Publicité

الفرج قريب

Information Security Administrator at World Financial Services LLC à World Financial Services LLC
6 Aug 2014
الفرج قريب
الفرج قريب
الفرج قريب
الفرج قريب
Publicité
الفرج قريب
الفرج قريب
Prochain SlideShare
الفرج قريبالفرج قريب
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Eldaw Ali Yousif(20)

الفرج قريب

  1. .. ‫قريب‬ ‫الفرج‬‫حتزن‬ ‫ال‬‫عيين‬ ‫من‬ ‫ع‬‫الدمو‬ ‫اسالت‬ ‫..كلمات‬: ّ‫اهلم‬ ‫كتم‬‫و‬ ..‫قلبه‬ ‫احلزن‬ ‫متلك‬ ‫ملن‬ ‫كلمات‬‫نفسه‬…‫صدره‬ ‫ق‬ّ‫وضي‬..‫فتكدرت‬.. ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫به‬ ‫على‬ ‫احلياة‬ ‫عليه‬ ‫فضاقت‬ .. ‫اآلمال‬ ‫أمامه‬ ‫أظلمت‬‫و‬‫سعتها‬.. ‫أنفاسه‬‫و‬ ‫وساعته‬ ‫أيامه‬‫و‬ ‫نفسه‬ ‫به‬ ‫وضاقت‬! ‫حتزن‬ ‫ال‬.. .. ‫متحيص‬ ‫فالبلوى‬‫اختبار‬ ‫هللا‬ ‫بإذن‬ ‫املصيبة‬‫و‬.. ‫يهان‬ ‫أو‬ ‫املرء‬ ‫كرم‬ُ‫ي‬ ‫االمتحان‬ ‫وعند‬ .. ‫امتحان‬ ‫لة‬‫ز‬‫النا‬‫و‬.. ‫؟‬ ‫نك‬‫ز‬‫ح‬ ‫سبب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫عساه‬ ‫ماذا‬ ‫الشفاء‬ ‫وعاقبته‬ ..‫خري‬ ‫لك‬ ‫فهو‬ ‫مرض‬ ‫سببه‬ ‫يكن‬ ‫إن‬.. {: ‫وعال‬ ‫جل‬ ‫هللا‬ ‫قال‬‫يشفني‬ ‫فهو‬ ‫مرضت‬ ‫وإذا‬{ ‫خطاب‬ ‫فتأمل‬ ‫خطيئة‬ ‫أو‬ ‫اقرتفته‬ ‫ذنب‬ ‫نك‬‫ز‬‫ح‬ ‫سبب‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬‫موالك‬ ‫نفسك‬ ‫من‬ ‫بك‬ ‫أرحم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬: }‫أنفسهم‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫أسرف‬ ‫الذين‬ ‫عبادي‬ ‫يا‬ ‫قل‬‫ا‬‫و‬‫تقنط‬ ‫ال‬‫إن‬ ‫هللا‬ ‫رمحة‬ ‫من‬ ‫مجيعا‬ ‫الذنوب‬ ‫يغفر‬ ‫هللا‬{ ‫وعدك‬ ‫فقد‬ ، ‫بعيد‬ ‫أو‬ ‫يب‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫بك‬ ّ‫حل‬ ‫ظلم‬ ‫نك‬‫ز‬‫ح‬ ‫سبب‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫الذل‬‫و‬ ‫باخلذالن‬ ‫ظاملك‬ ‫ووعد‬ ‫بالنصر‬ ‫هللا‬.. {: ‫للمظلوم‬ ‫القدسي‬ ‫احلديث‬ ‫يف‬ ‫تعاىل‬ ‫قال‬‫وع‬‫حني‬ ‫بعد‬ ‫لو‬‫و‬ ‫نك‬‫ر‬‫ألنص‬ ‫وجاليل‬ ‫زيت‬.{ ‫أبشر‬‫و‬ ‫فاصرب‬ ، ‫احلاجة‬‫و‬ ‫الفقر‬ ‫نك‬‫ز‬‫ح‬ ‫سبب‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬.. ‫تعاىل‬ ‫هللا‬ ‫قال‬: }‫األنفس‬‫و‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫من‬ ‫ونقص‬ ‫اجلوع‬‫و‬ ‫اخلوف‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫لنبلونكم‬‫و‬‫ين‬‫ر‬‫الصاب‬ ‫وبشر‬ ‫ات‬‫ر‬‫الثم‬‫و‬}.
