Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pp lag och rätt 2014

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Pp lag och rätt 2014
Pp lag och rätt 2014
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Pp lag och rätt 2014

 1. 1. Lag & RättLag & Rätt RättssamhälletRättssamhället StraffskalanStraffskalan Vilka brott begås?Vilka brott begås? Vem begår brotten?Vem begår brotten? Straff eller vård?Straff eller vård? DiskussionsfrågorDiskussionsfrågor
 2. 2. Sverige – ettSverige – ett rättssamhällerättssamhälle Alla är lika inför lagen – ingen är på grund av makt, ekonomi, kön eller sexuell läggning undantagen lagen och alla skall dömas efter samma spelregler Ingen är skyldig innan han/hon är dömd i en domstol – man är oskyldig ända tills motsatsen bevisas. Var och en har rätt till försvar i domstol - på egen hand eller med hjälp av en advokat. Inklusive ”rättshjälp” – hjälp att betala kostnaderna med advokat mm. Lagarna stiftas av de folkvalda politikerna i riksdagen – folkets representanter beslutar över vilka lagar som skall gälla. Det är upp till varje medborgare att känna till vilka lagar som gäller. (och att respektera lagarna…)
 3. 3. StraffskalanStraffskalan  Domstolen avgör inte bara om man är skyldig eller oskyldig. De bestämmer också vad man skall få för straff och hur länge.  En straffskala innebär att olika brott anses olika grova, och därför ger olika stränga straff. Till exempel: En man rånar en bensinmack. Han binder och hotar personalen, tar pengarna och sticker iväg med 100 000 kronor. Vad blir straffet? Förmodligen grovt rån. Om straffskalan inte hade funnits så hade han ju lika väl kunnat skjuta personalen och ta pengarna. Straffet skulle ju ändå bli det samma.
 4. 4. Vilka är straffen?Vilka är straffen? Böter: Penningböter: en fastslagen summa, eller Dagsböter: antal dagar beroende på brottet och summa per dag i förhållande till den dömdes ekonomi. Villkorlig dom: Om man inte straffats tidigare kan man få en prövotid för att se om fler brott begås. Skyddstillsyn: En längre prövotid med övervakare. Fängelse: Ett tidsbestämt straff på en anstalt. (14 dagar – livstid) Särskild vård: T.ex. psykiatrisk vård eller vård enligt socialtjänstlagen.
 5. 5. Hur många brott begås?Hur många brott begås? Under 2013 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott, vilket är i princip samma nivå som 2012.
 6. 6. Vem begår brott?Vem begår brott? låg utbildning i familjenlåg utbildning i familjen splittrad familjsplittrad familj fam. bor trångtfam. bor trångt fam. flyttar runt mycketfam. flyttar runt mycket utländsk bakgrundutländsk bakgrund !?!? föräldrarna har ett brottsligt förflutetföräldrarna har ett brottsligt förflutet I det svenska kriminalregistret finns ca 5% av de svenska männen med och mindre än 1% av kvinnorna med... Bara ca 15% av de som straffas för brott i Sverige är kvinnor.
 7. 7. ……mer fakta!mer fakta! Kriminalitet och invandrare Misstänka för brott åren 1997-2001. Under dessa år var andelen misstänkta för något brott 5-10% bland inrikes födda och 12% bland utrikes födda. Utrikes födda är både de som är bosatta här, och dels människor som är här tillfälligt. De som dominerar bland de misstänkta utrikes födda är dock nordbor, då personer från Finland, Norge, Danmark och Island utgör ca 5% av de misstänkta, medan personer från Nordafrika utgör 0,7%. Utav de 380 personer som konstaterats skyldiga till dödligt våld under 1997-2001 så bestod 257 personer av inrikes födda, 32 personer av övriga nordbor, 36 personer från Mellanöstern/Asien och resterande från övriga länder. I de fall som en person född utomlands gjort sig skyldig till dödligt våld har offret nästan alltid också varit utrikesfödd.
 8. 8. Ungdomar och brottUngdomar och brott Ungdomar (15-24 år) begår brott i högre utsträckning än äldre. Varför? Ungdomsbrottsligheten skiljer sig från övrig brottslighet på några olika sätt.  Ungdomar begår ofta brott tillsammans med andra i gäng.  Typiska ungdomsbrott är stölder och skadegörelse, dessa är ganska ovanliga bland äldre.  Typiska brott som oftare begås av äldre är bedrägeri, trafikbrott och sexualbrott.
 9. 9. VåldsbrottVåldsbrott Enligt undersökningar som görs varje år så uppger 5-6% av de vuxna i Sverige att de blivit utsatta för våld eller hot. Ca 2% har blivit utsatta för allvarligare brott som har lett till synliga märken eller kroppsskada. 10-15% känner sig oroliga för att bli utsatta och väljer t.ex att inte gå ut under vissa tider. ¼ av de svenska hushållen utsätts varje år för stöld eller skadegörelse
 10. 10. Var inträffar våldet?Var inträffar våldet? Ute på gata eller restaurang: ca 40% På arbetsplatsen eller i samband med jobbet: 30% I hemmet: 15% På tåg, buss, spårvagn mm: 5% Vem drabbas oftast av våldet?Vem drabbas oftast av våldet? Yngre män drabbas mest av gatuvåldet. Vissa yrkesgrupper drabbas i sitt jobb. Kvinnor utsätts i hemmen.
 11. 11. Stöld & skadegörelseStöld & skadegörelse Ca 25% av alla svenskar blir varje år utsatta för stöld eller skadegörelse Vilka är de vanligaste av dessa brott? • Allra vanligast är stölder från bilen och stölder av cykel eller moped. • Inbrott i garage och i källar- & vindsförråd. • Bilstöld (10-15%) • Inbrott i hus och lägenheter är ganska ovanligt. Vilka utsätts för stöld och skadegörelse? • Personer som bor i höghusområden (Våra större städer) • Ungdomar –24 år
 12. 12. Fängelse &Fängelse & rehabiliteringrehabilitering Varje år sitter ca 5500 personer i häkte eller i fängelse Varje år döms ca 2000 människor till fängelse  Det finns 55 fängelser i Sverige ”Vi skall arbeta för att människor som dömts för brott behandlas så att deras förutsättningar att leva ett laglydigt och värdigt liv ökar.” Kriminalvården
 13. 13. DISKUSSIONSFRÅGORDISKUSSIONSFRÅGOR 1. Vad i en människas liv är de mest avgörande för att han eller hon skall börja med kriminalitet? 2. Vilka kopplingar finns mellan familjen/uppväxten och kriminalitet? 3. En tonårskille som växer upp i Sverige idag löper femton gånger så stor risk att bli åtalad för ett grovt brott om man jämför med vad hans farfar hade i samma ålder. Hur kan det komma sig? Vilka förändringar i samhället har gjort detta möjligt? 4. Killar är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken om man jämför med tjejer. Minst fyra av fem misstänkta brottslingar är killar. Är män mer kriminella av naturen? Kommer det att vara så även i framtiden? Varför/Varför inte? 5. Var tycker du att samhället bör sätta in de största resurserna för att förhindra att människor begår brott?

×