Publicité

Интервизија у школи.docx (2).pptx

27 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Интервизија у школи.docx (2).pptx(20)

Publicité

Интервизија у школи.docx (2).pptx

  1. „Интервизијска и социјално-психолошка подршка просвјетним радницима у основним и средњим школама у Републици Српској“ у оквиру програма „Брига о дјеци: заједничка одговорност и обавеза“ Стручно усавршавање за наставнике основних и средњих школа Хотел „ Боард“, Јахорина од 10. августа до 13. августа 2022. године РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
  2. Интервизија у школи РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
  3. Шта је интервизија ? • Теоријска позадина интервизије темељи се на идеји самоорганизације и самоактуализације (Groeben and Sheele,2001 и раније) • Представља дискусију између стручњака с циљем рјешавања проблема • Користити метод дијалога и размијене идеја. • Представља концепт који је орјентисан на искуство • Стручњаци у интервизијском процесу имају исти или приближан ниво знања, искуства исл. • Спроводи се у групама које су отворенe за промјене • Освјештава властите ресурсе и проналази нове начине суочавања са изазовима/проблемима • Разликује се од супервузије
  4. Предности интервизије 1. Промовише активно слушање 2. Доприноси дијалогу 3. Преиспитује властита искуства 4. Подстиче на отвореност 5. Подстиче добре међуљудске односе 6. Доприноси кохезивности групе
  5. Циљеви интервизије 1. Промјена перспективе /нови начини за рјешавање проблема 2. Емоционално растерећење 3. Учење 4. Професионални развој и оснаживање
  6. Интервизијска група 1.Стручњаци (3-5 особа) 2.Водитељ Улога водитеља: води рачуна о правилима групе, води биљешке током цијелог процеса на крају има улогу да сумира све речено без да даје своје мишљење о проблему. Може бити „вањски“ стручњак односно особа која није директно повезана са групом, али је познаје. У случају школског живота водитељ на примјер може бити педагог, а да групу чине учитељи и слично. 3.Извјестилац Улога извјестиоца: дијели проблем са групом,извјестилац није објект (жртва) проблема на које дјелују околности, већ субјект који има своје мишљење, став, осјећања…, мора се осјећати прихваћено и подржано од групе
  7. Фазе интервизије 1. Оснивање интервизијске групе и правила Начин оснивања интервизијске групе и избор водитеља може да буде препуштен управи школе и/или стручној служби сколе Датуми одржавања интервизије требало би да буду фиксни. Правила интервизијске радионице установе се на почетку. Нарочито су важна временска ограничења, али и правила о начину постављања питања,излагања рјешења, личним питањима,кориштењу личних података особа укључених у проблем итд. Члан групе који жели да подијели проблем односно извјестилац треба да на једном листу папира напише проблем и достави водитељу да га прочита на почетку. Проблем мора формулисати конкретно, јасно, реално. Нпр: Не знам како да реагујем на агресивне иступе једног родитеља. Након што се прочита проблем, група договара правила.Дакле, правила не морају бити фиксна.
  8. Фазе интервизије 2. Излагање проблема У овој фази Извјестилац дијели проблем са групом. За то има огранично вријеме које смо установили на почетку у првој фази. 3.Продубљивање проблема У овој фази учесници добију вријеме да постављају питања. Осим интервјуа могу се користити и друге методе нпр. играње улога. Питања морају бити кратка, јасна, конкретна. Питања не смију бити оптужујућа, критичка итд. У том смислу избјегавати питање „зашто“, већ „како“. Дакле фокус је на питањима: гдје, када, како, колико, прескачемо зашто. Не тражимо објашњења, већ прикупљамо чињенице како би могли да донесемо своју одлуку (сваки члан групе за себе).
  9. Фазе интервизије Фаза 4.Рјешавање проблема • У овој фази водитељ се повлачи са стране и води биљешке • Група добија вријеме да каже своје мишљење. Заправо сваки члан групе треба да каже како би он рјешио проблем. Своју одлуку саопштава кратко из Ја позиције (Ја бих урадио/ла то и то... Ја бих пробао/ла то и то или Ја сам урадила/о то и то било је корисно/Ја сам урадио/ла то и то и није било корисно и слично). • Након тога водитељ у кратким цртама изложи све што је речено. Сумира у кратким цртама проблем Извјестиоца и рјешења које је понудио сваки члан групе. • Извјестилац након тога добије прилику да каже шта је научио, како се осјећа, шта му је било корисно и саопштава своју одлуку, односно шта је изабрао као своје рјешење, те захваљује групи. • На крају се уради евалуација која је отворена за све, а која заправо треба да одговори на питања о четири интервизијска циља.
  10. Вјежба
Publicité