Publicité

Contenu connexe

Similaire à 06.10.2010.ppt(18)

Dernier(20)

Publicité

06.10.2010.ppt

 1. Технологія галузі для студентів спеціальності 6.09 1707 “Технологія зберігання, консервування і переробки м'яса ” Кафедра технології та організації харчових виробництв ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
 2. Тематичний план  Модуль ІІІ Склад, будова, харчова цінність тканин м'яса, технологія виробництва жиру.  Модуль ІV Технологія виробництва ковбас та копченостей.  Модуль V Технологія виробництва м'ясних напівфабрикатів, консервів, м'ясопродуктів.
 3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ  ЗАНЯТТЯ 13. Оцінка якості харчових тваринних жирів.  ЗАНЯТТЯ 14. Розрахунок сировини та готової продукції по жировому цеху.  ЗАНЯТТЯ 15. Визначення хімічного складу м'яса та субпродуктів.  ЗАНЯТТЯ 16. Вивчення технологічних властивостей м'яса.  ЗАНЯТТЯ 17. Вивчення асортименту та оцінка якості ковбасних виробів.  ЗАНЯТТЯ 18. Технологічні розрахунки з виробництва ковбасних виробів.  ЗАНЯТТЯ 19. Вивчення технології ковбасних виробів.  ЗАНЯТТЯ 20. Визначення ефективності теплової обробки ковбасних виробів.  ЗАНЯТТЯ 21. Фізико-хімічний аналіз якості ковбасних виробів.
 4. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ  ЗАНЯТТЯ 22. Вивчення асортименту та технології виготовлення солено-копчених виробів.  ЗАНЯТТЯ 23. Технологічні розрахунки з виробництва солено-копчених виробів.  ЗАНЯТТЯ 24. Вивчення асортименту та технології виготовлення напівфабрикатів.  ЗАНЯТТЯ 25. Визначення якості напівфабрикатів.  ЗАНЯТТЯ 26. Технологічні розрахунки виробництва напівфабрикатів.  ЗАНЯТТЯ 27. Вивчення асортименту та технології м'ясних консервів.  ЗАНЯТТЯ 28. Технологічні розрахунки з виробництва м'ясних консервів.
 5. Література: 1. Власенко В.В., Береза І. Г. Технологія продуктів забою тварин. -Вінниця: Віноблдрукарня,1999.-с. 106-108. 2. Процюк Т.Б., Руденко В.И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности.- К.:, Вища школа.,1982.-с. 43-45 3.Технология мяса и мясопродуктов/под редакцией Рогова И.А. и др. – Агропромиздат, 1988.- с. 230-236
 6. Література: 4. Клименко М.М., Пасічний В.М. Технологія проектування м’ясо-жирових підприємств м’ясної промисловості. – В.: Нова книга, 2005. - 384с. 5. Винникова Л.Г. Технология мяса и м’ясних продуктов. Учебник. – Киев. Фирма «ИНКОС», 2006. – 00с. 6. І.В. Сірохман. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 384с.
 7. Література: 7. Переработка птицы/ Н.С. Митрофанов и др.- М.: Агропромиздат, 1990,-303с. 8. Тимощук І.І., Черниш М.Ю. Технологія м’яса і м’ясних продуктів. К.: Урожай, 1992.-156с. 9. Рогов И.А., Забашта А.Г., Ибрагимов Р.М. Производство мясных полуфабрикатов и быстрозамороженых блюд.-М.:Колос,1997.-331с.
 8. Точки ветеринарного контролю, які саме ? На лінії переробки ВРХ На лінії переробки свиней 4 3
 9. Найбільш ефективний спосіб оглушення: Електричний Механічний Газовий
 10. Забілування це- 1.Механічне знімання шкіри 2.Часткове знімання шкіри з спини 3. Ручне підрізання шкіри.
 11. Що таке крупон? Послідовність операцій при нутруванні ? Мета мокрої зачистки ?
 12. Завдання 1 Скласти технологічну схему переробки свиней у шкірі  Скласти технологічну схему переробки ВРХ Скласти технологічну схему переробки свиней з зніманням крупону
 13. Субпродукти — це внутрішні органи і частини організму тварини, які отримують при переробці худоби. Харчові субпродукти мають важливе значення як джерело білків, жирів, вітамінів і мінеральних речовин.
 14. Класифікація субпродуктів 1.Від виду худоби 2.Від подальшого використання 3.Від хімічного та морфологічного складу 4.Від харчової цінності
 15. Відділення вух Технологічна схема обробки свинячих голів Шпарка (t = 65-68˚C, τ = 7-8хв) Очищення від щетини (t = 59-60˚C, τ = 40-60с) Обпалювання (t = 800-850˚C, τ = 30-45с) Очищення голів, полірування, (τ = 2-3хв) Звільнення від залишків вологи, (τ = 20-30хв) Розрубування, видалення мозку Направлення в холодильник
 16. Відділення вух Технологічна схема обробки свинячих голів Шпарка (t = 65-68˚C, τ = 7-8хв) Очищення від щетини (t = 59-60˚C, τ = 40-60с) Обпалювання (t = 800-850˚C, τ = 30-45с) Очищення голів, полірування,(τ = 2-3хв) Звільнення від залишків вологи, (τ = 20- 30хв) Розрубування, видалення мозку Направлення в холодильник
 17. З яких оболонок складаються кишки? М'язова Слизова Сирозна Підслизова Сирозна М'язова Слизова М'язова Слизова Жирова Підслизова Жирова Слизова Сирозна Підслизова
 18. Видалення непотрібних шарів кишкової оболонки це - Міздрування Обрядка Шлямування
