Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Publicité

Similaire à 20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer (20)

20120502 Bedrijfspresentatie Seeder De Boer

 1. 1. Inzicht laat mens en organisatie groeien
 2. 2. Inzicht laat mens en organisatie groeien Door inzicht ontstaat richting en ruimte. Ruimte om op persoonlijk en organisatorisch vlak te werken aan ontwikkeling en groei. Het is ons vak u te helpen met het krijgen van het juiste inzicht op het juiste moment om de gewenste verandering te realiseren. Bent u op zoek naar het juiste inzicht? Dan gaan we graag met u in gesprek. Pagina 2
 3. 3. Inhoudsopgave • Positie pagina 5 • Visie pagina 9 • Raak! pagina 13 • Klanten pagina 15 • Seizoensbijeenkomsten pagina 19 • Organisatie pagina 21 • Publicaties pagina 27 • Contact pagina 31 Pagina 3
 4. 4. Positie Pagina 4
 5. 5. In de praktijk brengen van strategie Organisaties zijn continu bezig zich aan te passen aan Strategie veranderingen in de omgeving. Daarnaast is het noodzakelijk op de lange termijn te investeren in de kernkwaliteiten van de organisatie. Een heldere strategie en effectief leiderschap is noodzakelijk om op de goede weg te blijven. Omgeving In dit ontwikkelingsproces is het soms lastig keuzes te maken. Wat te doen om onze waarde te vergroten? En op welk moment? Vaak is het operationaliseren van de strategische keuzes nog lastiger. En dan hebben we het nog niet eens over het realiseren van veranderingen in de organisatie als gevolg van de gemaakte keuzes. Organisatie Wat doen wij? Wij kunnen u helpen met het concretiseren van uw strategie. Samen met u werken we aan het ontwikkelen en versterken van uw organisatie. Onze kernkwaliteiten in dit proces? • We hebben ervaring met veranderen Leiderschap • We zijn in staat abstracties te concretiseren • We zien de samenhang der dingen • We helpen u te besluiten en te bewegen • We maken veranderingen af Positie Pagina 5
 6. 6. Realiseren van integrale veranderingen Onze opdachten maken meestal onderdeel uit van de strategische agenda. Opdrachten die de gehele organisatie raken en bepalend zijn voor het succes op de lange termijn. Hieronder treft u een aantal voorbeelden. • Opzetten van een Servicebedrijf bij het UMC St. Radboud voor alle niet-medische processen • Vormen van een nieuwe gezamenlijke organisatie voor informatieuitwisseling voor de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam • Begeleiden van de ANWB in de verandering van een clusterorganisatie naar een procesgestuurde organisatie • Beoordelen van de kwaliteit van dienstverlening door Fusie een uitbestedingspartner van Obvion Uitbesteding Organisatie • Implementeren van SAP voor de bedrijfsprocessen van Reorganisatie CoopCodis Procesinnovatie • Haalbaarheidsstudie naar het samenvoegen van Directievoering wereldwijde backoffices van Rabobank International Shared Services • Verhogen van de effectiviteit van het Strategievorming programmamanagement bij de Nederlandse Prestatieverbetering Spoorwegen Wet- en regelgeving • Leidinggeven aan het Graphic Design Museum in Breda Strategische thema’s Positie Pagina 6
 7. 7. Functionele kennis is vereist bij het uitvoeren van integrale veranderingen De basis voor ons werk is een gedegen kennis van de Inhoudelijke vakgebieden belangrijkste functies van een organisatie. We zijn goed in staat de samenhang tussen de verschillende gebieden te overzien. Besturing & Leiderschap Ook binnen deze gebieden voeren we belangrijke Financiën & Informatie & opdrachten uit. Voorbeelden zijn: Control Technologie • Ontwikkelen van cultuur en leiderschap bij DiMS! • Herinrichten financiële functie Corus vanwege fusie met Tata Steel • Introduceren waardemanagement en optimaliseren Marketing & Mens & managementaccounting bij Nationale Nederlanden Verkoop Cultuur • Ontwerpen van de nieuwe besturingsstructuur voor de Wegenwacht • Adviseren over een risicogebaseerd besturingsmodel voor ABN AMRO Hypothekengroep • Adviseren van het management van APG over de herinrichting van de IT-functie • Verhogen van de effectiviteit van Informatie- management bij de Raad voor de Rechtspraak • Verhogen van de verkoopeffectiviteit voor de particuliere markt van Rabobank Strategische thema’s Positie Pagina 7
