355 зк

Пропозиції із внесення змін до Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання
соціальних послуг
Діюча редакція Пропозиції
1. Цією Методикою встановлено порядок обчислення
середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення
права особи на отримання соціальних послуг за рахунок
бюджетних коштів; з установленням диференційованої
плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх
осіб.
У цій Методиці терміни вживаються у значеннях,
наведених у Законі України ,,Про соціальні послуги”.
1. Цією Методикою встановлено порядок обчислення
середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення
права особи на отримання соціальних послуг за рахунок
бюджетних коштів; з установленням диференційованої
плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх
осіб.
У цій Методиці терміни вживаються у значеннях,
наведених у Законі України ,,Про соціальні послуги”.
2. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг
належать особи, які спільно з ним проживають, поєднані з
ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і
поєднані на підставі шлюбу / кровного споріднення /
усиновлення або на інших підставах, які не заборонено
законом і не суперечать моральним засадам суспільства.
2. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг
належать особи, які:
спільно з ним проживають;
поєднані з ним спільним побутом, мають взаємні
права та обов’язки;
поєднані з ним на підставі шлюбу / кровного
споріднення/ усиновленняабо на інших підставах, які не
забороненозаконом і не суперечать моральним засадам
суспільства.
У випадку, якщо особи мають взаємні права та
обов’язки і поєднані на підставі шлюбу / кровного
споріднення/ усиновленняабо на інших підставах, які не
забороненозаконом і не суперечать моральним засадам
суспільства з отримувачем соціальних послуг, однак
встановлено, що вони фактично не проживають разом
(на підставі акту обстеження житлово-побутових умов,
відомостей з реєстру територіальної громади, що
підтверджує відомості про місце проживання
2
До складу сім’ї отримувача соціальних послуг не
враховуються особи, які перебувають на повному
державному утриманні; діти, щодо яких отримувач
соціальних послуг був позбавлений батьківських прав;
особи, правовий статус яких визначено законами
України ,,Про правовийстатус осіб, зниклих безвісти”, ,,Про
боротьбу з тероризмом”, і непрацездатні особи.
(перебування) особи, документально підтверджених
даних проживання за іншою адресою (договір оренди
майна, відомостей з місця
навчання/ роботи), такі особи не включаютьсядо складу
сім’ї отримувача соціальних послуг.
До складу сім’ї отримувача соціальних послуг не
враховуються особи, які перебувають на повному
державному утриманні; діти, щодо яких отримувач
соціальних послуг був позбавлений батьківських прав;
особи, правовий статус яких визначено законами
України ,,Про правовийстатус осіб, зниклих безвісти”, ,,Про
боротьбу з тероризмом”.
До складу сім’ї отримувача соціальних послуг
враховуються непрацездатні особи (особи, які досягли
встановленого законом пенсійного віку, особи, які
досягли пенсійного віку, що дає право на призначення
пенсії на пільгових умовах, непрацюючі особи, визнані
особами з інвалідністю в установленому порядку або
особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а
також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з
втратою годувальника відповідно до закону), однак не
враховується дохід таких осіб.
У випадку, якщо непрацездатна особа отримує
заробітну плату (суддівську винагороду, грошове
забезпечення, інші виплати, отримані відповідно до
трудового договору, гонорари та інші виплати згідно з
цивільно-правовими договорами) або доходи від
підприємницької діяльності та іншої незалежної
професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів,
приватних нотаріусів, приватних виконавців, доходи від
3
заняття літературною, художньою, музичною,
артистичною та іншою творчою діяльністю, а також
винагороди, які виплачуються за публічне виконання
творів (роялті), така особа включається до складу сім’ї
отримувача соціальних послуг та її дохід (за винятком
пенсії) враховується до сукупного доходу сім’ї.
3. При обчисленні сукупного доходу сім’ї
враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній
валюті, отримані з будь-яких джерел як на території
України, так і за її межами.
3. При обчисленні сукупного доходу сім’ї
враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній
валюті, отримані з будь-яких джерел як на території
України, так і за її межами.
4. До сукупного доходу сім’ї входять:
1) нарахована заробітна плата (суддівська винагорода;
грошове забезпечення; інші виплати, отримані відповідно до
трудового договору), отримана як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом;
2) гонорари та інші виплати згідно з цивільно-
правовими договорами;
3) пенсія, щомісячне довічне грошове утримання
суддів у відставці, державна соціальна допомога особам, які
не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і
державна соціальна допомога на догляд;
4) доходи від підприємницької діяльності та іншої
незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи
адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців.
Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю,
визначаються на підставі даних Державної податкової
служби України, її територіальних органів. За відсутності
цих даних доходи фізичних осіб – підприємців та фізичних
осіб, які провадять незалежну професійну діяльність,
визначаються на підставі даних книги обліку доходів і
4. До сукупного доходу сім’ї входять:
1) нарахована заробітна плата (суддівська винагорода;
грошове забезпечення; інші виплати, отримані відповідно до
трудового договору), отримана як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом;
2) гонорари та інші виплати згідно з цивільно-
правовими договорами;
3) пенсія, щомісячне довічне грошове утримання
суддів у відставці, державна соціальна допомога особам, які
не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і
державна соціальна допомога на догляд;
4) доходи від підприємницької діяльності та іншої
незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи
адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців.
Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю,
визначаються на підставі даних Державної податкової
служби України, її територіальних органів. За відсутності
цих даних доходи фізичних осіб – підприємців та фізичних
осіб, які провадять незалежну професійну діяльність,
визначаються на підставі даних книги обліку доходів і
4
витрат за встановленою формою;
5) доходи від заняття літературною, художньою,
музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а
також винагороди, які виплачуються за публічне виконання
творів (роялті);
6) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її
виплата для організації безробітним підприємницької
діяльності відповідно до Закону України ,,Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття”;
7) доходи від здавання нерухомого та / або рухомого
майна у найм або в оренду (на підставі довідок Державної
податкової служби України, її територіальних органів);
8) суми щомісячних страхових виплат, що
виплачуються потерпілим на виробництві та особам, які
мають на це право, відповідно до Закону України ,,Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
9) суми, які виплачувалися за час вимушеного
прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці
виконання рішення про поновлення на роботі працівника;
10) допомога по тимчасовій непрацездатності,
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям,
допомога на дітей одиноким матерям, частина державної
допомоги при народженні дитини, яка виплачується
щомісяця;
11) доходи від продажу об’єктів нерухомого та
рухомого майна;
12) дивіденди, доходи від відчуження цінних паперів
чи корпоративних прав;
13) грошові активи (кошти, розміщені на депозитних
витрат за встановленою формою;
5) доходи від заняття літературною, художньою,
музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а
також винагороди, які виплачуються за публічне виконання
творів (роялті);
6) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її