 19. Тема заняття: Технологічні розрахунки з виробництва ковбасних виробів.
 20. Мета роботи Вивчити методику розрахунку сировини, готової продукції та допоміжних матеріалів
 21. Ковбасні вироби — це продукти на м'ясній основі в оболонці або без неї, що зазнали певного технологічного оброблення і готові до вживання без додаткового кулінарного оброблення. Асортимент ковбас підбирають з урахуванням попиту населення, найповнішого і найефективнішого використання сировини, наявного технологічного обладнання та отримання найбільшого прибутку від реалізації продукції.
 22. Асортимент ковбасних виробів  Варені та фаршировані ковбаси, сосиски, сардельки і м'ясні хліби з терміном зберігання 2 — 3 доби. Виробництво цієї групи ковбас передбачає виконання таких операцій, як підготовка сировини, подрібнення, осадження, обсмажування, варіння та холодження. Основною технологічного операцією для вироблення хлібів є запікання за температури понад 100 °С;
 23. Асортимент ковбасних виробів  Копчені ковбаси характеризуються тим, що напівкопчені та варено- копчені вироби після обсмажування, варіння та короткочасного охолодження піддаються копченню димо-повітряною сумішшю та сушінню, в результаті чого термін зберігання ковбас досягає 30 діб; для сирокопчених ковбас передбачено тільки копчення та сушіння;
 24. Асортимент ковбасних виробів  сиров'ялені ковбаси призначені для тривалого зберігання (до року за температури 3 °С) унаслідок зневоднення їх у процесі сушіння. Обсмажування, варіння та копчення таких ковбас не передбачено;  копчено-запечені ковбаси виробляють, як правило, із м'ясної сировини, яка потребує термічного оброблення за високих температур;
 25. Асортимент ковбасних виробів  Субпродуктові вироби відрізняються від інших видів ковбас тим, що основною складового рецептур ковбас і паштетів є проварені паренхіматозні органи забійних тварин, до яких додають варене м'ясо. Основною операцією термічного оброблення є варіння;  Кров'яні ковбаси, для виробництва яких використовують кров забійних тварин та іншу м'ясну й рослинну сировину. Вироби цієї групи виготовляють у вигляді ковбас (варених і копчених), кров'яних хлібів і сальтисонів;
 26. Розраховуємо груповий асортимент ковбасних виробів за формулою Аі =А • Ві / 100; де: Аі – кількість продукції в даній асортиментній групі, т/зм.; А – продуктивність, т/зм; Ві– доля асортименту продукції в загальній кількості, %;
 27. Розраховуємо вибір асортименту в окремій асортиментній групі за формулою Аік = Аі • Вік / 100; де: Аі – кількість продукції в даній асортиментній групі, т/зм.; Аік– кількість окремого виду ковбас в даній асортиментній групі, т/зм; Вік– доля ковбасних виробів за сортами, %;
 28. Розраховуємо кількість основної сировини за формулою Ао =Ак • 100 /nк; де: Ао – кількість основної сировини, т/зм.; Ак– кількість конкретного виду ковбас, т/зм; nк– вихід продукту, %;
 29. Таблиця 51- Розрахунок основної сировини Яловичина Свинина Кількість ковбасних виробів в/г 1 кат. 2 кат. нежирна напівжирна жирна Назва ковбасних виробів % кг Вихід % Кількість основної сировини % кг % кг % кг % кг % кг % кг Варені ковбаси Сосиски Сардельки
 30. Таблиця 52- Розрахунок допоміжної сировини Сіль кухонна Цукор Перець чорний Мускатний горіх Перець духм'яний Часник Назва ковбасних виробів Кількість основної сировини кг/100кг г г/100кг г г/100кг г г/100кг г г/100кг г г/100кг г
 31. Таблиця 53- Розрахунок оболонок та шпагату Витрати Допоміжні матеріали Продуктивність цеху, т/зм Одиниці виміру d оболонки, мм Норма витрат на 1 т За зміну 3-х добовий запас 1 2 3 4 5 6 7 1.Штучні целофанові оболонки для варених ковбас: 2.Черева свинні для : 3.Штучні оболонки «Білкозин» для напівкопчених ковбас 4.Круги яловичі для варено-копчених ковбас
 32. Таблиця 54- Розрахунок кількості яловичини на кістках Кількість жилованого м'яса за категоріями Норма виходу при жилуванні Кількість м’яса на кістках Категорія вгодованості % кг % кг Перша 30 75,5-4=71,5 Друга 70 71,5-1,5=70 Разом 100
 33. Таблиця 55- Баланс м'яса яловичини Наявність Сировина за ґатунками % кг Потреба , кг Різниця, кг Вищий 20 Перший 45 Другий 35 Разом 100
 34. Таблиця 56- Розрахунок кількості свинини на кістках Кількість жилованої свинини Норма виходу Кількість м'яса на кістках Категорія вгодованості % кг % кг Друга 35 84,7-16=68,7 Четверта 30 83,6-18=65,6 Третя 35 88,2-26=62,2 Разом 100
 35. Таблиця 57- Баланс м'яса яловичини Наявність третьої категорії Наявність другої і четвертої Потреба в сировині Сировина за ґатунками % кг % кг кг Різниця Нежирна 25 40 Напівжирна 35 40 Жирна 40 20 Разом 100 100 Перевірка розрахунку
Publicité