Margareta kristenson

S
Svensk TandhälsovårdsföreningSvensk Tandhälsovårdsförening
En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? ,[object Object],[object Object],[object Object]
En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård - inspiration för tandvården? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälso  - och sjukvårdens utmaning ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tandvårdens utmaning ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
Sårbara grupper Barn med sämst tandhälsa - mer karies Ekonomiska hinder Tandvårdrädsla Äldre med omvårdnadbehov Hemlösa
Självskattad tandhälsa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Gemensam utmaning; ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Det internationella nätverket Health Promoting Hospitals ,[object Object],[object Object],[object Object]
Ta tillvara sjukhusens Kunskap Auktoritet Kontaktyta för att stärka folkhälsoinsatserna
Genom en tydigare målorientering, mot hälsa och hälsovinst skapa en effektivare hälso- och sjukvård!
OTTAWA-manifestet 8
Att öppna sjukvårdens murar mot samhället!
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälsa är… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälsa är… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälsobegreppet har två dimensioner
Prevention, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009 ,[object Object]
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser - alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak (Socialstyrelsen) Befolkningsinriktad primärprevention Individinriktad primär prevention Sekundärprevention Behandling av manifest sjukdom Rehabilitering, omvårdnad
Sjukdomsförebyggande insatser, genom att främja goda levnadsvanor hos patienter inför operation- har omedelbar effekt. Postop complications (BMJ 1999) Alcohol cessation int. Colorectal Resection Postop recovery (Submitted ) Physical exercise int. Spine Surgery Postop complications (Lancet 2002) Smoking cessation int. Hip/Knee Replacement
Hälsofrämjande åtgärd, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009 Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
Hälsofrämjande åtgärder.. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga.
Patientcentrerad vård Personcentrerad vård Terapeutisk allians Psykosociala aspekter Delat ansvar Patientens upplevelse viktig
Hälsofrämjande resurser ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Empowerment – när sjukvården bekraftar… ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Chronic orofacial pain. Understanding patients from two perspectives, the clinical view and the patient's experience . Wolf E . Department of Endodontics , Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden … ..The patients often seek dental care because of the pain. It seems to be important in dentistry to develop constructive strategies for caring for these patients— especially when the dental disease condition has already been adequately diagnosed and treated, but the patients still experience pain. .
Depression ökar risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt Lespérance F & al.Circulation 2002;105:1049 BDI=Beck Depression Inventory P=0.01 P<0.001 P<0.001
En syntes av två dimensioner
 
Aktiv smärtcoping Passiv smärtcoping
30 min Vid sänggåendet Morgon/kvälls-differens Uppvaknande Diskbråckspatienter med aktiv coping hade större skillnad mellan morgon och kvällsvärde mindre smärta och bättre slutresultat.
Saliva cortisol levels and scale scores of psychosocial factors. LinQuest study N= 250  XIV ISA ,[object Object],[object Object],Steeper cortisol diurnal deviation related to Global Quality of Life p<0.01 Social support p<0.05 Coping p<0.05 Flatter diurnal cortisiol deviation related to Cynicism p<0.05 Depression p<0.01 Vital exhaustion  p<0.01
Models to evaluate the role of stress in periodontal disease. Genco RJ , Ho AW , Kopman J , Grossi SG , Dunford RG , Tedesco LA . Ann Periodontol. 1998 Jul;3(1):288-302. These findings suggest that psychosocial measures of stress associated with financial strain are significant risk indicators for periodontal disease in adults. Further prospective studies are needed to help establish the time course of stress, distress, and inadequate coping on the onset and progression of periodontal disease, as well as to evaluate the mechanisms by which stress exerts its effects on periodontal infections.
. Dental plaque, gingival inflammation, and elevated levels of interleukin-6 and cortisol in gingival crevicular fluid from women with stress-related depression and exhaustion . Johannsen A , Rylander G , Söder B , Asberg M . J Periodontol. 2006 Aug;77(8):1403-9
Dental anxiety and salivary cortisol levels before urgent dental care. Kanegane K, Penha SS, Munhoz CD, Rocha RG. J Oral Sci. 2009 Dec;51(4):515-20.PMID: 20032602 Salivary cortisol levels in young adults with temporomandibular disorders. Da Silva Andrade A, Gamero GH, Pereira LJ, Junqueira Zanin IC, Gavião MB. Minerva Stomatol. 2008 Mar;57(3):109-16. Salivary cortisol-marker of stress response to different dental treatment. Greabu M, Purice M, Totan A, Spînu T, Totan C. Rom J Intern Med. 2006;44(1):49-59. Pain and anxiety following the placement of dental implants. Hashem AA, Claffey NM, O'Connell B. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006 Nov-Dec;21(6):943-50. The dental anxiety scale and effects of dental fear on salivary cortisol. Krueger TH, Heller HW, Hauffa BP, Haake P, Exton MS, Schedlowski M. Percept Mot Skills. 2005 Feb;100(1):
Musik på “postop”
Hälsofrämjande miljöer ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Patientperspektivet ,[object Object]
Patientperspektivet ,[object Object],[object Object]
Patientperspektivet ,[object Object],[object Object],[object Object]
Befolkningsperspektivet ,[object Object],[object Object],[object Object]
Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att … kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids.
Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att … kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids. Utbud och exponering av söta produkter? Lördagsgodis?
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Varför mäta resultat?
Varför mäta resultat?
EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök.
EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten
EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten EFFICIENCY Resultat i förhållande till ekonomisk insats.
Vad mätte kvalitetsregistren 2008?
Hur används PROMS måtten idag? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7
Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7
SF-36, 36 frågor som ger en profil av 8 index ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hjärtinfarkt patienter i gruppgymnastik n=100
 
