruddene, seierne og dramaene i denne historien. Conférence « Camus et l’Algérie » Han er også forfatteren bak essayet “Camus Brûlant”, publisert i september i 2013 i samarbeid med Jean-Baptiste Péretié. Utstillingen om Albert Camus som ble planlagt i Aix-en –Provence i november 2013, og som skulle markere 100-års dagen for Camus’ fødsel, skapte furore. Utover kontroversene er denne saken karakteristisk, og viser hvordan spørsmålene som stilles av forfatteren av “Den Fremmede” fortsatt er høyst aktuelle, svært delikate og skaper spenninger den dag idag. I deres klare og slagkraftige essay slår Stora og Pérétié ned på forsøkene om å knytte Camus’ idéer til en politisk sak eller ideologi. De viser også at hans standpunkt under uavhengighetskrigen fortsatt skaper debatt i Algerie – Albert Camus er fremdeles et brennhett tema. Benjamin Stora est l’auteur d’un essai récent “Camus brûlant”, publié en septembre 2013 avec Jean-Batispte Péretié. L’affaire de l’exposition sur Camus, prévue à Aix-en-Provence pour le centième anniversaire de sa naissance en novembre 2013, a fait scandale. Au-delà de la polémique, cette affaire est symptomatique et révèle combien les questions soulevées par l’auteur de L’Étranger restent extrêmement sensibles et provoquent des tensions toujours vives. Dans ce texte vif et précis, Benjamin Stora et Jean-Baptiste Péretié dénoncent les tentatives d’annexer Camus à une cause ou une idéologie. Ils montrent aussi combien la position de l’écrivain pendant la guerre d’indépendance fait encore polémique en Algérie. Camus est toujours brûlant. Né à Constantine en Algérie, Benjamin Stora est docteur en sociologie et en histoire. Il enseigne l’histoire du Maghreb contemporain, les guerres de décolonisation, et l’histoire de l’immigration maghrébine en Europe, à l’Université Paris 13 et à l’INALCO (Langues Orientales, Paris). Auteur d’une trentaine d’ouvrages sur l’histoire de l’Algérie et du nationalisme algérien, biographe de Messali Hadj et de Ferhat Abbas, Benjamin Stora explore depuis plus de trente ans le nationalisme algérien en disséquant les continuités et les ruptures, les réalisations et les drames de cette histoire. Gratis, foredrag på fransk, simultanoversettelse på norsk Litteraturhuset - Wergelandsveien 29, Oslo - www.litteraturhuset.no Foredrag etterfulgt av boksignering
 • 12. uke 12 & 13 FILM 20. - 25. MARS KL. 18 Kino Victoria 20. - 25. mars FESTIVAL FOR FRANKOFON FILM Oslo Kino og Kino Victoria er en viktig arena for festivalen for franskspråklig film, og i løpet av denne ukelange festivalen arrangeres det daglige filmvisninger kl. 18. Filmpublikummet inviteres til å nyte gode filmopplevelser som vil gi et bilde av det store mangfoldet som finnes i den fransktalende verden. Oslo Kino et le cinéma Victoria, offrent une vitrine importante au festival des films francophones en organisant pendant 6 jours une projection quotidienne à 18h. Le temps d’une semaine, le festival fait découvrir au public norvégien le partage des cultures et la diversité dans l’espace francophone, en se jouant de tous les stéréotypes. 20. mars, kl. 18 FRANKRIKE ADRESSE BARCELONA, en film av Cédric Klapish, komedie, 122 min, 2002. På fransk, eng. tekst Den franske økonomistudenten Xavier drømmer egentlig om å bli forfatter, men hans skjebne ser ut til å bli en jobb i Finansdepartementet. En venn av faren råder ham til å reise til Spania som utvekslingsstudent. Filmen beskrives som en ”fargerik, gripende og følelsesladd eurokomedie”, karakteristisk for debatten om mangfold. L’Auberge espagnole Xavier, étudiant en sciences économiques, rêve d’être écrivain, mais son destin semble être celui de travailler pour le ministère des Finances, quand un ami de son père lui conseille d’aller vivre une année en Espagne. Ce film décrit comme une « euro-comédie joyeusement colorée, sensible et touchante » est aussi symbolique des débats sur la diversité. 