Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ČSÚ - Jak používáme internet (2017)

520 vues

Publié le

Prezentace z tiskové konference ČSÚ (20. 11. 2017) o využívání informačních technologií v domácnostech (vybavenost počítači, používání internetu, internet v mobilu, sociální sítě, online nakupování atd.).

Publié dans : Technologie
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

ČSÚ - Jak používáme internet (2017)

 1. 1. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Martin Mana Lenka Weichetová JAK POUŽÍVÁME INTERNET Tisková konference, 20. listopadu 2017, ČSÚ Praha
 2. 2. 2 Kolik domácností má počítač a přístup k internetu 19% 32% 49% 62% 67% 73% 77% 30% 40% 54% 65% 68% 73% 76% 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Počítač Internet Přenosný počítač WiFi router pro bezdrátový přístup k internetu v rámci bytu/domu Počítač a internet celkem 26% 33% 38% 43% 52% 55% 60% 62% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 16% 29% 35% 42% 48% 51% 57% 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 3. 3. 3 Jak se liší vybavenost počítači podle typu domácností Podle jejich složení Podle jejich příjmu – příjmové kvartily 26% 53% 86% 95% 42% 70% 94% 99% první (nejnižší) kvartil druhý kvartil třetí kvartil čtvrtý (nejvyšší) kvartil 2012 2017 67% 12% 89% 91% 76% 32% 95% 95% Domácnosti celkem Osob starších 65 let Osob do 40 let bez dětí S dětmi 2012 2017
 4. 4. 4 Domácnosti bez počítače – krajské srovnání (2016*) 34% 33% 29% 28% 26% 26% 25% 25% 24% 24% 23% 22% 22% 21% 20% 68% 64% 64% 63% 58% 54% 62% 59% 56% 58% 52% 59% 59% 53% 57% Ústecký Olomoucký Liberecký Vysočina Jihočeský Moravskoslezský Pardubický PrůměrČR Královéhradecký Jihomoravský Zlínský Plzeňský Středočeský Karlovarský Praha Domácnosti celkem Domácnosti v nejnižší příjmové skupině (první kvartil) * Pro vyšší reprezentativnost jsou údaje v krajském členění za rok 2016 počítány jako tříleté klouzavé průměry z let 2015 až 2017.
 5. 5. 5 Jaké počítače a v jakých domácnostech používáme 39% 44% 10% 50% 56% 28% 12% 49% 81% 49% 57% 9% 24% 87% 29% pouze notebook pouze stolní tablet notebook stolní počítač Osob do 40 let bez dětí S dětmi Osob starších 65 let (% z celkového počtu domácností daného složení majících doma počítač) Domácnosti celkem Vybrané typy domácností (2017) 20% 28% 32% 38% 43% 47% 50% 23% 29% 31% 33% 32% 32% 31% 57% 43% 37% 29% 25% 21% 19% 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 pouze přenosný stolní i přenosný pouze stolní
 6. 6. 6 Jak se změnil v Česku počet uživatelů internetu* Jednotlivci celkem ve věku 16 let a více 2,8 3,9 5,0 5,8 6,2 6,6 6,9 32% 45% 56% 65% 70% 76% 79% 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Miliony jednotlivců ve věku 16+ % jednotlivců ve věku 16+ celkem Podle pohlaví a věku jednotlivců 4% 25% 47% 56% 60% 82% 41% 49% 45% 34% 75% 92% 97% 97% 99% 76% 82% 79% 65+ 55–64 45–54 35–44 25–34 16–24 Ženy 16+ Muži 16+ Celkem 16+ 2017 2007 * Použili internet v posledních 3 měsících
 7. 7. 7 Kdo v Česku internet ještě nepoužívá Internet a jednotlivci ve věku 55–74 let 5,4 4,3 3,3 2,6 2,0 1,6 1,4 62% 49% 37% 29% 23% 19% 17% 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Miliony jednotlivců ve věku 16+ % jednotlivců ve věku 16+ celkem 16% 36% 54% 7% 18% 7% 78% 46% 29% 2007 2012 2017 Nikdy internet nepoužili Příležitostní uživatelé (< než 1x za týden) Pravidelní uživatelé (1x týdně a častěji) Jednotlivci celkem ve věku 16 let a více, kteří nikdy nepoužili internet
