Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Publicité
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Календарне планування. 3 клас
Prochain SlideShare
Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...Календарне планування уроків у 3 класі (з урахуванням змін до програм, затвер...
Chargement dans ... 3
1 sur 60
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Календарне планування. 3 клас(20)

Publicité

Plus de Ковпитська ЗОШ(20)

Dernier(20)

Publicité

Календарне планування. 3 клас

 1. Українська мова, 3 клас (за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун) 119 ГОДИН І семестр — 64 години (4 години на тиждень) II семестр — 55 години (3 години на тиждень) № п/п Тема уроку Підручник Дата Примітки Мова і мовлення 1 Мова - найважливіший засіб людського спілкування с.5-6 2 Рідна та державна мова с.6-8 3 Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості с.8-9 Текст 4 Текст і його ознаки с.10-11 5 Змістовий зв'язок між частинами тексту с.11-13 6 Абзац. Роль абзаців у тексті с.13-15 7 Ознаки художнього та наукового текстів с.15-16 8 Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання правил за темою «Поведінка в осінньому лісі» , с.17 9 Ознаки ділового тексту с.17-19 10 План тексту с.19-21 11 Текст-розповідь с.21-23 12 Текст-опис с.23-25 13 Текст-міркування. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст» с.25-26 Речення 14 Аналіз перевірної роботи. Закріплення та узагальнення вивченого про речення с.27-28 15 Види речень за метою висловлювання с.29-30 16 Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом с.30 17 Речення окличні та неокличні с.31-32 18 Звертання, розділові знаки при них с.32-33 19 Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні с.34-36 20 Зв'язок між словами в реченнях. Словосполучення с.3637 21 Однорідні члени речення. Узагальнення с.38
 2. вивченого за темою «Речення» Слово. Значення слова 22 Пряме й переносне значення слів с.39-40 23 Слова, що мають кілька значень с.40-42 24 Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом с.42 25 Слова, що звучать однаково, але мають різні значення с.43-44 26 Синоніми. Роль синонімів у тексті с.44-45 27 Антоніми с.45-47 28 Фразеологізми с.47-48 29 Культура мовленого слова. Перевірна робота. Диктант с.49 Будова слова 30 Аналіз перевірної роботи. Поняття про закінчення с.50-51 31 Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс с.52-53 32 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом с.54 33 Корінь слова. Спільнокореневі слова с.54-56 34 Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів с.56-57 35 Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з'],[ц'], [с'] с.58-59 36 Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що перевіряються наголосом с.59-60 37 Добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и] с.60-61 38 Поняття «орфограма» с.62-63 39 Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у корені, що не перевіряються наголосом с.63-64 40 Урок розвитку зв' язного мовлення. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії» с.64-65
 3. 41 Робота з орфографічним словником. Перевірна робота. Перевірка знань за темами «Речення», «Слово», «Значення слова», «Будова слова» с.65-66 42 Аналіз перевірної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками с.67-68 43 Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті с.68-70 44 Правильна вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Перевірна робота. Діалог с.70-71 45 Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими с.71-72 46 Закріплення вивченого про дзвінкі та глухі приголосні звуки с.72-73 47 Закріплення вивченого про голосні й приголосні звуки с.73-74 48 Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання листа с.75 49 Префікс. Словотворча роль префіксів с.76-77 50 Творення слів із найуживанішими префіксами с.77-78 51 Префікси, співзвучні з прийменниками с.78-79 52 Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів із префіксами с.79-80 53 Спостереження за збігом однакових приголосних на межі префікса та кореня с.81-82 54 Написання префіксів з- (с-). Перевірна робота. Аудіювання с.82-83 55 Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перевірна робота. Списування с.83-84 56 Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання запрошення(привітання) с.84-85 57 Перенос слів із префіксами. Перевірна робота. Диктант с.85-86 58 Аналіз перевірної роботи. Суфікс. Роль суфіксів с.87-88 59 Закріплення вивченого про роль суфіксів с.88-89
 4. у словах 60 Творення слів із найуживанішими суфіксами с.89-90 61 Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса с.90-91 62 Поділ слів із суфіксами для переносу с.92-93 63 Узагальнення вивченого про будову слова с.93-94 64 Урок розвитку зв'язного мовлення. Навчальний переказ с.94 Частини мови (загальне поняття) 65 Повторення знань про різні частини мови: іменник, прикметник, дієслово с.95-96 66 Службові слова. Роль службових слів у реченні с.97-98 67 Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови с.98-99 68 Зв'язок слів у реченні с.99-100 69 Іменник як частина мови с.100-103 70 Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом с.103 71 Власні та загальні іменники. Велика буква у власних назвах с.104-105 72 Велика буква в кличках тварин с.105-106 73 Поняття предметності с.107-108 74 Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію с.108-109 75 Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній с.110-111 76 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту за поданими початком, кінцівкою та ілюстраціями с.112 77 Вправи на визначення роду іменників с.113-114 78 Змінювання іменників за числами: однина та множина с.114-116 79 Вправи на визначення числа іменників с.116-117