21. mars, kl. 18 MAROKKO MALAK, en film av Abdeslam Kelai, drama, 97 min, 2012. På arabisk, eng. tekst 17 år gamle Malak oppdager at hun er gravid. Forlatt av barnefaren, må hun konfrontere sine omgivelser som mishandler og marginaliserer unge mødre. Filmen omhandler situasjonen til unge alenemødre, som er en reell utfordring i dagens Marokko – et tradisjonelt, men samtidig moderne samfunn. Flere marokkanske foreninger har mobilisert seg for å hjelpe og støtte disse kvinnene i deres daglige kamp for sine rettigheter, og filmen viser at det finnes håp. Malak, une jeune fille de dix-sept ans, découvre qu’elle est enceinte. Délaissée par le père de son enfant, elle se retrouve seule à affronter un entourage qui maltraite et marginalise les personnes qui sont dans sa condition. Le long métrage traite de la question des jeunes mères célibataires, véritable enjeu pour la société marocaine, à la fois traditionnelle et moderne. De nombreuses associations marocaines se mobilisent pour leur venir en aide et les soutenir dans leurs quêtes quotidiennes du respect de leurs droits. La fin du film est ouverte à tous les espoirs.
 • 13. FILM uke 12 & 13 20. - 25. MARS KL. 18 Kino Victoria I’M A COMMUNIST BIDDY, dramakomedie av Stere Gulea, 94 min, 2013. På rumensk/eng., eng. tekst Middelaldrende Emilia lengter tilbake til årene med Ceausescu. Landsbylivet med ektemannen snus på hodet når datteren Alice, urokkelig demokrat, vender tilbake fra Canada med sin amerikanske forlovede. Filmen er basert på Dan Lungus suksessroman ”I’m a Communist Biddy”, og gir et delikat og nyansert bilde av Romania i 2008, et Romania som befinner seg midt i den globale finanskrisen og er dratt mellom to verdener. Je suis une vieille femme communiste Emilia, au seuil de la vieillesse, vit dans la nostalgique des années Ceausescu. La vie de province tranquille de son couple est bouleversée quand leur fille, Alice, démocrate convaincue, revient du Canada, avec son fiancé américain. Ce film adapté du roman à succès de Dan Lungu, « Je suis une veille femme communiste », dresse un portrait délicat et nuancé de la Roumanie de 2008, plongée dans la crise financière mondiale et à cheval encore entre deux mondes. 23. mars, kl. 18 BELGIA OUR CHILDREN, drama av Joachim Lafosse, 111 min., 2013. På fransk, eng. tekst Murielle og Mounir elsker hverandre lidenskapelig. Siden barndommen har Mounir bodd hos Dr. Pinget og hatt et relativt bekymringsfritt liv. Når Mounir og Murielle bestemmer seg for å gifte seg og få barn blir avhengigheten til Dr. Pinget for sterk. Murielle føler seg fanget i et kvelende, emosjonelt klima. En prisvinnende film som er inspirert av en sann histore, hvor regissør Joachim Lafosse viser en familie på vei mot avgrunnen. A Perdre la raison Murielle et Mounir s’aiment passionnément. Depuis son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée. Quand Mounir et Murielle décident de se marier et d’avoir des enfants, la dépendance du couple envers le médecin devient excessive. Murielle se retrouve alors enfermée dans un climat affectif irrespirable. Inspiré d’une histoire vraie, récompensé de nombreuses fois, ce film de Joachim Lafosse revient sur l’histoire d’un naufrage familial. Alle filmer er tekstet på engelsk Kino Victoria, Vika Terrassen - Ruseløkkveien 14, Oslo Pris /film: 130,- billett/informasjon: www.oslokino.no 20. - 25. mars 22. mars, kl. 18 ROMANIA
