Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Võimude lahusus ja tasakaalustatus

4 339 vues

Publié le

ühiskonnaõpetus

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Võimude lahusus ja tasakaalustatus

 1. 1. Võimude lahusus ja tasakaalustatus
 2. 2. Sõnavara • Võim - власть • Seadusandlik - законодательная • Täidesaatev - исполнительная • Kohtuvõim - судебная • Võimude lahusus – разделение власти • Tasakaalustatus - уравновешенность
 3. 3. Taavi Rõivas Eesti Vabariigi peaminister
 4. 4. Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi President
 5. 5. Eiki Nestor Riigikogu esimees
 6. 6. Ülle Madise Õiguskantsler
 7. 7. Alar Karis Riigikontrollör
 8. 8. Ardo Hansson Eesti Panga president
 9. 9. Toompea loss Riigikogu hoone
 10. 10. Stenbocki maja Vabariigi Valitsuse ja Riigikantselei hoone
 11. 11. Riigikohtu hoone
 12. 12. Võimude lahusus ja tasakaalustatus • Demokraatliku riigi valitsemise põhimõte; • Tähendab seda, et võim on jagatud mitme asutuse ja ametikandja vahel, kes kontrollivad vastastikku teineteise tegevust.
 13. 13. Riigivõim seadusandlik täidesaatev kohtuvõim  parlament  valitsus  kohtud
 14. 14. Seadusandlik võim • Seadusandlik võim on riigi ühiskondliku korralduse pädevus seadusi välja töötada ja vastu võtta.
 15. 15. Täidesaatev võim • Täidesaatev võim on võimude lahususes seadusandliku ja kohtuvõimu kõrval üks kolmest võimust.
 16. 16. Kohtuvõim • Kohus on riigi loodud organ, mis vaatab läbi ning lahendab vaidlusi. Kohus teostab kohtuvõimu.
 17. 17. • Võimude lahusus tähendab ka seda, et üks isik ei tohi olla samaaegselt ametis mitmes võimuharus.
 18. 18. Kas keegi saab samaaegselt olla: • Minister ja Riigikogu liige • Kohtunik ja president • Linnapea ja linnavolikogu esimees • Erakonna liige ja Riigikogu liige • Majaühistu esimees ja minister
 19. 19. Võimude tasakaalustatus • Tähendab seda, et üks võimuharu on oma võimu teostamisel sõltuv teisest.

×