Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

АВТОРСКИ ИГРИ ЗА 3-7 ГОДИШНИ ДЕЦА

  1. АВТОРСКИ ИГРИ! ДГ “АЛЕН МАК” ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГРУПА “ПЧЕЛИЧКАТА МАЯ” И СТАРШИ УЧИТЕЛ ПЕТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА
  2. ДА ИГРАЕМ РАНО СУТРИН! ИГРА: “ДНЕС СЕ ЧУВСТВАМ?” ДИДАКТИЧНА ИГРА НАСОЧЕНА КЪМ АДАПТАЦИЯТА НА ДЕЦА ОТ 3 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Необходими материали: табела: «Днес се чувствам», Лица на момче и момиче оформени от филц;, по четири вида чувства на макет -щастливо, тъжно, ядосано, сърдито Игров замисъл: Децата да се научат да показват своите чувства, да разговарят за емоционалното си състояние и да го изразяват правилно. Игрово съдържание: При пристигане в детската градина играта е на достъпно място за децата и те сами определят как да изразят своите чувства върху съответното лице, според пола на децата. Децата повтарят с мимики съответното чувство и го изказват с думи. Обясняват защо се чувстват така, как да се промени недоброто настроение или чувство! Игрови правила: Първото пристигнало дете разпознава как се чувства педагога, който също участва в играта. Детето търси очичките и устата на лицето, за да определи неговите чувства. И така всяко следващо дете разпознава как сечувства предходното деде и определя своите чувства. Игрово действие: търси, залепя, подрежда, отговаряне на въпроси, имитиране. ИЗРАБОТИЛ: ПЕТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА
  3. ИГРА: “ХВАНАЛИ СЕ ЗА РЪЧИЧКА И НАПРАВИЛИ СРИЧКА” ДИДАКТИЧНА ИГРА НАСОЧЕНА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА НА 6-7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Необходими материали: разчертан лист за съставяне на думи с три, четири, пет и шест квадратчета за букви, комплект букви на цялата азбука – гласни и съгласни в червено и синьо. Игров замисъл: Децата да се научат да съставят трибуквени, четири, пет и шестбуквени думи след показ на учител за придобиване на елементарни познания за сричкуване и четене. Игрово съдържание: играта се използва както в педагогическите ситуации, така и в свободните моменти. Всяко дете разполага с таблото и азбуката. Листът е ламиниран за здравина и издръжливост. Съгласните букви се повтарят. Играта е уместна за работа в екип. Игрови правила: По време на педагогическа ситуация учител прави показ на съответната дума. Изписва я, а децата заедно с помощта на учител назовават буквите, подреждат ги на съответното място според броя букви на думата и правят опити за сричкуване. Игрово действие: търси, подрежда букви, прави срички, отговаряне на въпроси, сричкува. ИЗРАБОТИЛ: ПЕТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА
  4. ИГРА: “ДА НАУЧИМ ЦВЕТОВЕТЕ” ДИДАКТИЧНА ИГРА НАСОЧЕНА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА ЗА ДЕЦА НА 3-4 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Необходими материали: цветни листи , които са ламинирани за издръжливост, ролки от тоалетна хартия, които са облепени с различни цветове хартия.. Игров замисъл: Децата да се научат да разпознават основните цветове и да определят групата на определения от учител цвят.. Игрово съдържание: играта се използва както в педагогическите ситуации, така и в свободните моменти. Състезателна игра за два отбора. Игрови правила: Децата се разделят на два отбора. След показ на учител от кутия децата взимат една цветна ролка и се стремят да намерят мястото им. След като всички ролки намерят мястото си се обявява победителят, който е готов първи със задачата и е назовал правилно цветовете. Игрово действие: търси, подрежда, прави асоциации с цвенове и предмети. ИЗРАБОТИЛ: ПЕТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА
  5. ИГРА: “КАКВО ДА ОБЛЕКА?” ДИДАКТИЧНА ИГРА НАСОЧЕНА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ ЗА ДЕЦА НА 3-4 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Необходими материали: Кукли от филц за момче и момиче, дрехи за четирите сезона. Игров замисъл: Децата да се научат да избират подходящо облекло в зависимост от сезона. Игрово съдържание: играта се използва както в педагогическите ситуации, така и в свободните моменти. Играта е уместна за самостоятелна работа и работа в екип. Игрови правила: Учителят определя сезона и дава възможност на детето или екипа да разкаже за особеностите на времето и да определи с какви друхи е най-подходящо да се облече куклата. Игрово действие: търси, подрежда дрехите, разказва свои впечатления, отговаряне на въпроси. ИЗРАБОТИЛ: ПЕТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА
  6. ИГРА: “ВЕСЕЛИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ” ДИДАКТИЧНА ИГРА НАСОЧЕНА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА ЗА ДЕЦА НА 3-7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Игрови замисъл: Децата формират елементарни математически представи в предучилищна възраст. Стимулиране на детската инициативност, ловкост и активност в екипни игри. Развиване на умения за разпознаване и работа с геометрични форми и фигури.. Игрово съдържание: Децата разполагат с платно, на което са нарисувани геометрични фигури - кръг, квадрат, правоъгълник и триъгълник. В началото има СТАРТ, а в края ФИНАЛ. Също така разполагат със зарче, на което има същите геометрични фигури. На една от страните на зарчето има усмихнато емотиконче, което дава възможност играча, който го хвърли да премине един ход напред. На друга страна има тъжно емотиконче, което връща играча, който го е хвърлил с един ход назад. На старта застават четири деца и като се редуват хвърлят зарчето. Игрови правила: Децата следват инструкциите на учителката. Стараят се да изпълняват правилно поставените игрови задачи свързани с пространствените представи. Децата спазват правила при съвместна екипна работа в играта - редуват се, следят за изпълнението на поставените правила. Игрови действия: Децата изпълняват игровите действия, като следват инструкциите на учителя. При сигнал от учителя играта започва , спазват се точно инструкциите и след като един от играчите достигне финала го обявяват за "Приятел на веселите геометрични фигури"! След това играта продължава с нови играчи!!! При необходимост учителят насочва и коригира игровите действия. ИЗРАБОТИЛ: ПЕТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА
  7. ИГРА: “ПРОФЕСИЯ СИ ИЗБЕРИ И ЗА НЕЯ РАЗКАЖИ!” ДИДАКТИЧНА ИГРА НАСОЧЕНА КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ ЗА ДЕЦА НА 3-4 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ Необходими материали: Кукли от филц за момче и момиче, дрехи за различни професии. Игров замисъл: Децата да се научат да разпознават професиите , с какво се занимават хората. Игрово съдържание: Играта се използва както в педагогическите ситуации, така и в свободните моменти. Играта е уместна за самостоятелна работа и работа в екип. Игрови правила: Учителят определя професията и дава възможност на детето или екипа да разкаже за особеностите на дадената професия, да разкаже свои впечатления и да определи дрехи, аксесуари и др., които се използват в зададената професия. Игрово действие: търси, подрежда дрехите, разказва свои впечатления, отговаряне на въпроси, определя. ИЗРАБОТИЛ: ПЕТЯ КЕРЕМЕДЧИЕВА
Publicité