 8. 8. Visie Pagina 8
 9. 9. Inzicht op verschillende niveaus Toekomst Er is een veelheid aan ingrediënten nodig om inzicht te verkrijgen. Ervaring, vakmanschap, maatwerk en samenwerking zijn hierbij essentieel. Inzicht kan betrekking hebben op vele niveaus. Bij het Nu uitvoeren van onze opdrachten hanteren we primair de volgende invalshoeken: • De organisatie in haar omgeving • De organisatie als een geïntegreerd systeem Mens • De organisatie in de tijd bezien Deze invalshoeken hebben betrekking op een individuele werknemer, een team, een afdeling of de gehele organisatie. Proces Technologie Inzicht ontstaat op vele manieren. Door een goede Organisatie analyse van de organisatie. Door samen na te denken over toekomstscenario’s. Door het beoordelen van de kwaliteit van een systeem. Door een team de effecten van Omgeving hun gedrag te tonen. Door complexe besluitvormings- Verleden vraagstukken te reduceren tot de kernvraag. Visie Pagina 9
 10. 10. Ontwerpen, ontwikkelen en sturen om tot resultaat te komen Ontwerpen, ontwikkelen en sturen is een belangrijke drie- eenheid in onze opdrachten. Afhankelijk van de vraag en de situatie spelen we met deze invalshoeken om tot Ontwerpen Ontwikkelen inzicht en resultaat te komen. ‘Ontwerpen’ is gericht op de inhoud van veranderen. Veranderingen raken vaak diverse gebieden, zoals producten en diensten, processen en mensen, de informatiehuishouding en het systeemlandschap. Het is cruciaal om de impact op al deze gebieden in onderlinge Resultaat samenhang te bepalen. ‘Ontwikkelen’ richt zich op de mens. Een verandering kan overzichtelijk zijn of een echte transformatie betekenen. Het is van groot belang de veranderstrategie te kiezen die past bij het vraagstuk en het vermogen van de organisatie. ‘Sturen’ maakt dat de organisatie in staat wordt gesteld de beoogde resultaten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook Sturen basale punten als dingen afmaken, op tijd leveren en volhouden tot aan de eindstreep zijn niet te onderschatten elementen van deze invalshoek. Visie Pagina 10
 11. 11. Grondbeginselen Onze grondbeginselen vormen de basis voor ons werk. Dit is hoe we in het leven staan en hoe we ons werk doen. Bovenal hebben we de overtuiging dat onze inzet tot resultaat moet leiden, anders zijn we niet op onze plaats. We zijn op zoek naar de essentie. De We denken vrij. We komen op basis van essentie van de vraag is de basis voor het onze kennis en ervaring tot echte in gang zetten van een blijvende oplossingen. We durven waar nodig met verandering. frisse ideeën en denkrichtingen te komen: dat creëert ruimte voor groei. Dit kunnen We zetten mensen centraal. Mensen met we omdat we onafhankelijk zijn. zelfinzicht durven op eigen kracht en intuïtie te varen en hebben gezonde zin in We doen. Praten en schrijven alleen, daar verandering met perspectief. Zij zijn het die geloven we niet in. We weten uit ervaring een organisatie echt vooruit brengen. dat niet alles van tevoren valt te bedenken. Al doende sturen we bij en blijven we We staan voor ons vak. We worden inzicht creëren en er naar handelen. gedreven door inhoud en liefde voor het adviesvak. Vanuit een hoge mate van We zijn integer. Ons doen en laten is intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij gebaseerd op eerlijkheid, oprechtheid en onze opdrachtgevers, blijven wij onszelf betrouwbaarheid. Vanuit een groot ontwikkelen. verantwoordelijkheidsbesef geven we inzicht en richting. Visie Pagina 11
 12. 12. Raak! Pagina 12
