Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Чудните истории на хитър петровите цървули

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
„ЧУДНИТЕ ИСТОРИИ НА ХИТЪР ПЕТРОВИТЕ ЦЪРВУЛИ” – насърчаване на
грамотността и четенето
Кремена Руменова Ковачева – старши у...
• развива способностите за писане и характеристики на четивната
техника;
• стимулира и обогатява паметта;
• по-добра спосо...
Целта на проекта е придобиване и подобряване на грамотността,
насърчаване на четенето при децата в ранна училищна възраст ...
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Чудните истории на хитър петровите цървули

Télécharger pour lire hors ligne

Доклад за национални педагогически четения

Доклад за национални педагогически четения

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Similaire à Чудните истории на хитър петровите цървули (20)

Publicité

Plus par Кремена Ковачева (18)

Plus récents (20)

Publicité

Чудните истории на хитър петровите цървули

  1. 1. „ЧУДНИТЕ ИСТОРИИ НА ХИТЪР ПЕТРОВИТЕ ЦЪРВУЛИ” – насърчаване на грамотността и четенето Кремена Руменова Ковачева – старши учител НУ „Христо Ботев” – гр. Троян kremitr@abv.bg „The wonderful stories about Witty Petar’s shoes” - encouraging reading and literacy Kremena Rumenova Kovacheva- primary teacher Primary school „Hristo Botev”- Troyan „Reading is the best form of education” A. S. Pushkin Reading is wonderful, magical and incredible! It’s good for children, as it fills them with excitement, helps them understand the World, allows them to learn whilst having fun, makes them become aware of the truths of Life itself. Reading children tend to use their imagination and identify themselves as the stories’ characters. Books help young boys and girls discover new worlds and reach their full potential. The interest in reading and the ability to understand the text being read are not things the children are born with, instead, they need to be created and encouraged. For this to happen, not only parents and teachers have to be involved in the process, but society itself as a whole. „Четенето е най-доброто учение” А. С. Пушкин Четенето е прекрасно! То е омагьосващо и невероятно! Четенето е добро за децата и ги изпълва с въодушевление, помага им по-добре да разбират света, да учат, докато се забавляват, да узнават истините за живота. Четящите деца използват въображението си, поставят себе си на мястото на героите от историите. Книгите помагат на момчетата и момичетата да видят нови светове и да достигнат пълния си потенциал. Интересът към четенето и способностите за разбиране на прочетеното не са заложени у децата - те трябва да бъдат създадени и поощрявани. С това трябва да са ангажирани не само родителите и учителите, а цялото общество. Аргументи в полза на четенето: • стимулира мисълта; • намалява стреса; • източник на познания; • обогатява речника; • подобрява аналитичното мислене; 1
  2. 2. • развива способностите за писане и характеристики на четивната техника; • стимулира и обогатява паметта; • по-добра способност за концентрация; • мислят и си задават въпроси; • безплатно и забавно удоволствие. Четенето изостря мирогледа. Децата ще могат по-добре да разбират и да виждат околния свят и хората, и най-важното – самите себе си. Четенето пази физическото им здраве. Да сглобяваш от буквите думи, да превръщаш думите в образи, да осъзнаваш какво точно е искал да ти предаде авторът с посланието си, да намираш отговор на въпросите, които си задаваш – това е фантастична гимнастика за мозъка. Четенето тренира концентрацията. Децата могат да четат на фона на музика в бучащия градски транспорт, по време на лекция, без да обръщат внимание на шума наоколо. Тренираният читател може без проблеми да гледа едновременно две и повече предавания, превключвайки на различни канали. Четенето влияе положително на околната среда. Ако децата четат, значи дървото, от което са направени всички хартиени носители на текстове, не е отсечено напразно. За да ги четат не хабят ток, не купуват батерии, при това са много по-леки от нотбук, таблет, смартфон, лаптоп... Четенето е най-добрият начин за прекарване на свободното време. Никога не омръзва четенето на книги, защото те са милиарди и няма да стигнат няколко живота, за да прочетат всичко написано през цялата