 5. 80 Змінювання іменників за відмінками с.117-119 81 Змінювання іменників за відмінками в однині та множині с.119-120 82 Урок розвитку зв'язного мовлення. Удосконалення змісту та форми написаного тексту. Відповідність тексту його темі с.121 83 Узагальнення за темою «Іменник». Розбір іменника як частини мови. Перевірна робота с.121-122 84 Прикметник як частина мови с.123-124 85 Зв'язок прикметників з іменниками с.124-125 86 Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях с.125-126 87 Прикметники-антоніми, прикметники- синоніми с.127-128 88 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту - опису «Соняшник» с.128 89 Уживання прикметників у загадках с.128-129 90 Уживання прикметників в описах с.130-131 91 Змінювання прикметників за родами в сполученні з іменниками с.131-132 92 Розбір прикметника як частини мови с.132-133 93 Родові закінчення прикметників с.133-135 94 Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за колективно складеним планом. Перевірна робота с.136 95 Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками с.137-138 96 Закріплення знань про прикметник як частину мови с.139-140 97 Перевірна робота. Диктант 98 Аналіз перевірної роботи. Дієслово як с.140-142
 6. частина мови 99 Зв'язок дієслова з іменником у реченні с.142-143 100 Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки с.144 101 Дієслова-антоніми с.144-146 102 Дієслова-синоніми с.147-148 103 Змінювання дієслів за часами. Перевірна робота. Списування с.148-150 104 Уживання дієслів у переносному значенні с.150 105 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання висловлювання про прочитаний твір с.151 106 Змінювання дієслів за часами с.151-152 107 Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію с.152-154 108 Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ с.154-156 109 Написання частки не з дієсловами с.156-157 110 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання привітання до Дня Матері с.158 111 Повторення вивченого про дієслово. Перевірна робота. Усний твір с.159 112 Перевірна робота. Диктант 113 Добирання потрібних за змістом дієслів. Закріплення знань про часові форми дієслова с.160-161 114 Розбір дієслова як частини мови. Перевірна робота. Аудіювання с.161-162 115 Узагальнення знань і вмінь за темою «Дієслово». Перевірна робота с.162-163 Уроки повторення
 7. 116 Повторення. Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про текст, речення с.164-165 117 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді на тему «Мої літні канікули» с.165 118 Повторення вивченого про будову слова с.165-166 119 Повторення вивченого про частини мови с.166-168
 8. Літературне читання, 3 клас (за підручником В. О. Науменко) 121 година І семестр — 3 години на тиждень II семестр — 4 години на тиждень №п /п Тема уроку Підручник Дата Примітки З народного джерела. Світ народних казок Українські народні казки 1 3 народного джерела. Світ народних казок с. 2 Казки про тварин. Українські прислів'я с. 3 Учинок персонажа, «їжак та Заєць» (українська народна казка) с. 4 Тема й основна думка казки. «Лисиця та Рак» (українська народна казка) с. 5 Світ чарівних казок с. 6 Урок позакласного читання. «Казка — це диво, сповнене краси» с. 7-8 Чарівні перетворення. «Про Оха- чудотвора» (скорочено) (українська народна казка) с. Казки народів світу 9 Внутрішній стан героя. «Сильний лев і маленьке мишеня» (болгарська казка) с. 10 Без вірного друга — велика туга. «Як серед птахів виникла дружба» (бірманська казка) с. 11- 12 Чарівний помічник. «Синя Свита Навиворіт Пошита» (білоруська казка) с. 13 Урок позакласного читання. Казки народів світу с. 14- 15 Чарівна річ. «Чарівний каптур» (японська казка) с.
 9. 16 Підсумковий урок за розділом «3 народного джерела» с. 3 літературної скарбниці Світ літературних казок 17 Світ літературних казок. Доналд Біссет «Тигр і автор» с. 18 Урок позакласного читання. Казки зарубіжних письменників с. Казки зарубіжних письменників 19- 20 Дружба — найдорожчий скарб. Якоб і Вільгельм Грімм «Бременські музиканти» (скорочено) с. 21- 22 Коли твір відкриває свої таємниці. Ганс Крістіан Андерсен «Ромашка» (скорочено) с. 23 Розкриваємо таємниці казки. Марія Познанська «Ромашка». Михайло Коцюбинський «Звився жайворо- нок» «Жайворонка якщо хтось і не бачив » (за Юрієм Дмитрієвим) с. 24 Урок позакласного читання. Захопливий світ казок братів Грімм с. 25 Сила уяви. Ірина Жиленко «Вечір гномів» с. 26 Тримай язика на припоні. Захаріас Топеліус «Казка про старого гнома» с. 27 Тримай язика на припоні. Захаріас Топеліус «Казка про старого гнома» (продовження) с. 28 Як мед, то ще й ложкою. Олександр Пушкін «Казка про рибака та рибку» с. 29 Як мед, то ще й ложкою. Олександр Пушкін «Казка про рибака та рибку» (продовження) с. ЗО Урок позакласного читання. Казки українських письменників с. 31 За горами, за лісами, за широкими морями. Петро Єршов «Горбоконик» с. 32 Відкриваємо таємниці світу. Костянтин Ушинський «Витівки старої зими» с.
 10. 33 Підсумковий урок, за розділом «Казки зарубіжних письменників» с. Казки українських письменників 34 Вступ до розділу. Казки українських письменників. Лариса Письменна «Як зажурився веселий Казкар» с. 35 Не роби іншому того, чого сам не любиш. Іван Франко «Лисичка і Журавель» с. 36 Урок позакласного читання «Прийшла зима біловолоса» с. 37 Леся Українка. «Казка про Оха- чудодія» с. 38 Учіться фантазувати. Василь Сухомлинський «Дід Осінник» с. 39 Учіться фантазувати. Василь Сухомлинський «Снігуроньчина пісня» с. 40 Коли твір відкриває свої таємниці. Оксана Іваненко «Синичка» (скорочено) с. 41 Коли твір відкриває свої таємниці. Оксана Іваненко «Синичка» (скорочено) (продовження) с. 42 Урок позакласного читання «У кожного є співуча пір'їнка» (за творами В. О. Сухомлинського) с. 43 Допоможемо пташкам узимку. Анатолій Качан «Крихта хліба» . Леонід Глібов «Хто вона? » с. 44 Підсумковий урок за розділом «Казки українських письменників» с. 45 Урок-свято «Просимо казку в гості до себе» с. Легенди. Байки. П’єси Легенди 46 Легенда. Іван Липа «Лада Прекрасна» (скорочено) с. 47 Легенда. Іван Липа «Лада Прекрасна» (скорочено) с.