виплата для організації безробітним підприємницької
діяльності відповідно до Закону України ,,Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття”;
7) доходи від здавання нерухомого та / або рухомого
майна у найм або в оренду (на підставі довідок Державної
податкової служби України, її територіальних органів);
8) суми щомісячних страхових виплат, що
виплачуються потерпілим на виробництві та особам, які
мають на це право, відповідно до Закону України ,,Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;
9) суми, які виплачувалися за час вимушеного
прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці
виконання рішення про поновлення на роботі працівника;
10) допомога по тимчасовій непрацездатності,
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям,
допомога на дітей одиноким матерям, частина державної
допомоги при народженні дитини, яка виплачується
щомісяця;
11) доходи від продажу об’єктів нерухомого та
рухомого майна;
12) дивіденди, доходи від відчуження цінних паперів
чи корпоративних прав;
13) грошові активи (кошти, розміщені на депозитних
5
рахунках (незалежно від дати їх відкриття);
14) доходи від розміщення депозитів;
15) виграші (призи) у лотерею чи інші розіграші;
призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу
та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; виграші
в інших азартних іграх, не заборонених законодавством;
16) спадщина;
17) стипендія (крім соціальної);
18) інші доходи, які підлягають оподаткуванню
відповідно до законодавства.
рахунках (незалежно від дати їх відкриття);
14) доходи від розміщення депозитів;
15) виграші (призи) у лотерею чи інші розіграші;
призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу
та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; виграші
в інших азартних іграх, не заборонених законодавством;
16) спадщина;
17) стипендія;
18) грошові перекази, отримані із-за кордону
19) інші доходи, відомості про які отримано від
Державної податкової служби України і Пенсійного
фонду України, а також доходи, які задекларовано
особою.
5. Особливостямиврахування окремих видів доходів є:
1) доходи, отримані в іноземній валюті,
перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за
курсом Національного банку України на дату їх отримання,
у разі затримки у виплаті доходу – на дату звернення за
отриманням соціальних послуг;
2) середньомісячний сукупний дохід члена сім’ї, який
має фермерське господарство, зараховується як визначений
на підставі даних Державної податкової служби України, її
територіальних органів обсяг доходів за попередній
календарний рік, поділений на 12, з урахуванням індексу
інфляції;
3) розмір середньомісячного сукупного доходу члена
сім’ї, зайнятого на сезонних роботах, відповідно до Списку
сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997
року № 278, обчислюється як обсяг доходів за попередній
5. Особливостямиврахування окремих видів доходів є:
1) доходи, отримані в іноземній валюті,
перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за
курсом Національного банку України на дату їх отримання,
у разі затримки у виплаті доходу – на дату звернення за
отриманням соціальних послуг;
2) середньомісячний сукупний дохід члена сім’ї, який
має фермерське господарство, зараховується як визначений
на підставі даних Державної податкової служби України, її
територіальних органів обсяг доходів за попередній
календарний рік, поділений на 12, з урахуванням індексу
інфляції;
3) розмір середньомісячного сукупного доходу члена
сім’ї, зайнятого на сезонних роботах, відповідно до Списку
сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997
року № 278, обчислюється як обсяг доходів за попередній
6
повний сезон, поділений на 12, з урахуванням коефіцієнта
зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих
у галузях економіки;
4) для громадян, яким призначено пенсію вперше або
які звільнились з роботи в період, за який враховуються
доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, у сукупному
доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за цей
період, визначений у загальному порядку, або розмір
призначеної щомісячної пенсії;
5) грошовідоходи, визначені пунктом 4 цієї Методики,
ураховуються у тому місяці, за який їх нараховано;
6) суми пенсій та допомоги за рішенням суду
враховуються в тому місяці, у якому їх фактично виплачено;
7) доходиосіб, які працюють за трудовим договором у
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності,
ураховуються за даними фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які виплачують доходи;
8) одноразова виплата допомоги по безробіттю для
організації безробітними підприємницької діяльності
враховується в сукупному доході як середньомісячна
величина за період, на який надається допомога по
безробіттю, визначена шляхом ділення загальної суми
виплати на кількість місяців, за які її одержано;
9) доходи, нараховані з періодичністю за квартал,
півріччя, рік, ураховуються у сукупному доході як
середньомісячнавеличина за відповідний попередній період,
визначена шляхом ділення загальної суми доходу на
кількість місяців, за які її нараховано;
10) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб -
підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну
повний сезон, поділений на 12, з урахуванням коефіцієнта
зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих
у галузях економіки;
4) для громадян, яким призначено пенсію вперше або
які звільнились з роботи в період, за який враховуються
доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, у сукупному
доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за цей
період, визначений у загальному порядку, або розмір
призначеної щомісячної пенсії;
5) грошовідоходи, визначеніпунктом 4 цієї Методики,
ураховуються у тому місяці, за який їх нараховано;
6) суми пенсій та допомоги за рішенням суду
враховуються в тому місяці, у якому їх фактично виплачено;
7) доходиосіб, які працюють за трудовим договором у
фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності,
ураховуються за даними фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які виплачують доходи;
8) одноразова виплата допомоги по безробіттю для
організації безробітними підприємницької діяльності
враховується в сукупному доході як середньомісячна
величина за період, на який надається допомога по
безробіттю, визначена шляхом ділення загальної суми
виплати на кількість місяців, за які її одержано;
9) доходи, нараховані з періодичністю за квартал,
півріччя, рік, ураховуються у сукупному доході як
середньомісячнавеличина за відповідний попередній період,
визначена шляхом ділення загальної суми доходу на
кількість місяців, за які її нараховано;
10) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб -
підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну
7
професійну діяльність, на підставі даних книги обліку
доходів і витрат за встановленою формою, обчислюється
виходячи з чистого доходу за попередні шість місяців,
поділеного на 6;
11) для фізичних осіб - підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих
(неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний
місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах
мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець
періоду, за який враховуються доходи:
однієї мінімальної заробітної плати – для платників
єдиного податку першої групи;
двох мінімальних заробітних плат – для платників
єдиного податку другої групи;
трьох мінімальних заробітних плат – для платників
єдиного податку третьої групи.
При цьому для фізичних осіб – підприємців, які
обрали спрощену систему оподаткування і є платниками
єдиного податку першої – третьої груп, не враховується
дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від
провадження підприємницької діяльності;
12) у разі відсутності офіційних даних про дохід
працездатного члена сім’ї отримувача, відсутності у нього
офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях
позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до
яких застосовуються заходи забезпечення кримінального
провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади),
запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою;
перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних
тривалою хворобою, що підтверджується висновком
професійну діяльність, на підставі даних книги обліку
доходів і витрат за встановленою формою, обчислюється
виходячи з чистого доходу за попередні шість місяців,
поділеного на 6;
11) для фізичних осіб - підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих
(неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний
місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах
мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець
періоду, за який враховуються доходи:
однієї мінімальної заробітної плати – для платників
єдиного податку першої групи;
двох мінімальних заробітних плат – для платників
єдиного податку другої групи;
трьох мінімальних заробітних плат – для платників
єдиного податку третьої групи.
При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного
податку першої – третьої груп, не враховується дохід,
отриманий самозайнятою особою та дохід від провадження
підприємницької діяльності;
12) у разі відсутності офіційних даних про дохід
працездатного члена сім’ї отримувача, відсутності у нього
офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях
позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до
яких застосовуються заходи забезпечення кримінального
провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади),
запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою;
перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних
тривалою хворобою, що підтверджується висновком
8
лікарсько-консультативної комісії закладу охорониздоров’я
встановленого зразка; є алко- або наркозалежними, що
підтверджується висновком лікарсько-консультативної
комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на
підставі довідки встановленого зразка закладу охорони
здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної
допомоги населенню, в якому особа перебуває на
диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні в
державній службі зайнятості та не отримують допомоги по
безробіттю; які звернулись за призначенням компенсації
відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України «Про
соціальні послуги») його середньомісячний сукупний дохід
дорівнює одній мінімальній заробітній платі;
лікарсько-консультативної комісії закладу охорониздоров’я
встановленого зразка; є алко- або наркозалежними, що
підтверджується висновком лікарсько-консультативної
комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на
підставі довідки встановленого зразка закладу охорони
здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної
допомоги населенню, в якому особа перебуває на
диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні в
державній службі зайнятості та не отримують допомоги по
безробіттю; які звернулись за призначенням компенсації
відповідно до частини сьомоїстатті 13 Закону України ,,Про
соціальні послуги”) його середньомісячний сукупний дохід
дорівнює одній мінімальній заробітній платі;
13) для осіб, які навчаються за денною або
дуальною формою здобуття освіти в закладах
професійної(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти та протягом періоду, за який враховуються
доходи, не отримували стипендії, що документально
підтверджено таким закладом освіти – їх
середньомісячний сукупний дохід становить 0;
14) для осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості
як безробітні або перебувають на обліку в центрі
зайнятості як такі, що шукають роботу, більше ніж 12
місяців станом на кінець періоду, за який враховуються
доходи, та в шестимісячному періоді отримання
допомоги на дітей одиноким матерям / державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не
працевлаштувалися у зв’язку з відсутністю підходящої
роботи або направленіцентром зайнятостіна професійне
навчання – їх середньомісячний сукупний дохід
9
13) сума грошових активів для обчислення
середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї
розраховується шляхом ділення всієї суми на 12.
становить 0,25 розміру мінімальної заробітної плати;
15) сума грошових активів для обчислення
середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї
розраховується шляхом ділення всієї суми на 12.
6. До сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних
послуг не враховуються:
1) сплачені (за умови документального підтвердження
фактичної сплати) та отримані аліменти;
2) частина державної допомоги при народженні
дитини, яка виплачується одноразово; частина державної
допомоги при усиновленні дитини, яка виплачується
одноразово;
3) допомога на поховання, витрати на поховання та
пов’язані з ним ритуальні послуги у разі смерті потерпілого
від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання
4) допомога, компенсація, винагорода, тощо, яка
надається відповідно до законодавства або за рішеннями
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємств, організацій незалежно від форм власності;
5) тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів; пенсія по втраті
годувальника; державна допомога особі, яка доглядає за
хворою дитиною; державна допомога на дітей, над якими
встановлено опіку та піклування; державна соціальна
допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які
6. До сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних
послуг не враховуються:
1) сплачені (за умови документального підтвердження
фактичної сплати) та отримані аліменти;
2) частина державної допомоги при народженні
дитини, яка виплачується одноразово; частина державної
допомоги при усиновленні дитини, яка виплачується
одноразово;
3) допомога на поховання, витрати на поховання та
пов’язані з ним ритуальні послуги у разі смерті потерпілого
від нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання
4) допомога, компенсація, винагорода, тощо, яка
надається відповідно до законодавства або за рішеннями
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємств, організацій незалежно від форм власності;
5) тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів; пенсія по втраті
годувальника для неповнолітніх осіб; державна допомога
особі, яка доглядає за хворою дитиною; державна допомога
на дітей, над якими встановлено опіку та піклування;
державна соціальна допомога особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю; державна соціальна
допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
10
перебувають у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях;
6) житлова субсидія;
7) грошове забезпечення військовослужбовців
строкової служби;
8) суми, які сплачуються підприємствами, установами
та організаціями за договорами добровільного медичного
страхування своїх працівників;
9) допомога громадських та благодійних організацій;
10) одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно
почесне звання України ,,Мати-героїня”;
11) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі
пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день
виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення
підсумків голосування;
12) вартість безоплатно отриманих санаторно-
курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів
реабілітації, дитячих новорічних подарунків;
13) одноразова натуральна допомога ,,пакунок
малюка”;
14) вартість послуги з догляду за дитиною до трьох
років ,,муніципальна няня”;
15) щомісячна адресна допомога внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
16) соціальні стипендії;
17) нарахований, але фактично не виплачений дохід,
передбачений підпунктами 1 і 3 пункту 4 цієї Методики (за
піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім’ях;
6) житлова субсидія;
7) грошове забезпечення військовослужбовців
строкової служби;
8) суми, які сплачуються підприємствами, установами
та організаціями за договорами добровільного медичного
страхування своїх працівників;
9) допомога громадських та благодійних організацій;
10) одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно
почесне звання України ,,Мати-героїня”;
11) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі
пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день
виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення
підсумків голосування;
12) вартість безоплатно отриманих санаторно-
курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів
реабілітації, дитячих новорічних подарунків;
13) одноразова натуральна допомога ,,пакунок
малюка” або грошова компенсації її вартості;
14) вартість послуги з догляду за дитиною до трьох
років ,,муніципальна няня”;
15) щомісячна адресна допомога внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
16) соціальні стипендії;
17) нарахований, але фактично не виплачений дохід,
передбачений підпунктами 1 і 3 пункту 4 цієї Методики (за
умови документального підтвердження);
18) дохід від продажу об’єкта нерухомого майна, який
11
умови документального підтвердження);
18) дохід від продажу об’єкта нерухомого майна, який
був єдиним місцем проживання, за умови купівлі іншого;
19) компенсація за догляд фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду;
20) вартість наданих соціальних послуг;
21) суми отриманих пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого палива і
скрапленого газу;
22) допомога по вагітності та пологах;
23) одноразова допомога потерпілому (членам його
сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого)
внаслідок нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання.
був єдиним місцем проживання, за умови купівлі іншого;
19) компенсація за догляд фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду;
20) вартість наданих соціальних послуг;
21) суми отриманих пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого палива і
скрапленого газу;
22) допомога по вагітності та пологах;
23) одноразова допомога потерпілому (членам його
сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого)
внаслідок нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання;
24) пенсія непрацездатного члена сім’ї, у випадку
його зайнятості та отримання ним заробітної плати
(суддівської винагороди, грошового забезпечення, інших
виплат, отриманих відповідно до трудового договору,
гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими
договорами) або доходів від підприємницької діяльності
та іншої незалежноїпрофесійної діяльності, у тому числі
доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних
виконавців, доходи від заняття літературною,
художньою, музичною, артистичною та іншою творчою
діяльністю, а також винагороди, які виплачуються за
публічне виконання творів (роялті).
7. Обчислення середньомісячного сукупного доходу
сім’ї проводиться структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення обласної, Київської та
Севастопольськоїміської, районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу
7. Обчислення середньомісячного сукупного доходу
сім’ї проводиться структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення обласної, Київської та
Севастопольськоїміської, районної, районної у містах Києві
та Севастополі державної адміністрації, виконавчого
12
міської міста обласного значення, районної в місті ради,
ради об’єднаної територіальної громади (далі – орган
соціального захисту населення) на підставі заяви, поданої
відповідно до порядку організації надання соціальних
послуг, та відомостей, внесених до електронних
інформаційних ресурсів Державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування.
Орган соціального захисту населення здійснює обмін
даними з електронними інформаційними ресурсами
Державної податкової служби, Пенсійного фонду України,
фондів соціального страхування відповідно до Порядку
організації електронної інформаційної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 357.
Інформація про доходи отримувача та осіб, які
належать до складу його сім’ї згідно з пунктом 2 цієї
Методики, подається ним при зверненні за отриманням
соціальної послуги лише у разі необхідності (відсутність
можливості отримання органом соціального захисту
населення інформації про доходи заявника та членів його
сім’ї у порядку електронної інформаційної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів, або на
запит до органів Державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування, або якщо
отримувач бажає самостійно надати інформацію (документи,
відомості) чи не надає згоди на отримання та обробку
персональних даних (його або членів його сім’ї) у
державних електронних інформаційних ресурсах).
органу сільської, селищної, міської ради (далі – орган
соціального захисту населення) на підставі заяви, поданої
відповідно до порядку організації надання соціальних
послуг, та відомостей, внесених до електронних
інформаційних ресурсів Державної податкової служби,
Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування,
а у разі відсутності таких відомостей на підставі податкової
декларації про майновий стан та доходи особи.
Орган соціального захисту населення здійснює обмін
даними з електронними інформаційними ресурсами
Державної податкової служби України – для отримання
відомостей про доходи осіб з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків у порядку,
встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном;
Пенсійного фонду
України – для отримання відомостей про доходи осіб з
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального
страхування у порядку, встановленому Пенсійним
фондом України та Мінсоцполітики; фондів
загальнообов’язкового державного соціального
страхування – для отримання інформації про страхові
виплати із зазначених фондів.
Інформація про доходи отримувача та осіб, які
належать до складу його сім’ї згідно з пунктом 2 цієї
Методики, подається ним при зверненні за отриманням
соціальної послуги лише у разі необхідності (відсутність
можливості отримання органом соціального захисту
населення інформації про доходи заявника та членів його
13
сім’ї у порядку електронної інформаційної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів, або на
запит до органів Державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування, або якщо
отримувач бажає самостійно надати інформацію (документи,
відомості) чи не надає згоди на отримання та обробку
персональних даних (його або членів його сім’ї) у
державних електронних інформаційних ресурсах).
8. Під час обчислення середньомісячного сукупного
доходу отримувача соціальних послуг дотримуються таких
вимог:
1) загальна сума сукупного доходу сім’ї отримувача
соціальних послуг складається із суми всіх доходів кожного
члена сім’ї, яка враховується для надання соціальних послуг,
визначених на підставі наданих документів (або отриманих
шляхом обміну інформацією) за шість календарних місяців,
що передують місяцю звернення за наданням соціальних
послуг, якщо інше не передбачено законодавством;
2) до сукупного доходу сім’ї враховуються як
регулярні щомісячні доходи в грошовій формі членів сім’ї,
так і нерегулярні доходи;
3) середньомісячний сукупний дохід сім’ї
вираховується шляхом ділення
загальної суми сукупного доходу сім’ї за шість
календарних місяців, що передують місяцю звернення, на 6,
якщо інше не передбачено законодавством;
4) середньомісячний сукупний дохід на одного члена
сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного
сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.
8. Під час обчислення середньомісячного сукупного
доходу отримувача соціальних послуг дотримуються таких
вимог:
1) загальна сума сукупного доходу сім’ї отримувача
соціальних послуг складається із суми всіх доходів кожного
члена сім’ї, яка враховується для надання соціальних послуг,
визначених на підставі наданих документів (або отриманих
шляхом обміну інформацією) за шість календарних місяців,
що передують місяцю звернення за наданням соціальних
послуг, якщо інше не передбачено законодавством;
2) до сукупного доходу сім’ї враховуються як
регулярні щомісячні доходи в грошовій формі членів сім’ї,
так і нерегулярні доходи;
3) середньомісячний сукупний дохід сім’ї
вираховується шляхом ділення
загальної суми сукупного доходу сім’ї за шість
календарних місяців, що передують місяцю звернення, на 6,
якщо інше не передбачено законодавством;
4) середньомісячний сукупний дохід на одного члена
сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного
сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.
1 sur 13