 
 
Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer en del av det internationella HPH-nätverket, initierat av WHO
Nätverkets vision ,[object Object],[object Object],[object Object]
Nätverkets utbredning Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg
Nätverket växer Nätverket har juni 2009 28 medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer
Nätverkets organisation Sekretariat Nationell koord. PU Processledare Presidium Tema- och arbetsgrupper Medlems- organisation Internationella nätverket
Stöd till utvecklingsarbete inom nätverket medlemsorganisationer ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälsofrämjande förhållningssätt ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
Främja goda levnadsvanor ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Hälsofrämjande vårdmiljö ,[object Object]
Hälsofrämjande arbetsplats ,[object Object],[object Object]
Psykisk hälsa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Resultatmätning avseende hälsorelaterad livskvalitet (hälsovinst) i rutinsjukvården ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Skadeprevention ,[object Object],[object Object],[object Object]
Våld mot unga ,[object Object]
Indikatorer ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
20. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå.
1. Preventiva program tillämpas angående tobak.
Kollegial granskning ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Utveckling av avtal för att stödja en hälsoinriktad hälso- och sjukvård ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ökat internationellt samarbete
Ökat internationellt samarbete ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Utveckling.. ,[object Object],[object Object],[object Object]
Utveckling..av nätverkets namn ,[object Object],[object Object]
Utveckling..av nätverkets namn ,[object Object],[object Object]
Utveckling..av nätverkets form ,[object Object],[object Object]
Utveckling..av nätverkets form ,[object Object],[object Object],[object Object]
 
1 sur 90

Recommandé

Individuell palliativ uppsats par
Individuell palliativ uppsatsIndividuell palliativ uppsats
Individuell palliativ uppsatsAnneli Steen
1K vues17 diapositives
När palliativ vård i hemmet avbryts par
När palliativ vård i hemmet avbrytsNär palliativ vård i hemmet avbryts
När palliativ vård i hemmet avbrytsAnneli Steen
904 vues37 diapositives
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopior par
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopiorBeteendemedicin i tandvården föreläsningskopior
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopiorSvensk Tandhälsovårdsförening
665 vues15 diapositives
Livsstilsmottagning par
LivsstilsmottagningLivsstilsmottagning
LivsstilsmottagningAnneli Steen
448 vues15 diapositives
Distriktsköterskans yrkesroll par
Distriktsköterskans yrkesrollDistriktsköterskans yrkesroll
Distriktsköterskans yrkesrollAnneli Steen
185 vues11 diapositives
Powerpoint livsstilsmottagning par
Powerpoint livsstilsmottagningPowerpoint livsstilsmottagning
Powerpoint livsstilsmottagningAnneli Steen
629 vues21 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke par
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri StåhlnackeHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri Ståhlnacke
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Katri StåhlnackeSvensk Tandhälsovårdsförening
734 vues94 diapositives
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring par
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändringAtt engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändringSvensk Tandhälsovårdsförening
714 vues60 diapositives
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan par
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkanNationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkanSvensk Tandhälsovårdsförening
632 vues20 diapositives
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan par
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkanNationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkan
Nationella riktlinjer - Metoder för beteendepåverkanSvensk Tandhälsovårdsförening
268 vues20 diapositives
Två sjukdommmar moa s par
Två sjukdommmar moa sTvå sjukdommmar moa s
Två sjukdommmar moa sBjörn Karlsson
413 vues14 diapositives
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin par
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinBettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinSvensk Tandhälsovårdsförening
898 vues62 diapositives