 11. (продовження) 48 Урок позакласного читання. Легенди рідного краю с. Байки 49 Тяжко тому жити, хто не хоче робити. Леонід Глібов « Коник- стрибунець » с. 50 Дива в природі. Євгенія Горева «Зелені коники в траві». Панас Мирний « Ранок ...» с. П'єси 51 П'єси. Леся Мовчун «Горіхові принцеси». За мотивами англійської народної казки (уривок) с. 52 П'єси. Леся Мовчун «Горіхові принцеси». За мотивами англійської народної казки (уривок) (продовження) с. 53 Підсумок за розділом «Легенди. Байки. П'єси» с. СВІТ ПОЕЗІЇ Поетична майстерня 54 Вступ до розділу. Світ поезії с. 55 Пейзаж. Павло Тичина «Пастелі» с. 56 Урок позакласного читання. «Світ поезії у творах Наталі Забіли» с. 57 Уособлення. Володимир Сосюра «Спокоєм повиті...» с. 58 Епітет. Наталя Забіла «Зірочки» с. 59 Милуємось вечором. Марійка Підгірянка «Вечір іде» с. 60 Замилування красою природи. Микола Вороний «Ущухла буря» с. 61 Тривога. Ліна Костенко «Шипшина важко віддає плоди» с. 62 Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» с.
 12. 63 Спокій. Вадим Скомаровський «Після грози» с. 64 Урок позакласного читання. «Вірші українських поетів» с. 65 Захоплення. Ігор Калинець «Зірка» с. 66 Підсумковий урок за розділом «Поетична майстерня» с. Поетична збірка 67 Зимовий пейзаж. Олена Пчілка «Діброва смутная вже листячко ронила» с. 68 Радісний настрій. Олена Пчілка «Новину сьогодні зранку...» с. 69 Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв...» с. 70 Коли твір відкриває свої таємниці. Дмитро Білоус «Щедрий вечір» с. 71 Настрій зимових свят. Степан Жупанин «На білих конях віхола...» с. 72 Урок позакласного читання «Т. Г. Шевченко — великий співець України» с. 73 Вище України тільки небо. Петро Осадчук «Стежка» с. 74 Поетичне слово проникливе й щире. Дмитро Павличко «Вітряк» с. 75 Білий вірш. Дмитро Павличко «На щастя» с. 76 Шануємо бабусю. Володимир Коломієць «Сиве сонечко» с. 77 Не упусти свою жар-птицю. Володимир Коломієць «Тюхтій і Торохтій» с. 78 Милуємося красою світанку. Андрій М'ястківський «Курличуть хмари, тьохкає вода...» с. 79 Пейзаж. Микола Вінграновський «Лазить сонечко в травах...» с. 80 Урок позакласного читання. «Краса і милозвучність поезії Дмитра Павличка» с.
 13. 81 Зворушливе звучання. Микола Вінграновський «Приспало просо просеня» с. 82 Коли твір відкриває свої таємниці. Микола Вінграновський «Грім» с. 83 Підсумковий урок «Завдання з поетичної збірки» с. Світ прози Оповідання 84 Світ прози. Оповідання. Олександр Копиленко с. 85 Людина і природа. Олександр Копиленко «Розбишака Чив» (скорочено) с. 86 Дива в природі. Юрій Старостенко «Хто це такий» с. 87 Дива в природі. Юрій Старостенко «І трапиться ж таке...» с. 88 Урок позакласного читання. «Весну- красну зустрічаймо!» с. 89 Ми з природою єдині. Григір Тютюнник «Бушля» с. 90 Ми з природою єдині. Григір Тютюнник «Бушля» (продовження) с. 91 Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко «Просто Олесь друг» (скорочено) с. 92 Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко «Просто Олесь друг» (скорочено) (продовження) с. 93 Пригоди. Микола Трублаїні «Яшка і Машка» с. 94 Пригоди. Микола Трублаїні «Омар» с. 95 Пригоди. Микола Трублаїні «Шоколад боцмана» с. 96 Урок позакласного читання. «Бережіть природу, діти!» с. 97- 98 Загадки в природі. Євген Гуцало «Прелюдія весни» (уривок) с.
 14. 99 Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки» с. 100 Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький «Лелеки» (продовження) с. 101 Коли твір відкриває свої таємниці. Галина Демченко «Лелеки» (скорочено) с. 102 Будь природі другом. Василь Чухліб «Равлик» с. ЮЗ - 104 Все так цікаво навкруги. Дмитро Чередниченко «Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик» с. 105 Урок позакласного читання. «Рідна мати моя...» с. 106 Висловлюємо свої міркування. Олег Буцень «Айстри» с. Повість 107 Рідний край — земний рай. Михайло Стельмах «Гуси-лебеді летять» с. 108Рідний Рідний край — земний рай. Михайло Стельм Стельмах «Гуси-лебеді летять» (продовження) с. 109 Підсумковий урок за розділом «Світ прози» с. Світ гумористичних творів Гумор у дитячій літературі 110 - 111 Світ гумористичних творів. Гумор у дитячій літературі. Грицько Бойко «Отакий у мене ніс» с. 112 Урок позакласного читання. «Урок щирої посмішки. Веселі вірші Грицька Бойка» с. 113 - 114 Світ дитини. Микола Носов «Витівники» с.
 15. 115 Найкращий у світі літун, машиніст і моторист — Карлсон, що живе на даху. Астрід Ліндгрен «Малий і Карлсон, що живе на даху» с. 116 - 117 Найкращий у світі літун, машиніст і моторист — Карл-сон, що живе на даху. Астрід Ліндгрен «Малий і Карлсон, що живе на даху» (продовження) с. 118 Підсумковий урок за розділом «Світ гумористичних творів» с. 119 Підсумковий урок за рік с. 120 Урок позакласного читання. «Літо красне зустрічаймо!» с. 121 Урок-свято «Зустріч з книгою» с.