 13. 13. Met RAAK! snel tot inzicht en resultaat komen RAAK! is een aanpak binnen een veranderingsproces die is gericht op het sneller en beter tot resultaat komen. In speciaal ontwikkelde workshops volgen we drie stappen. Ontwaken - Inzichten en intenties expliciteren en Visie versnellen van kennisdeling. Raken - Complexiteit van het vraagstuk terugbrengen tot 1 2 de kern. Maken - Creatie van een gedeelde context en draagvlak. Vanuit dit principe kunnen we vier verschillende soorten workshops bieden om cruciale aspecten in het Groeps- veranderproces te ondersteunen. Evaluatie Ontwerp prestatie 1: Van evaluatie naar visie 4 2: Van visie naar ontwerp 3: Van ontwerp naar realisatie 4: Verhogen groepsprestatie 3 Onze werkruimte in Hilversum is gericht op het effectief Realisatie ondersteunen van deze workshops. Ook hebben we specifiek opgeleide professionals in huis om deze workshops te begeleiden. Raak! Pagina 13
 14. 14. Klanten Pagina 14
 15. 15. Onze opdrachtgevers Onze klant is geen abstract begrip. De klant is een mens Marcel Zuidam, CFO van ABN AMRO Hypotheken voor wie en met wie we werken. Groep over de ondersteuning van SeederDeBoer bij het ontwikkelen van een risicogebaseerd We vinden het belangrijk dat onze klant de gewenste besturingsmodel. resultaten boekt en dat de klant zichzelf kan ontwikkelen ‘Zij zijn erkende specialisten op het gebied van in het proces van de opdracht. Finance en Risk Management in de financiële sector.’ We werken graag met opdrachtgevers die gekenmerkt Fred Bosch, Algemeen Directeur van CoopCodis, worden door passie, openheid en durf. Opdrachtgevers over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de die de goede dingen willen doen voor de eigen opzet van een nieuwe ICT-infrastructuur. organisatie. Meewerken aan een eenzijdig politiek belang ‘Zij zijn zeer betrokken, brengen zaken terug naar is niet onze stijl. de essentie en stropen zelf ook echt de mouwen op.’ We werken in organisaties met een hoge complexiteit. Dit Aernout van Citters, Finance Controller Corus, betekent niet per definitie groot. Ook de diversiteit van over de ondersteuning van SeederDeBoer bij activiteiten, de dynamiek in de omgeving en de omvang diverse finance projecten. van de toekomstige uitdagingen spelen hier een rol in. ‘Zij weten kennis van Corus te combineren met nieuwe inzichten en een continue stroom van Op de rechterzijde van deze pagina vindt u een aantal van nieuwe ervaringen bij andere bedrijven.” onze opdrachtgevers. Jean-Pierre van Lieshout, Controller binnen ING DI, over de ondersteuning van SeederDeBoer bij de implementatie van een accounting systeem. “Zij weten een project strak te managen met een helder overzicht van taken en verantwoordelijkheden” Klanten Pagina 15
 16. 16. Onze klanten Financiële sector Gezondheidszorg Non-profit en overige markten Klanten Pagina 16
 17. 17. Seizoensbijeenkomsten Pagina 17
 18. 18. Seizoensbijeenkomsten We hechten veel waarde aan onze relaties. Lentebijeenkomst 2012 Speciaal voor ons netwerk organiseren we Het thema leiderschap krijgt veel aandacht. Vaak gericht op wat een daarom een Lente- en een goede leider is, of hoe een goede leider zich moet gedragen. Er is Zomerbijeenkomst. weinig aandacht voor ‘waarom’ een leider doet wat hij doet. Juist de leiders die de kern van het ‘waarom’ kunnen raken, maken in onze visie De actuele data van de bijeenkomsten vindt het verschil. Zij creëren niet te stoppen bewegingen. Drie leiders geven u op www.seizoensbijeenkomst.nl. Ook vindt tijdens de Lentebijeenkomst op 6 juni 2012 hun visie op dit thema. u daar het laatste nieuws, de specifieke • Mariëlle Heijltjes, Professor Managerial Behavior Maastricht invulling van de Seizoensbijeenkomsten, het University aanmeldformulier en de sfeerverslagen van • Emile Lohman, voormalig Voorzitter Raad van Bestuur UMC St de afgelopen bijeenkomsten. Radboud • Susi Zijderveld, Algemeen Directeur CBR Conny Groenewegen, een opkomend en internationaal bekend mode- talent zal ons door middel van een workshop laten ervaren hoe creativiteit in leiderschap gevonden en gestimuleerd kan worden: ‘Unraveling Fashion, a knitting experience’. Zomerbijeenkomst 2012 Samen steken we veel energie in het oplossen van complexe problemen, werken we toe naar belangrijke deadlines en voeren we de regie over fundamentele veranderingen. Rust, plezier en ontspanning is belangrijk om een topprestatie te kunnen leveren op de momenten die er toe doen. Dit bieden we u tijdens onze Zomerbijeenkomst op 23 juni 2012. Klanten Pagina 18
