Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Опора и опорни реакции.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Богдан Филов.pptx
Богдан Филов.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 22 Publicité

Опора и опорни реакции.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

това е презентация по технична механика , темата е опора и опрни реакции, Дано ви хареса :)

това е презентация по технична механика , темата е опора и опрни реакции, Дано ви хареса :)

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Опора и опорни реакции.pptx

 1. 1. ОПОРА И ОПОРНИ РЕАКЦИИ
 2. 2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВРЪЗКИ И ОПОРИ Връзките са разгледани като тела, които ограничават движението на материалните обекти. Тяхното кинематическо предназначение по отношение на материалната точка бе да ограничят преместването и по едно,две или три некомпланирани (належащи в една равнина), най-често взаимно перпендикулярни направления (фиг.5.1.а) . На абсолютно твърдо тяло те ограничават преместването на точка от тялото по едно, две или три такива направления или въртенето на тялото около една , две или три некомпланирани , най-често взаимно перпендикулярни оси , минаващи през съща точка (фиг.5.1.б)
 3. 3. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВРЪЗКИ И ОПОРИ Най-простата връзка ,която ограничава преместването на материална точка или точка от тяло по едно направление , е линейна връзка (фиг.5.2.1). Въпреки ,че може да се реализира като комбинация от линейни връзки , като най-простата връзка ,която ограничава въртенето на тялото около една ос се приема ъгловата връзка (фиг.5.2.1) Показаната на фиг.5.2.а линейна връзка ограничава преместването на материалната точка по ос Х, а ъгловата връзка от фиг.5.2.б ограничава въртенето на тялото около ос Z
 4. 4. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВРЪЗКИТЕ (ОПОРИТЕ) Едностранни и двустранни връзки Едностранни –те налагат ограничение върху материалния обект само в едната посока на директрисата на връзката. Такава връзка може да бъде само в посока на обратната на тази на ограничението. Двустранните – те налагат ограничение на движението в двете посоки на директрисата на връзката. Реакциите , които възникват могат да приемат положителни или отрицателни стойности по отношение на оста на връзката.
 5. 5. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВРЪЗКИТЕ (ОПОРИТЕ) Външни и вътрешни връзки Външни- те ограничават движението на материалните обекти като ги свързват с външни неподвижни елементи . Предназначението им е да поемат част от натоварването , приложение върху материалния обект и да предадат върху неподвижните части. Вътрешни- ограничават взаимното движение на материалните обекти в рамките на една материална система . Предават натоварването по директрисата на връзката от единия материален обект към другия.
 6. 6. ГРЕДА ,ОПРЯНА ВЪРХУ ГЛАДКИ ПОВЪРХНИНИ На фиг.1.9 гредата има тегло G(действие), приложена в центъра на тежестта на гредата и се опира в точка D върху гладка повърхнина и в точка A и B върху хоринзонтална и вертикална повърхнина. Реакциите в местата допира на гредата имат направления и посоки.
 7. 7. НЕПОДВИЖНА ЦИЛИНДРИЧНА СТАВА Неподвижната цилиндрична става препяства произволното постъпателно движение на тялото , но позволява завъртане около оста на цилиндричното тяло на ставата. Реакцията А на неподвижната цилиндрична опора минава през оста на ставата. Големината и направлението на реакцията са неизвестни . Определят се в зависимост от натоварваното тяло(действащи върху него сили).
 8. 8. РАВНИННО ЗАПЪВАНЕ Тази опора на фиг.4 не позволява тялото нито да се премества , нито да се завърта в равнината на приложените сили. Опорните реакции са силите Ах и Аz както и запъващия момент Ма
 9. 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАЩИТЕ СИЛИ Трябва да знаем точката на приложение и посоката на всяка сила. Важно е да можем да определим какви точно сили действат върху тялото и в каква посока. Силата се означава, като измерена в нютони. За да различаваме силите те са обозначени по следния начин
 10. 10. ЗЕМНО ПРИТЕГЛЯНЕ Всяко едно тяло е засегнато от гравитацията на Земята. Земята привлича всяко тяло ,което се определя по следната формула Точката на приложение е в центъра на тежестта на тялото. Земното притегляне винаги сочи вертикално надолу
 11. 11. ПРИМЕР
 12. 12. СИЛА НА ТРИЕНЕ Силата на триене възниква ,когато телата се движат и две повърхности влизат в контакт. Тя се определя по следната формула В точката на контакт между две повърхности се прилага сила. Насочена в посока ,противоположна на движението.
 13. 13. ПРИМЕР
 14. 14. ПОДДЪРЖАЩА СИЛА ЗА РЕАКЦИЯ Представяме си много тежък предмет ,който лежи на маса . Масата се огъва под тежестта на предмета. Но според закона на Нютон масата действа върху обекта със същата сила като обекта на масата. Силата е насочена обратно на силата ,с която обектът притиска масата. Абсолютно всяко тяло , дори много леко (нпр. молив, лежащ на маса ) деформира опората на микрониво. Силата се прилага в точката на контакт на обекта на опората. Насочен перпендикулярно на опората.
 15. 15. ВИДЕО
 16. 16. ПРИМЕР Тъй като тялото е представено, като материална точка , силата може да бъде изобразена от центъра.
 17. 17. ЕЛАСТИЧНА СИЛА И ЗАКОН НА ХУК Силата възниква в резултат на деформация . Например, когато разтягаме пружина, увеличаваме разстоянието между молекулите на пружинния материал, а когато е свиваме е намаляваме. Закон на Хук:
 18. 18. ЕЛАСТИЧНА СИЛА НАСОЧЕНА ОБРАТНО НА ДЕФОРМАЦИЯТА - Тъй като тялото е представено , като материална точка , силата може да бъде изобразена от центъра. Когато са свързани последователно, например пружини , твърдостта се изчислява по следната формулата: А когато е свързана паралелно , твърдостта :
 19. 19. МОДУЛА НА ЯНГ Модула на Янг характеризира еластичните свойства на веществото. Това е постоянната стойност, която зависи само от материала, неговото физическо състояние. Характеризира способността на материала да устои на деформация на опън или натиск.
 20. 20. ТЕЛЕСНО ТЯЛО Теглото на тялото е силата, с която даден обект действа върху опора. Това е гравитация! Силата на тежестта се прилага в центъра на тежестта на обекта, докато тежестта е силата , която се прилага към опората (не към обекта)! Няма формула за определяне на теглото.
 21. 21. СИЛАТА НА АРХИМЕД Силата възниква в резултат на взаимодействието на тяло с течност (газ), когато то е потопено в течност (или газ). Тази сила изтласква тялото от вода(газ). Следователно тя е насочена вертикално нагоре (бута). Определяме го по формулата: Ако силата на Архимед е равна на силата на гравитацията, тялото плава. Ако силата на Архимед е по-голяма , тогава тя се издига на повърхността на течността , ако е по-малка тя потъва.
 22. 22. •Благодаря за вниманието 

×