 16. Математика, 3 клас (за підручником Ф.М. Рівкінд, Л.В. Оляницької) 136 годин (4 години на тиждень) № п/п Тема уроку Підручник Дата При- мітки Розділ 1 Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас 1 Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел с.4-6 2 Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на зна- ходження суми трьох доданків с.6-9 3 Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння с.9-10 4 Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на зна- ходження невідомого доданка с.10-12 5 Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від'ємника. Співвідношення між одиницями дов- жини. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг с.12-13 6 Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й від- німання від зміни одного з компонентів. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника с.13-15
 17. 7 Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'язування обернених задач с. 15-16 8 Додавання суми до числа. Задачі на дві дії (додавання і віднімання). Одиниці вимірювання часу. Дії з іменованими числами с.16-17 9 Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником 10 Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником с.17-19 11 Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії (додавання і віднімання), які е комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами с.19-20 12 Табличне множення і ділення. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата с.20-21 Із Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника с.21-22 14 Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення ; Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій с.23-24 15 Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв'язування задач і знаходження значень виразів
 18. 16 Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями простих задач вивчених видів с.24-25 17 Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які е комбінаціями про- стих задач вивчених видів с.26-27 18 Контрольна робота № 1 Розділ 2 Нумерація чисел у концентрі «тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000 19 Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101-199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів с.28-30 20 Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом с.30-31 21 Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2—3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів с.32-33 22 Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі с.33-34 23 Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр с.35-36
 19. 24 Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини с.37-39 25 Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника с.39-40 26 Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид) с.40-41 27 Розв'язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці 28 Контрольна робота № 2 29 Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у на- туральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня с.42-43 З0 Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня с.43-44 31 Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебу- вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи с.44-46 32 Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці с.46-47 33 Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид) с.48-49
 20. 34 Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.49-50 35 Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.50-52 36 Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430; Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом с.52-53 37 Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків с.53-54 38 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей с.55-56 39 Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебу- вають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи 40 Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. По- рівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач с.56-57 41 Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 + 80. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач с.57-59 42 Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 - 80. Розв'язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони с.59-61
 21. 43 Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 — 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій с.61-62 44 Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків с.63 45 Додавання і віднімання вивчених видів. Розв'язування задач 46 Додавання і віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач 47 Контрольна робота № 3 48 Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд с.64-65 49 Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею с.66-67 50 Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника с.67 51 Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Складання задач на дві дії за поданим виразом. Істинні та хибні висловлювання с.68-70 52 Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць с.70-72 53 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд с.72-73
 22. 54 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв'язування простих задач способом складання рівняння с.73 55 Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 - 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць с.74-75 56 Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події с.76 57 Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події с.76-78 58 Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв'язування задачі виразом, арифме- тичними діями з поясненням с.78-79 59 Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків с.79-80 60 Усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на спосіб зведення До одиниці с.81-82
 23. 61 Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач 62 Контрольна робота № 4 Розділ 3 Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення 63 Аналіз контрольної роботи. Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків с.83-85 64 Сполучний закон множення. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь с.85-86 65 Переставний і сполучний закони множення. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.86-88 66 Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2-3 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.88-89 67 Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток с.90 68 Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею с.91-92 69 Множення і ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного с.92-93 70 Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі с.93-94 71 Множення на 100. Розв'язування простих задач способом складання рівнянь с.94-95 72 Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці с.95-97