  2. ‫يعدم‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫فلست‬ ، ‫لد‬‫و‬‫ال‬ ‫قلة‬ ‫أو‬ ‫انعدام‬ ‫نك‬‫ز‬‫ح‬ ‫سبب‬ ‫يكن‬ ‫وإن‬ ‫لد‬‫و‬‫ال‬.. ‫لست‬‫و‬‫خلقه‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬.. { :‫تعاىل‬ ‫قال‬‫يشاء‬ ‫ملن‬ ‫يهب‬ ‫يشاء‬ ‫ما‬ ‫خيلق‬ ‫األرض‬‫و‬ ‫ات‬‫و‬‫السما‬ ‫ملك‬ ‫هلل‬‫يشاء‬ ‫ملن‬ ‫ويهب‬ ‫إناثا‬ ‫عقيما‬ ‫يشاء‬ ‫من‬ ‫وجيعل‬ ‫وإناثا‬ ‫انا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫يزوجهم‬ ‫أو‬ ، ‫الذكور‬{. ‫؟‬ ‫العقم‬ ‫شاء‬ ‫من‬ ‫أنت‬ ‫فهل‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫تعرتض‬ ‫أن‬ ‫لك‬ ‫وهل‬ ! ‫كذلك‬‫مبشيئته‬ ‫جعلك‬ ‫الذي‬ ‫هللا‬ ‫أم‬ ! ‫ومشيئته‬ ‫هللا‬‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يلومك‬ ‫أن‬ ‫الحد‬ ‫هل‬ ‫أم‬.. ً‫ا‬‫ـب‬ّ‫ق‬‫ومع‬ ‫هللا‬ ‫حلكم‬ ً‫ا‬‫ومغالب‬ ‫عليك‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫معرتض‬ ‫كان‬‫فعل‬ ‫إن‬ ‫إنه‬ ‫عليه‬.. ‫هلل‬ ‫كله‬‫األمر‬‫و‬ ‫إذن‬ ‫احلزن‬ ‫فعالم‬! ‫حتزن‬ ‫ال‬.. ‫يسري‬ ‫قضاء‬ ‫لك‬ ‫جيري‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫وتذكر‬ ! ‫البالء‬ ‫بك‬ ‫بلغ‬ ‫مهما‬.. ‫الفجر‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ‫طال‬ ‫وإن‬ ‫الليل‬ ‫أن‬‫و‬! ‫وإليك‬‫اهلموم‬ ‫هبا‬ ‫تدفع‬ ‫نرية‬ ‫كلمات‬.. ‫ـه‬/‫املسلم‬ ‫أخي/أخيت‬.. ‫ان‬‫ز‬‫األح‬ ‫هللا‬ ‫بإذن‬ ‫عنك‬ ‫وتكشف‬.. ‫ا‬‫ال‬‫أو‬‫يومك‬ ‫ابن‬ ‫كن‬:... ‫إنسي‬‫ال‬ ‫فتذكره‬ ، ‫احه‬‫ر‬‫أت‬‫و‬ ‫انه‬‫ز‬‫بأح‬ ‫انساه‬ ، ‫أمره‬ ‫كان‬‫مهما‬ ‫املاضي‬ ‫يف‬ ‫يفيد‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫مهوم‬ ‫يدك‬‫ز‬‫وي‬ ، ‫يومك‬ ‫عليك‬ ‫ينكد‬ ‫وإمنا‬ ً‫ا‬‫شيئ‬ ‫األوجاع‬ ‫عالج‬