En vedette(19)

Similaire à Margareta kristenson

Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter par
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheterAlliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheterHenriks Göran
470 vues55 diapositives
FÖREDRAGSTITLAR par
FÖREDRAGSTITLARFÖREDRAGSTITLAR
FÖREDRAGSTITLAREric Karlsson
116 vues5 diapositives
Folkhälsa och regionalutveckling par
Folkhälsa och regionalutvecklingFolkhälsa och regionalutveckling
Folkhälsa och regionalutvecklingStefan Wikén
399 vues10 diapositives
Tänderna och kroppens hälsa par
Tänderna och kroppens hälsaTänderna och kroppens hälsa
Tänderna och kroppens hälsaLouise Olheden
196 vues4 diapositives
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard par
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardMer Organdonation
4.4K vues176 diapositives
Alkohol som levnadsvana 150328 par
Alkohol som levnadsvana 150328Alkohol som levnadsvana 150328
Alkohol som levnadsvana 150328Anneli Steen
286 vues12 diapositives

Similaire à Margareta kristenson(20)

Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter par Henriks Göran
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheterAlliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
Alliansen Jönköpings län - Framtidens HS utmaningar och möjligheter
Henriks Göran470 vues
Folkhälsa och regionalutveckling par Stefan Wikén
Folkhälsa och regionalutvecklingFolkhälsa och regionalutveckling
Folkhälsa och regionalutveckling
Stefan Wikén399 vues
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard par Mer Organdonation
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Mer Organdonation4.4K vues
Alkohol som levnadsvana 150328 par Anneli Steen
Alkohol som levnadsvana 150328Alkohol som levnadsvana 150328
Alkohol som levnadsvana 150328
Anneli Steen286 vues
Programberedningen för barn och ungas hälsa par Pierre Ringborg
Programberedningen för barn och ungas hälsaProgramberedningen för barn och ungas hälsa
Programberedningen för barn och ungas hälsa
Pierre Ringborg460 vues
Thinale.examensarbete par TLePink
Thinale.examensarbeteThinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
TLePink4.6K vues

