Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Междинно ниво по ЧП

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Междинно ниво по ЧП

  1. 1. ОУ „ Иван Хаджийски” Тест по Човекът и природата /междинно ниво/ – 3 клас Име............................................................................дата:..............I група1. Живи тела са: /5т./ а) врабче; г)ръкавица; ж) заек; б) пеперуда; д) бръмбар; з) маркуч; в) чаша; е) камион; и) гущер.2. Отбележи думите, които означават тела. /5т./ а) чук; г) захар; ж) снежинка; б) сол; д) камък; з) панталон; в) бонбон; е) вода; и) стъкло.3. В облака от фините водни капчици се образуват снежинки, когато въздухът: /1т./ а) се затопли; б) остане хладен; в) се застуди.4. Отбележи най – точния израз. /1т./ Кръговрат на водата наричаме: а) движението на водата в природата; б) преминаването на водата от едно състояние в друго; в) движение на водата в природата и преминаване от едни състояние в друго.5. Водата се замърсява от: /1т./ а) дъждовете; б) растенията; в) дейността на хората.6. Замърсеният въздух се пречиства от: /1т./ а) животните; б) растенията; в) вятъра.7. За организмите въздухът е: /1т./ а) условие за живот; б) среда на живот; в) приспособление към околната среда.8. Птиците живеят във: /1т./ а) водна среда на живот; б) сухоземна среда на живот; в) друга среда на живот.9. Групирай растенията в зависимост от вида на стъблата. Назови групите растения. /8т./ а) хвойна; в) леска; д) малина; б) дъб; г) бор; е) ябълка.
  2. 2. I.______________________________ II._________________________________ _______________________________ ___________________________________10. Запиши и направи кратка характеристика на основните групи организми. /9т./ а) растения - ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ б) животни - _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ в) гъби - _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Максимален брой точки: 33 Бр. точки:_______________________ Скала за оценяване: Оценка:_________________________ 28 – 33 - Отличен 22– 27 – Мн. добър Проверил:_______________________ 16 – 21 – Добър 10 – 15 - Среден Родител:_________________________ Под 9 т. – Слаб
  3. 3. ОУ „ Иван Хаджийски” Тест по Човекът и природата /междинно ниво/ – 3 клас Име............................................................................дата:..............II група1. Неживи тела са : /5т./ а) нож; г) гълъб; ж) шапка; б) бръмбар; д) скала; з) водна капка; в) ваза; е) камион; и) кокиче.2. Отбележи думите, които означават тела. /5т./ а) снежинка; г) захар; ж) тетрадка; б) вода; д) ключ; з) сол; в) стъкло; е) желязо; и) скала.3. В облака от фините водни капчици се образуват дъждовни капки, когато въздухът: /1т./ а) се затопли; б) остане хладен; в) се застуди.4. Отбележи най-точния израз./1т./ Сняг започва да вали, когато капчиците, които образуват облака: а) се слеят в по-едри капки; б) замръзнат и се слеят в снежинки; в) се изпаряват.5. Замърсената вода се пречиства :/1т./ а) от растенията; б) в пречиствателни станции; в) от дъждовете6. Въздухът се замърсява от: /1т./ а) животните; б) растенията; в) хората.7. За организмите подходящата температура е : /1т./ а) приспособление за живот; б) среда на живот; в) условие за живот.8. Сухоземната среда на живот се състои от: /1т./ а) вода и въздух; б) суша и въздух; в) суша .9. Групирай растенията в зависимост от вида на листата. Назови групите растения. /8т./ а) бук; в) смърч; д) леска; б) дъб; г) ела; е) бор.
  4. 4. I.______________________________ II._________________________________ _______________________________ ___________________________________10. Запиши и направи кратка характеристика на основните групи организми. /9т./ а) растения - ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ б) животни - _____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ в) гъби - _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Максимален брой точки: 33 Бр. точки:_______________________ Скала за оценяване: Оценка:_________________________ 28 – 33 - Отличен 22– 27 – Мн. добър Проверил:_______________________ 16 – 21 – Добър 10 – 15 - Среден Родител:_________________________ Под 9 т. – Слаб

×