 • 14. uke 12 & 13 FILM 20. - 25. MARS KL. 18 Kino Victoria 20. - 25. mars 24. mars, kl. 18 SVEITS L’ENFANCE VOLEE, drama av Markus Imboden, 108 min, 2011. På sveitsisk-alemannisk, eng. tekst Foreldreløse Max opplever et sant helvete når han plasseres hos en bondefamilie i Bern-området. Misbrukt og ydmyket søker han tilflukt i musikken og trekkspillet sitt. Hans livslyst reddes av vennskapet med Berteli, som er i samme situasjon som han selv. Sammen drømmer de om å flykte. Filmen forteller historien om en nasjonal skandale som er lite kjent. Mellom 1800 og 1950 ble mer enn 100 000 sveitsiske barn, foreldreløse eller skilsmisseofre, plassert i vertsfamilier hvor mange ble dårlig behandlet og misbrukt. Max, orphelin, découvre l’enfer une fois placé dans une famille de paysans bernois. Maltraité et humilié, l’accordéon constitue son refuge. Seule son amitié avec Berteli, une enfant placée comme lui, lui donne la volonté de continuer. Ensemble, ils rêvent d’évasion. L’Enfance volée raconte l’histoire d’un scandale d’Etat peu connu. Entre 1800 et 1950, environ 100 000 enfants suisses, orphelins ou fils de divorcés pour la plupart, ont été placés dans des familles d’accueil. Ces jeunes seront bien souvent maltraités. 25. mars, kl. 18 CANADA LAURENCE ANYWAYS, kjærlighetsdrama av Xavier Dolan, 159 min, 2012. På fransk, eng. tekst Laurence og Fred elsker hverandre høyt. Men dagen han fyller 30 år, forteller Laurence at han ønsker å bli en kvinne og at han håper at Fred vil støtte han i denne forvandlingen. Filmen viser parets møte med samfunnets fordommer, men fokuserer særlig på den vanskelig kjærligheten mellom den transkjønnede hovedpersonen og kvinnen som ikke kan la være å elske han. Xavier Dolan filmer denne kjærlighetshistorien som en odyssé og gir publikum et utpreget visuelt, episk eventyr med et uimotståelig soundtrack. Laurence et Fred s’aiment d’un amour passionné. Mais le jour de ses trente ans, Laurence annonce à Fred qu’il veut devenir une femme et lui demande de l’accompagner dans sa transformation. La qualité de ce film n’est pas tant de s’intéresser aux obstacles que rencontre ce couple face à la société qu’à l’histoire d’amour impossible entre ce héros transsexuel et la fille qui ne peut pas s’empêcher de l’aimer. Dolan filme cette love story comme une odyssée, une aventure épique, presque un Titanic transgenre. Alle filmer er tekstet på engelsk Kino Victoria, Vika Terrassen - Ruseløkkveien 14, Oslo Pris /film: 130,- billett/informasjon: www.oslokino.no
 • 15. © OSR MUSIKK uke 12 23. MARS KL. 18 Operaen 23. mars ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE Orchestre de la Suisse romande, grunnlagt i 1918, er basert i Victoria Hall i Geneve. Siden 2011 har orkesteret hatt den legendariske Neeme Järvi som dirigent, og byr på et program som hyller frankofonien. Konserten begynner med en ouverture av den sveitsiske komponisten Joseph Joachim Raff. Deretter spiller to verdensklassesolister - norske Truls Mørk på cello og russiske Vadim Repin på fiolin. De møtes i et samspill i Brahms Dobbelkonsert for fiolon, cello og orkester. Som avslutning vil den franske komponisten Hector Berlioz’ berømte Symphonie fantastique bli fremført. Fondé en 1918, l’Orchestre de la Suisse romande basé au Victoria Hall de Genève est dirigé depuis 2011 par Neeme Järvi et propose un programme mettant à l’honneur le partage de la francophonie. En effet ce concert débutera par une ouverture du compositeur suisse Joseph Joachim Raff. Puis le double concerto pour violon, violoncelle et orchestre de Brahms sera interprété par deux solistes de renommée mondiale, le Norvégien Truls Mørk au violoncelle, et le Russe Vadim Repin au violon. Enfin, le compositeur français Hector Berlioz sera mis à l’honneur avec la Symphonie fantastique. Operaen, Kirsten Flagstads Plass 1, Oslo Pris: 100,- / 595,- , billett/informasjon: www.operaen.no