 19. 19. Organisatie Pagina 19
 20. 20. Inspirerend inzicht door inspirerende mensen We geloven sterk in de kracht van iedere individuele Markt professional en van het collectief. Daarom zijn we als maatschap georganiseerd. In een hecht samenspel van partners, adviseurs en zelfstandige professionals weten we de complexe veranderingen bij onze klanten tot een goed einde te brengen. Onze Raad van Advies heeft een belangrijke uitdagende en toetsende rol in de ontwikkeling van ons bedrijf. Oktober 2005 was de start van SeederDeBoer, met de ambitie ‘Wereldberoemd in Nederland’ te worden. We vonden dat het tijd was voor een verfrissend en gedegen bureau voor organisatieadvies en interim-management. Partners Adviseurs In oktober 2010 zijn we gestart met een Young Professional programma. Onze Young Professionals zijn Interim professionals jong, talentvol, net afgestudeerd en hebben de ambitie in het adviesvak te werken. Ze volgen een ontwikkelingsprogramma van 2 jaar waarin wij hen Raad van Advies opleiden tot organisatieadviseurs. Zowel binnen als buiten hun opdracht worden ze intensief begeleid. Organisatie Pagina 20
 21. 21. Partners SeederDeBoer is een maatschap met zes partners. Iedere Albert Visscher partner heeft een belangrijke rol in het leveren van 'Zonder wrijving geen glans.’ kwaliteit naar onze klanten en het ontwikkelen van onze eigen mensen. Het meester-gezel principe zit diep in onze genen. Guido Kilsdonk Diversiteit is een groot goed in ons bedrijf. Verschillende 'Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden stijlen, verschillende achtergronden, verschillende gezamenlijk snel tot de essentie komen.' leeftijden. Verschillen waar we veel waarde aan hechten. Het levert een belangrijke positieve bijdrage aan onze Jurgen Schut ontwikkeling en aan de kwaliteit van onze dienstverlening. 'Op zoek naar de intenties en de ruimte om te bewegen.' Iedere partner is intensief betrokken bij alle facetten van het werk. Het uitvoeren van opdrachten, inhoud geven aan Pieter de Boer productontwikkeling, het ontwikkelen van onze mensen en 'Zonder de 1% visie is de 99% transpiratie continu in gesprek met klanten. Met beide benen vol in de zinloos.' praktijk, dat is wat we leuk vinden. Hier vindt u de partners van SeederDeBoer met hun René Seeder persoonlijke motto. 'Werk en leef in harmonie met je omgeving, maar een enkele disharmonie kan zeer effectief zijn.' Rob Koppen ‘Vrijheid in verbondenheid.’ Organisatie Pagina 21
 22. 22. De mensen van SeederDeBoer Uw mensen en onze mensen werken samen om vragen scherp te krijgen, antwoorden te vinden en nieuwe richtingen in te slaan. Dit doen wij allen vanuit de grondbeginselen van SeederDeBoer; mensgerichtheid, vakmanschap, vrijdenken, integriteit, doen en de essentie zoeken. Het zit in ons bloed. Ontwikkelen en leren staat centraal in ons bedrijf. Iedere adviseur van jong tot oud kent een eigen ontwikkelpad en een eigen mentor. Meerdere keren per jaar hebben we met het gehele bedrijf een training om van en met elkaar te leren. De inhoudelijke achtergrond is zeer divers. Onze mensen hebben een brede basisopleiding; van economie, bestuurskunde, psychologie tot wiskunde. Veelal aangevuld met postdoctorale opleidingen of andere langdurige programma’s. We zijn allen mensen met scherpe kanten en een echt eigen karakter. Dit uit zich onder andere in de individuele motto’s, waarvan u hier enkele ziet. Organisatie Pagina 22
