Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

корекційно реабілітаційна робота в закладі

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 39 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (9)

Publicité

Similaire à корекційно реабілітаційна робота в закладі (20)

Plus récents (20)

Publicité

корекційно реабілітаційна робота в закладі

 1. 1. Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 «Червона шапочка» для дітей з вадами зору Наш другий дім
 2. 2. Ясла-садок №29 «Червона шапочка» гостинно відчинив свої двері першим вихованцям в 1962 році. З 1986 р. почав свою діяльність, як спеціальний заклад для дітей з вадами зору. Ясла-садок забезпечує права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечує фізичне і психічне здоров’я дітей, надає допомогу в корекції зору, формує уміння і навички, необхідні для навчання у школі.
 3. 3. Дошкільний навчальний заклад в своїй роботі керується «Конституцією України», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», «Про фізичну культуру», «Положенням про дошкільний виховний заклад України»,Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою виховання та навчання від 2 до 7 років «Дитина»,програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», навчально – виховною програмою для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами зору та методичними рекомендаціями для роботи з дітьми, що мають вади зору, власним статутом.
 4. 4. Основні цілі, пріоритетні напрямки роботи: - Якомога рання комплексна допомога дитині з вадами зору та її сім’ї. - Рання інтеграція дитини з особливими потребами. - Збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини. - Створення розвивального життєвого простору. - Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.
 5. 5. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ ДОПОМОГИ НА РІВНІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Педагогічні працівники Медичні працівники Вихователі Інструктор з фізкультури Лікарі (офтальмолог, педіатр) Старша медсестра закладу Медсестри - ортоптистки ДІТИ БАТЬКИ Вчитель – дефектолог, логопед, психолог Консиліум
 6. 6. Велике значення надається якомога ранньому попередженню і профілактиці вторинних порушень, їх корекції та подоланню. Отже, можна умовно виділити головні напрямки корекційно – розвивального та лікувально – відновлювального: - створення і вдосконалення сенсорної сфери дітей із порушенням зору, стимулювання їх перцептивної, пізнавальної та мовленнєвої активності; - корекція та розвиток складних форм пізнавальної діяльності, основних психічних процесів; - соціально – психологічна і соціально – трудова реабілітація; - охорона здоров’я та лікувально – відновлювальна робота.
 7. 7. Робота з дітьми з порушеннями зору ведеться в трьох основних напрямах: - лікувально – відновлювальний ; - організаційно – педагогічний; - корекційно – виховний; У процесі корекційної роботи здійснюється комплексний багатобічний вплив з боку тифлопедагога, логопеда, вихователів, психолога та медичних сестер – ортоптисток в системі різноманітних занять з дітьми. Під час навчальної діяльності під впливом тривалої та напруженої роботи виникає стомлюваність, яка проявляється тимчасовим зниженням повноцінності функцій організму, особливо очей. Тому необхідно дотримуватись санітарно – гігієнічних вимог.
 8. 8. Для забезпечення лікувально-корекційної роботи в закладі є: офтальмологічний кабінет обладнаний апаратурою, практичним дидактичним матеріалом; комп'ютером та корекційними програмами; кабінет старшої сестри медичної ясел-садка; кабінет вчителя – логопеда; кабінет вчителя – дефектолога; кабінет практичного психолога.
 9. 9. Для лікування та корекції зору у закладі функціонує ортоптичний кабінет, оснащений сучасним офтальмологічним обладнанням, використовуються спеціальні комп’ ютерні програми.
 10. 10. Лікар – офтальмолог регулярно проводить огляд дітей, призначає лікування; визначає зорове навантаження для кожної дитини індивідуально. Діти отримують лікування в спеціально – організованому ортоптичному кабінеті, з допомогою сучасної медичної апаратури: На синоптофорі – призначений для діагностики та лікування косоокості. На амбліотренері – апарат призначений для вправ при амбліопії, з метою відновлення та закріплення правильної монокулярної локалізації
 11. 11. на макулостимуляторі - призначений для лікування амбліопії у дітей, починаючи з раннього віку. Для усунення зорових розладів, зняття зорової втоми та покращення гостроти зору апарат для стимуляції зору - Бриз Азмет
 12. 12. На мускулотренері , який призначений для тренування очних мязів та покращення окорухових функцій. А також ряд інших офтальмологічних апаратів, які сприяють відновленню бінокулярного зору, покращенню окорухових функції, тренуванню очних м’язів
 13. 13. Лікування та корекція зору здійснюється лікарем- офтальмологом та медичними сестрами - ортоптистками. Медичні сестри - ортоптистки проводять оклюзію дітям, слідкують за їх станом протягом дня, виконують лікувальні процедури, згідно призначень лікаря.
 14. 14. В процесі роботи медсестри - ортоптистки використовують офтальмологічну апаратуру, яка встановлена в кабінеті.
 15. 15. Тифлопедагог щоденно проводить корекційно - виховну роботу, мета якої - формування у дошкільників з порушеннями зору компенсаторних способів пізнавальної та трудової діяльності, корекція відхилень розвитку, попередження можливих вторинних відхилень, соціальна реабілітація дітей.
 16. 16. Корекційні заняття тифлопедагогом проводяться за такими напрямками: - розвиток зорового сприймання; - розвиток соціально – побутової орієнтації; - корекція мовленнєвої діяльності; - розвиток дотику та дрібної моторики; - розвиток навичок орієнтування у просторі;