Recommandé

Doc 511500 par
Doc 511500Doc 511500
Doc 511500LanaSokoljva
88 vues13 diapositives
огляд практики КАС ВС par
огляд практики КАС ВС огляд практики КАС ВС
огляд практики КАС ВС Pravotv
3.7K vues54 diapositives
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи... par
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...
Кабмин опубликовал Порядок выплаты и доставки пенсий, а также денежной помощи...Pravotv
517 vues27 diapositives
Financial tools for CSOs par
Financial tools for CSOsFinancial tools for CSOs
Financial tools for CSOsISAR Ednannia
369 vues15 diapositives
11 par
1111
11Oleksandr Bilous
10 vues14 diapositives
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па... par
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...Pravotv
609 vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС par
Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВСОгляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС
Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВСPravotv
482 vues33 diapositives
проєкт 4487 par
проєкт 4487проєкт 4487
проєкт 4487ssuser7066e2
950 vues10 diapositives
Закон про адміністрування податків par
Закон про адміністрування податківЗакон про адміністрування податків
Закон про адміністрування податківSashaKhudyakova
115 vues94 diapositives
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021 par
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021ssuserab165d
524 vues83 diapositives
статути терторіальних громад par
статути терторіальних громадстатути терторіальних громад
статути терторіальних громадIURII STALNYCHENKO
493 vues22 diapositives
Довідник АТО par
Довідник АТОДовідник АТО
Довідник АТОtsnua
72.2K vues36 diapositives

Tendances(18)

Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС par Pravotv
Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВСОгляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС
Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі ВС
Pravotv482 vues
Закон про адміністрування податків par SashaKhudyakova
Закон про адміністрування податківЗакон про адміністрування податків
Закон про адміністрування податків
SashaKhudyakova115 vues
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021 par ssuserab165d
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
ssuserab165d524 vues
статути терторіальних громад par IURII STALNYCHENKO
статути терторіальних громадстатути терторіальних громад
статути терторіальних громад
Довідник АТО par tsnua
Довідник АТОДовідник АТО
Довідник АТО
tsnua72.2K vues
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар... par Centre of Policy and Legal Reform
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...
Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції»: коментар...
Порівняльна таблиця законопроекту par BabelNews
Порівняльна таблиця законопроектуПорівняльна таблиця законопроекту
Порівняльна таблиця законопроекту
BabelNews70 vues
посібник "Правовий захист учасників АТО" par ukrop_zp
посібник "Правовий захист учасників АТО"посібник "Правовий захист учасників АТО"
посібник "Правовий захист учасників АТО"
ukrop_zp1.3K vues
9487dcf0 1d16-11eb-b8cd-0d1cd58d8671 par Rbc Rbcua
9487dcf0 1d16-11eb-b8cd-0d1cd58d86719487dcf0 1d16-11eb-b8cd-0d1cd58d8671
9487dcf0 1d16-11eb-b8cd-0d1cd58d8671
Rbc Rbcua1.9K vues
ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА ПРАВА УЧАСНИКІВ АТО par Dmytro Lysiuk
ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА ПРАВА УЧАСНИКІВ АТОПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА ПРАВА УЧАСНИКІВ АТО
ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ ТА ПРАВА УЧАСНИКІВ АТО
Dmytro Lysiuk13.5K vues
Ogljad kcs 05_2020 par Pravotv
Ogljad kcs 05_2020Ogljad kcs 05_2020
Ogljad kcs 05_2020
Pravotv1.1K vues
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю par Pravotv
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Профспілки оприлюднили проект Урядового законопроекту про працю
Pravotv694 vues
1 kontrolnyj-proekt-kk-15-09-2020 par juliaIvan1
1 kontrolnyj-proekt-kk-15-09-20201 kontrolnyj-proekt-kk-15-09-2020
1 kontrolnyj-proekt-kk-15-09-2020
juliaIvan112.9K vues

Similaire à 355 зк

355 par
355355
355Oleksandr Bilous
86.9K vues13 diapositives
До уваги пільговиків par
До уваги пільговиківДо уваги пільговиків
До уваги пільговиківSerjio Marchenko
284 vues2 diapositives
1 par
11
1Oleksandr Bilous
26.1K vues21 diapositives
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних par
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульнихзу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульнихnelarina
993 vues21 diapositives
Декларація для переоформлення субсидій par
Декларація для переоформлення субсидійДекларація для переоформлення субсидій
Декларація для переоформлення субсидійPravotv
26.9K vues4 diapositives
ре¦страц¦я par
ре¦страц¦яре¦страц¦я
ре¦страц¦яSvetlanaMogorit
2.8K vues13 diapositives

Similaire à 355 зк(20)

зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних par nelarina
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульнихзу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
зу про основи соціального захисту бездомних і безпритульних
nelarina993 vues
Декларація для переоформлення субсидій par Pravotv
Декларація для переоформлення субсидійДекларація для переоформлення субсидій
Декларація для переоформлення субсидій
Pravotv26.9K vues
Пільги для внутрішньо переміщених осіб par DonbassFullAccess
Пільги для внутрішньо переміщених осібПільги для внутрішньо переміщених осіб
Пільги для внутрішньо переміщених осіб
Дорожня карта для внутрішньо переміщених осіб (видання 4) par UNDP Ukraine
Дорожня карта для внутрішньо переміщених осіб (видання 4)Дорожня карта для внутрішньо переміщених осіб (видання 4)
Дорожня карта для внутрішньо переміщених осіб (видання 4)
UNDP Ukraine7.6K vues
Типове положення про центр надання соціальних послуг par Pravotv
Типове положення про центр надання соціальних послугТипове положення про центр надання соціальних послуг
Типове положення про центр надання соціальних послуг
Pravotv405 vues
3 закон україни про благодійну діяльність та благодійні організації par simdniv
3 закон україни про благодійну діяльність та благодійні організації3 закон україни про благодійну діяльність та благодійні організації
3 закон україни про благодійну діяльність та благодійні організації
simdniv1.2K vues
Адаптація переселенців в Україні №43 (84) (19-25 жовтня 2017 р.) par DonbassFullAccess
Адаптація переселенців в Україні №43 (84) (19-25 жовтня 2017 р.)Адаптація переселенців в Україні №43 (84) (19-25 жовтня 2017 р.)
Адаптація переселенців в Україні №43 (84) (19-25 жовтня 2017 р.)
Зеленский внес проект об ответственности для руководителей компаний за несвое... par Pravotv
Зеленский внес проект об ответственности для руководителей компаний за несвое...Зеленский внес проект об ответственности для руководителей компаний за несвое...
Зеленский внес проект об ответственности для руководителей компаний за несвое...
Pravotv1.1K vues
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015 par Juscutum
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015
Теория и практика действия в Украине закона о бенефициарах 11.06.2015
Juscutum485 vues