 24. 73 Множення і ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності, складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого та другого ступенів) с.97-98 74 Множення круглого числа на одноцифрове (40-2; 400 • 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.98-99 75 Ділення круглого числа на одноцифрове (40 : 2; 400 : 2). Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач с.100-101 76 Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток с.101-103 77 Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці с.103-104 78 Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків с.104-106 79 Контрольна робота № 5 80 Аналіз контрольної роботи. Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач с.106-108 81 Множення двоцифрового числа на одноцифрове (12 • 3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.108-109 82 Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3 • 15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.110 83 Множення трицифрового числа на одноцифрове (240 • 3). Розв'язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів с.111-112
 25. 84 Множення трицифрового числа на одноцифрове (242 • 3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим вира- зом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного с.112-113 85 Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 240). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод) с.113-114 86 Множення одноцифрового числа на трицифрове (3 • 242). Розв'язування задач вивчених видів с.114-115 87 Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв'язування задач вивчених видів. Самостійна робота с.115-117 88 Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв'язування задач вивчених видів с.117-118 89 Контрольна робота № 6 90 Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі з буквеними даними. Задачі на ділення суми на число с.118-119 91 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26 : 2). Задачі на подвійне зведення до одиниці с.119-120 92 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 3). Розв'язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод) с.120-122 93 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39 : 3; 42 : 3). Задачі на подвійне зведення до одиниці с.122 94 Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112 : 7). Задачі з буквеними даними с.123-124
 26. 95 Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом/Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.124 96 Ділення круглого числа на одноцифрове число (120 : 3). Задачі на розкриття змісту ділення с.125 97 Ділення круглого числа на кругле (420 : 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість с.126-127 98 Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : З0). Розв'язування задач вивчених видів с.127-128 99 Ділення круглого числа на кругле способом добору (800 : 200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного с.128-130 100 Ділення круглого числа на кругле способом добору (180 : 60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного с.130 101 Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.131 102 Ділення на двоцифрове число способом добору (51 : 17). Задачі па знаходження четвертого пропорційного с.132-133 103 Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами с.133-134 104 Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2-4 дії першого і другого ступенів с.134-135 105 Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64 : 16). Задачі на ділення суми на число с.135-136 106 Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного с.136-137
 27. 107 Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.137-138 108 Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які е комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів). Самостійна робота с.138-139 109 Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин с.139-141 110 Контрольна робота № 7 111 Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.141 Розділ 4 Частини 112 Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів) с.142-145
 28. 113 Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.145-146 114 Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.147-148 115 Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.148-150 116 Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами с.150-151 117 Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа с.152-153 118 Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною с.153-155 119 Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. Самостійна робота с.155-157 120 Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв'язування складених задач на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.157-158 121 Контрольна робота № 8 Повторення вивченого за рік 122 Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини с.159-160
 29. 123 Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць с.160-161 124 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків с.162-163 125 Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння с.163-164 126 Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь с.164-165 127 Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці с.165-167 128 Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків с.167-168 129 Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника с.168-169 130 Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів) с.169-170 131 Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків с.171-172
 30. 132 Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове числа та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв'язування задач вивчених видів. Обернені задачі с.172-173 133 Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на Подвійне зведення до одиниці с.173-175 134 Контрольна робота № 9 (річна) 135 Аналіз контрольної роботи. Прийоми раціональних обчислень. «Цікаві задачі» с.175-176 136 Підсумковий урок с.177-181