 17. 17. Розвиток зорового сприймання – це впізнавання та розрізнення окремих якостей предметів, самих предметів, їх особливостей та призначення.
 18. 18. Розвиток соціально – побутової орієнтації - це засвоєння дітьми вмінь, навичок у праці, самообслуговуванні, в особистій гігієні, правил поведінки в транспорті, на вулиці, громадських місцях. В роботі з дітьми, які мають порушення зору, всі етапи розвитку соціально – побутової орієнтації проходять через дидактичну гру, бесіду, сюжетно – рольову гру.
 19. 19. Розвиток дотику та мілкої моторики здійснюється постійно як на заняттях, в індивідуальній роботі, так і поза учбовою діяльністю.
 20. 20. Розвиток орієнтування в просторі. Для дошкільників з порушеннями зору характерні недостатній розвиток рухів та мала рухова активність, так як порушені окорухові функції, що в свою чергу викликає помилку в визначенні місця предмета в навколишній обстановці.
 21. 21. Щоденне проведення артикуляційної гімнастики, тренування м’язів артикуляційного апарату, виправлення звуковимови, правильна вимова звуків, складів, слів становлять основу для подолання вад мовлення.
 22. 22. Робота з дітьми по розвитку зорово-просторових сприймань спрямована на формування зорової пам’яті, вміння виділяти частини предмета, порівнювати два предмета, послідовно переводити погляд при назві предметів зліва направо.
 23. 23. Під час вивчення літер, літери ліплять, обводять, викладають з паличок, складають з частин, вигинають з дроту.
 24. 24. Для дітей з амбліопією і косоокістю корекційна робота спрямована на збагачення зорових уявлень про світ предметів, на співвіднесення форми фігури з реальними предметами.
 25. 25. В зв’язку з порушенням окорухових функцій в корекційній роботі використовуємо завдання, які вимагають прослідковування елементів в ряду: «Який за рахунком», «Назви всі жовті предмети».
 26. 26. При підготовці до навчання грамоті, ділення слів на склади супроводжується відстукуванням такту рукою, слово «прострибують», «крокують».
 27. 27. Через порушення кольоросприймання, біноколярності, стереоскопічності і окорухової функції діти мають труднощі під час опису предмета, тому використовуємо картки-схеми.
 28. 28. У дітей з порушенням зору знижений рівень емоційного фону сприймання, недостатньо розвинена мімічна і пантомімічна виразність, тому їх розвиток є одним із складових корекційного навчання.
 29. 29. Основи корекційної роботи з дітьми тісно пов`язані з роботою психолога, який допомагає створювати умови для психічного здоров`я дітей. Особливе місце в роботі якого відведено емоційному благополуччю в процесі спілкування дітей між собою, з вихователями та іншими людьми.
 30. 30. Основні напрямки роботи практичного психолога в закладі: • Психологічна діагностика • Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота • Психологічна просвіта та профілактика • Індивідуальне та групове консультування • Організаційно-методична робота Програми для дітей зі зниженим зором поряд із загальними вирішують і специфічні завдання, спрямовані на корекцію вторинних відхилень у розвитку дітей, обумовлених порушенням зору.
 31. 31. Для гармонізації психоемоційного стану психолог використовує у своїй роботі пісочну терапію, музикотерапію, арт-терапію. Заняття покликані викликати у дітей позитивні емоції, допомогти зняти емоційне напруження. З дітьми проводяться індивідуальні і групові заняття .
 32. 32. Особлива увага приділяється як інтелектуальному розвитку дітей, так і успішній адаптації, соціалізації , розвитку вміння спілкуватися, оволодінню соціальними навичками поведінки та емоційному розвитку. Кожна дитина в садочку перебуває під індивідуальним психолого- педагогічним супроводом. Головна мета психологічної служби в дошкільному закладі – створити умови для формування особистості дитини, нівелюючи вплив зорової патології на її психічний розвиток.
 33. 33. Систематично проводяться заняття з розвитку дрібної моторики,пізнавальних процесів, формування готовності до шкільного навчання, розвитку емоційної сфери. Враховуючи ослабленість та чутливість нервової системи, психокорекція спрямовується на формування адекватної самооцінки та корекцію поведінкових реакцій, розвиток інтелектуальної сфери. Враховуючи наявність (відсутність) органічних уражень та відповідно будую психокорекційні програми.
 34. 34. В функції психолога входить: - Організація та здійснення діагностики дітей з порушенням зору; - Розробка рекомендацій характеру корекційної роботи на основі виявлених недоліків та відхилень в розвитку дітей; - Психологічна допомога дітям з порушенням зору; - Відслідковування динаміки психічного розвитку дітей; - Консультування педагогів і батьків по здійсненню індивідуального та диференційованого підходу до дитини з порушенням зору та ін..
 35. 35. Під час організації навчально – виховної та корекційно – компенсаторної роботи у групах, вихователі, дотримуються рекомендацій спеціалістів щодо забезпечення відновлення зору і його функцій та загального всебічно – гармонійного розвитку дітей
 36. 36. Увага приділяється співпраці з батьками. Батьки завжди можуть отримати кваліфіковану допомогу від спеціалістів закладу, крім того батьки є дійовими учасниками корекційно – відновлювального та навчально – виховного процесу. Донести інформацію ми намагаємося одразу, як тільки батьки переступили поріг закладу, оформлено великий загально-інформаційний стенд «Відомості про заклад».
 37. 37. Завдяки активній позиції адміністрації – співпраці з батьками, турботливому ставленню до дітей, на високому рівні забезпечується взаємозв’язок корекційно – педагогічної та лікувально – відновлювальної роботи.
 38. 38. ЛАСКАВО ПРОСИМО !

×