  3. ‫مهومك‬.. ‫بأفكار‬ ‫تتشاءم‬ ‫وال‬ .. ‫لت‬‫و‬ ‫ان‬‫ز‬‫بأح‬ ‫ادك‬‫ؤ‬‫ف‬ ‫حتطم‬ ‫فال‬‫وجدت‬ ‫ما‬!.. ‫بلحظة‬ ‫حلظة‬ ‫حياتك‬ ‫وعش‬ ‫بيوم‬ ً‫ا‬‫ويوم‬ .. ‫بساعة‬ ‫وساعة‬! ‫امسح‬‫و‬ .. ‫النسيان‬ ‫اب‬‫ر‬‫س‬ ‫يف‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ِ‫ارم‬‫و‬ .. ‫املاضي‬ ‫جتاهل‬‫اهلموم‬ ‫ياتك‬‫ر‬‫ذك‬ ‫صفات‬ ‫من‬ ‫الغد‬ ‫خيبئه‬ ‫ما‬ ‫جتاهل‬ ‫مث‬ .. ‫ان‬‫ز‬‫األح‬‫و‬.. ‫وتفاءل‬‫وال‬ .. ‫اح‬‫ر‬‫باألف‬ ‫فيه‬‫عليه‬ ‫تقف‬ ‫حىت‬ً‫ا‬‫ر‬‫جس‬ ‫تعرب‬.. ‫غيب‬ ‫املستقبل‬‫و‬ .. ‫عدم‬ ‫فاملاضي‬! ‫قال‬ ‫إذ‬ ‫احلزن‬‫و‬ ‫اهلم‬ ‫من‬ ‫النيب‬ ‫استعاذ‬ ‫كيف‬‫تأمل‬: }‫اجلنب‬‫و‬ ، ‫الكسل‬‫و‬ ‫العجز‬‫و‬ ، ‫احلزن‬‫و‬ ‫اهلم‬ ‫من‬ ‫بك‬ ‫أعوذ‬ ‫إين‬ ‫اللهم‬ ‫الرجال‬ ‫وغلبة‬ ‫الدين‬ ‫وقهر‬ ، ‫البخل‬‫و‬{ ]‫ومسلم‬ ‫البخاري‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬[ .. ‫هللا‬ ‫ذكر‬ ‫يف‬ .. ‫الصالة‬ ‫يف‬‫العلم‬ ‫طلب‬ ‫يف‬ .. ‫القرآن‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬.. ‫باخلري‬ ‫التشاغل‬ ‫يف‬.. ‫هللا‬ ‫على‬ ‫العرض‬ ‫يوم‬ ‫جتده‬ ‫معروف‬ ‫يف‬.. ‫تسعد‬ ‫يوم‬.. ‫النافعة‬ ‫باألعمال‬ ‫نفسك‬ ‫فيه‬ ‫أشغل‬.. ‫حلظاتك‬ ‫فيه‬ ‫استثمر‬ .. ‫اإلصالح‬‫و‬ ‫بالصالح‬ ‫حلظاته‬ ‫يف‬ ‫اجتهد‬‫و‬ ]‫تود‬ ‫سوء‬ ‫من‬ ‫عملت‬ ‫وما‬ ‫ا‬‫ر‬‫حمض‬ ‫خري‬ ‫من‬ ‫عملت‬ ‫ما‬ ‫نفس‬ ‫كل‬‫جتد‬ ‫يوم‬ ‫أ‬ ‫لو‬‫بعيدا‬ ‫أمدا‬ ‫وبينه‬ ‫بينها‬ ‫ن‬[
  4. :‫ا‬‫ا‬‫ثاني‬‫بالرضى‬ ‫هللا‬ ‫تعبد‬ ‫البالء‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫شعارك‬ ‫اجعل‬: ‫منها‬ً‫ا‬‫ري‬‫خ‬ ‫يل‬ ‫اخلف‬‫و‬ ، ‫مصيبيت‬ ‫يف‬ ‫أجرين‬ ‫اللهم‬ ، ‫اجعون‬‫ر‬ ‫إليه‬ ‫وإنا‬ ‫هلل‬ ‫إنا‬.. ‫ية‬‫ز‬‫م‬ ‫البلية‬ ‫حقك‬ ‫يف‬ ‫تنقلب‬ .. ‫صدمة‬ ‫أول‬ ‫عند‬ ‫الكلمات‬ ‫هبذه‬ ‫اهتف‬.. ‫كة‬‫وبر‬ ‫عطاء‬ ‫اهللكة‬‫و‬ .. ‫منحة‬ ‫احملنة‬‫و‬! ‫اآلية‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫البالء‬ ‫أدب‬ ‫يف‬ ‫تأمل‬: }‫ات‬‫ر‬‫الثم‬‫و‬ ‫األنفس‬‫و‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫من‬ ‫ونقص‬ ‫اجلوع‬‫و‬ ‫اخلوف‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫لنبلونكم‬‫و‬ ‫اجعون‬‫ر‬ ‫إليه‬ ‫وإنا‬ ‫هلل‬ ‫إنا‬ ‫ا‬‫و‬‫قال‬ ‫مصيبة‬ ‫أصابتهم‬ ‫إذا‬ ‫الذين‬ ، ‫ين‬‫ر‬‫الصاب‬ ‫وبشر‬‫من‬ ‫ات‬‫و‬‫صل‬ ‫عليهم‬ ‫لئك‬‫و‬‫أ‬ ‫املهتدون‬ ‫هم‬ ‫لئك‬‫و‬‫أ‬‫و‬ ‫ورمحة‬ ‫هبم‬‫ر‬} ‫البالء‬ ‫سر‬ ‫افقه‬ : ‫ا‬‫ثالثا‬ ‫حتزن‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫جزء‬ ‫فالبالء‬ ..‫أ‬‫ز‬‫يتج‬‫فقري‬ ‫وال‬ ‫غين‬ ‫منه‬ ‫خيلو‬ ‫ال‬ .. ‫احلياة‬ ‫من‬.. ‫فالناس‬ .. ‫مبجل‬ ‫عظيم‬ ‫وال‬ .. ‫مرسل‬ ‫نيب‬ ‫وال‬ .. ‫مملوك‬ ‫وال‬ ‫ملك‬ ‫وال‬ ‫ودرجاته‬ ‫كيفياته‬ ‫يف‬ ‫وخمتلفون‬ .. ‫وقوعه‬ ‫يف‬ ‫كون‬‫مشرت‬.. }‫كبد‬‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫خلقنا‬ ‫لقد‬{ ‫حتزن‬ ‫ال‬.. ‫من‬ ‫المتحان‬ ‫رشحت‬ ‫أنك‬ ‫بالء‬ ‫كل‬‫يف‬ ‫استشعر‬‫و‬‫هللا‬!.. ‫خفاء‬ ‫يف‬ ‫لك‬ ‫يقول‬ ً‫ا‬‫منادي‬ ‫كأن‬‫و‬ .. ‫األعصاب‬ ‫وهدي‬ ‫متالك‬‫و‬ ‫وتأمل‬ ‫تثبت‬ ‫الفشل‬ ‫فاحذر‬ .. ‫جديد‬ ‫إمتحان‬ ‫يف‬ ‫اآلن‬ ‫أنت‬ : ً‫ا‬‫ر‬‫ومذك‬ ً‫ا‬‫هامس‬.. { : ‫له‬‫و‬‫ق‬ ‫تأمل‬‫منه‬ ‫يصب‬ ً‫ا‬‫ري‬‫خ‬ ‫به‬ ‫هللا‬ ‫يرد‬ ‫من‬‫البخاري‬ ‫اه‬‫و‬‫ر‬ [ }[
  5. ‫تقلق‬ ‫ال‬ : ‫ا‬‫ا‬‫ابع‬‫ر‬: .. ‫سيعود‬ ‫الغائب‬‫و‬ .. ‫سيشفى‬ ‫يض‬‫ر‬‫فامل‬‫الكرب‬‫و‬ .. ‫ح‬‫سيفر‬ ‫احملزون‬‫و‬ ‫سريفع‬.. ‫امليعاد‬ ‫خيلف‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ‫إن‬ ‫هللا‬ ‫وعد‬ ‫وهذا‬ .. ‫ستزول‬ ‫الضائقة‬‫و‬.. }‫ا‬‫ر‬‫يس‬ ‫العسر‬ ‫مع‬ ‫إن‬ ، ‫ا‬‫ر‬‫يس‬ ‫العسر‬ ‫مع‬ ‫فإن‬{ ‫صدرك‬ ‫ح‬‫وينشر‬ .. ‫قلبك‬ ‫ليطمئن‬ .. ‫اآلية‬ ‫يف‬ ‫ر‬ْ‫س‬ُ‫الي‬ ‫هللا‬ ‫كرر‬‫فإمنا‬ ..‫حتزن‬ ‫ال‬.. ‫ين‬‫ر‬‫س‬ُ‫ي‬ ‫سر‬ُ‫ع‬ ‫يغلب‬ ‫لن‬ { : ‫وقيل‬..{ ‫هللا‬ ‫يف‬ ‫مهك‬ ‫اجعل‬ : ‫ا‬‫خامسا‬ ..