 31. ОСНОВИ ЗДОРОВ ’Я (за підручником І. Д. Беха, Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренка, С. В. Страшка) 35 годин №п/п Тема уроку Підручник Дата Примітки Вступ Здоров’я людини 1. Здоров’я і розвиток с.6-11 2. Джерела здоров’я с.12-15 3. Здоровий спосіб життя. Практична робота Складання правил здорового способу життя с.16-21 Фізична складова здоров ’я Розділ 1. Здорове тіло 4. Працездатність і здоров’я. Практична робота Вправи на підвищення працездатності. Освітлення на робочому місці, його значення для формування постави і зору с.22-27 5. Активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом с.28-31 6. Гігієна одягу та взуття с.32-35 7. Як захиститися від застуди. Практична робота Моделювання поведінки під час епідемії грипу с.36-41 8. Здорове харчування с.42-45 9. Проблеми харчування. Практична робота Визначення терміну придатності та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням с.46-49 10. Підсумковий урок за розділом с.50 Соціальна складова здоров ’я Розділ 2. Серед людей 11. Дружний клас. Практична робота Обговорення літературних джерел (української народної казки «Ріпка» та байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак») с.51-55 12. Дружна родина с.56-59 13. Як стати толерантним. Практична робота Обговорення літературних джерел про толерантність
 32. 14. Школа спілкування. Практичні роботи Як зробити приємність іншому. Як попросити про послугу чи допомогу с.60-63 15. Як залагодити конфлікт. Практична робота Моделювання ситуацій мирного розв’язання конфліктів з однолітками с.64-67 16. Шкідливі звички і здоров’я. Практична робота Моделювання ситуації відмови від небезпечної пропозиції с.68-75 17. Комп’ютер і здоров’я с.76-79 18. Підсумковий урок за розділом с.80 Розділ 3. Безпечне довкілля 19. Безпечний дім с.81-85 20. Пожежна безпека с.86-91 21. Обережно: газ! с.92-95 22. Безпека на дорогах с.96-99 23. Залізничний переїзд. Дорожні знаки с.100-103 24. Безпека надворі с.104-107 25. Відпочинок на природі с.108-111 26. Сам собі рятувальник с.112-115 27. Підсумковий урок за розділом с.116 Психічна і духовна складові здоров ’я Розділ 4. Здоровий дух 28. Характер людини. Практична робота Визначення позитивних і негативних рис характеру казкових героїв с.117-120 29. Самооцінка характеру. Практична робота Визначення рис власного характеру с.121-123 30. Учись учитися. Практична робота Вправи для тренування пам’яті та концентрації уваги с.124-129 31. Уява і здоров’я с.130-133 32. Учимося відпочивати с.134-137 33. Підсумковий урок за розділом с.138 34. Повторення вивченого 35. Підсумковий урок за рік
 33. ПРИРОДОЗНАСТВО, 3 клас (за підручником І. В. Грущинської) 68 годин (2 години на тиждень) №п/п Тема уроку Д/з Дата Приміт ки Вступ 1. Зустріч 1. Як людина пізнає природу? с.5-7 Вода 2. Зустріч 2. Які незвичайні властивості має звичайна вода? с.8-12 3. Зустріч 3. Де на Землі міститься вода? с.13-16 4. Зустріч 4. Як знайти на карті частини Світового океану? с.17 5 Зустріч 5. Яке значення води в житті людини? с.18-19 6. Зустріч 6. Як охороняти безцінний скарб Землі — воду? с.20-21 7. Зустріч 7. Запитаємо у Матінки Природи: вода — руйнівник, чи вода — рятівник? с.22-23 8. Зустріч 8. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про воду с.24-25 Повітря 9. Зустріч 9. Які властивості має повітря с.26-30 10. Зустріч 10. З чого складається повітря? с.31-33 11. Зустріч 11. Чому повітря рухається? с.34-35 12. Зустріч 12. Як повітря впливає на природу Землі? с.36-37 13. Зустріч 13. Як охороняти повітря від забруднення? с.38-39 14. Зустріч 14. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про повітря с.40-41
 34. Гірські породи. Ґрунти 15. Зустріч 15. Що таке гірські породи? с.42-46 16. Зустріч 16. Що таке корисні копалини? с.47-49 17. Зустріч 17. Яке значення мають корисні копалини для життя людей? с.50-51 18. Зустріч 18. Чим ґрунти відрізняються від гірських порід? с.52-54 19. Зустріч 19. Яке значення мають ґрунти у природі і для життя людей? с.55-56 20. Зустріч 20. Запитаємо в Матінки Природи: як поліпшити родючість ґрунту? с.57 21. Зустріч 21. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про гірські породи та ґрунти с.58-59 Сонце — джерело енергії на Землі 22. Зустріч 22. Для чого потрібна енергія? с.60-64 23. Зустріч 23. Яке значення має сонячна енергія для життя на Землі? с.65-67 24. Зустріч 24. Які джерела енергії є невичерпними? с.68-69 25. Зустріч 25. Як використати енергію Сонця? с.70-71 26. Зустріч 26. Як «приручити» вітер? с.72-73 27. Зустріч 27. Як примусити воду виробляти енергію? с.74-75 28. Зустріч 28. Як зберігати тепло та енергію в побуті? с.76-77 29. Зустріч 29. Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про енергію та її збереження с.78-79 Рослини, тварини і середовища їх існування 30. Зустріч 30. Які ознаки мають рослини? с.80-84 31. Зустріч 31. Які рослини — квіткові? с.85-87
 35. 32. Зустріч 32. Які рослини називають хвойними? с.88-89 33. Зустріч 33. Як з’явилися різноманітні культурні рослини? с.90-91 34. Зустріч 34. Які умови необхідні для життя рослин? с.92-94 35. Зустріч 35. Як рослини пристосувалися до різних природних умов? с.95-96 36. Зустріч 36. Як розмножуються рослини? с.97-98 37. Зустріч 37. Як різноманітність тварин впливає на життя планети Земля? с.99-100 38. Зустріч 38. Чому комахи є найчисельнішою групою тварин на Землі? с.101-103 39. Зустріч 39. Як риби пристосувалися до життя у водоймах? с.104-106 40. Зустріч 40. Які тварини першими заселили суходіл? с.107-108 41. Зустріч 41. Як птахи підкорили повітряний простір? с.109-111 42. Зустріч 42. Як птахи піклуються про своє потомство? с.112-113 43. Зустріч 43. Яку будову мають звірі? с.114-116 44. Зустріч 44. Як звірі піклуються про своє потомство? с.117-118 45. Зустріч 45. Як дикі тварини стали свійськими? с.119-121 46. Зустріч 46. Чим особливі гриби? с.122-123 47. Зустріч 47. Яке значення мають гриби у природі і житті людей? с.124-125 48. Зустріч 48. Запитаємо у Матінки Природи: чому бактерії називають і друзями, і ворогами людини? с.126-127 49. Зустріч 49. Що таке ланцюг живлення? с.128-129 50. Зустріч 50. Як охороняти зникаючі рослини? с.130-132 51. Зустріч 51. Як охороняти зникаючих тварин? с.133-134
