SlideShare une entreprise Scribd logo
Зардлын зүйл анги 
Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны төсвийн са рчилса н хувиа р 
Дүн 
1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар 
Үндсэн цалин 
14 
000,0 
13 
200,0 
13 
200,0 
13 
000,0 
14 
161,8 
12 
261,7 
12 
900,0 
13 
238,2 
13 
650,0 
13 
300,0 
13 
086,7 
145 
998,4 
ҮД-Урамшуулал 
2 
238,3 
2 
238,3 
2 
238,3 
6 
714,9 
Цалин хөлс /1-р 
бүлэг/ 
14 
000,0 
13 
200,0 
15 
438,3 
13 
000,0 
14 
161,8 
14 
500,0 
12 
900,0 
13 
238,2 - 
13 
650,0 
13 
300,0 
15 
325,0 
152 
713,3 
НдШимт гэл 
1 
540,0 
1 
452,0 
1 
452,0 
1 
430,0 
1 
557,8 
1 
595,0 
1 
419,0 
1 
456,2 
1 
501,5 
1 
463,0 
1 
685,8 
16 
552,3 
АО-с төлөх 
шиттгэл/2-р бүлэг/ 
1 
540,0 
1 
452,0 
1 
452,0 
1 
430,0 
1 
557,8 
1 
595,0 
1 
419,0 
1 
456,2 - 
1 
501,5 
1 
463,0 
1 
685,8 
16 
552,3 
гэрэл цахилгаан 
140,0 
175,8 
170,0 
170,0 
170,0 
170,0 
170,0 
170,0 
170,0 
170,0 
170,0 
170,0 
2 
015,8 
т үлш халаалт 
1 
598,4 
1 
598,4 
1 
598,4 
1 
598,4 
799,3 
799,2 
1 
598,4 
1 
598,4 
1 
598,4 
12 
787,3 
цэв эр ус 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,3 
209,3 
тогтмол зардал/3- 
р бүлэг/ 
1 
738,4 
1 
793,2 
1 
787,4 
1 
787,4 
988,3 
189,0 
189,0 
189,0 
988,2 
1 
787,4 
1 
787,4 
1 
787,7 
15 
012,4 
бичиг хэрэг 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
49,0 
48,9 
48,0 
488,9 
ном хэв лэл 6,0 6,0 6,0 6,0 
24,0 
шуудан холбоо 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
15,3 
186,3 
т ээвэр шат ахуун 
1 
000,0 
840,0 
800,0 
800,0 
600,0 
800,0 
1 
800,0 
1 
000,0 
800,0 
800,0 
800,0 
800,0 
10 
840,0 
/4-р бүлэг/ 
1 
000,0 
908,0 
874,0 
868,0 
668,0 
874,0 
1 
868,0 
1 
068,0 
874,0 
867,9 
863,3 
806,0 
11 
539,2 
багаж хэрэгсэл 237,5 
237,5 
Тав илга 1500 
1 
500,0 
БҮТЭЗ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
250,0 
/5-р бүлэг/ 
0 25 25 25 262,5 25 25 25 1525 25 25 0 
1 
987,5 
дот оод т омилолт 
150,0 
90,0 
90,0 
90,0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
900,0 
/6-р бүлэг/ 
150,0 
90,0 
90,0 
90,0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 - - 
900,0 
урсгал засв ар 
1500,0 2000,0 
3 
500,0 
банк санхүү 6,7 6,7 6,7 6,7 
26,8 
аудит зэрэглэл 
т огт оох 264,0 
264,0 
т ээв/х/даатгал 59,4 59,4 
118,8 
т ээв/х/оношлогоо 9,5 
9,5 
Нэг удаагийн /т 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
150,0 
газрын т өлбөр 40,0 
40,0 
т ээв/х/татвар 39,1 
39,1
Хогны т ат в ар 43,2 
43,2 
/7-р бүлэг/ 0,0 15,0 285,7 58,2 1663,0 81,1 15,0 15,0 2021,7 15,0 15,0 6,7 
4 
191,4 
хоол 
500,0 390,0 385,5 387,7 280,0 380,0 380,0 384,5 480,0 380,0 380,0 380,0 
4 
707,7 
эм. 
1 
000,0 
800,0 
800,0 
800,0 
500,0 
800,0 
1 
750,2 
1 
900,0 
800,0 
905,2 
800,0 
800,0 
11 
655,4 
нормын хув цас 599,6 599,6 
1 
199,2 
хог хаягдал 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,8 
306,8 
хөт өлбөр 
340,0 
340,0 
330,0 
330,0 
330,0 
330,0 
330,0 
330,0 
337,8 
2 
997,8 
БҮ-ний бусад 1500,0 1564,0 1559,5 1551,7 1743,6 2143,6 2494,2 2648,5 1644,0 1657,8 1180 1180 
20 
866,9 
Бүх зардлын дүн 
19928,4 19047,2 21511,9 18810,3 21125,0 19487,7 18990,2 18719,9 7132,9 19584,6 18633,7 20791,2 
223 
763,0 
Төсвийн 
санхүүж илт 
19928,4 19047,2 21511,9 18810,3 21125,0 19487,7 18990,2 18719,9 7132,9 19584,6 18633,7 20791,2 
223 
763,0

Contenu connexe

Tendances

Historia económica de Venezuela 1-2017
Historia económica de Venezuela 1-2017Historia económica de Venezuela 1-2017
Historia económica de Venezuela 1-2017
Ysrrael Camero
 
IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...
IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...
IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...
Société Tripalio
 
Taux de TVA appliqués dans l'Union Européenne
Taux de TVA appliqués dans l'Union EuropéenneTaux de TVA appliqués dans l'Union Européenne
Taux de TVA appliqués dans l'Union Européenne
FactaMedia
 
PLANNING CHF ET CHF
PLANNING CHF ET CHFPLANNING CHF ET CHF
PLANNING CHF ET CHF
Fabrice CLAMAGIRAND
 
Cig versailles elections professionnelles 2014 - 2014-12-09
Cig versailles  elections professionnelles 2014 - 2014-12-09Cig versailles  elections professionnelles 2014 - 2014-12-09
Cig versailles elections professionnelles 2014 - 2014-12-09
Frédéric GASNIER
 
Tabela kc e ks
Tabela kc e ksTabela kc e ks
Tabela kc e ks
Everton Valner de Souza
 
Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)
Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)
Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)
Ysrrael Camero
 
Idcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salairesIdcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salaires
Société Tripalio
 
Idcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salairesIdcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salaires
Léo Guittet
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56กศน.
 
IDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et rag
IDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et ragIDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et rag
IDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et rag
Société Tripalio
 
IDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC Métallurgie
IDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC MétallurgieIDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC Métallurgie
IDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC Métallurgie
Société Tripalio
 
IDCC 959 Accord salaires
IDCC 959 Accord salaires IDCC 959 Accord salaires
IDCC 959 Accord salaires
Société Tripalio
 

Tendances (14)

Historia económica de Venezuela 1-2017
Historia económica de Venezuela 1-2017Historia económica de Venezuela 1-2017
Historia económica de Venezuela 1-2017
 
IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...
IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...
IDCC 1267 avenant relatif au barème de la grille nationale des salaires dans ...
 
Taux de TVA appliqués dans l'Union Européenne
Taux de TVA appliqués dans l'Union EuropéenneTaux de TVA appliqués dans l'Union Européenne
Taux de TVA appliqués dans l'Union Européenne
 
PLANNING CHF ET CHF
PLANNING CHF ET CHFPLANNING CHF ET CHF
PLANNING CHF ET CHF
 
Cig versailles elections professionnelles 2014 - 2014-12-09
Cig versailles  elections professionnelles 2014 - 2014-12-09Cig versailles  elections professionnelles 2014 - 2014-12-09
Cig versailles elections professionnelles 2014 - 2014-12-09
 
Tabela kc e ks
Tabela kc e ksTabela kc e ks
Tabela kc e ks
 
Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)
Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)
Notas (enmendadas) de Historia Económica de Venezuela (Semestre 2-2014)
 
Idcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salairesIdcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salaires
 
Idcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salairesIdcc 1412 avenant salaires
Idcc 1412 avenant salaires
 
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.56
 
IDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et rag
IDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et ragIDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et rag
IDCC 1577 Accord salaires 2016 rmh et rag
 
Ppt ag 2011 rh-modif regl-tarifs
Ppt ag 2011 rh-modif regl-tarifsPpt ag 2011 rh-modif regl-tarifs
Ppt ag 2011 rh-modif regl-tarifs
 
IDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC Métallurgie
IDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC MétallurgieIDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC Métallurgie
IDCC 1577 Accord de salaires 2015 dans la CC Métallurgie
 
IDCC 959 Accord salaires
IDCC 959 Accord salaires IDCC 959 Accord salaires
IDCC 959 Accord salaires
 

Similaire à Ulziittusuw

Ub ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yamUb ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yamMbg Muugii
 
Réalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre dispersé
Réalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre disperséRéalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre dispersé
Réalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre disperséLachgar Abdellah
 
Food and drug administration bacteriological analytical manual
Food and drug administration bacteriological analytical manualFood and drug administration bacteriological analytical manual
Food and drug administration bacteriological analytical manual
mcfathurr
 
Aad 15.16 1ª Evaluación
Aad 15.16 1ª EvaluaciónAad 15.16 1ª Evaluación
Aad 15.16 1ª Evaluación
oscarpesainz
 
AFD 1ª Evaluación 15.16
AFD 1ª Evaluación 15.16AFD 1ª Evaluación 15.16
AFD 1ª Evaluación 15.16
oscarpesainz
 
Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015
Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015
Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015
Abdourahmane Cissé
 
DG 2 EVAL
DG 2 EVALDG 2 EVAL
DG 2 EVAL
oscarpesainz
 
Credit logement csa_tdb_aout_2014
Credit logement csa_tdb_aout_2014Credit logement csa_tdb_aout_2014
Credit logement csa_tdb_aout_2014
Ludovic Clerima
 
サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版
サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版
サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版
Tatsuwo Moriyama
 
Cout des energies en france oct 2010
Cout des energies en france oct 2010Cout des energies en france oct 2010
Cout des energies en france oct 2010
Christophe JAGUELIN
 
Notaspublicadasfinales12
Notaspublicadasfinales12Notaspublicadasfinales12
Notaspublicadasfinales12IIe
 
Barèmes physiques par postes Rugby à XV
Barèmes physiques par postes Rugby à XVBarèmes physiques par postes Rugby à XV
Barèmes physiques par postes Rugby à XV
Thibaut TATRY
 

Similaire à Ulziittusuw (20)

Beb sa
Beb saBeb sa
Beb sa
 
Beb sa
Beb saBeb sa
Beb sa
 
R2 resultados
R2  resultadosR2  resultados
R2 resultados
 
R2 resultados
R2  resultadosR2  resultados
R2 resultados
 
R2 resultados
R2 resultadosR2 resultados
R2 resultados
 
Ub ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yamUb ulsiin tusuv sangiin yam
Ub ulsiin tusuv sangiin yam
 
Réalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre dispersé
Réalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre disperséRéalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre dispersé
Réalisations annuelles 2013 - une évolution en ordre dispersé
 
Food and drug administration bacteriological analytical manual
Food and drug administration bacteriological analytical manualFood and drug administration bacteriological analytical manual
Food and drug administration bacteriological analytical manual
 
Aad 15.16 1ª Evaluación
Aad 15.16 1ª EvaluaciónAad 15.16 1ª Evaluación
Aad 15.16 1ª Evaluación
 
AFD 1ª Evaluación 15.16
AFD 1ª Evaluación 15.16AFD 1ª Evaluación 15.16
AFD 1ª Evaluación 15.16
 
Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015
Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015
Ccm marches-publics-a-fin-septembre-2015
 
Provão 1 série (25 08)
Provão 1 série (25 08)Provão 1 série (25 08)
Provão 1 série (25 08)
 
DG 2 EVAL
DG 2 EVALDG 2 EVAL
DG 2 EVAL
 
Provão 3 série (25 08)
Provão 3 série (25 08)Provão 3 série (25 08)
Provão 3 série (25 08)
 