Plus de ssuser7c1be91

Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx par
Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docxРішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx
Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docxssuser7c1be91
6.1K vues8 diapositives
Oakland-letter-UA.pdf par
Oakland-letter-UA.pdfOakland-letter-UA.pdf
Oakland-letter-UA.pdfssuser7c1be91
4.6K vues2 diapositives
takeover-ukraine-agricultural-land.pdf par
takeover-ukraine-agricultural-land.pdftakeover-ukraine-agricultural-land.pdf
takeover-ukraine-agricultural-land.pdfssuser7c1be91
4.6K vues33 diapositives
Resolution_Farmers_2022_UKR.pdf par
Resolution_Farmers_2022_UKR.pdfResolution_Farmers_2022_UKR.pdf
Resolution_Farmers_2022_UKR.pdfssuser7c1be91
1.1K vues4 diapositives
Vidpovid-VRU.pdf par
Vidpovid-VRU.pdfVidpovid-VRU.pdf
Vidpovid-VRU.pdfssuser7c1be91
781 vues1 diapositive
pt_pr_89-2022.docx par
pt_pr_89-2022.docxpt_pr_89-2022.docx
pt_pr_89-2022.docxssuser7c1be91
7.2K vues2 diapositives

Plus de ssuser7c1be91(10)

Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx par ssuser7c1be91
Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docxРішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx
Рішення_Комітету_підакцизні_товари_08_05_2023.docx
ssuser7c1be916.1K vues
takeover-ukraine-agricultural-land.pdf par ssuser7c1be91
takeover-ukraine-agricultural-land.pdftakeover-ukraine-agricultural-land.pdf
takeover-ukraine-agricultural-land.pdf
ssuser7c1be914.6K vues
Resolution_Farmers_2022_UKR.pdf par ssuser7c1be91
Resolution_Farmers_2022_UKR.pdfResolution_Farmers_2022_UKR.pdf
Resolution_Farmers_2022_UKR.pdf
ssuser7c1be911.1K vues
Документ_970969(4).docx par ssuser7c1be91
Документ_970969(4).docxДокумент_970969(4).docx
Документ_970969(4).docx
ssuser7c1be9118.4K vues
протидія ковід в україні у 2022 uhc par ssuser7c1be91
протидія ковід в україні у 2022 uhcпротидія ковід в україні у 2022 uhc
протидія ковід в україні у 2022 uhc
ssuser7c1be912.5K vues