история на човечеството, откакто то може да пише. Статистическите данни показват, че във века на технологиите, децата ни все по-малко четат книги, енциклопедии и др. Те предпочитат да намерят наготово информацията в интернет пространството, вместо да анализират и обобщават. "Хората престават да мислят, когато престанат да четат" Дени Дидро За да стимулирам четенето, проучването и насърчаване грамотността на третокласниците през тази учебна година, се включихме в работата по национален проект в платформата e – Twinning. Проектът се казва „Чудните истории на Хитър Петровите цървули”. Целта на националния приказен герой Хитър Петър е да мотивира и стимулира желанието на третикласниците да търсят, проучват, четат, мислят, учат, играят, преживяват... Владеенето на българския език и четенето с разбиране са ключови фактори за формиране на основни познавателни и комуникативни знания и умения у ученика, които му позволяват да придобива успешно нови знания, умения и компетенции по всички учебни дисциплини. Те са основа на личностното му образование и самообразование. 2
  3. 3. Целта на проекта е придобиване и подобряване на грамотността, насърчаване на четенето при децата в ранна училищна възраст като възможност за развитие на тяхната личност, себеусъвършенстване и формиране на траен интерес към литературата. Грамотността рефлектира върху възможностите на човека да се учи през целия си живот, да участва пълноценно в обществото. Задачи на проекта: • Привличане вниманието на учители и родители върху проблема, свързан с грамотността и четенето като дейност, насочена към себеусъвършенстване; • Провокиране на усилията за повишаване грамотността на децата; • Създаване на позитивно отношение към четенето и осъзнаване ролята на книгата като фактор за успех; • Сближаване на деца, учители и родители в тяхното общуване чрез четенето; • Обмяна на идеи, добри практики и съвременни методи на обучение по четене; • Използване на интерактивни методи на работа; • Интегриране на знания и умения от различни учебни предмети; • Приложението на ИКТ в учебния процес. Очаквани резултати от дейностите по проекта: • Устойчиво желание за индивидуално и личностно развитие; • Пълноценно включване в свободното време на детето /ученика/ в занимания, свързани с четенето; • Училищният живот да стане по-привлекателен и желан за всеки ученик; • Формиране на умения за четене с разбиране и ограмотяване. Възрастовата група включва деца и ученици от 6 до 11 години. В работата по проекта се включиха 19 колеги /и ученици/ от всички региони на България, работещи с деца в детската градина и ученици до 4 клас. С един от партньорите регистрирахме проекта на 10. 09. 2015 година и започнахме работа по обмислянето и организирането на подходящи дейности за различните възрастови групи, с които да подобрим грамотността и да насърчим четенето. Създадохме няколко страници в проекта, където да разграничим дейностите: 1. Лого на проекта. 2. Хайде да се запознаем! 3. Умната торбичка. 4. От нищо – нещо. 5. Хитър Петър днес. 3
  4. 4. 6. По дрехите посрещат – по ума изпращат. 7. Хитър Петровите цървули разказват. Дейности за: I. Лого на проекта. Третокласниците приеха с радост идеята за работа по проекта и нямаха търпение да започнат да рисуват образа на Хитър Петър. Първоначално се запознахме подробно с характера и постъпките на героя. Прочетохме доста приказки за него и проучихме информация в Интернет Уикипедия. Децата носеха книжки и издирваха вицове, анекдоти и интересни истории за остроумния герой. Нямаха търпение кой пръв ще представи това, което е открил. Поставяхме подготвените материали в „умната торбичка”, която ушихме специално за проекта. Децата мятаха торбичката през рамо, изваждаха от нея материалите и ги представяха пред останалите. Всички деца придобиха богати знания и представи. Нарисуваха Хитър Петър в различни ситуации и време. Най – добрата рисунка беше подбрана от тричленна комисия, съставена от деца в класа. Качихме я в страницата на проекта в e-Twinning и тя взе участие в онлайн електронно гласуване между колегите - партньори. Събра достатъчно гласове, за да влезе в официалното лого. II. Хайде да се запознаем! За да продължим работата си в екип с останалите участници, трябваше да се запознаем. Всеки от партньорите качи снимки, видео-материал