 • 16. © Marie-Claude Meilleur uke 13 MUSIKK 27. MARS KL. 20.30 Riksscenen 27. - 29. mars DE TEMPS ANTAN Gruppen skulle egentlig bare holde et par konserter i året, men trioen De Temps Antan fra Quebec turnerer idag verden rundt, hele året. Formé au départ pour ne présenter que quelques concerts par année, voilà que les musiciens de la formation lanaudoise De Temps Antan parcourent le globe à longueur d’année. De er bare tre, men man skulle tro de var dobbelt så mange! Med en musikalsk eksplosjon av fiolin, trekkspill, vokalharmonier, gitar og bouzouki, er Eric Beaudry, André Brunet og Pierre-Luc Dupuis den mest populære trioen innen tradisjonell musikk fra Quebec. Ils ne sont que trois, mais on croirait pourtant en entendre six ! Dans une explosion de violon, d’accordéon, d’harmonica, de guitare et de bouzouki, Éric Beaudry, André Brunet et Pierre-Luc Dupuis constituent sans l’ombre d’un doute le plus puissant trio de musique traditionnelle du Québec. Riksscenen, Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, Oslo Pris: 100,-/50,- Billett/informasjon: www.riksscenen.no MUSIKK 29. MARS KL. 22 Ingensteds FRENCH CONNECTION Hver måned byr French Connection på en ny konsertopplevelse; ulik musikksjanger, men alltid med nye toner fra samtidsmusikken. Rone spilte i Oslo etter sin fantastiske konsert på Olympia i november, Bambounou spilte i januar, og 29. mars inviterer French Connection til en overraskelseskonsert med dj, i frankofoniens ånd! Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo, Pris: 50,- Nouveau rendez-vous musical d’Oslo, French Connection propose chaque mois une soirée partagée entre différents lieux et genres musicaux mais toujours à l’affût des nouvelles tendances des musiques actuelles. Après avoir reçu à Oslo l’excellent Rone juste après son concert à l’Olympia en novembre, Bambounou en janvier, la soirée du 29 mars est une soirée surprise offerte par French Connection pour participer avec un dj set tout en francophonie !
 • 17. SALIF KEITA ”Talé” er historien om et møte: Salif Keita, ambassadør for malisk musikk i mer enn 40 år, møter Philippe Cohen Solal, en velkjent musikkprodusent som har reist verden rundt med Gotan Project i over ti år. De to artistene finner raskt tonen, og spiller på samme frekvens. For å bryte barrierene møtes de på varme netter i Bamako, i studio Moffou, hvor de legger grunnlaget for Keitas nyeste album. Originaire du Mali, on le surnomme à juste titre « la voix d’or de l’Afrique ». A plus de 60 ans, le roi de l’Afro pop continue à sillonner le monde pour faire découvrir sa musique et ses influences variées. Sur son dernier album, Salif Keita nous présente ainsi une nouvelle image sonore, dansante et plus électronique. Un concert exceptionnel en perspective pour présenter son dernier album Talé. “Talé”, c’est l’histoire d’une rencontre : Salif Keita, ambassadeur de la musique malienne depuis plus de quarante ans, et Philippe Cohen Solal, producteur de musique qui a fait le tour de la planète avec Gotan Project depuis plus de dix ans. La rencontre du troisième type va vite s’imposer comme une évidence pour ces deux artistes branchés sur la même fréquence. Pour parvenir à briser les œillères, ils se sont