355 зк

 • 1. Пропозиції із внесення змін до Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг Діюча редакція Пропозиції 1. Цією Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України ,,Про соціальні послуги”. 1. Цією Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України ,,Про соціальні послуги”. 2. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг належать особи, які спільно з ним проживають, поєднані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства. 2. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг належать особи, які: спільно з ним проживають; поєднані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки; поєднані з ним на підставі шлюбу / кровного споріднення/ усиновленняабо на інших підставах, які не забороненозаконом і не суперечать моральним засадам суспільства. У випадку, якщо особи мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу / кровного споріднення/ усиновленняабо на інших підставах, які не забороненозаконом і не суперечать моральним засадам суспільства з отримувачем соціальних послуг, однак встановлено, що вони фактично не проживають разом (на підставі акту обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання
 • 2. 2 До складу сім’ї отримувача соціальних послуг не враховуються особи, які перебувають на повному державному утриманні; діти, щодо яких отримувач соціальних послуг був позбавлений батьківських прав; особи, правовий статус яких визначено законами України ,,Про правовийстатус осіб, зниклих безвісти”, ,,Про боротьбу з тероризмом”, і непрацездатні особи. (перебування) особи, документально підтверджених даних проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомостей з місця навчання/ роботи), такі особи не включаютьсядо складу сім’ї отримувача соціальних послуг. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг не враховуються особи, які перебувають на повному державному утриманні; діти, щодо яких отримувач соціальних послуг був позбавлений батьківських прав; особи, правовий статус яких визначено законами України ,,Про правовийстатус осіб, зниклих безвісти”, ,,Про боротьбу з тероризмом”. До складу сім’ї отримувача соціальних послуг враховуються непрацездатні особи (особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, непрацюючі особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону), однак не враховується дохід таких осіб. У випадку, якщо непрацездатна особа отримує заробітну плату (суддівську винагороду, грошове забезпечення, інші виплати, отримані відповідно до трудового договору, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими договорами) або доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, доходи від
 • 3. 3 заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів (роялті), така особа включається до складу сім’ї отримувача соціальних послуг та її дохід (за винятком пенсії) враховується до сукупного доходу сім’ї. 3. При обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами. 3. При обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами. 4. До сукупного доходу сім’ї входять: 1) нарахована заробітна плата (суддівська винагорода; грошове забезпечення; інші виплати, отримані відповідно до трудового договору), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; 2) гонорари та інші виплати згідно з цивільно- правовими договорами; 3) пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд; 4) доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і 4. До сукупного доходу сім’ї входять: 1) нарахована заробітна плата (суддівська винагорода; грошове забезпечення; інші виплати, отримані відповідно до трудового договору), отримана як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; 2) гонорари та інші виплати згідно з цивільно- правовими договорами; 3) пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд; 4) доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців. Доходи осіб, які займаються зазначеною діяльністю, визначаються на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів. За відсутності цих даних доходи фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначаються на підставі даних книги обліку доходів і
 • 4. 4 витрат за встановленою формою; 5) доходи від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів (роялті); 6) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності відповідно до Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”; 7) доходи від здавання нерухомого та / або рухомого майна у найм або в оренду (на підставі довідок Державної податкової служби України, її територіальних органів); 8) суми щомісячних страхових виплат, що виплачуються потерпілим на виробництві та особам, які мають на це право, відповідно до Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; 9) суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника; 10) допомога по тимчасовій непрацездатності, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей одиноким матерям, частина державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується щомісяця; 11) доходи від продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна; 12) дивіденди, доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; 13) грошові активи (кошти, розміщені на депозитних витрат за встановленою формою; 5) доходи від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів (роялті); 6) допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності відповідно до Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”; 7) доходи від здавання нерухомого та / або рухомого майна у найм або в оренду (на підставі довідок Державної податкової служби України, її територіальних органів); 8) суми щомісячних страхових виплат, що виплачуються потерпілим на виробництві та особам, які мають на це право, відповідно до Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”; 9) суми, які виплачувалися за час вимушеного прогулу, та суми за час вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника; 10) допомога по тимчасовій непрацездатності, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога на дітей одиноким матерям, частина державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується щомісяця; 11) доходи від продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна; 12) дивіденди, доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; 13) грошові активи (кошти, розміщені на депозитних
 • 5. 5 рахунках (незалежно від дати їх відкриття); 14) доходи від розміщення депозитів; 15) виграші (призи) у лотерею чи інші розіграші; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; виграші в інших азартних іграх, не заборонених законодавством; 16) спадщина; 17) стипендія (крім соціальної); 18) інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства. рахунках (незалежно від дати їх відкриття); 14) доходи від розміщення депозитів; 15) виграші (призи) у лотерею чи інші розіграші; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; виграші в інших азартних іграх, не заборонених законодавством; 16) спадщина; 17) стипендія; 18) грошові перекази, отримані із-за кордону 19) інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою. 5. Особливостямиврахування окремих видів доходів є: 1) доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за курсом Національного банку України на дату їх отримання, у разі затримки у виплаті доходу – на дату звернення за отриманням соціальних послуг; 2) середньомісячний сукупний дохід члена сім’ї, який має фермерське господарство, зараховується як визначений на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів обсяг доходів за попередній календарний рік, поділений на 12, з урахуванням індексу інфляції; 3) розмір середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї, зайнятого на сезонних роботах, відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278, обчислюється як обсяг доходів за попередній 5. Особливостямиврахування окремих видів доходів є: 1) доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за курсом Національного банку України на дату їх отримання, у разі затримки у виплаті доходу – на дату звернення за отриманням соціальних послуг; 2) середньомісячний сукупний дохід члена сім’ї, який має фермерське господарство, зараховується як визначений на підставі даних Державної податкової служби України, її територіальних органів обсяг доходів за попередній календарний рік, поділений на 12, з урахуванням індексу інфляції; 3) розмір середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї, зайнятого на сезонних роботах, відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278, обчислюється як обсяг доходів за попередній
 • 6. 6 повний сезон, поділений на 12, з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки; 4) для громадян, яким призначено пенсію вперше або які звільнились з роботи в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, у сукупному доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за цей період, визначений у загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії; 5) грошовідоходи, визначені пунктом 4 цієї Методики, ураховуються у тому місяці, за який їх нараховано; 6) суми пенсій та допомоги за рішенням суду враховуються в тому місяці, у якому їх фактично виплачено; 7) доходиосіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, ураховуються за даними фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачують доходи; 8) одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності враховується в сукупному доході як середньомісячна величина за період, на який надається допомога по безробіттю, визначена шляхом ділення загальної суми виплати на кількість місяців, за які її одержано; 9) доходи, нараховані з періодичністю за квартал, півріччя, рік, ураховуються у сукупному доході як середньомісячнавеличина за відповідний попередній період, визначена шляхом ділення загальної суми доходу на кількість місяців, за які її нараховано; 10) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну повний сезон, поділений на 12, з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки; 4) для громадян, яким призначено пенсію вперше або які звільнились з роботи в період, за який враховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії, у сукупному доході на розсуд пенсіонера ураховується дохід за цей період, визначений у загальному порядку, або розмір призначеної щомісячної пенсії; 5) грошовідоходи, визначеніпунктом 4 цієї Методики, ураховуються у тому місяці, за який їх нараховано; 6) суми пенсій та допомоги за рішенням суду враховуються в тому місяці, у якому їх фактично виплачено; 7) доходиосіб, які працюють за трудовим договором у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, ураховуються за даними фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які виплачують доходи; 8) одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності враховується в сукупному доході як середньомісячна величина за період, на який надається допомога по безробіттю, визначена шляхом ділення загальної суми виплати на кількість місяців, за які її одержано; 9) доходи, нараховані з періодичністю за квартал, півріччя, рік, ураховуються у сукупному доході як середньомісячнавеличина за відповідний попередній період, визначена шляхом ділення загальної суми доходу на кількість місяців, за які її нараховано; 10) розмір середньомісячного доходу фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну
 • 7. 7 професійну діяльність, на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою, обчислюється виходячи з чистого доходу за попередні шість місяців, поділеного на 6; 11) для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи: однієї мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку першої групи; двох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку другої групи; трьох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку третьої групи. При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої – третьої груп, не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від провадження підприємницької діяльності; 12) у разі відсутності офіційних даних про дохід працездатного члена сім’ї отримувача, відсутності у нього офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою; перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком професійну діяльність, на підставі даних книги обліку доходів і витрат за встановленою формою, обчислюється виходячи з чистого доходу за попередні шість місяців, поділеного на 6; 11) для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати, встановленої станом на кінець періоду, за який враховуються доходи: однієї мінімальної заробітної плати – для платників єдиного податку першої групи; двох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку другої групи; трьох мінімальних заробітних плат – для платників єдиного податку третьої групи. При цьому для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої – третьої груп, не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою та дохід від провадження підприємницької діяльності; 12) у разі відсутності офіційних даних про дохід працездатного члена сім’ї отримувача, відсутності у нього офіційного доходу (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, під домашнім арештом, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою; перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком
 • 8. 8 лікарсько-консультативної комісії закладу охорониздоров’я встановленого зразка; є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості та не отримують допомоги по безробіттю; які звернулись за призначенням компенсації відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги») його середньомісячний сукупний дохід дорівнює одній мінімальній заробітній платі; лікарсько-консультативної комісії закладу охорониздоров’я встановленого зразка; є алко- або наркозалежними, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я первинного рівня на підставі довідки встановленого зразка закладу охорони здоров’я, що провадить діяльність з надання наркологічної допомоги населенню, в якому особа перебуває на диспансерному обліку; зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості та не отримують допомоги по безробіттю; які звернулись за призначенням компенсації відповідно до частини сьомоїстатті 13 Закону України ,,Про соціальні послуги”) його середньомісячний сукупний дохід дорівнює одній мінімальній заробітній платі; 13) для осіб, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та протягом періоду, за який враховуються доходи, не отримували стипендії, що документально підтверджено таким закладом освіти – їх середньомісячний сукупний дохід становить 0; 14) для осіб, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або перебувають на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей одиноким матерям / державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не працевлаштувалися у зв’язку з відсутністю підходящої роботи або направленіцентром зайнятостіна професійне навчання – їх середньомісячний сукупний дохід
 • 9. 9 13) сума грошових активів для обчислення середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї розраховується шляхом ділення всієї суми на 12. становить 0,25 розміру мінімальної заробітної плати; 15) сума грошових активів для обчислення середньомісячного сукупного доходу члена сім’ї розраховується шляхом ділення всієї суми на 12. 6. До сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг не враховуються: 1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти; 2) частина державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується одноразово; частина державної допомоги при усиновленні дитини, яка виплачується одноразово; 3) допомога на поховання, витрати на поховання та пов’язані з ним ритуальні послуги у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 4) допомога, компенсація, винагорода, тощо, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності; 5) тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; пенсія по втраті годувальника; державна допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною; державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування; державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 6. До сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг не враховуються: 1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти; 2) частина державної допомоги при народженні дитини, яка виплачується одноразово; частина державної допомоги при усиновленні дитини, яка виплачується одноразово; 3) допомога на поховання, витрати на поховання та пов’язані з ним ритуальні послуги у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 4) допомога, компенсація, винагорода, тощо, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності; 5) тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; пенсія по втраті годувальника для неповнолітніх осіб; державна допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною; державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування; державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
 • 10. 10 перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 6) житлова субсидія; 7) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби; 8) суми, які сплачуються підприємствами, установами та організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників; 9) допомога громадських та благодійних організацій; 10) одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України ,,Мати-героїня”; 11) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування; 12) вартість безоплатно отриманих санаторно- курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, дитячих новорічних подарунків; 13) одноразова натуральна допомога ,,пакунок малюка”; 14) вартість послуги з догляду за дитиною до трьох років ,,муніципальна няня”; 15) щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 16) соціальні стипендії; 17) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений підпунктами 1 і 3 пункту 4 цієї Методики (за піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; 6) житлова субсидія; 7) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби; 8) суми, які сплачуються підприємствами, установами та організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників; 9) допомога громадських та благодійних організацій; 10) одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України ,,Мати-героїня”; 11) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування; 12) вартість безоплатно отриманих санаторно- курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, дитячих новорічних подарунків; 13) одноразова натуральна допомога ,,пакунок малюка” або грошова компенсації її вартості; 14) вартість послуги з догляду за дитиною до трьох років ,,муніципальна няня”; 15) щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг; 16) соціальні стипендії; 17) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений підпунктами 1 і 3 пункту 4 цієї Методики (за умови документального підтвердження); 18) дохід від продажу об’єкта нерухомого майна, який
 • 11. 11 умови документального підтвердження); 18) дохід від продажу об’єкта нерухомого майна, який був єдиним місцем проживання, за умови купівлі іншого; 19) компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду; 20) вартість наданих соціальних послуг; 21) суми отриманих пільг на оплату житлово- комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу; 22) допомога по вагітності та пологах; 23) одноразова допомога потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. був єдиним місцем проживання, за умови купівлі іншого; 19) компенсація за догляд фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду; 20) вартість наданих соціальних послуг; 21) суми отриманих пільг на оплату житлово- комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу; 22) допомога по вагітності та пологах; 23) одноразова допомога потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; 24) пенсія непрацездатного члена сім’ї, у випадку його зайнятості та отримання ним заробітної плати (суддівської винагороди, грошового забезпечення, інших виплат, отриманих відповідно до трудового договору, гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими договорами) або доходів від підприємницької діяльності та іншої незалежноїпрофесійної діяльності, у тому числі доходи адвокатів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, доходи від заняття літературною, художньою, музичною, артистичною та іншою творчою діяльністю, а також винагороди, які виплачуються за публічне виконання творів (роялті). 7. Обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї проводиться структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольськоїміської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу 7. Обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї проводиться структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольськоїміської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого
 • 12. 12 міської міста обласного значення, районної в місті ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі – орган соціального захисту населення) на підставі заяви, поданої відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, та відомостей, внесених до електронних інформаційних ресурсів Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування. Орган соціального захисту населення здійснює обмін даними з електронними інформаційними ресурсами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 357. Інформація про доходи отримувача та осіб, які належать до складу його сім’ї згідно з пунктом 2 цієї Методики, подається ним при зверненні за отриманням соціальної послуги лише у разі необхідності (відсутність можливості отримання органом соціального захисту населення інформації про доходи заявника та членів його сім’ї у порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, або на запит до органів Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, або якщо отримувач бажає самостійно надати інформацію (документи, відомості) чи не надає згоди на отримання та обробку персональних даних (його або членів його сім’ї) у державних електронних інформаційних ресурсах). органу сільської, селищної, міської ради (далі – орган соціального захисту населення) на підставі заяви, поданої відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, та відомостей, внесених до електронних інформаційних ресурсів Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, а у разі відсутності таких відомостей на підставі податкової декларації про майновий стан та доходи особи. Орган соціального захисту населення здійснює обмін даними з електронними інформаційними ресурсами Державної податкової служби України – для отримання відомостей про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном; Пенсійного фонду України – для отримання відомостей про доходи осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики; фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування – для отримання інформації про страхові виплати із зазначених фондів. Інформація про доходи отримувача та осіб, які належать до складу його сім’ї згідно з пунктом 2 цієї Методики, подається ним при зверненні за отриманням соціальної послуги лише у разі необхідності (відсутність можливості отримання органом соціального захисту населення інформації про доходи заявника та членів його
 • 13. 13 сім’ї у порядку електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, або на запит до органів Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, або якщо отримувач бажає самостійно надати інформацію (документи, відомості) чи не надає згоди на отримання та обробку персональних даних (його або членів його сім’ї) у державних електронних інформаційних ресурсах). 8. Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг дотримуються таких вимог: 1) загальна сума сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг складається із суми всіх доходів кожного члена сім’ї, яка враховується для надання соціальних послуг, визначених на підставі наданих документів (або отриманих шляхом обміну інформацією) за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, якщо інше не передбачено законодавством; 2) до сукупного доходу сім’ї враховуються як регулярні щомісячні доходи в грошовій формі членів сім’ї, так і нерегулярні доходи; 3) середньомісячний сукупний дохід сім’ї вираховується шляхом ділення загальної суми сукупного доходу сім’ї за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, на 6, якщо інше не передбачено законодавством; 4) середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї. 8. Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу отримувача соціальних послуг дотримуються таких вимог: 1) загальна сума сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг складається із суми всіх доходів кожного члена сім’ї, яка враховується для надання соціальних послуг, визначених на підставі наданих документів (або отриманих шляхом обміну інформацією) за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, якщо інше не передбачено законодавством; 2) до сукупного доходу сім’ї враховуються як регулярні щомісячні доходи в грошовій формі членів сім’ї, так і нерегулярні доходи; 3) середньомісячний сукупний дохід сім’ї вираховується шляхом ділення загальної суми сукупного доходу сім’ї за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, на 6, якщо інше не передбачено законодавством; 4) середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.