 8. 8. 8 Kdo používá internet na mobilním telefonu Podle pohlaví a věku jednotlivců 1,2 1,8 2,5 3,2 3,6 4,4 13% 21% 29% 37% 41% 50% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miliony jednotlivců ve věku 16+ % z jednotlivců ve věku 16+ celkem 5% 18% 37% 55% 74% 81% 38% 45% 41% 6% 29% 53% 71% 81% 87% 46% 55% 50% 65+ 55–64 45–54 35–44 25–34 16–24 Ženy 16+ Muži 16+ Celkem 16+ 2017 2016 Jednotlivci celkem ve věku 16 let a více
 9. 9. 9 Jednotlivci používající internet na mobilu v zemích EU (2016) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dánsko Nizozemsko VelkáBritánie Lucembursko Švédsko Finsko Španělsko Německo Irsko Rakousko Belgie Kypr EU28 Malta Estonsko Chorvatsko Maďarsko Francie Slovensko Portugalsko Slovinsko Itálie Lotyšsko Litva Řecko Česko Polsko Bulharsko Rumunsko Celkem (16–74 let) Ve věku 55–74 let
 10. 10. 10 K čemu lidé v Česku používají internet (2017) 73% 44% 33% 68% 44% 48% 71% 43% 20% 52% 52% 22% posílání e-mailu sociální sítě telefonování zbožíaslužbách cestování aubytování ozdraví čtení on-linezpráv přehráváníhudby nebovideí* hraníher internetové bankovnictví on-line nakupování internetová úložiště Komunikace: Vyhledávání info o: Zábava: Internetové služby: Jednotlivci celkem ve věku 16 let a více * Údaj za rok 2016
 11. 11. 11 Kolik lidí používá v Česku sociální sítě 0,5 0,8 2,2 2,7 3,0 3,2 3,3 3,6 3,9 5% 9% 25% 31% 34% 37% 37% 41% 44% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Miliony jednotlivců ve věku 16+ % jednotlivců ve věku 16+ celkem Podle pohlaví a věku jednotlivců 1% 8% 17% 33% 60% 83% 30% 32% 31% 5% 19% 39% 59% 79% 93% 44% 45% 44% 65+ 55–64 let 45–54 let 35–44 let 25–34 let 16–24 let Ženy 16+ Muži 16+ Celkem 16+ 2017 2012
 12. 12. 12 Jednotlivci používající sociální sítě v zemích EU (2016) Jednotlivci celkem (16–74 let) Ve věku 55 –74 let 38% 40% 42% 44% 44% 45% 45% 47% 49% 50% 50% 50% 52% 52% 54% 57% 57% 57% 58% 60% 62% 62% 63% 66% 67% 69% 69% 70% 74% Slovinsko Francie Itálie Polsko Rumunsko Bulharsko Česko Řecko Rakousko Německo Litva Chorvatsko EU28 Portugalsko Španělsko Slovensko Lotyšsko Estonsko Irsko Kypr Finsko Nizozemsko Malta Maďarsko Lucembursko Velká Británie Belgie Švédsko Dánsko 10% 11% 11% 13% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 17% 18% 20% 20% 21% 22% 22% 23% 24% 25% 30% 31% 34% 38% 42% 44% 44% 48% 49% Slovinsko Česko Řecko Bulharsko Polsko Chorvatsko Rumunsko Litva Itálie Francie Rakousko Kypr Slovensko Portugalsko Irsko Španělsko Německo EU28 Estonsko Lotyšsko Malta Finsko Maďarsko Nizozemsko Velká Británie Belgie Lucembursko Dánsko Švédsko
 13. 13. 13 Kolik lidí v Česku nakupuje na internetu Nakupující online v posledních 12 měsících podle věku (% ze všech jednotlivců v dané kategorii) 5% 11% 35% 48% Počet nákupů 1-2x 3-5x 6-10x 11x a více Počet nákupů online (2017) (% z osob, které nakoupily v posledních 3 měsících) 33% 36% 40% 45% 50% 54% 56% 67% 4% 4% 5% 6% 8% 10% 11% 15% 25% 28% 31% 34% 39% 42% 44% 52% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zaměstnaní Starobní důchodci Celkem 16+ Nakupující online v posledních 12 měsících (% ze všech jednotlivců v dané kategorii)25% 39% 44% 35% 22% 10% 3% 52% 70% 79% 71% 56% 39% 13% Celkem 16+ 16–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65+ 2010 2017