Margareta kristenson

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
 • 6. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
 • 7. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
 • 8. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
 • 9. Folkhälsorapport 2009 – Tandhälsa
 • 10. Sårbara grupper Barn med sämst tandhälsa - mer karies Ekonomiska hinder Tandvårdrädsla Äldre med omvårdnadbehov Hemlösa
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Ta tillvara sjukhusens Kunskap Auktoritet Kontaktyta för att stärka folkhälsoinsatserna
 • 15. Genom en tydigare målorientering, mot hälsa och hälsovinst skapa en effektivare hälso- och sjukvård!
 • 17. Att öppna sjukvårdens murar mot samhället!
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21. Hälsobegreppet har två dimensioner
 • 22.
 • 23. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande insatser - alkohol, fysisk aktivitet, matvanor och tobak (Socialstyrelsen) Befolkningsinriktad primärprevention Individinriktad primär prevention Sekundärprevention Behandling av manifest sjukdom Rehabilitering, omvårdnad
 • 24. Sjukdomsförebyggande insatser, genom att främja goda levnadsvanor hos patienter inför operation- har omedelbar effekt. Postop complications (BMJ 1999) Alcohol cessation int. Colorectal Resection Postop recovery (Submitted ) Physical exercise int. Spine Surgery Postop complications (Lancet 2002) Smoking cessation int. Hip/Knee Replacement
 • 25. Hälsofrämjande åtgärd, enl. socialstyrelsens Termbank - 2009 Åtgärd för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande
 • 26. Hälsofrämjande åtgärder.. Avsikten är att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till egen förmåga.
 • 27. Patientcentrerad vård Personcentrerad vård Terapeutisk allians Psykosociala aspekter Delat ansvar Patientens upplevelse viktig
 • 28.
 • 29.
 • 30. Chronic orofacial pain. Understanding patients from two perspectives, the clinical view and the patient's experience . Wolf E . Department of Endodontics , Faculty of Odontology, Malmö University, Sweden … ..The patients often seek dental care because of the pain. It seems to be important in dentistry to develop constructive strategies for caring for these patients— especially when the dental disease condition has already been adequately diagnosed and treated, but the patients still experience pain. .
 • 31. Depression ökar risk för återinsjuknande i hjärtinfarkt Lespérance F & al.Circulation 2002;105:1049 BDI=Beck Depression Inventory P=0.01 P<0.001 P<0.001
 • 32. En syntes av två dimensioner
 • 33.  
 • 35. 30 min Vid sänggåendet Morgon/kvälls-differens Uppvaknande Diskbråckspatienter med aktiv coping hade större skillnad mellan morgon och kvällsvärde mindre smärta och bättre slutresultat.
 • 36.
 • 37. Models to evaluate the role of stress in periodontal disease. Genco RJ , Ho AW , Kopman J , Grossi SG , Dunford RG , Tedesco LA . Ann Periodontol. 1998 Jul;3(1):288-302. These findings suggest that psychosocial measures of stress associated with financial strain are significant risk indicators for periodontal disease in adults. Further prospective studies are needed to help establish the time course of stress, distress, and inadequate coping on the onset and progression of periodontal disease, as well as to evaluate the mechanisms by which stress exerts its effects on periodontal infections.
 • 38. . Dental plaque, gingival inflammation, and elevated levels of interleukin-6 and cortisol in gingival crevicular fluid from women with stress-related depression and exhaustion . Johannsen A , Rylander G , Söder B , Asberg M . J Periodontol. 2006 Aug;77(8):1403-9
 • 39. Dental anxiety and salivary cortisol levels before urgent dental care. Kanegane K, Penha SS, Munhoz CD, Rocha RG. J Oral Sci. 2009 Dec;51(4):515-20.PMID: 20032602 Salivary cortisol levels in young adults with temporomandibular disorders. Da Silva Andrade A, Gamero GH, Pereira LJ, Junqueira Zanin IC, Gavião MB. Minerva Stomatol. 2008 Mar;57(3):109-16. Salivary cortisol-marker of stress response to different dental treatment. Greabu M, Purice M, Totan A, Spînu T, Totan C. Rom J Intern Med. 2006;44(1):49-59. Pain and anxiety following the placement of dental implants. Hashem AA, Claffey NM, O'Connell B. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006 Nov-Dec;21(6):943-50. The dental anxiety scale and effects of dental fear on salivary cortisol. Krueger TH, Heller HW, Hauffa BP, Haake P, Exton MS, Schedlowski M. Percept Mot Skills. 2005 Feb;100(1):
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46. Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att … kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids.
 • 47. Områdesansvar! … alla..skall tillförsäkras möjligheter att bibehålla eller nå god tandhälsa. …genom att … kunskaper förmedlas… aktiv samverkan med barnomsorg, skola, fritids. Utbud och exponering av söta produkter? Lördagsgodis?
 • 48.
 • 51. EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök.
 • 52. EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten
 • 53. EFFICACY Fungerar under idealsituationen Kontrollerade kliniska försök. EFFECTIVENESS Fungerar i rutinverksamheten EFFICIENCY Resultat i förhållande till ekonomisk insats.
 • 55.
 • 56. Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7
 • 57. Strokepatienter före och efter dagsjukvård n=7
 • 58.
 • 59. Hjärtinfarkt patienter i gruppgymnastik n=100
 • 60.  
 • 61.  
 • 62.  
 • 63. Det svenska nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer en del av det internationella HPH-nätverket, initierat av WHO
 • 64.
 • 65. Nätverkets utbredning Kvadrat = landsting, privata vårdorg Cirkel = sjukhus, primärvårdsorg
 • 66. Nätverket växer Nätverket har juni 2009 28 medlemsorganisationer med sammanlagt över 60 sjukhus/PV-organisationer
 • 67. Nätverkets organisation Sekretariat Nationell koord. PU Processledare Presidium Tema- och arbetsgrupper Medlems- organisation Internationella nätverket
 • 68.
 • 69.
 • 70.  
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79. 20. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier/mål finns i verksamhetsplan på verksamhetsnivå.
 • 80. 1. Preventiva program tillämpas angående tobak.
 • 81.
 • 82.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.  

Notes de l'éditeur

 1. Ljusgrönt med siffra i kvadrat = hela landstinget är medlem (9 st)
 2. Fotografierna är från nya KI i Solna.
 3. Var inte med i ansökan, men vi jobbar förstås också med HF arbetaplats
 4. Första mätningen i januari 2004 gällde uppföljning av 2003. Vi har nu sammanlagt sex mätningar, den senaste i januari 2009 för året 2008.