 23. 23. Onze interim professionals Om op ieder moment te kunnen leveren wat er gevraagd Carolijn Hawinkels wordt, hebben we naast onze eigen adviseurs een ‘Kennis en kwaliteit staan hoog op hun uitgebreid netwerk van zelfstandige interim professionals. prioriteitenlijst, zeker. Maar op het menselijke vlak zijn ze juist helemaal niet de stereotiepe We kennen bij SeederDeBoer een grote diversiteit aan consultants. Ze hebben veel aandacht voor mij zelfstandige professionals, van strategisch tot operationeel als individu, zijn zorgzaam en sensitief.’ georiënteerd, van algemene managers tot specialisten. We hebben inmiddels meer dan 500 zelfstandigen geselecteerd en opgenomen in ons bestand. We kennen Erwin Lute hun persoonlijke en professionele kwaliteiten. ‘Zij weten als geen ander dat het niet altijd alleen om de inhoud gaat, maar ook om het Drie van de zelfstandige professionals waarmee we acteren in een ‘politieke’ omgeving. Het is heel samenwerken staan hier genoemd. De volledige verhalen fijn om jouw ervaringen in de opdracht daaraan treft u aan op onze website. te kunnen spiegelen.’ Wij investeren in de professionalisering van de interim professionals. SeederDeBoer bood haar zelfstandige Annie van Wijgerden professionals onder de titel ‘Wie is er bang voor vreemde ‘Wat mij aanspreekt bij SeederDeBoer is dat er noten?’driemaal een muzikale spiegel. Wat is hierin veel in je geïnvesteerd wordt, zelfs al voordat je herkenbaar? Welke ervaringen van muzikanten geven stof in opdrachten aan de slag gaat. Ze willen zich tot nadenken en bieden nieuwe inzichten voor echt verdiepen in jou als persoon.’ ontwikkeling? Organisatie Pagina 23
 24. 24. Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit drie bijzondere mensen die op hun eigen wijze een bijdrage leveren aan de • Carin Gorter is commissaris bij UVIT, lid van de Raden van Toezicht van het Onze Lieve groeiambities van SeederDeBoer. Vrouwe Gasthuis en het CBR, bestuurslid van de schouwburg Velsen en lid van de De Raad van Advies vertegenwoordigt een groot aantal Monitoring Commissie Code Banken. invalshoeken. Daarmee kan de raad vanuit een breed “‘De mensen van SeederDeBoer spreken mij blikveld bijdragen aan het realiseren van de groeiambities aan omdat ik mij herken in hun gedrevenheid van SeederDeBoer. De raad heeft zich tot doel gesteld de en professionaliteit.” partners van SeederDeBoer scherp te houden in hun visie, passie en creativiteit. Peter Wilson bekleedt diverse commissariaten en adviesrollen. “De indruk die ik van ze krijg, is dat ze bijzonder, integer en deskundig zijn.” Hans Blink is president van Athlon Car Lease International. “De Raad van Advies van SeederDeBoer is een zeer diverse groep mensen. Ik hoop dat dit zal leiden tot nieuwe inzichten.” Organisatie Pagina 24
 25. 25. Publicaties Pagina 25
 26. 26. Artikelen en boeken Artikelen & Publicaties Boeken & Rapporten Uitdagingen Compliance Alle wegen leiden naar Rome • Tijdschrift voor Compliance, juli 2010 • 'Kracht van de Vernieuwing 2007 - Visies op ICT' onder • Karen Klaver (compliance officer Bank Nederlandse redactie van Dr. Abbas Shahim RE. Gemeenten) en Carolien Merkens (managing • Jurgen Schut en Theo Huibers consultant SeederDeBoer). Enterprise architecture Grip op het EPD • Springer – november 2008 • Publicatie in ICTZorg, januari 2011 • Martin Op ‘t land, Erik Proper, Maarten Waage, Jeroen Cloo, Claudia Steghuis Scherper inkopen met ERP • Artikel in ICT Zorg, december 2010 Compliance Rapport 2009 • Teus Molenaar (freelance journalist) • Juni 2009 • Guido Kilsdonk en Carolien Merkens Veranderen, juist nu! • Chief Financial Officer - april 2009 • Rob Koppen De moraal centraal • Chief Financial Officer, februari 2009 Kijk op www.seederdeboer.nl voor een actueel • Andrea Willemse overzicht. Publicaties Pagina 26
 27. 27. Contact Pagina 27
 28. 28. Vanzelfsprekend zijn we altijd bereikbaar Albert Visscher Pieter de Boer 06 4702 3262 06 4456 3837 albert.visscher@seederdeboer.nl pieter.deboer@seederdeboer.nl Guido Kilsdonk René Seeder 06 4716 7031 06 4456 3780 guido.kilsdonk@seederdeboer.nl rene.seeder@seederdeboer.nl Jurgen Schut Rob Koppen 06 4456 3834 06 2099 2025 jurgen.schut@seederdeboer.nl rob.koppen@seederdeboer.nl Contact Pagina 28

×