 36. 52. Зустріч 52. Для чого створюють заповідники? с.135-136 53. Зустріч 53. Запитаємо у Матінки Природи: які легенди про рослини і тварин склали наші пращури? с.137-138 54. Зустріч 54. Екскурсія в природу. Ознайомлення із різноманіттям рослинного і тваринного світу рідного краю с.139 55. Зустріч 55.Перевір, як ти вмієш застосовувати свої знання про рослини і тварин с.140-141 Людина та її організм 56. Зустріч 56. Як працює наш організм? с.142-146 57. Зустріч 57. Для чого потрібні скелет і м’язи? с.147-148 58. Зустріч 58. З яких органів складається травна система? с.149-151 59. Зустріч 59. Що корисно їсти? с.152-154 60. Зустріч 60. Для чого потрібне дихання? с.155-156 61. Зустріч 61. Яке значення має кровообіг? с.157-159 62. Зустріч 62. Яке значення має шкіра? с.160-162 63. Зустріч 63. Про що повідомляють органи чуття? с.163-164 64. Зустріч 64. Як попереджувати захворювання органів чуття? с.165-167 65. Зустріч 65. Перевір, як ти вмієш застосовувати знання про людину та її організм с.168-169 66. Зустріч 66. Підсумкова робота. 67. Як досліджувати природу влітку? с.170-171 68. Підсумковий урок за рік
 37. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ, 3 клас (за підручником В. К. Сидоренка, Н. В. Котелянець, О. В. Агєєвої ) 35 годин (1 година на тиждень) №п/п Тема уроку Наші помічники Дата Примі тки 1. Вступ. Ознайомлення з матеріалами, інструментами та правилами безпечної праці. Форми і образи природи — зразок для майстра с.4-6 Робота з пластиліном і природними матеріалами 2. Засоби виразності скульптури. Робота з пластиліном. Вироби об’ємної форми. Ознайомлення з рельєфом та барельєфом. Виготовлення барельєфа «Морські мешканці» с.7-11, картон, дощечка, стеки, пластилін, серветка 3. Виготовлення із пластиліну об’ємних сюжетних композицій. Ліплення тварин. Композиція «Кішки — мишки» с.11-14, картон, дощечка, стеки, пластилін, серветка 4. Комбінування природних і пластичних матеріалів. Лісова скульптура с.14-18, природний матеріал, пластилін, дощечка 5. Комбінування природних і пластичних матеріалів. Горіхові фантазії с.19-22, картон, дощечка, стеки, пластилін, серветка, горіхова шкаралупа, природний матеріал
 38. Робота з папером, пластиліном і з природними матеріалами 6. Згинання та вирізування паперу. Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок. Силуетна витинанка «Ажурний метелик» с.23-29, картон, кол.папір, олівець, ножиці, клей ПВА, пензлик, серветка 7. Виготовлення серветок у техніці витинанки. Згинання та вирізування паперу. Ажурні візерунки у квадраті, крузі с.30-31, картон, кол.папір, олівець, ножиці, клей ПВА, пензлик, серветка 8. Виготовлення листівок у техніці витинанки. Витинанка «Дерево життя» с.32-34, картон, кол.папір, олівець, ножиці, клей ПВА, пензлик, серветка 9. Мозаїка як вид декоративного мистецтва. Мозаїка з паперу с.35-38, картон, кол.папір, олівець, клей ПВА, пензлик, серветка 10. Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання. Контурне торцювання. Виготовлення мозаїки технікою торцювання с.38-41, картон, гофр.папір, стрижень з кульк.ручки, ножиці, клей ПВА, пензлик, серветка
 39. 11. Мозаїка з природних та штучних матеріалів. Мозаїка на пластиліні. Рельєфне зображення природних форм. Орнаментальна композиція в колі — подарунок мамі с.41-43, картон із шаром пластиліну 2-4мм, дощечка, стеки,різні крупи, бісер, серветка 12. Мозаїка з природних та штучних матеріалів. Мозаїка на пластиліні. Ваза для квітів с.44-45, склянка з-під йогурту із шаром пластиліну 2-4мм, дощечка, різні крупи, бісер, серветка 13. Оригамі. Виготовлення виробів технікою оригамі. «Пташина родина» с.46-49, двосторонній кол.папір, ножиці, клей, фломастери 14. Виготовлення виробів технікою оригамі. «Голуб» с.50-51, кол.папір, ножиці, клей, пензлик 15. Проект «Майстерня Діда Мороза». Виготовлення ялинкових іграшок з ниток с.64-66 16. Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг. Новорічна прикраса «Зимова квітка» с.55-59, двосторонній кол.папір, ножиці, клей, зубочистка
 40. 17. Виготовлення рослин у техніці квілінг. Композиція «Гілка калини» с.60-61, смужки двобічного кол.паперу, ножиці, клей, зубочистка 18. Виготовлення тварин у техніці квілінг. Композиція «Павич» с.62-63, смужки двобічного кол.паперу, ножиці, клей, зубочистка Робота з волокнами та нитками 19. Робота з текстильними волокнами та нитками. Іграшки з помпонів с.68-71, 2 картонні кільця, товсті в′язальні нитки, клей, намистинки, ножиці, кол.картон, пензель, пластилін 20. Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини. Аплікація з тканини с.72-74 21. Види та властивості тканин. Прийоми різання тканини та особливості її з’єднання з папером. Аплікація з тканини. «Поважна киця та грайливе кошеня» с.75-76, картон, тканина (вовна, байка, драп), тканина, клей, пензель, викрійки, олівець, крейда 22. Аплікація з тканини. «Совеня» с.76-77, картон, клей, тканина (вовна, байка, драп), тканина, крейда пензель,олівець, викрійки
 41. Робота з дротом і бісером, декорування виробів 23. Виготовлення об’ємних фігур із дроту. Прийоми роботи. Безпека праці. «Дротяне дерево» с. 80-82, тонкий мідний дріт, ґудзики, дерев.котушка з нитками, пластилін 24. Виготовлення об’ємних фігур із дроту. «Квіткова галявина з метеликами» с.83, тонкий мідний дріт, різнокольорові намистинки 25. Бісероплетіння. Особливості виготовлення виробів із бісеру. Матеріали для бісероплетіння. Ланцюжок (гердан) «у хрестик» з бісеру с.84-87, нитки, голки, бісер 2 кольорів, ножиці 26. Бісероплетіння. Ланцюжок «кільця» з бісеру с.88-90, нитки, голки, бісер, ножиці 27. Декорування виробів. Писанка як один із символів України. Писанка- витинанка с.91-95, картон, кол.папір, ножиці, клей, пензлик, олівець 28. Декорування виробів. Види декорування пасхальних яєць с.96-98 Самообслуговування. Виготовлення й оздоблення об’ємних виробів 29. Самообслуговування. Культура харчування. Правила поведінки за столом. Сервірування святкового столу. Складання серветок с.100-105, льняна накрохмалена серветка квадратної форми 30. Екскурсія до шкільної майстерні з обробки тканини. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття с.106-108
 42. 31. Самообслуговування. Одяг і взуття. Оздоблення одягу та взуття. Вишивка. Серветка з бахромою. Виготовлення мережки с.109-113, полотняна тканина, голка 32. Проект «Подарунки до весняних свят». Аплікація з відрізків ниток. Виготовлення святкової листівки с.114-115, серветка з бахромою, голка, нитки, ножиці 33. Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Іграшка на основі циліндра або конуса с.116-120, кол.папір, кол.картон, карт.циліндр, клей, ножиці, пензлик 34. Виготовлення й оздоблення виробів об’ємної форми. Виготовлення об’ємних виробів із коробок. Виготовлення підставки для ручок та олівців «Котик» с.121-122, кол.папір, кол.картон, карт.коробка з-під соку, клей, ножиці, пензлик, стрічки 35. Модульне оригамі. Літні композиції з модулів «трилисник» с.123