posés dans les nuits chaudes de Bamako, au studio Moffou, histoire d’accoucher des bases de l’album. Cosmopolite, Vogts gate 64 Oslo Pris: 370,-/320,- + avg Billett/informasjon: www.cosmopolite.no 30. mars Keita er opprinnelig fra Mali, og blir med rette kalt « den gyldne stemmen fra Afrika ». Den 65 år gamle innflytelsesrike kongen av afropop fortsetter å reise verden rundt med sin musikk. Med sitt siste album presenterer Keita et nytt lydbilde, som er mer dansbart og mer elektronika-inspirert. En spennende konsertopplevelse hvor han spiller fra det nyeste albumet ”Talé”. uke 13 30. MARS kl. 20 Cosmopolite © Richard Dumas MUSIKK
 • 18. OPPLEV FRANKRIKE I HJERTET AV BYEN Vi har mye å tilby deg! FRANSKKURS MEDIATEK E-BIBLIOTEK UTSTILLINGER KULTURARRANGEMENTER Kom og besøk oss på Institut français i Oslo. Instituttet er åpent på hverdager fra 9 - 16 og mediateket fra 15 til 19, mandag til torsdag. Institut français de Norvège organiserer, støtter og fremmer samarbeid mellom franske og norske utdannings-, forsknings, og kulturinstitusjoner. www.france.no Institut français de Norvège - Holtegaten 29 0355 Oslo - tlf. 23 20 30 00
 • 19. Foto: Annelise Norheim Perhaps one day your grandchild will want to play with us? It is difficult to predict the future, but there are a few things we do know. For instance we know that, with our shares in Snøhvit, Njord, Fram and Gudrun, and as the operator on Gjøa, we have secured a good and prosperous life for ourselves on the Norwegian continental shelf. At the same time, we look forward to experiencing everything we don’t know about the future. Potential discoveries. New licenses and new operatorships. In short, all the opportunities. Whatever the future may bring, with our portfolio, the best minds in the business, and support from one of the world’s largest energy companies, we at GDF SUEZ E&P Norge are more than ready to embrace it. And if we are really lucky, in a few years our team will be joined by your grandchild.
 • 20. PROGRAM FRANKOFONIFESTIVALEN 2014 01.03 - 15.03 .............. FILM - Abdellatif Kechiche i retrospektiv - Cinemateket 02.03, kl. 16 .............. FOREDRAG - Alexandre Dumas, den eldre og den yngre - CAK 03.03 - 05.03 ............ FOREDRAG - Saladindagene med Dominique Eddé og Karim Miské - Litteraturhuset 03.03, kl. 18 .............. FOREDRAG - Representerer nettborgere en ny form for uavhengig presse? - Institut français 04.03 .............. Lansering av Frankofonifestivalen 2014 - Cosmopolite Kl. 16.30: Debatt Kl. 18.30: Vi feirer frankofonien med konsert og smaksprøver 07.03, kl. 11 - 15 ....... WORKSHOP FOR BARN - Haitiansk språk, kunst og dans Institut français 07.03, kl. 22 ............. KONSERT - Tamikrest, Cosmopolite 14.03, kl. 18.30 .......... FOREDRAG/KONSERT - Le Chevalier de Saint-George - CAK 19.03, kl.18 ............... FOREDRAG - “Camus og Algerie” - Litteraturhuset 20.03 - 25.03, kl. 18 .. FILM - Festival for frankofon film - Kino Victoria 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03 25.03 23.03, kl. 18 ............... 27.03, kl. 20.30 .......... 29.03, kl. 21 ............... 30.03, kl. 20 ............... Adresse Barcelona, av Cédric Klapish Malak, av Abdeslam Kelai I’m a communist biddy, av Stere Gulea Our children, av Joachim Lafosse L’enfance volée, av Markus Imboden Laurence Anyways, av Xavier Dolan KONSERT - Orchestre de la Suisse romande, Operaen KONSERT - De Temps Antan - Riksscenen KONSERT - French Connection - Ingensteds KONSERT - Salif Keita - Cosmopolite www.frankofoni.org Cosmopolite Scene Fremmedspråksenteret Oslo Kino / Victoria TV5MONDE