Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

бел изх. н.

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 6 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

бел изх. н.

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ИЗХОДНО НИВО – БЕЛ – ТРЕТИ КЛАС Първа група Име:_________________________________________________________________________________ 1. Диктовка: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2. Подчертайте само опорните думи от текста: мъгла, дъжд, долини, върхове, низини, хълмове, облаци, слънце, поточе, река. 3. Кое заглавие е най-подходящо? а) Изгрев б) На лов в) Утро в планината 4. В текста на диктовката подчертайте само членуваните съществителни имена в множествено число. Те са: а) две; б) три; в) пет. 5. Открийте в текста от диктовката само думите с двойни букви. Препишете ги: _____________________________________________________________ 6. В кой ред думите са сродни? А) работа, работник, работлив; Б) работлив, трудолюбив, старателен; В) работлив, весел, умен. 7. В кой ред думите са написани правилно? А) оста, пъргъв, чехъл; Б) кожух, палъв, топъл; В) баща, кокал, малък. 8. Поправете грешките в изреченията: Хората ценят вежливоста. Есеният вятар откъсна най малкото лисче. По големият брат се покатери пръф по дървото. Бавно догарят огнйовете в нощта.
  2. 2. 9. Поставете пропуснатите лични местоимения в текста. Подчертайте формите на спомагателния глагол съм. _______ съм пилотът на машината, Туй ще е подаръкът ми, мамо. стиснал лоста в силната ръка. Ще се сбъдне твоята мечта. -- Виж! Под тебе, мамо, е родината! _______ почакай, ______ почакай само Дунав е оная там река. по-голям додето израста. 10. Правописът на думата радостно се проверява с думата: А) радост; б) радостен; в) Радосвета. 11. Отделете изреченията в текста, като поставите препинателните знаци. Препишете го красиво. Колко е хубаво през лятото навсякъде ехти весел смях какви весели игри а вие обичате ли лятото _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 12. Напишете синоними на думата хубав _____________________________________________ Проверка и оценка: __________________________________________ Родител:___________________
  3. 3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ИЗХОДНО НИВО – БЕЛ – ТРЕТИ КЛАС Втора група Име:_________________________________________________________________________________ 1. Диктовка: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ 2. Подчертайте само опорните думи от текста: мъгла, дъжд, долини, върхове, низини, хълмове, облаци, слънце, поточе, река. 3. Кое заглавие е най-подходящо? а) Утро в планината б) На лов в) Изгрев 4. В текста на диктовката подчертайте само членуваните съществителни имена в женски род, единствено число. Те са: а) едно; б) две; в) три. 5. Открийте в текста от диктовката само думите с двойни букви. Препишете ги: _____________________________________________________________ 6. В кой ред думите са синоними: А) хубост, хубав, хубавица; Б) хубав, красив, прекрасен; В) хубав, дървен, голям. 7. В кой ред думите са написани правилно? А) листо, лъскав, ъгал; Б) ръка, бухал, мисъл; В) звезда, хубъв, вихър. 8. Поправете грешките в изреченията: Разтопеният метал се излива от пеща като река. Малчуганите берат плодовете от по ниските клони на дърветата. В раната утрин разрових пръста и посадих семенцата. Стоденият вятър пощипваше буските на децата.
  4. 4. 9. Поставете пропуснатите лични местоимения в текста. Подчертайте формите на спомагателния глагол съм. Разпра тук се води, _____ какво са? Изоставащ клас. разпрата расте. _____ последни бяха В разпрата се чува: в пролетния крос. ние, ______, те. _____ бяхме първи. _____ сме начело, Вие ли? Въпрос! _____ сте след нас! 10. Правописът на думата вестник се проверява с думата: А) вест; б) известна; в) вести. 11. Отделете изреченията в текста, като поставите препинателните значи. Препишете го красиво! Имате ли домашен любимец аз имам малко сиво коте колко е гальовно то колко го обичам _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 12. Напишете сродни думи на думата работа: ________________________________________ Проверка и оценка:_______________________________________ Родител:__________________
  5. 5. ДИКТОВКА Беше ранна сутрин. Утринната мъгла обгръщаше долините и върховете. Високата трева се огъваше под тежестта на обилната роса. Тръгнахме с ловците с ловците по тясна и лъкатушеща пътечка, която ни поведе нагоре по хълмовете. Тук мъглата бе още по-гъста. Скоро слънцето се показа над по-далечните хълмове. Въздухът ставаше все по- топъл и мъглата започна да се вдига. Между камъните видяхме малко поточе, което проблясваше на слънцето като фина стъклена нишка. По Джералд Даръл
  6. 6. ДИКТОВКА Беше ранна сутрин. Утринната мъгла обгръщаше долините и върховете. Високата трева се огъваше под тежестта на обилната роса. Тръгнахме с ловците с ловците по тясна и лъкатушеща пътечка, която ни поведе нагоре по хълмовете. Тук мъглата бе още по-гъста. Скоро слънцето се показа над по-далечните хълмове. Въздухът ставаше все по- топъл и мъглата започна да се вдига. Между камъните видяхме малко поточе, което проблясваше на слънцето като фина стъклена нишка. По Джералд Даръл

×