 43. Я У СВІТІ, 3 клас (за підручником О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової ) 35 годин (1 година на тиждень) №п/п Тема уроку Підручник Дата Примітки Людина 2. Людина - невід’ємна частина живої природи с.7-9 3. Як людина росте й розвивається с.10-12 4. Людське «Я» с.13-16 5. Зовнішність і краса людини с.17-19 6. Характер людини с.20-23 7. Прагнення до самостійності с.24-27 8. Успіх і навчання с.28-31 9. Учимося вчитися с.32-35 10. Учимося вчитися. Розвиваємо свої здібності с.36-40 11. Я – людина. Мої знання й мої досягнення с.41-43 Людина серед людей 12. Сім’я. Склад сім’ї с.44-47 13. Основні обов’язки в сім’ї. Шанобливе ставлення до старших та інших членів сім’ї с.48-51 14. Школа. Історія рідної школи. Збереження традицій с.52-56 15. Людські чесноти с.57-61 16. Дружні стосунки Підсумковий урок с.62-65 17. Співпраця. Правила дружної роботи с.66-69 18. Правила культурної поведінки с.70-73 19. Я вивчаю правила культурної поведінки с.74-77 Людина в суспільстві 20. Я в суспільстві с.78-81 21. Україна – незалежна держава с.82-85 22. Символи України як держави с.86-89 23. Громадяни України. Права й обов’язки громадян с.90-92 24. Свята моєї Батьківщини с.93-96 25. Правопорушення с.97-100
 44. 26. « Що буде, якщо…» Думаю про наслідки с.101-103 27. Проект « Славетні українці» с.104-105 Людина і світ 28. Країни світу. Україна на карті світу с.106-109 29. Україна – європейська держава с.110-113 30. Такі різні й такі схожі країни та народи с.114-119 31. Вивчаю різні країни й народи с.120-125 32. Винаходи людства с.126-129 33. Винаходи людства. Працюємо над проектом с.130-131 34. Славетні українці минулого. Працюємо над проектом с.132-137 35. Перевір свої знання. Підсумковий урок с.138-139
 45. Образотворче мистецтво, 3 клас 35 годин (1 година на тиждень) № Тема уроку Дата У майстернях графіка та живописця 1 Бесіда «В гостях у художників» . Матеріали, інструменти та обладнання художника-графіка. Закріплення знань про графічні техніки. Композиція «Королівство Графіки» 2 Вибір засобів виразності графіки для передавання характеру форми та поверхні зображуваних об'єктів та предметів. Композиція «Які бувають дерева» 3 Елементарне поняття про ритм. Передавання руху в природі графічними засобами. Значення кольору у графічних творах. Композиція «Розбурхане море» 4 Матеріали, інструменти та обладнання художника-живописця. Закріплення знань з основ кольорознавства (основні та похідні кольори, кольоровий спектр). Композиція «Дарунки осені» 5 Поглиблення знань про колір як засіб вираження характеру й настрою. Кольорові контрасти. Композиція «Дзвінкоголосий півник» 6 Споріднені кольори, гармонія споріднених кольорів. Кольорові відтінки, нюанси. Композиція «Сонячні квіти» 7 Свідомий вибір колірного вирішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами. Композиція «Осінь золотиста барвами горить» 8 Технічні прийоми роботи акварельними фарбами. Акварель «по- мокрому». Виконання швидких колірних замальовок. Композиція «Дощовий день» У майстернях скульптора, архітектора і народних майстрів 9 Матеріали, інструменти та обладнання художника - скульптора. Передача основної форми будови тварин у простих позах. Композиція «Запишався наш павич» 10 Виражальні можливості об'ємної та рельєфної форми. Відтворення фактури зображуваної поверхні. Композиція «Гарна хатка» 11 Матеріали, інструменти й обладнання художника-архітектора. Види архітектури. Композиція «Палац Снігової королеви» 12 Порівняння форм, розмірів, пропорцій споруд. Створення різних за формою та характером будівель. Композиція «Смарагдове місто» 13 Матеріали, інструменти й обладнання народних майстрів. Основні види декоративно-прикладного мистецтва. Композиція «Найкращий виріб гончара» (глечик, декоративна тарілка)
 46. 14 Основні види гончарного посуду, різноманітність форм. Узгодженість декору з формою. Композиція «Куманець» 15 Актуалізація знань про елементарну трансформацію паперу. Формування художньо-конструктивних навичок роботи в техніці паперопластики. Робота в групах. «Новорічний сувенір» В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста, портретиста, майстра натюрморту 17 Ознайомлення з основними жанрами образотворчого мистецтва (на пропедевтичному рівні) 18 Види пейзажу. Відтворення плановості розміщення об'єктів у просторі шляхом загороджування. Композиція «Зимова казка» 19 Передавання глибини простору за допомогою кольору при створенні уявного краєвиду. Композиція «Подорож у гори» 20 Анімалістичний жанр та його особливості. Розвиток навичок у малюванні тварин (звірів, птахів, комах), знання елементарної будови. Композиція «Світ комах» 21 Відтворення характерних особливостей силуету тварин у русі. Композиція «Вірні друзі людини» 22 Портрет у різних видах образотворчого мистецтва. Композиція «Моя мама» 23 Актуалізація знань про елементарну будову та основні пропорції фігури людини. Зображення людини в русі. Композиція «Танцівниця» 24 Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Особливості виділення головного в композиції. Композиція «Вербові котики» 25 Відтворення з натури композиції з неживих предметів (квіти у вазі, овочі, фрукти, шкільне приладдя тощо). Композиція «Натюрморт за уявою» Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр 26 Побутові теми в творах мистецтва. Поглиблення умінь у створенні багатофігурної композиції. Композиція «Веселе свято» 27 Зображення тварин і людей в ілюстраціях до казок. Передача індивідуальної характеристики казкового персонажа. Композиція «Івасик-Телесик» 28 Ознайомлення з роботою художників у театрі, з елементами театру (декорації, сцена тощо) та їхнім призначенням. Композиція «Образ дитячого театру» 29 Значення форми, кольору, декору в створенні виразних театральних масок. Композиція «Театральна маска»
 47. З0 Роль театрального костюма в розкритті образу театрального героя. Узгодження форми (деталей одягу) з декором. Композиція «Костюм для театрального героя» 31 Різновиди ляльок в театрі та мультиплікації. Конструювання лялькового персонажа. Композиція «Пальцева голівка» 32 Використання простої шрифтової композиції під час створення ескізу театральної афіші. Композиція « Афіша до дитячої вистави» 33 Передавання святкового настрою за допомогою кольору та декору в тематичній композиції. Композиція «На арені цирку» (колективна форма роботи) 34 Узагальнення матеріалу за темою? «Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр» 35 Підсумковий урок за рік
Publicité