 14. 14. 14 Jaké zboží se v Česku nakupuje online 36% 74% muži ženy Oblečení, obuv (% ze všech jednotlivců 16+) Zboží zakoupené v posledních 12 měsících na internetu podle pohlaví (2017) (% z nakupujících na internetu) 11% 5% 19% 8% 28% 37% 18% 26% 31% 14% 20% 18% 15% 10% 10% 14% Potraviny, drogerie, kosmetika Léky a vitamíny Filmy, hudba, knihy, tisk Hračky, stolní hry Sportovní potřeby Elektronika a software Bílá technika a elektrospotřebiče pro domácnost Jiné vybavení bytu nebo domácnosti Muži Ženy 6% 28% 2010 2017 Oblečení, obuv1% 0,4% 6% 2% 3% 11% 4% 4% 11% 5% 10% 7% 11% 12% 7% 10% Potraviny, drogerie, kosmetika Léky a vitamíny Filmy, hudba, knihy, tisk Hračky, stolní hry Sportovní potřeby Elektronika a software Bílá technika a elektrospotřebiče pro domácnost Jiné vybavení bytu nebo domácnosti 2010 2017
 15. 15. 15 Jednotlivci* nakupující na internetu v zemích EU (2016) 12% 17% 29% 29% 31% 31% 33% 33% 39% 40% 42% 44% 44% 47% 47% 55% 56% 56% 57% 58% 59% 66% 67% 74% 74% 76% 78% 82% 83% Rumunsko Bulharsko Itálie Kypr Portugalsko Řecko Chorvatsko Litva Maďarsko Slovinsko Polsko Španělsko Lotyšsko Malta Česko EU28 Slovensko Estonsko Belgie Rakousko Irsko Francie Finsko Nizozemsko Německo Švédsko Lucembursko Dánsko Velká Británie Celkem Potraviny a drogerii * Ve věku 16–74 let 1% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 7% 8% 9% 9% 9% 11% 11% 11% 12% 13% 14% 14% 15% 16% 19% 21% 29% Rumunsko Chorvatsko Řecko Itálie Kypr Malta Maďarsko Bulharsko Irsko Finsko Portugalsko Belgie Španělsko Česko Lotyšsko Litva Polsko Rakousko Slovensko Slovinsko EU28 průměr Švédsko Francie Lucembursko Estonsko Dánsko Německo Nizozemsko Velká Británie
 16. 16. 16 Kolik lidí si zajišťuje přes internet ubytování a dopravu (2017)19% 22% 16% 17% 29% 29% 23% 14% 4% 9% 11% 8% 16% 17% 13% 9% 5% 1% Celkem 16+ Muži 16+ Ženy 16+ 16–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let 65+ Ubytování (včetně ubytování od soukromých osob) Letenky, jízdenky, spolujízda 50% 47% 44% 41% 34% 34% 33% 29% 28% 22% 21% 21% 21% 20% 17% 14% 13% 10% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 2% 1% Nákup letenek a jízdenek online v zemích EU* (2016) * Zahrnuje osoby ve věku 16–74 let
 17. 17. 17 19% 22% 16% 17% 29% 29% 23% 14% 4% 4% 5% 4% 5% 8% 7% 4% 3% 1% celkem (16+) muži ženy 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a více Ubytování sjednané přes internet podle věku Celkem Od soukromých osob Kolik lidí si objednává ubytování od soukromých osob OSOBY VE VĚKU 25–44 LET S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM – 12 % 4,4 % 2,3 % PŘES SPECIALIZOVANÉ PORTÁLY 2,7 % PŘES JINÉ STRÁNKY, NAPŘ. SKUPINY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
 18. 18. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz Děkujeme za pozornost Martin Mana, ředitel odboru tel.: 274 052 369, e-mail: martin.mana@czso.cz Lenka Weichetová tel.: 274 054 160, e-mail: lenka.weichetova@czso.cz Odbor statistik rozvoje společnosti ČSÚ

×