SlideShare une entreprise Scribd logo
 
‫ننننننن‬ ‫نننننن‬ ‫ننن‬‫ننننن‬ -1390
Old
:Know
ledge is Pow
er
Old
:Know
ledge is Pow
er
New :Knowledge Sharing is PowerNew :Knowledge Sharing is Power
Action, DecisionAction, Decision
‫ننننننن‬ ‫نننننن‬ ‫ننن‬‫ننننن‬ -1390
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ننننننن‬ ‫نننننن‬ ‫ننن‬‫ننننن‬ -1390
1.
2.
3.
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
:
-
-
-
-
-
-
-
yarigar@nipc.net
‫نننننن‬
‫ننن‬
‫ننن‬
‫ننن‬
‫ننن‬
‫ننن‬
‫ننن‬
‫ننننننننن‬ ‫نننننن‬
‫نننن‬ ‫نننننن‬ ‫نننننن‬
‌
.‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‌.‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‌.‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
.‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‌.‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‌.‫ن‬‫ن‬‫ن‬
1.‫ننن‬ ‫نننننن‬
2.‫ننن‬ ‫ننننن‬
3.‫ننننن‬ ‫ننننننن‬
‫ننننننن‬
4.‫نننننن‬
5.‫ننن‬ ‫ننن‬ ‫نننننن‬
6.‫ننننننننن‬
‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
1.‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
2.‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
3.‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
4.‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
5.‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬93‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
6.‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
7.‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
1.» ‫ححح‬ ‫ححححح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬«
2.:(‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬)‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬500‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬
3.:‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬‫ح‬1‫ح‬‫ح‬‫ح‬
‫ححححح‬‫ححححح‬:
‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬2:‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ححححححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬
‫حححححح‬ ‫ححح‬ :‫ححح‬‫حححححح‬ ‫ححح‬ :‫ححح‬
:‫حححح‬ ‫ححح‬:‫حححح‬ ‫ححح‬‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬
‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬
.‫حححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬
:‫حح‬ ‫ححححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬
‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححححح‬
‫حح‬ (‫حح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫)ححححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححححح‬
‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬
‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬
‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححححح‬
‫ح‬‫ح‬‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ :‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ :
:‫ححح‬ ‫ححح‬:‫ححح‬ ‫ححح‬‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬
‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬
‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫حححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬‫حح‬ ‫ح‬‫حح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫حححححح‬
.‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬
:‫حح‬ ‫ححححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬



IT
:‫حححح‬ ‫ححح‬
‫حححححح‬ ‫ححح‬ -‫ححح‬
‫حححححح‬ ‫ح‬‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫حح‬ ‫ح‬‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬‫ححححح‬ ‫ح‬‫حح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬‫ح‬‫حححححح‬
‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫حح‬ .‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬
‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ .‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححححح‬ ‫حح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬
‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬
.‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬
(‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫)ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ -‫ح‬
:‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬
.‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬
‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬‫ححح‬ ‫ح‬‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬‫ححححح‬ ‫ح‬‫حححح‬
‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ححححححححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬NGO. ‫حح‬
. ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬
. ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬
‫حححححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬
) ‫ححح‬‫حححح‬wiki,‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫حححح‬ ‫ح‬‫ححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫حححححححح‬ ‫حححححح‬
. ( .... ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححححح‬
‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححححح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ححححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬
. ‫ححح‬ ‫ح‬
‫حححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬Online. ‫حححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬
‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬KMIran‫ح‬KMaward‫حح‬ ‫ححححح‬
.‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححح‬
‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ISI‫ح‬ISC.
:‫حح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫حححححح‬
‫ححححح‬
‫حححححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬
‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححححح‬
‫ححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬
‫ححححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬
‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححححححححح‬ ‫حححححح‬
‫حححححح‬ ‫ححححح‬
‫حححححححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬
‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫حححححححححححح‬ ‫ح‬
‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬
‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬‫ححح‬ ‫ح‬‫حح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬‫ح‬ ‫ححح‬‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬‫ححح‬
:‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫حححح  حح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬
·‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫          ححححح‬
·‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫          ححححح‬
‫حححح‬ ‫حححح‬
·‫حححححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح­ححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫          ححححححح‬
·‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح­ححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫حح­حححح‬ ‫حح‬ ‫          ححححح‬
‫ححححح­حح‬
·‫ححححححححح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫          ححححححح‬
‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬
1.‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححح‬
2.‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬
) ‫حححححح‬2(‫ححح‬
3.‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححححح‬
4.‫ححححححح‬5‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححح‬180‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬
5.‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬
6.‫ححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫حح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬
7.‫حححح‬ ‫ح‬‫ححححح‬ ‫حححححح‬‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬‫حح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬‫ح‬ ‫ح‬‫حححح‬
‫ححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬93/94‫ح‬96
8.‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬
9.‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬
10.‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححح‬
11.‫ححححححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫حححححح‬
12.‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫حححح‬
13.‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫ححححححح‬
‫ح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫ححححححح‬
‫ححح‬ ‫حححححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬
‫ححححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬
1.‫ححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬‫حححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬‫حححح‬ ‫ححححح‬‫ححح‬ ‫ح‬‫ححح‬10%
)‫ححححححح‬25‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ (‫ح‬ ‫حح‬
‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ححححححح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬
‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫حححح‬ ‫ح‬ ‫حححححح‬
2.‫ح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫حححح‬186‫حح‬ ‫ححح‬
‫ححححح‬ ‫ححححح‬
3.‫حح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬
4.‫حححححححح‬ ‫ححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬
5.‫حححح‬2‫ححح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬
‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫ح‬ ‫ححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬
‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬Case study‫ح‬
‫ححححح‬
‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫حححححح‬ ‫حححح‬ ‫ححح‬ ‫ححححححح‬
‫حح‬ ‫حح‬ ‫حححححححح‬ ‫ححححح‬ ‫ح‬ ‫ححححح‬
: ‫حححح‬
‫حححححح‬ : ‫ححح‬
•‫حححححح‬ ‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬ ‫ححح‬
•‫حححح‬ ‫ححححح‬ ‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫ححح‬
•‫حح‬ ‫ححححح‬ ‫ححححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫حححححح‬
‫ححححححح‬ ‫ححححححح‬
•‫حححححح‬ ‫ححح‬30‫ححح‬ ‫حححح‬ ‫حح‬ ‫ححححححح‬ %
‫حححححح‬
16 ‫رررر‬
51 ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
37 ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
78 ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
182 ‫ر‬‫ر‬‫ر‬
182
‫رررر‬
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
1/95 173 1
9/4 9 2
100 182 -
‫ررر‬
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
8/8 8/8 8/8 16 1
8/36 0/28 0/28 51 2
1/57 3/20 3/20 37 3
100 9/42 9/42 78 4
- 100 100 182 -
‫رررر‬
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
7/35 8/30 56 1
9/8 0/17 31 2
7/19 7/7 14 3
5/2 7/7 14 4
4/6 5/5 10 5
5/2 9/4 9 6
7/5 4/4 8 7
1/5 3/3 6 10
9/8 2/2 4 8
6/0 2/2 4 9
8/3 5/0 1 11
100 7/13 25 -
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬ ‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬
5/5 5/5 5/5 10 1
5/55 50 50 91 2
1/79 6/23 6/23 43 3
9/98 8/19 8/19 36 4
100 1/1 1/1 2 5
- 100 100 182 -
‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬‫ر‬=606/2
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
043/3 1
952/2 2
646/2 3
562/2 4
305/2 5
221/2 6
606/2 7
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 3 2 1 ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
256/2 398/2 657/2 967/2 ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ننن‬
‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
004/0 215/0** -
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
004/0 211/0** -
015/0 180/0* -
068/0 136/0-
069/0 135/0-
140/0 110/0-
‫ننن‬
‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 587/0**
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 461/0**
000/0 385/0**
000/0 367/0**
000/0 318/0**
000/0 266/0**
005/0 209/0**
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 570/0**
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 461/0**
000/0 385/0**
000/0 367/0**
000/0 318/0**
000/0 266/0**
000/0 209/0**
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 590/0**
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 594/0**
000/0 568/0**
000/0 555/0**
000/0 487/0**
000/0 298/0**
130/0 113/0
‫ننن‬
‫ن‬‫ن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 669/0**
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
000/0 681/0**
000/0 624/0**
000/0 544/0**
000/0 496/0**
000/0 280/0**
002/0 228/0**
‫نن‬ ‫ننن‬ ‫نن‬ ‫نننن‬ ‫ننننن‬ ‫ننننن‬
.‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
.‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
.‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬
1‫نن‬ ‫ن‬ ‫ننن‬ ‫ن‬ ‫نن‬ ‫ننننن‬ ‫نننن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ننن‬ ‫ن‬ ‫-ن‬
‫ننننن‬ ‫ن‬ ‫ننننننننن‬ ‫نننن‬ ‫نننن‬ ‫ننننن‬ ‫نن‬ ‫نننن‬
‫ن‬ ‫ننننن‬ ‫نن‬ ‫ن‬ ‫ننن‬ ‫نننننن‬ ‫نننننن‬ ‫ن‬ ‫ننننننن‬
‫ن‬ ‫ننننننن‬ ‫نننن‬ ‫نننن‬ ‫ن‬ ‫ننننن‬ ‫نن‬ ‫نننن‬ ‫ننننن‬
. ‫نننن‬ ‫ننننن‬ ‫ننننن‬ ‫ننننننن‬ ‫ننن‬
2‫نننن‬ ‫نننن‬ ‫نن‬ ‫ن‬ ‫ننن‬ ‫نننننننن‬ ‫نن‬ ‫نن‬ ‫نن‬ -
‫نن‬ ‫ننننن‬ ‫نن‬ ‫ننننن‬ ‫نن‬ ‫ننن‬ ‫ن‬ ‫ننن‬ ‫ننن‬ ‫ننننننن‬
‫نن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬ ‫ننن‬ ‫نننننن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬ ‫نننننن‬ ‫نن‬ ‫نننن‬
‫ننننننن‬ ‫نن‬ ‫ن‬ ‫نن‬ ‫ننننننن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬ ‫نن‬ ‫ننننن‬ ‫نن‬
.‫نننن‬ ‫ننن‬ ‫نننن‬ ‫نننن‬ ‫ن‬ ‫ننننن‬ ‫نن‬ ‫نننن‬ ‫نننن‬
3‫نننن‬ ‫نننن‬ ‫ن‬ ‫نن‬ ‫ننننن‬ ‫ن‬ ‫ننن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬ ‫نن‬ ‫نن‬ ‫-نن‬
‫نننننننن‬ ‫نننننن‬ ‫نننننننن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬ ‫ن‬ ‫نن‬
‫ن‬ ‫نننننننن‬ ‫نن‬ ‫نننن‬ ‫ننننن‬ ‫ن‬ ‫ننن‬ ‫ننن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬
‫نننن‬ ‫ننن‬ ‫ن‬ ‫نننن‬ ‫نننن‬ ‫ن‬ ‫نننننن‬ ‫ننن‬ ‫ن‬ ‫ننننن‬
.‫نننن‬ ‫نننن‬ ‫نننننن‬ ‫ن‬ ‫ننننن‬ ‫نننن‬
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش

Contenu connexe

En vedette

All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
Babak Sorkhpour
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
Babak Sorkhpour
 
فناوری های مدیریت دانش
 فناوری های مدیریت دانش فناوری های مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانش
Babak Sorkhpour
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
Babak Sorkhpour
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
Babak Sorkhpour
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
Babak Sorkhpour
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
Babak Sorkhpour
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
Babak Sorkhpour
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
Babak Sorkhpour
 

En vedette (9)

All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
فناوری های مدیریت دانش
 فناوری های مدیریت دانش فناوری های مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانش
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 

Plus de Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Babak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
Babak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
Babak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
Babak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
Babak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
Babak Sorkhpour
 

Plus de Babak Sorkhpour (7)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

Dernier

COURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdf
COURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdfCOURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdf
COURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdf
sieousse95
 
Presentation d'esquisse route juin 2023.pptx
Presentation d'esquisse route juin 2023.pptxPresentation d'esquisse route juin 2023.pptx
Presentation d'esquisse route juin 2023.pptx
imed53
 
1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande
1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande
1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande
Institut de l'Elevage - Idele
 
Alternative - Complément au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec
Alternative - Complément  au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec  Alternative - Complément  au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec
Alternative - Complément au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec
Daniel Bedard
 
Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...
Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...
Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...
Institut de l'Elevage - Idele
 
Comment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptation
Comment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptationComment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptation
Comment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptation
Institut de l'Elevage - Idele
 
Présentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptx
Présentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptxPrésentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptx
Présentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptx
khalilbatariagro
 

Dernier (7)

COURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdf
COURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdfCOURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdf
COURS ANALYSE FINANCIERE-NOGLO Méthodes d’analyses financières.pdf
 
Presentation d'esquisse route juin 2023.pptx
Presentation d'esquisse route juin 2023.pptxPresentation d'esquisse route juin 2023.pptx
Presentation d'esquisse route juin 2023.pptx
 
1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande
1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande
1er webinaire INOSYS Réseaux d’élevage Ovins Viande
 
Alternative - Complément au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec
Alternative - Complément  au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec  Alternative - Complément  au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec
Alternative - Complément au Tramway et 3ème lien de la ville de Québec
 
Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...
Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...
Quelles rotations dans les systèmes caprins de Nouvelle-Aquitaine et Pays de ...
 
Comment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptation
Comment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptationComment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptation
Comment aborder le changement climatique dans son métier, volet adaptation
 
Présentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptx
Présentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptxPrésentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptx
Présentation PFE (MOUAD LAZRAK) (2).pptx
 

گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش