Mirësevini në peshkopi

Sofia Nesimi
Mirësevini në Peshkopi!
Ejani në Peshkopi dhe provoni, mikpritjen dhe natyrën mahnitëse. Malet, lumejntë, liqenet, fushat,
monumentet e natyrës dhe të kulturës, materiale e shpirtërore, kalatë antike janë një mrekulli e
vërtete,që ka krijuar natyra dhe dora e dibranit. Guzhina tradicionale e pasur dhe e pastër dibrane,
frutat dhe perimet bio, prodhimet e shijshme blegtorale; veprimtaritë kulturore artistike, festat
tradicionale, ju ftojmë të vini e të jeni miq të përhershëm të qytetit të Peshkopisë.
Në çdo stinë të vitit Dibra iu pret. Pranvera duket sikur vetëm në qytetin e Dibres derdh gjelbrimin
dhe erën kundërmonjëse të blinave të shumtë. Vera e ngrohtë pa ndotje, pluhra e smog, ta mbush
kraharorin me ajër të pastër gjatë 24 orëve. Vjeshta e artë, duket sikur vetëm në Dibër indentifikon
vetveten. Dimri me jorganin e bardhë hedhur supeve të qytetit krijon një peisazh mahnitës. Ejani në
qytetin e Peshkopisë në çdo stinë të vitit, Peshkopia ju pret!
Monumente Natyres
Dibra ka shumë monumente natyre – disa shembuj; janë Liqenet e Kacnisë, Liqeni i Zi i Radomirës,
Ujvara e Pocestit, Shpella e Bellovës, Borovikui i Begjunecit, Gropa e Punairit (Panairit), Rapi i
Kërçishtit, dhe Parku Kombëtar e Lurës.
Parku kombëtar i Lurës ndodhet rreth 55km larg nga qyteti e Peshkopisë dhe është i pasur me një
flora dhe fauna të veçantë mbi nivelin e detit i rajonit e Dibrës. Parku ngrihet në lartësinë 1375-
1919m mbi nivelin e detit dhe shtrihet në faqen lindore të masivit Kurora e Lurës. Lura ka një
sipërfaqe 1,280ha, nga e cila 1,100ha pyje, 50ha livadhe, dhe 30ha pasqyra e ujit të liqeneve. Pikat
specifike që duhet të visitohen brenda parkut përfshihen, Lisi i Madh, Fusha e Pelave, dhe liqenet që
quhen “shtatë sy të kaltër, me qerpik të gjelbërt” të Lurës. Parku Kombëtar ka 12 liqene në
total; shtatë që i njohin si “shtatë sy të kaltër, me qerpik të gjelbërt,” sepse kanë një
bukuri mahnitëse, duke mbar ujë gjatë gjithë vitit.Liqenet kryesore të parkut janë: Liqeni
i Luleve – lartësia mbi detare 1,585m me një sipërfaqe 1.44ha; Liqeni i Kallabas –
lartësia 1,575m, sipërfaqe 3.6ha, dhe thellësi 12m; Liqeni i Zi – lartësia 1,620m,
sipërfaqe 2.5ha, dhe thellësi 10m; Liqeni i Rasave – lartësia 1,600m, sipërfaqe 0.4ha,
dhe thellësia 2.5m; Liqeni i Hotit – lartësia 1,500m, sipërfaqe 1.84 ha, thellësia 3m;
Liqeni i Kalatës – lartësia 1500m,
sipërfaqe 3.6ha, dhe thellësia 12m.Liqenet janë të pasura me një botë të gjallë, të
larmishme, dhe formojnë një sistem ekologjik tipik të liqeneve alpine me bukuri të rrallë.
Bimët mjeksore dhe aromatike
Dibra është shumë e pasur në bimë mjeksore dhe aromatike, 80 lloje të ndryshme të cila
gjënden, mblidhen, dhe përpunohen në rajon. Këta lloje përfshihen Sherbela (Salvia officinale),
Agulice (Primula), Murrizi (Orataegus monogyna), Dëllinja e Zezë (Juniperus communis), Dëllinja e
Kuqe (Juniperus oxycedrus), Trandafili i egër (Rosa canina), Bishtkali (Equisetum arvense), Hithra
(Urticoa dioica), Thundër mushka (Tussilago farfara), dhe Molla e egër (Malus sylvestria). Të gjitha
bimet mjeksore dhe aromatike të Dibrës i përkasin florës spontane dhe janë prodhime të pastra
natyrale. Mbas përpunimëve, këta bimë tregëtohen në vende të ndryeshme të BE si në
Gjermani, Spanjë, Francë, Greqi, Itali; gjithashtu dhe në Sh.B.A.
Pasuritë nëntokësore
Dibra është e pasur në minerale metalore dhe jo metalore. Për mineralet metalor specialistët kanë konfirmuar
që xeheroret e kromit, hekurit oksid e silikat, hekur-nikel, bakërit, manganit, vandanit, arsenik polimetalik,
bokside aluminit, platinit e squfurit të nikelit mund të mbeten në Dibër. Si minerale jo metalore mund të
përmendim, mermeret, argjilet, travenitet, squfurin, bojrat e dheut, gipset anhidritet, selenitet, gurin e talkut,
pirofilitet, kuarcitet, gëlqerorët, dunitet, granite, azbesti, dhe grafitet. Në Dibër nuk mungojnë as minerale
radioaktive si strociumi, që takohet në Bufull, afër Muhurrit, dhe ka shenja për naftë e gazmbajtëse. Në
Bulqizë, Selishtë e Lurë takohet kromi. Bakër takohet në Tomin, Cerjan, Zimur, Gramë, Lurë.Në rajonin e
Lurës takohen dhe mineralizime të aluminit, hekur nikel, të platinit e të nikel squfur. Hekur pa nikel takohen në
Sorokol, Radomir, Vasie, Muhurr.Në Gramë, Ploshtan, Peladhi, Trebisht, Gjinovec, Topojan shfaqet magani.
Në Radomirë e Dipjak takohen arseniku dhe ka shenja të mineralizimit të arit në rajonin e Veleshicës e deri në
lartësinë e Korabit. Magnez, platin, dhe azbest shfaqaen në rajonin e Bulqizës. Në sasi të mëdha gjenden gipset
anhidrite, që shtrihen nga Ujrat Termale të Peshkopisë deri në malin e Korabit, në nje gjatësi prej 10km,
gjërësi 3-5km, dhe trashësi (thellësi) mbi 1200m. Burime të rëndësishme ekonomike mbeten vendburimet e
mermerit të Muhurrit, Kovashicës, Ostrenit të Vogël, Gjurasit, Mazhicës, Radomirës, Dushajt – të cilët kanë
ngjyrë të bardhë, kuqe, gri, vjollcë, dhe zi. Mermeri i Ostrenit të vogël me ngjyrë të bardhë në të zezë punohet
mirë dhe përdoret për veshje, zbukurime e për skulpturë. Në Kërçisht të Maqellarës gjendet squfur i cilësisë
shumë të mirë.
Ujrat termominerale (Llixhat e
Peshkopisë)
14/07/2012 by admin
Kompleksi balnear kurativ i ujrave termale të Peshkopisë shtrihet
rreth dy kilometra në lindje të qytetit të Peshopisë, në të djathtë të rrjedhjes të përroit të Bellovës, poshtë
vargmalit të Deshatit. Ky Kompleks ka 44 kabina individuale dhe disa kabinete terapeutike, të cila perfshin
trajtime të baltës sulfurore, fizioterapisë, dhe i aerosal terapisë (to name a few). Gjithashtu ka dy dhoma
reaminacioni për trajtimin e rasteve urgjente. Përdorimi i ujrave kurative ka qenë besuar tradicionalisht t’i
ofroji rezultat terapeutik lidhur me trajtimin e trupit dhe e mendjes.
Klima (Local and Regional Climate)
Peshkopia ka klimë kontinentale mesdhetare, me dimër të ftohtë dhe verë të ngrohtë. Megjithëse,
qyteti shtrihet mes dy vargmaleve, ka shumë mikroklima që i krijojnë ndryshimet në
temperaturat stinore. Temperatura mesatare vjetore arrin në 10-12ºC.Muaji me i ftohtë i vitit
është Janari,temperatura e të cilit shkon deri në -25ºC,ndërsa muajt më të nxehtë të vitit janë,
Korrik-Gusht , ku temperatura arrin në 30-35ºC. Sasia mesatare e reshjeve arrin deri në 980mm.
Në përgjithsi, Dibra ka një klimë mesdhetare malore ku temperatura mesatare vjetore është rreth
11.3ºC. Mesatarja e muajve të ftohtë është -0.1ºC dhe atyre më të ngrohtë 21ºC. Sasia vjetore e
rreshjeve shkon 719 – 751mm, me disa rreshje pothuajse 30% së ditëve në vit. Në këtë klimë
ndikim kanë edhe erërat lokale me karakteristika të veçanta dhe drejtime të ndryshme, ku më të
njohura janë ajo e Murlanit dhe jugut.
Flora dhe Fauna
Peshkopia numërohet një nga vendet më të pasura në bimësi dhe gjallesa, si në lloje edhe në shtrirje. Nga
drurët më të përhapur rriten: Arrneni (Pinus peuce Gris) që takohet në majën e Runjës, Kunorën e Lurës dhe
Manazdre; Pisha e Zezë (Pinus nigra Azm) takohet në Lurë, Bulqizë dhe Tërnovë; Robulli (Pinus Heldreichil
Crist) është hasur në Korab dhe Lurë; Dëllinja e Zezë (Juniperus Comuni L) rritet mirë në lartësinë e Korabit,
në Lurë, dhe në malet e Zerqanit – nga kokrrat e dëllenjës bëhen pije alkolike, nxiren esencat për liqernat,
barëra e shërupe mjekësore kundër sëmunjes së frymëmarjes; Bërzheni (Juniperus foetidissima ëillt) rritet në
Lurë; Bliri (Tilia L) rritet kudo – Shetitorja “Elez Isufi” në të dy anët ka blira. Gjithashtu në Dibër rritet mirë
Ahu (Fagus silvatica L), Verrini (Almus Gaertn), Mështekna (Betula Verrusa Ehrh), Shtogu i Zi (Sambucus
migra L), Vidhni (Ulmus faliacea Gilib), Shelgu i bardhë (Salix alba L), dhe Plepi i bardhë (Populus alba L).
Dibra është e pasur dhe me drurë frutorë si ftoj (Cydonia oblonga kill), dardha (Pyrus Communis L.ssp), Sativa
(Lam.D.C), Molla (Malus domestica Barkh), Gorrica (Pyrus amygdaliformis Vill), Dardha e egër (Pyrus
Communis L.ssp.pirastër L), kumbulla (Prumus L), kajsia (Armenica Nill), qershia e egër (Cerasus avium
L.var silvestris ser), qershia e butë (Cerasus avium L.Moench), vishnja (Cerasus vulgaris nill), hardhi (Vitis
ninifera L.var.sativa Dipp), thana (Cormus L), lajthia e egër (Corulus culuina L), gështenja (Castena mill), arra
(Juglans rregia L), mani i bardhë (Morus alba L), dhe mani i zi (morus nigera L).
Kafshët e egra dhe e shpend grabitgar përfaqësohen nga ujku (Canis lupus), dhelpra (Canis vulpes), ariu i
murrmë (Ursus aretos), riqebulli (Felis lumxe), macja e egër (Felis silvestris), kunadhia (Martës martës L),
dhe vjedulla (Males fax us-Badd). Kafshët e egra dhe e shpend jo grabitqar përfaqësohen nga ketri (Sciurus
vulgaris L), dhia e egër (Rupicarpa rupicarpa L), derri i egër (Sus scrofa), dhe lepuri (Lepurus europens). Të
gjithë këto kafshë takohen në vargëmalet e Deshatit, Mali i Korabit, malet e Lurës, të Zerqanit, Homeshit dhe
të Gollobordës
. gjeli I eger ne lure
Dhi të egra, në Korab
Kultura
Besimet
Besimet kryesore në Dibër janë Mysliman, Katolik, dhe Ortodoks, ç’do besim me shumë vendë adhurimit.
Besimi Mysliman është më i madh në zonë për shkak të konvertime në Islam gjatë drejtimit i Osmanëve në
1583. Shqipëria ka qenë e njohur si një vend me tolerancë fetare për shumë kohë. Në 1714, shkroi Eduard
Urthi, “Shqiptarët venë në xhami të premten dhe në kishë të dielën.” Për shkak të këtij diversitet, Dibranët
festojnë të gjitha festat fetare. Këto festa përfshijnë ditën e verës, shëngjergjin, bajramin e madh, bajramin e
vogël, krishlindjet, pashkët, novruzin, natën e kadrit, ditën e hashurës, Shenjëtori Jovan Pagzori, e Enjtja e
Madhe, e Premtja e Madhe, e Shtuna e Madhe, Shën Ilia, Shën Dimitri, dhe Shën Maria e Madhe.
Muzeu
Muzeu i Dibrës përbëhet nga tri pavione: i historisë, arkeologjisë dhe
etnografisë, që pasyrojnë gjithë historinë dhe kulturën materiale e shpirtrore të Dibrës nga neoloiti i hershëm
deri në ditët tona.
Muzeu historik i Dibrës
Në muze janë të ekspozuar dhe figura të shquara atdhetare dibrane si Kryetari i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
Ilias Pashë Dibra, Kryetari Pleqësisë të Kuvendit të Vlorës, Vebi Agolli, Nën Kyetari i Qeverisë së
Përkoshme të Vlorës, Don Nikoll Kaçorri, luftëtar dhe udhëheqës të kryengritjeve popullore dibrane,që luftuan
për autonomi, pavarësi e liri kombëtare si Sheh Mustafa Zerqani, Cen Leka, Sal Markja, Dalip Karaj, Salë
Demiri, Elez Murrja, Isuf e Baftjar Doda, Nel Hoxha, Kazihani i Selishtës, Elez Isufi, Mersim Dema, Elez
Koçi, Sheh Sula I Zerqanit, Dine e Izet bej Maqellara, dhe Dine Dema.
Alpinizëm
Kurse Dibra është një vend kryesisht kodrinor e malor, ku veç florës, faunës dhe pasurive minerale, ushtrohet
edhe alpinizmi.
Mali i Korabit
Numërohen mbi 30 maja malesh me një koefiçent të theksuar vështirësie, për alpinizëm, ku më të njohurat
janë: Mali i Korabit – mbi 2,750m ai është mali më i madh në Shqipëri edhe Maqedoni – afër Radomirës në
Komunën Kala e Dodës; Maja e Velivarit – 2,374m afër Ilnicës në Komunën Melan; Mali i Kërçini – 2,345m
afër Kërçishtit, në Komunën Maqëllarë; Mali i Dejës – 2,246m afër Lukanit, në Komunën Selishtë; Kunora e
Lurës – 2,121m afër Borjës në Komunën Lurë; Maja e Sorokolit – 2,178m afër Ploshtanit në Komunën Kala e
Dodës; Maja e Tomisit dhe Mali i Raduçit – 2,132m dhe 2,084m përkatësisht të dyja afër Steblevës në
Komunën Studen; Maja e Runjës – 2,047m afër Lukanit në Komunën Selishtës; Maja e Dhoksit edhe Maja e
Kreshtës – 2,020m dhe 2,101m përkatësisht të dyje në Bulqizë.
Mirësevini në peshkopi

Recommandé

Qyteterimi ilir !!!! par
Qyteterimi ilir !!!!Qyteterimi ilir !!!!
Qyteterimi ilir !!!!#MesueseAurela Elezaj
30.9K vues4 diapositives
traditat dhe zakonet shkodrane par
traditat dhe zakonet shkodranetraditat dhe zakonet shkodrane
traditat dhe zakonet shkodraneEva Kajushi
51K vues10 diapositives
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme! par
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!
Gjuhe Shqipe - Shqiperia e Mesme!Rexhep Smoqi
2.8K vues17 diapositives
Kompozitoret shqiptare par
Kompozitoret shqiptare Kompozitoret shqiptare
Kompozitoret shqiptare Kristina Xani
19.6K vues14 diapositives
Shqiperia e mesme par
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeArlinda
38.8K vues19 diapositives
Shqiperia dhe Bashkimi Europian par
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europianolinuhi
16.7K vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme par
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmesidorelahalilaj113
53K vues27 diapositives
Figurat e rilindjes sonë kombëtare par
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtareolinuhi
20.8K vues9 diapositives
Kenget E milosaos par
Kenget E milosaos Kenget E milosaos
Kenget E milosaos Ulpian Allaraj
37.8K vues12 diapositives
Projekt Matematike par
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
56K vues21 diapositives
PROJEKT MATEMATIKE par
PROJEKT MATEMATIKE PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE #MesueseAurela Elezaj
9.2K vues6 diapositives
Biodiversiteti par
BiodiversitetiBiodiversiteti
BiodiversitetiArlinda
64.7K vues16 diapositives

Tendances(20)

Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme par sidorelahalilaj113
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Figurat e rilindjes sonë kombëtare par olinuhi
Figurat e rilindjes sonë kombëtareFigurat e rilindjes sonë kombëtare
Figurat e rilindjes sonë kombëtare
olinuhi20.8K vues
Projekt Matematike par S Gashi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi56K vues
Biodiversiteti par Arlinda
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda 64.7K vues
Letersia dhe artet e tjera par EGLI TAFA
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
EGLI TAFA22.3K vues
Projekt ngrohja globale par Matilda Gremi
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi88.4K vues
Pune me projekt statistika par Arnold Beqiri
Pune me projekt statistikaPune me projekt statistika
Pune me projekt statistika
Arnold Beqiri40.5K vues
Duhani,droga,alkooli par Egi Zenelaj
Duhani,droga,alkooliDuhani,droga,alkooli
Duhani,droga,alkooli
Egi Zenelaj52.2K vues
Historia e zhvillimit te matematikes par Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.7K vues

En vedette

Projekt ne guide turistike par
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeAnisa 19
47.2K vues16 diapositives
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z... par
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...xhovanaluli
17.5K vues19 diapositives
Pak sutikno par
Pak sutiknoPak sutikno
Pak sutiknoNana Dibra
141 vues1 diapositive
Makinat hibride par
Makinat hibride Makinat hibride
Makinat hibride Klodjan Hoxha
7.5K vues7 diapositives
Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi) par
Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi)Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi)
Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi)Fleurati
9.8K vues11 diapositives
Guide turistike par
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistikesara7991
22.5K vues30 diapositives

En vedette(11)

Projekt ne guide turistike par Anisa 19
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistike
Anisa 1947.2K vues
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z... par xhovanaluli
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
Roli i hidrografise (lume, liqen,ujera nentokesor,burimet etj.,ne varesi te z...
xhovanaluli17.5K vues
Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi) par Fleurati
Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi)Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi)
Bota bimore dhe shtazore (Gjeografi)
Fleurati9.8K vues
Guide turistike par sara7991
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
sara799122.5K vues
Natyra shqiptare par Megi Braka
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
Megi Braka7.4K vues
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore par Mirsad
Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet  shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Mirsad114.2K vues
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri par Ergi Nushi
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Ergi Nushi55.7K vues
Pasurite natyrore te trevave shqiptare par Darla Evangjeli
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Darla Evangjeli61.7K vues

Similaire à Mirësevini në peshkopi

40 HANET E SHQIPERISE par
40 HANET E SHQIPERISE40 HANET E SHQIPERISE
40 HANET E SHQIPERISEMarjan DODAJ
7.8K vues44 diapositives
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare par
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptareArdit Nexhipi
2.1K vues8 diapositives
Pasurite natyrore ne shqiperi par
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiMerkur Sinani
73.3K vues7 diapositives
Projekt gjeografie klasa 9 par
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9S Gashi
22.9K vues50 diapositives
Shkodra par
ShkodraShkodra
ShkodraIgli Isufi
2.3K vues2 diapositives
Toka par
TokaToka
TokaAni Canaj
1.3K vues8 diapositives

Similaire à Mirësevini në peshkopi(20)

Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare par Ardit Nexhipi
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Ardit Nexhipi2.1K vues
Pasurite natyrore ne shqiperi par Merkur Sinani
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.3K vues
Projekt gjeografie klasa 9 par S Gashi
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K vues
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN... par EkloidaBengu
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
EkloidaBengu1K vues
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik par Fatjon Cane
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Fatjon Cane6.3K vues
Resurset e pariperteritshme- powerpoint par EniLikaj
Resurset e pariperteritshme- powerpointResurset e pariperteritshme- powerpoint
Resurset e pariperteritshme- powerpoint
EniLikaj26.4K vues
Projekt gjeografi par Dé Šarã
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
Dé Šarã8.2K vues
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces par Chriss Kocibelli
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te KorcesStudim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Studim I gjendjes te ujerave te rrethit te Korces
Chriss Kocibelli8.7K vues
Projekt shqiperipart1 par res1ck
Projekt shqiperipart1Projekt shqiperipart1
Projekt shqiperipart1
res1ck1.5K vues

Mirësevini në peshkopi

  • 1. Mirësevini në Peshkopi! Ejani në Peshkopi dhe provoni, mikpritjen dhe natyrën mahnitëse. Malet, lumejntë, liqenet, fushat, monumentet e natyrës dhe të kulturës, materiale e shpirtërore, kalatë antike janë një mrekulli e vërtete,që ka krijuar natyra dhe dora e dibranit. Guzhina tradicionale e pasur dhe e pastër dibrane, frutat dhe perimet bio, prodhimet e shijshme blegtorale; veprimtaritë kulturore artistike, festat tradicionale, ju ftojmë të vini e të jeni miq të përhershëm të qytetit të Peshkopisë. Në çdo stinë të vitit Dibra iu pret. Pranvera duket sikur vetëm në qytetin e Dibres derdh gjelbrimin dhe erën kundërmonjëse të blinave të shumtë. Vera e ngrohtë pa ndotje, pluhra e smog, ta mbush kraharorin me ajër të pastër gjatë 24 orëve. Vjeshta e artë, duket sikur vetëm në Dibër indentifikon vetveten. Dimri me jorganin e bardhë hedhur supeve të qytetit krijon një peisazh mahnitës. Ejani në qytetin e Peshkopisë në çdo stinë të vitit, Peshkopia ju pret! Monumente Natyres Dibra ka shumë monumente natyre – disa shembuj; janë Liqenet e Kacnisë, Liqeni i Zi i Radomirës, Ujvara e Pocestit, Shpella e Bellovës, Borovikui i Begjunecit, Gropa e Punairit (Panairit), Rapi i Kërçishtit, dhe Parku Kombëtar e Lurës. Parku kombëtar i Lurës ndodhet rreth 55km larg nga qyteti e Peshkopisë dhe është i pasur me një flora dhe fauna të veçantë mbi nivelin e detit i rajonit e Dibrës. Parku ngrihet në lartësinë 1375- 1919m mbi nivelin e detit dhe shtrihet në faqen lindore të masivit Kurora e Lurës. Lura ka një sipërfaqe 1,280ha, nga e cila 1,100ha pyje, 50ha livadhe, dhe 30ha pasqyra e ujit të liqeneve. Pikat specifike që duhet të visitohen brenda parkut përfshihen, Lisi i Madh, Fusha e Pelave, dhe liqenet që quhen “shtatë sy të kaltër, me qerpik të gjelbërt” të Lurës. Parku Kombëtar ka 12 liqene në total; shtatë që i njohin si “shtatë sy të kaltër, me qerpik të gjelbërt,” sepse kanë një bukuri mahnitëse, duke mbar ujë gjatë gjithë vitit.Liqenet kryesore të parkut janë: Liqeni i Luleve – lartësia mbi detare 1,585m me një sipërfaqe 1.44ha; Liqeni i Kallabas – lartësia 1,575m, sipërfaqe 3.6ha, dhe thellësi 12m; Liqeni i Zi – lartësia 1,620m, sipërfaqe 2.5ha, dhe thellësi 10m; Liqeni i Rasave – lartësia 1,600m, sipërfaqe 0.4ha, dhe thellësia 2.5m; Liqeni i Hotit – lartësia 1,500m, sipërfaqe 1.84 ha, thellësia 3m; Liqeni i Kalatës – lartësia 1500m, sipërfaqe 3.6ha, dhe thellësia 12m.Liqenet janë të pasura me një botë të gjallë, të larmishme, dhe formojnë një sistem ekologjik tipik të liqeneve alpine me bukuri të rrallë.
  • 2. Bimët mjeksore dhe aromatike Dibra është shumë e pasur në bimë mjeksore dhe aromatike, 80 lloje të ndryshme të cila gjënden, mblidhen, dhe përpunohen në rajon. Këta lloje përfshihen Sherbela (Salvia officinale), Agulice (Primula), Murrizi (Orataegus monogyna), Dëllinja e Zezë (Juniperus communis), Dëllinja e Kuqe (Juniperus oxycedrus), Trandafili i egër (Rosa canina), Bishtkali (Equisetum arvense), Hithra (Urticoa dioica), Thundër mushka (Tussilago farfara), dhe Molla e egër (Malus sylvestria). Të gjitha bimet mjeksore dhe aromatike të Dibrës i përkasin florës spontane dhe janë prodhime të pastra natyrale. Mbas përpunimëve, këta bimë tregëtohen në vende të ndryeshme të BE si në Gjermani, Spanjë, Francë, Greqi, Itali; gjithashtu dhe në Sh.B.A. Pasuritë nëntokësore Dibra është e pasur në minerale metalore dhe jo metalore. Për mineralet metalor specialistët kanë konfirmuar që xeheroret e kromit, hekurit oksid e silikat, hekur-nikel, bakërit, manganit, vandanit, arsenik polimetalik, bokside aluminit, platinit e squfurit të nikelit mund të mbeten në Dibër. Si minerale jo metalore mund të përmendim, mermeret, argjilet, travenitet, squfurin, bojrat e dheut, gipset anhidritet, selenitet, gurin e talkut, pirofilitet, kuarcitet, gëlqerorët, dunitet, granite, azbesti, dhe grafitet. Në Dibër nuk mungojnë as minerale radioaktive si strociumi, që takohet në Bufull, afër Muhurrit, dhe ka shenja për naftë e gazmbajtëse. Në Bulqizë, Selishtë e Lurë takohet kromi. Bakër takohet në Tomin, Cerjan, Zimur, Gramë, Lurë.Në rajonin e Lurës takohen dhe mineralizime të aluminit, hekur nikel, të platinit e të nikel squfur. Hekur pa nikel takohen në Sorokol, Radomir, Vasie, Muhurr.Në Gramë, Ploshtan, Peladhi, Trebisht, Gjinovec, Topojan shfaqet magani. Në Radomirë e Dipjak takohen arseniku dhe ka shenja të mineralizimit të arit në rajonin e Veleshicës e deri në lartësinë e Korabit. Magnez, platin, dhe azbest shfaqaen në rajonin e Bulqizës. Në sasi të mëdha gjenden gipset anhidrite, që shtrihen nga Ujrat Termale të Peshkopisë deri në malin e Korabit, në nje gjatësi prej 10km, gjërësi 3-5km, dhe trashësi (thellësi) mbi 1200m. Burime të rëndësishme ekonomike mbeten vendburimet e mermerit të Muhurrit, Kovashicës, Ostrenit të Vogël, Gjurasit, Mazhicës, Radomirës, Dushajt – të cilët kanë ngjyrë të bardhë, kuqe, gri, vjollcë, dhe zi. Mermeri i Ostrenit të vogël me ngjyrë të bardhë në të zezë punohet mirë dhe përdoret për veshje, zbukurime e për skulpturë. Në Kërçisht të Maqellarës gjendet squfur i cilësisë shumë të mirë. Ujrat termominerale (Llixhat e Peshkopisë)
  • 3. 14/07/2012 by admin Kompleksi balnear kurativ i ujrave termale të Peshkopisë shtrihet rreth dy kilometra në lindje të qytetit të Peshopisë, në të djathtë të rrjedhjes të përroit të Bellovës, poshtë vargmalit të Deshatit. Ky Kompleks ka 44 kabina individuale dhe disa kabinete terapeutike, të cila perfshin trajtime të baltës sulfurore, fizioterapisë, dhe i aerosal terapisë (to name a few). Gjithashtu ka dy dhoma reaminacioni për trajtimin e rasteve urgjente. Përdorimi i ujrave kurative ka qenë besuar tradicionalisht t’i ofroji rezultat terapeutik lidhur me trajtimin e trupit dhe e mendjes. Klima (Local and Regional Climate) Peshkopia ka klimë kontinentale mesdhetare, me dimër të ftohtë dhe verë të ngrohtë. Megjithëse, qyteti shtrihet mes dy vargmaleve, ka shumë mikroklima që i krijojnë ndryshimet në temperaturat stinore. Temperatura mesatare vjetore arrin në 10-12ºC.Muaji me i ftohtë i vitit është Janari,temperatura e të cilit shkon deri në -25ºC,ndërsa muajt më të nxehtë të vitit janë, Korrik-Gusht , ku temperatura arrin në 30-35ºC. Sasia mesatare e reshjeve arrin deri në 980mm. Në përgjithsi, Dibra ka një klimë mesdhetare malore ku temperatura mesatare vjetore është rreth 11.3ºC. Mesatarja e muajve të ftohtë është -0.1ºC dhe atyre më të ngrohtë 21ºC. Sasia vjetore e rreshjeve shkon 719 – 751mm, me disa rreshje pothuajse 30% së ditëve në vit. Në këtë klimë ndikim kanë edhe erërat lokale me karakteristika të veçanta dhe drejtime të ndryshme, ku më të njohura janë ajo e Murlanit dhe jugut. Flora dhe Fauna Peshkopia numërohet një nga vendet më të pasura në bimësi dhe gjallesa, si në lloje edhe në shtrirje. Nga drurët më të përhapur rriten: Arrneni (Pinus peuce Gris) që takohet në majën e Runjës, Kunorën e Lurës dhe Manazdre; Pisha e Zezë (Pinus nigra Azm) takohet në Lurë, Bulqizë dhe Tërnovë; Robulli (Pinus Heldreichil Crist) është hasur në Korab dhe Lurë; Dëllinja e Zezë (Juniperus Comuni L) rritet mirë në lartësinë e Korabit, në Lurë, dhe në malet e Zerqanit – nga kokrrat e dëllenjës bëhen pije alkolike, nxiren esencat për liqernat, barëra e shërupe mjekësore kundër sëmunjes së frymëmarjes; Bërzheni (Juniperus foetidissima ëillt) rritet në Lurë; Bliri (Tilia L) rritet kudo – Shetitorja “Elez Isufi” në të dy anët ka blira. Gjithashtu në Dibër rritet mirë Ahu (Fagus silvatica L), Verrini (Almus Gaertn), Mështekna (Betula Verrusa Ehrh), Shtogu i Zi (Sambucus migra L), Vidhni (Ulmus faliacea Gilib), Shelgu i bardhë (Salix alba L), dhe Plepi i bardhë (Populus alba L).
  • 4. Dibra është e pasur dhe me drurë frutorë si ftoj (Cydonia oblonga kill), dardha (Pyrus Communis L.ssp), Sativa (Lam.D.C), Molla (Malus domestica Barkh), Gorrica (Pyrus amygdaliformis Vill), Dardha e egër (Pyrus Communis L.ssp.pirastër L), kumbulla (Prumus L), kajsia (Armenica Nill), qershia e egër (Cerasus avium L.var silvestris ser), qershia e butë (Cerasus avium L.Moench), vishnja (Cerasus vulgaris nill), hardhi (Vitis ninifera L.var.sativa Dipp), thana (Cormus L), lajthia e egër (Corulus culuina L), gështenja (Castena mill), arra (Juglans rregia L), mani i bardhë (Morus alba L), dhe mani i zi (morus nigera L). Kafshët e egra dhe e shpend grabitgar përfaqësohen nga ujku (Canis lupus), dhelpra (Canis vulpes), ariu i murrmë (Ursus aretos), riqebulli (Felis lumxe), macja e egër (Felis silvestris), kunadhia (Martës martës L), dhe vjedulla (Males fax us-Badd). Kafshët e egra dhe e shpend jo grabitqar përfaqësohen nga ketri (Sciurus vulgaris L), dhia e egër (Rupicarpa rupicarpa L), derri i egër (Sus scrofa), dhe lepuri (Lepurus europens). Të gjithë këto kafshë takohen në vargëmalet e Deshatit, Mali i Korabit, malet e Lurës, të Zerqanit, Homeshit dhe të Gollobordës . gjeli I eger ne lure Dhi të egra, në Korab
  • 5. Kultura Besimet Besimet kryesore në Dibër janë Mysliman, Katolik, dhe Ortodoks, ç’do besim me shumë vendë adhurimit. Besimi Mysliman është më i madh në zonë për shkak të konvertime në Islam gjatë drejtimit i Osmanëve në 1583. Shqipëria ka qenë e njohur si një vend me tolerancë fetare për shumë kohë. Në 1714, shkroi Eduard Urthi, “Shqiptarët venë në xhami të premten dhe në kishë të dielën.” Për shkak të këtij diversitet, Dibranët festojnë të gjitha festat fetare. Këto festa përfshijnë ditën e verës, shëngjergjin, bajramin e madh, bajramin e vogël, krishlindjet, pashkët, novruzin, natën e kadrit, ditën e hashurës, Shenjëtori Jovan Pagzori, e Enjtja e Madhe, e Premtja e Madhe, e Shtuna e Madhe, Shën Ilia, Shën Dimitri, dhe Shën Maria e Madhe. Muzeu Muzeu i Dibrës përbëhet nga tri pavione: i historisë, arkeologjisë dhe etnografisë, që pasyrojnë gjithë historinë dhe kulturën materiale e shpirtrore të Dibrës nga neoloiti i hershëm deri në ditët tona. Muzeu historik i Dibrës Në muze janë të ekspozuar dhe figura të shquara atdhetare dibrane si Kryetari i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Ilias Pashë Dibra, Kryetari Pleqësisë të Kuvendit të Vlorës, Vebi Agolli, Nën Kyetari i Qeverisë së Përkoshme të Vlorës, Don Nikoll Kaçorri, luftëtar dhe udhëheqës të kryengritjeve popullore dibrane,që luftuan për autonomi, pavarësi e liri kombëtare si Sheh Mustafa Zerqani, Cen Leka, Sal Markja, Dalip Karaj, Salë Demiri, Elez Murrja, Isuf e Baftjar Doda, Nel Hoxha, Kazihani i Selishtës, Elez Isufi, Mersim Dema, Elez Koçi, Sheh Sula I Zerqanit, Dine e Izet bej Maqellara, dhe Dine Dema.
  • 6. Alpinizëm Kurse Dibra është një vend kryesisht kodrinor e malor, ku veç florës, faunës dhe pasurive minerale, ushtrohet edhe alpinizmi. Mali i Korabit Numërohen mbi 30 maja malesh me një koefiçent të theksuar vështirësie, për alpinizëm, ku më të njohurat janë: Mali i Korabit – mbi 2,750m ai është mali më i madh në Shqipëri edhe Maqedoni – afër Radomirës në Komunën Kala e Dodës; Maja e Velivarit – 2,374m afër Ilnicës në Komunën Melan; Mali i Kërçini – 2,345m afër Kërçishtit, në Komunën Maqëllarë; Mali i Dejës – 2,246m afër Lukanit, në Komunën Selishtë; Kunora e Lurës – 2,121m afër Borjës në Komunën Lurë; Maja e Sorokolit – 2,178m afër Ploshtanit në Komunën Kala e Dodës; Maja e Tomisit dhe Mali i Raduçit – 2,132m dhe 2,084m përkatësisht të dyja afër Steblevës në Komunën Studen; Maja e Runjës – 2,047m afër Lukanit në Komunën Selishtës; Maja e Dhoksit edhe Maja e Kreshtës – 2,020m dhe 2,101m përkatësisht të dyje në Bulqizë.