и кратко представяне на групата си. С един от партньорите направихме и онлайн запознаство чрез Скайп. Беше интересно и вълнуващо. Децата представиха себе си чрез име, очаквания, хоби, любим учебен предмет, любима книга. Поздравиха партнорите си с песента „Приятелство” и отправиха хубави пожелания за новата учебна година. III. Умната торбичка. В нашата „умна торбичка” Хитър Петър постоянно поставяше интересни неща/изненади/. Почти всеки ден от нея изваждахме гатанки, пословици, приказки, текстове от приказки за Хитър Петър, придружени с въпроси за формиране на умения за четене с разбиране, енциклопедични данни и факти, диктовки, задачи по отделните предмети /най-вече Човекът и природата и Човекът и обществото/, които трябваше да проучат, да подготвят вкъщи, а после да представят по подходящ начин на съучениците си – на хартиен носител или под формата на мултимедийна презентация. Чрез нея осъществявахме и междупредметните връзки в урока, като тя ,,присъстваше“ с нас и в останалите уроци за деня / не само в часовете по БЕЛ/. Като крайни продукти от дейностите децата представиха оригинални постери, лапбуци /информационни папки/, презентации, мини викторини, ролеви игри, мъдри мисли и пословици от приказки за Хитър Петър. IV. От нищо – нещо. 4
  5. 5. През първия и втория срок на учебната година бяхме предвидили по една седмица за дейности, свързани с насърчаване на грамотността и четенето. Направихме маратон по четене, работихме по теми за четене с разбиране, като всеки текст съдържаше задължително езикова задача. Подарихме книжка на приятел/на случаен принцип децата от класа изтеглиха име на свой съученик от торбичката на Хитър Петър/. В книжката всеки третокласник беше написал послание към своя съученик. В средата на месец март проведохме викторина, която Хитър Петър беше подготвил за децата от двете паралелки на трети клас. Чрез интересни и забавни въпроси третокласниците се състезаваха в областта на математиката, българския език, човекът и обществото и човекът и природата за време от 40 минути. Всеки един от отборите излъчи капитан, който съумя да ги организира да работят в екип в името на победата. С биенето на звънеца състезателната викторина приключи. Учениците се представиха чудесно и завършиха с еднакъв брой точки. Получиха грамоти за участие, а от торбата на остроумния герой извадиха страхотна сладка изненада - кутия с бонбони за почерпка. V. ,,Хитър Петър днес“. Как ,,Хитър Петър днес“ накара децата от трети клас да търсят и четат? Децата от класа се отнесоха изключително сериозно към предизвикателствата на ,,Хитър Петър днес“. Всеки ден изваждахме от неговата торбичка някаква задача, свързана с проучване и представяне на проученото, но този път предизвикателството беше следното: как децата си представят ,,Хитър Петър днес“–изработване на мини лапбук. Учениците бяха изключително ентусиазирани и с нетърпение очакваха да представят проектите си. Разделиха се на екипи и всеки от тях имаше своя задача. Екипите бяха избрани на случаен принцип, за да няма полово разделение. Децата работиха вкъщи и родителите споделиха, че екипната работа ги е сближила още повече. Търсеха, четяха, проучваха, презентираха и се получиха чудесни информационни папки за ,,Хитър Петър днес“. В тях имаше рисунки, пъзели, апликации, съчинени приказки за героя, истории представящи го в наши дни, вицове и мъдрости. VI. По дрехите посрещат – по ума изпращат - драматизации /учене чрез преживяване/. В средата на февруари учениците представиха пред своите родители част от дейностите, с които участваха в проект „Чудните истории на Хитър Петровите цървули” в интернет платформата е – Twinning. Презентирането на дейностите премина с интересни драматизации на известни приказки за Хитър Петър. От неговата торбичка извадиха занимателни въпроси и игри, свързани с учебното съдържание по математика, български език, човекът и природата, човекът и обществото. Бях подготвила интердициплинарен работен лист с логото на платформата, чрез който децата демонстрираха знания и умения по основните учебни предмети. Представянето завърши с българско право хоро. Учениците 5
