Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Шеста А група. Сяра.ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Шеста А група. Сяра.ppt

 1. 1. НЕМЕТАЛИ VI A ГРУПА (Халкогени)
 2. 2. Мястото на Шеста главна група в периодичната система (таблица)
 3. 3. Засилват се неметалните свойства Най-силни неметали Най-силни метали З а с и л в а т с е м е т А л н и те с в о й с Т в а
 4. 4. ►Колко електрона имат във външния си електронен слой? ►Коя валентност проявяват? ►Метали или неметали са? ►Засилват ли се или отслабват тези свойства в групата? ►Сравнение със VII главна група ►Какъв характер имат оксидите и хидроксидите?
 5. 5. 1. Елементи от VIA група ►Кислород - О ►Сяра - S ►Селен - Se ►Телур - Te ►Полоний – Po – Метал, радиоактивен (основни оксиди и хидроксиди) Неметали (киселинни оксиди и хидроксиди)
 6. 6. ►6 е- в най-външния електронен слой ►Валентност -спрямо водород – 2 -спрямо кислород – 4 и 6 ►Кислород -О ►Сяра - S ►Селен - Se ►Телур - Te ►Полоний-Po
 7. 7. 2. Алотропия – свойството на даден елемент да образува няколко прости вещества А) Алотропни форми на кислорода
 8. 8. N15 СЯРА ►Кой номер е СЯРА в ПС? ►Колко електрона и протона има ►Коя валентност проявява? ►В кой период и коя група е? ►Колко електронни слоя има?
 9. 9. 1. Строеж на атома Z =
 10. 10. 2. Строеж на молекулата – състои се от 8 атома S8
 11. 11. 3. Алотропни форми: ►Моноклинна ►Ромбична ►Пластична (аморфна, безформена)
 12. 12. 4. Физични свойства - не се разтваря във вода, а в серовъглерод и спирт - може да се наелектризирва - лош проводник на топлина и електричество, което е типично за неметалите
 13. 13. 5. Химични свойства - S е елемент с неметален химичен характер
 14. 14. а) Взаимодействие с кислород (окисление)–получават се оксиди
 15. 15. б) с други неметали
 16. 16. В) с метали
 17. 17. 6. Разпространение А) в свободно състояние – има вулканичен произход Б) в свързано състояние – сулфидни руди – пирит, галенит, сфалерит – получават се метали (желязо, олово, цинк)
 18. 18. 7. Значение А) участва в състава на белтъците на живите организми Б) за производство на сярна киселина В) селско стопанство - борба с вредителите Г) медицина – гъбични заболявания Д) кибрит, каучук, бои
 19. 19. ЗАДАЧИ 1. Кое явление се нарича алотропия: ►А) свойството на един химичен елемент да образува повече от едно просто вещество ►Б) свойството на един химичен елемент да образува повече от едно сложно вещество ►В) свойството на един химичен елемент да образува едно просто и едно сложно вещество
 20. 20. 2. Срещу буквата на всяко твърдение с ДА или НЕ запишете дали е вярно: ►А) Елементите от VIA група се наричат халoгенни ►Б) Сярата има 3 алотропни форми ►В) Молекулата на сярата се състои от 6 атома ►Г) Сярата не се разтваря във вода ►Д) Сярата е добър проводник на електричество ►Е) В природата сярата се среща в състава на различни метални руди ►Ж) Сярата влиза в състава на белтъците на живите организми
 21. 21. Изготвил: Жени Караилиева ПГССЛП, гр. Карнобат

×