Credit logement csa_tdb_aout_2014
Credit logement csa_tdb_aout_2014Credit logement csa_tdb_aout_2014
Credit logement csa_tdb_aout_2014
 
サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版
サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版
サムライカレープロジェクト 説明会資料 2019冬春版
 
Cout des energies en france oct 2010
Cout des energies en france oct 2010Cout des energies en france oct 2010
Cout des energies en france oct 2010
 
Notaspublicadasfinales12
Notaspublicadasfinales12Notaspublicadasfinales12
Notaspublicadasfinales12
 
Barèmes physiques par postes Rugby à XV
Barèmes physiques par postes Rugby à XVBarèmes physiques par postes Rugby à XV
Barèmes physiques par postes Rugby à XV
 
Médias do 3º trimestre
Médias do 3º trimestreMédias do 3º trimestre
Médias do 3º trimestre
 

Plus de Tumuruu Shiileg

201508sar
201508sar201508sar
201508sar
Tumuruu Shiileg
 
Tumur
TumurTumur
авлигын эсрэг хууль
авлигын эсрэг хуульавлигын эсрэг хууль
авлигын эсрэг хууль
Tumuruu Shiileg
 
Arkhni esreg
Arkhni esregArkhni esreg
Arkhni esreg
Tumuruu Shiileg
 
Tamkhi huuli
Tamkhi huuliTamkhi huuli
Tamkhi huuli
Tumuruu Shiileg
 
Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10
Tumuruu Shiileg
 
Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan
Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailanEruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan
Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan
Tumuruu Shiileg
 
2015 07 sar ergen medeelel
2015 07 sar ergen medeelel2015 07 sar ergen medeelel
2015 07 sar ergen medeelel
Tumuruu Shiileg
 
2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.
2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.
2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.
Tumuruu Shiileg
 
Hool 2015
Hool 2015Hool 2015
Hool 2015
Tumuruu Shiileg
 
Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24
Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24
Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24
Tumuruu Shiileg
 
40 tushaal
40 tushaal40 tushaal
40 tushaal
Tumuruu Shiileg
 
39 tushaal
39 tushaal39 tushaal
39 tushaal
Tumuruu Shiileg
 
A 37
A 37A 37
A 34 tushaal
A 34 tushaalA 34 tushaal
A 34 tushaal
Tumuruu Shiileg
 
A --33(1)
A --33(1)A --33(1)
A --33(1)
Tumuruu Shiileg
 
A 32 tushaal
A 32 tushaalA 32 tushaal
A 32 tushaal
Tumuruu Shiileg
 
A 31
A 31A 31

Plus de Tumuruu Shiileg (20)

201508sar
201508sar201508sar
201508sar
 
Tumur
TumurTumur
Tumur
 
авлигын эсрэг хууль
авлигын эсрэг хуульавлигын эсрэг хууль
авлигын эсрэг хууль
 
Arkhni esreg
Arkhni esregArkhni esreg
Arkhni esreg
 
Tamkhi huuli
Tamkhi huuliTamkhi huuli
Tamkhi huuli
 
Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10Veb sait 2015-10
Veb sait 2015-10
 
Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan
Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailanEruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan
Eruul mendiin demjih jiliin tuswiin tailan
 
2015 07 sar ergen medeelel
2015 07 sar ergen medeelel2015 07 sar ergen medeelel
2015 07 sar ergen medeelel
 
2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.
2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.
2015 onii enkhnii hagas jil 7-21.
 
Hool 2015
Hool 2015Hool 2015
Hool 2015
 
Hool 2015
Hool 2015Hool 2015
Hool 2015
 
Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24
Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24
Ulaanburhan dugnelt 2015-06-24
 
40 tushaal
40 tushaal40 tushaal
40 tushaal
 
39 tushaal
39 tushaal39 tushaal
39 tushaal
 
A 37
A 37A 37
A 37
 
A 34 tushaal
A 34 tushaalA 34 tushaal
A 34 tushaal
 
A --33(1)
A --33(1)A --33(1)
A --33(1)
 
A 32 tushaal
A 32 tushaalA 32 tushaal
A 32 tushaal
 
A 31
A 31A 31
A 31
 
A 31
A 31A 31
A 31
 

Ulziittusuw

 • 1. Зардлын зүйл анги Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны төсвийн са рчилса н хувиа р Дүн 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар Үндсэн цалин 14 000,0 13 200,0 13 200,0 13 000,0 14 161,8 12 261,7 12 900,0 13 238,2 13 650,0 13 300,0 13 086,7 145 998,4 ҮД-Урамшуулал 2 238,3 2 238,3 2 238,3 6 714,9 Цалин хөлс /1-р бүлэг/ 14 000,0 13 200,0 15 438,3 13 000,0 14 161,8 14 500,0 12 900,0 13 238,2 - 13 650,0 13 300,0 15 325,0 152 713,3 НдШимт гэл 1 540,0 1 452,0 1 452,0 1 430,0 1 557,8 1 595,0 1 419,0 1 456,2 1 501,5 1 463,0 1 685,8 16 552,3 АО-с төлөх шиттгэл/2-р бүлэг/ 1 540,0 1 452,0 1 452,0 1 430,0 1 557,8 1 595,0 1 419,0 1 456,2 - 1 501,5 1 463,0 1 685,8 16 552,3 гэрэл цахилгаан 140,0 175,8 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 2 015,8 т үлш халаалт 1 598,4 1 598,4 1 598,4 1 598,4 799,3 799,2 1 598,4 1 598,4 1 598,4 12 787,3 цэв эр ус 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,3 209,3 тогтмол зардал/3- р бүлэг/ 1 738,4 1 793,2 1 787,4 1 787,4 988,3 189,0 189,0 189,0 988,2 1 787,4 1 787,4 1 787,7 15 012,4 бичиг хэрэг 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 48,9 48,0 488,9 ном хэв лэл 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 шуудан холбоо 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 15,3 186,3 т ээвэр шат ахуун 1 000,0 840,0 800,0 800,0 600,0 800,0 1 800,0 1 000,0 800,0 800,0 800,0 800,0 10 840,0 /4-р бүлэг/ 1 000,0 908,0 874,0 868,0 668,0 874,0 1 868,0 1 068,0 874,0 867,9 863,3 806,0 11 539,2 багаж хэрэгсэл 237,5 237,5 Тав илга 1500 1 500,0 БҮТЭЗ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 250,0 /5-р бүлэг/ 0 25 25 25 262,5 25 25 25 1525 25 25 0 1 987,5 дот оод т омилолт 150,0 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 900,0 /6-р бүлэг/ 150,0 90,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 - - 900,0 урсгал засв ар 1500,0 2000,0 3 500,0 банк санхүү 6,7 6,7 6,7 6,7 26,8 аудит зэрэглэл т огт оох 264,0 264,0 т ээв/х/даатгал 59,4 59,4 118,8 т ээв/х/оношлогоо 9,5 9,5 Нэг удаагийн /т 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 150,0 газрын т өлбөр 40,0 40,0 т ээв/х/татвар 39,1 39,1
 • 2. Хогны т ат в ар 43,2 43,2 /7-р бүлэг/ 0,0 15,0 285,7 58,2 1663,0 81,1 15,0 15,0 2021,7 15,0 15,0 6,7 4 191,4 хоол 500,0 390,0 385,5 387,7 280,0 380,0 380,0 384,5 480,0 380,0 380,0 380,0 4 707,7 эм. 1 000,0 800,0 800,0 800,0 500,0 800,0 1 750,2 1 900,0 800,0 905,2 800,0 800,0 11 655,4 нормын хув цас 599,6 599,6 1 199,2 хог хаягдал 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,8 306,8 хөт өлбөр 340,0 340,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 337,8 2 997,8 БҮ-ний бусад 1500,0 1564,0 1559,5 1551,7 1743,6 2143,6 2494,2 2648,5 1644,0 1657,8 1180 1180 20 866,9 Бүх зардлын дүн 19928,4 19047,2 21511,9 18810,3 21125,0 19487,7 18990,2 18719,9 7132,9 19584,6 18633,7 20791,2 223 763,0 Төсвийн санхүүж илт 19928,4 19047,2 21511,9 18810,3 21125,0 19487,7 18990,2 18719,9 7132,9 19584,6 18633,7 20791,2 223 763,0