‫السماء‬ ‫يف‬ ‫مهك‬ ‫فاجعل‬ .. ‫األرض‬ ‫مهوم‬ ‫عليك‬ ‫اشتدت‬ ‫إذا‬.. { : ‫احلديث‬ ‫ففي‬‫به‬ ‫تشعبت‬ ‫مهومهومن‬ ‫سائر‬ ‫هللا‬ ‫كفاه‬، ‫املعاد‬ َّ‫ـم‬‫ه‬ً‫ا‬‫احد‬‫و‬ ً‫ا‬‫مه‬ ‫اهلموم‬ ‫جعل‬ ‫من‬ ‫هلك‬ ‫أوديتها‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫هللا‬ ‫يبال‬ ‫مل‬ ‫الدنيا‬ ‫ال‬‫و‬‫أح‬ ‫من‬ ‫اهلموم‬‫اجلامع‬ ‫صحيح‬ [}[ ‫فرزق‬ .. ‫حتزن‬ ‫ال‬‫ال‬ ‫الدنيا‬ ‫ال‬‫و‬‫أح‬‫و‬ .. ‫حمسوم‬ ‫وقدرك‬ .. ‫مقسوم‬ ‫ك‬ ‫تستحق‬ ‫الغرور‬ ‫متاع‬ ‫إال‬ ‫الدنيا‬ ‫احلياة‬ ‫وما‬ .. ‫ال‬‫و‬‫ز‬ ‫إىل‬ ‫كلها‬‫ألهنا‬ .. ‫اهلموم‬ ‫بذكره‬ ‫اهلج‬‫و‬ .. ‫هللا‬ ‫إىل‬ ‫به‬ ‫فأوي‬ .. ‫اهلم‬ ‫إليك‬ ‫آوى‬ ‫إذا‬: ]ً‫ا‬‫أحد‬ ‫به‬ ‫أشرك‬ ‫ال‬ ‫ريب‬ ‫هللا‬ ‫هللا‬[ ]‫أستغيث‬ ‫برمحتك‬ ‫قيوم‬ ‫يا‬ ‫حي‬ ‫يا‬[ ]‫مغلوب‬ ‫إين‬ ‫رب‬‫فانتصر‬[ ‫الكرب‬ ‫هبا‬ ‫ج‬‫نفر‬َ‫وي‬ ‫الذنب‬ ‫هبا‬ ‫غفر‬ُ‫ي‬ ‫شرعية‬ ‫اد‬‫ر‬‫أو‬ ‫فكلها‬..
  6. ‫تني‬‫ر‬‫وم‬ ‫مرة‬ ‫بصدق‬ ‫استغفر‬ .. ‫اإلستغفار‬ ‫كثرة‬ ‫يف‬ ‫السكينة‬ ‫اطلب‬ ‫ومائة‬ ‫االستغفار‬ ‫حبالوة‬ ‫متلذذة‬ ‫حتديد‬ ‫دون‬ .. ‫ألف‬‫و‬ ‫ومائتني‬.. ‫اإلنابة‬‫و‬ ‫التوبة‬ ‫ونشوة‬.. "‫ين‬‫ر‬‫املتطه‬ ‫وحيب‬ ‫ابني‬‫و‬‫الت‬ ‫حيب‬ ‫هللا‬ ‫إن‬" ‫األذكار‬ ‫يف‬ ‫الطمأنينة‬ ‫اطلب‬،‫بالتسبيح‬،‫التهليل‬‫و‬‫وتالوة‬ ‫األمني‬ ‫النيب‬ ‫على‬ ‫الصالة‬‫و‬‫ا‬،‫لقرآن‬‫بذكر‬ ‫أال‬ ‫بالدعاء‬ ‫هللا‬ ‫إىل‬ ‫ع‬‫افز‬‫و‬ .. ‫حتزن‬ ‫ال‬ ‫القلوب‬ ‫تطمئن‬ ‫هللا‬.. ‫الليايل‬ ‫ظلم‬ ‫يف‬ ‫هللا‬ ‫إىل‬ ‫ع‬‫تضر‬.. ‫لديه‬ ‫باكي‬ .. ‫إليه‬ ‫شاكي‬ ‫بيتك‬ ‫قعر‬ ‫يف‬ ‫بنفسك‬ ‫اختل‬ .. ‫ات‬‫و‬‫الصل‬ ‫أدبار‬‫و‬.. ‫فهو‬ ً‫ا‬‫ر‬‫وعش‬ ‫اثنتني‬‫و‬ ‫مرة‬ ..‫عليه‬ ِّ‫أل‬‫و‬ .. ‫وفتحه‬ ‫صره‬َ‫ن‬‫و‬ ‫جه‬َ‫ر‬َ‫ـ‬‫ف‬ ‫سائل‬ ‫الدعاء‬ ‫يف‬ ‫لحني‬ ُ ‫امل‬ ‫حيب‬.. }‫دعان‬ ‫إذا‬ ‫الداع‬ ‫دعوة‬ ‫أجيب‬ ‫يب‬‫ر‬‫ق‬ ‫فإين‬ ‫عين‬ ‫عبادي‬ ‫سألك‬ ‫وإذا‬{ ...‫منقوول‬ ‫لألمانة‬ ... ‫هللا‬ ‫رمحة‬ ‫عليه‬ ‫الدي‬‫و‬‫ل‬‫و‬ ‫يل‬ ‫الدعاء‬ ‫أسألكم‬ :‫وتنسيق‬ ‫مجع‬ ‫يوسف‬ ‫علي‬ ‫الضو‬ ‫يل‬‫ر‬‫أب‬4102
Publicité