  6. 6. показаха пред родителите си своята артистичност, знания и умения. След презентирането децата хапнаха по парче вкусна баница, а с родителите проведохме родителска среща, на която отчетохме резултатите от учебно – възпитателния процес през първия учебен срок. VII. Хитър Петровите цървули разказват – интерактивни игри свързани с насърчаване на грамотността и четенето и изработване на „Театър в кутия”. Игрите, които реших да използвам при насърчаването на грамотността и четенето, бяха следните: 1. „Скъсаната торбичка” – Хитър Петър имал много лъжи в своята торбичка и тъй като много често бъркал в нея, тя се протрила и се скъсала. От нея започнали да падат думи. Поставете думите на правилните им места. На дъската се записано следното: глаголи - мин. св. вр. глаголи – сег. вр. глаголи – бъд. вр. В торбичката има глаголи, които трябва да се съотнесат към една от колонките. Излиза ученик, изважда листче и го поставя в съответната колонока. Играта може да се усложни, ако се добави и лице като граматическа категория на глагола. Така учениците се редуват до изчерпване на количеството думи в торбичката. Играта е походяща да се проведе по групи. Варианти на играта: • лице и число на глагола; • думите като части на речта – съществителни, прилагателни имена, глаголи, синоними; • думи с еднакви представки; • думи с еднакви наставки; • думи с еднаква правописна особеност и т.н.; • степенувани прилагателни имена с по - и най – и т.н., сродни думи, синоними и т.н. 2. „Имаш поща“ – игра за съчиняване на изречение от няколко ученика, подходяща за отборна или екипна работа. В няколко плика се поставя по един лист с написана дума. Пликът се дава на първия играч. Той отваря плика и трябва да напише отпред или отзад подходяща дума, връща листа в плика и предава на следващия играч. Всеки следващ трябва да добавя само по една дума така, че да се оформи правилно изречение. Който отбор свърши пръв, вдига ръка. Четат се получените изречения. Може да се сформира жури, което да оценява изреченията. Ние използвахме играта освен в часовете по български език и литература /като съчинявахме изречения по написани прилагателни, съществителни имена и глаголи/ и в часовете по Човекът и обществото за запаметяване на личности и събития. Думите, които написах в един от часовете, 6
  7. 7. бяха: Хан Аспарух, цар Симеон Велики, цар Иван Асен Втори, 3 март. Екипите съставиха и допълниха изреченията. Някои от отборите бяха съчинили свои изречения, с които показаха знания за историята на България. Във връзка с едно мое изследване в сферата на математиката използвах тази игра за овладяване на математически знания и умения, като на работните листи написах текстови задачи с недостатъчни и излишни числови данни. Екипите трябваше да ги открият и решат задачата, като поставят подходящи въпроси. В повечето случаи играта имаше състезателен характер и това водеше до изключително вълнение и стимулиране на работата в екип. За победителите имаше награди –бонбони или победените ги поздравяваха с песен по техен избор. 3. „ Театър в кутия” – представяне на любима приказка в 3D вариант в кутия. Това беше едно от сериозните предизвикателства на Хитър Петър, което изискваше доста добра подготовка от страна на учениците. Идеята на проекта беше всеки един от учениците да си припомни любима приказка и да се опита да я драматизира чрез ,,изработване“ на героите и декорите, и разполганаето им в кутия. Тази идея беше провокирана от няколко поредни урока по Изобразително изкуство в 3 клас, където подробно изяснявахме ролята на художника в театъра. И така нашият хитър герой реши да накара художниците от 3„б” клас да направят „театър в кутия”, по време на които предварително трябваше да направят следното: • Да си припомнят своя любима приказка, която ще представят; • Да изберат момент от нея, който ще драматизират; • Да подготвят предварително необходимите материали – кутия, декори, герои; • Да преценят кое къде ще се разположи в кутията. В двата часа по изобразително изкуство трябваше да сглобят всички предварително подготвени обекти – декори и герои, да оформят крайния продукт, да се представят пред съучениците си /като разкажат откъса от приказката или да характеризират героите/. Получиха се страхотни кутии. Децата бяха избрали бългрски и чужди приказки и някои герои от романи. Нямаше тетрална кутия, в която не можем да разпознаем коя е приказката. Видяхме „Майчина сълза”, „Хензел и Гретел”, „Мързеливата снаха”, „Пепеляшка”, „Малката русалка”, „Трите прасенца”, „Пинокио”, „Обаждайте се и вие” и други. Времето на изработването на театралните кутии мина бързо и вълнуващо. Децата надзъртаха в кутиите на съучениците си и с удоволствие разпознаваха героя или приказката. Разказваха един на друг останалите момента от приказката, като така взаимно си припомняха самите приказки и характеристиките на героите. 4. „Сметобол” – интерактивна игра за автоматизиране на знания предложена от Хитър Петър. Използвах я в часовете по човекът и природата. Какво беше необходимо за играта: 7
  8. 8. • топка, направена от смачкана хартия; • картонена кутия за целене с топката; • въпросник по човекът и природата с определени точки за всеки правилен отговор; • торба, в която се слагат въпросите по ЧП. Подготовка: Нарязах въпросите по човекът и природата, сгънах ги и ги сложих в торбата на Хитър Петър. Написах на дъската имената на отборите. Разделих класа на 4 отбора - 3 отбора по 5 деца и 1 отбор с 4 деца. Поставих кутията на специално място в стаята и определих откъде ще се „стреля” Правила: Всеки отбор изпраща свой представител до торбата. Той бърка в нея, изважда листче, прочита въпроса. Ако успее да отговори вярно, получава две точки за отбора си. Ако не успее да отговори, избира „помощ от приятел” или стреля с хартиената топка в кутията. При точно попадение печели 1 точка. Връща се при съотборниците си. Ред е на следващия отбор. Въпросите бяха свързани с раздела за разнообразието на животинския свят. Отборът - победител получи грамота, Хитър Петър беше оставил в торбата сушени сливи. 5. „Пътуващ лапбук” – крайният продукт от проекта. „Чудните истории на Хитър Петровите цъвули“ е пътуване, чрез което децата от Троян, Плевен, Казанлък, Долни чифлик, Видин, Русе, Сливен, Пазарджик и др. ще се върнат назад във времето и ще попаднат в свят, който не познават добре, но чрез който ще открият каква магия е скрита в пъстрите книги и... дали четенето е приключение с неочакван край. Лапбукът започна своето пътуване от СОУ "В. Левски"и непременно ще бъде изпълнено с много приключения с неочакван край. Пътуването му ще приключи отново в Троян, в СОУ „Климент Охридски”. Към момента на изготвянето на доклада лапбукът се намира в Пазарджик. Очакваме с нетърпение да видим какви задачи и предизвикателсва са ни подготвили нашите партньори. Това ще споделя на срещата ни в Сливен. Чрез работата по проекта: • учениците от 3„б” клас при НУ „Христо Ботев” – Троян намериха много нови приятели, което доведе до по-висока комуникативност и използване на онлайн общуване; • учениците се самоизявяваха, поемаха отговорност, бяха любознателни и това подобри уменията им за работа в екип; 8
  9. 9. • училищният живот на учениците стана по-привлекателен и по-желан чрез учене, чрез правене , учене чрез преживяване; • накара ги с желание да търсят, проучват, четат, рисуват, моделират, сглобяват; • с удоволствие и артистичност да представят продукта си пред своите съученици; • с нетърпение да очакват следващото предизвикателство, извадено от торбичката на Хитър Петър. • формиране и усъвършенстване на уменията за четене с разбиране и насърчаване на грамотността при ученците от трети клас. Използвана литература: 1. Иванова, Н. Съвременното обучение по Български език и литература в началния етап на образование, С., ИК „Образование“, 2008. 2. Танкова, Р. Обучението по български език и литература в началното училище, П. 1997. 3. Интернет сайтове за учители. 4. Статии от Интернет 9
  10. 10. • училищният живот на учениците стана по-привлекателен и по-желан чрез учене, чрез правене , учене чрез преживяване; • накара ги с желание да търсят, проучват, четат, рисуват, моделират, сглобяват; • с удоволствие и артистичност да представят продукта си пред своите съученици; • с нетърпение да очакват следващото предизвикателство, извадено от торбичката на Хитър Петър. • формиране и усъвършенстване на уменията за четене с разбиране и насърчаване на грамотността при ученците от трети клас. Използвана литература: 1. Иванова, Н. Съвременното обучение по Български език и литература в началния етап на образование, С., ИК „Образование“, 2008. 2. Танкова, Р. Обучението по български език и литература в началното училище, П. 1997. 3. Интернет сайтове за учители. 4. Статии от Интернет 9

×