Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Workshop ‘Je boodschap efficiënt overbrengen via kennisclips’

 1. KENNISCLIPS in je onderwijspraktijk en onderzoekscommunicatie Ann Fastré Stijn Van Laer Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning, KU Leuven
 2. Young Researchers’ Careers Het doel van YouReCa is de carrièreperspectieven van jonge KU Leuven onderzoekers te verbeteren en te verbreden. Om dit te bereiken, zal YouReCa een brede waaier aan activiteiten organiseren en coördineren, die verband houden met: o training en opleiding, o loopbaanontwikkeling en de bevordering van loopbaanperspectieven, o het versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan.
 3. YouReCa
 4. Inhoud van deze workshop • Het medium leren kennen: o Wat is een kennisclip? o Waarom kennisclips gebruiken? o Toepassingen van het gebruik van kennisclips. • Kennisclips maken: o Voorbereiden van de omgeving. o Voorbereiden van de inhoud. o Tips voor een goede opname. o Tips voor de nabewerking. o Kennisclips publiceren.
 5. Follow-up • Communicatie na de workshop via Facebook of e-mail. • Wanneer gewenst uitwisseling tijdens een terugkom- moment. https://www.facebook.com/groups/236646876546454/ “Communicating efficiently through the use of knowledge clips”
 6. Programma workshop
 7. Team van de dag Bas Bergervoet Onderwijstechnoloog, LIMEL @ KU Leuven Stijn Van Laer Onderwijstechnoloog, DOO @ KU Leuven Maarten Timmermans Leerruimtes en Infrastructuur LIMEL @ KU Leuven Ann Fastré Onderwijstechnoloog, DOO @ KU Leuven Johan Willems Multimedia productie LIMEL @ KU Leuven Mart Achten Onderwijstechnoloog, DOO @ KU Leuven
 8. Wie zijn jullie? (per groep) • Welke faculteit? • Welke rol + context? o Docent o Ondersteuner o … • Ervaring met kennisclips?
 9. Het medium leren kennen KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 10. Het medium leren kennen Wat is een kennisclip? Een kennisclip is een korte video waarin je bondig één specifiek onderwerp, een bepaald begrip of een basisprincipe uitlegt. KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 11. Waarom gebruiken? Efficiëntie: Je kan kennisclips gebruiken om bijvoorbeeld veel voorkomende vragen te beantwoorden zodat er meer tijd en ruimte overblijft voor andere dingen, zoals individuele ondersteuning. Andere invulling contactmomenten: door inhouden via kennisclips aan te bieden, kan je in de contactmomenten de nadruk leggen op interactiviteit en het dieper verwerken van deze inhouden. Ondersteuning van de doelgroep bij het verwerken: deelnemers kunnen de kennisclips steeds op hun eigen tempo raadplegen, bijvoorbeeld bij het verwerken van moeilijke inhouden. Het medium leren kennen KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 12. Toepassingen: Ondersteunend (studie)materiaal en een collectie van basiskennis: Je kan kennisclips gebruiken om inhouden waarvoor vaak herhaling nodig is, uit te leggen. Deze kennisclips kan je als een volledige collectie online aanbieden. Studenten kunnen de collectie permanent raadplegen als een soort ‘encyclopedie’. Je kan ook verschillen in voorkennis bij heterogene studentengroepen weg werken. Het medium leren kennen KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 13. Toepassingen: Demonstratie van een praktische vaardigheid: De vaardighedenclip is een variant op de kennisclip. Het kan hier gaan om een klinische vaardigheid of het uitvoeren van een laboratoriumproef, die je dan onder meer kan inzetten ter voorbereiding van een practicum. Het medium leren kennen KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 14. Toepassingen: Oefeningen modelleren: In een kennisclip kan je de oplossing van een bepaald probleem of een oefening modelleren. Dit soort kennisclips kan je inzetten om aan een grote groep studenten tegelijk een antwoord te bieden op vaak voorkomende (individuele) vragen. Het medium leren kennen KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 15. Toepassingen: Andere invulling van de les: Door kennisclips in te zetten kunnen studenten zelfstandig leerinhouden verwerken waardoor je het contactmoment kan gebruiken voor verdieping, discussie, overblijvende vragen, bijkomende opdrachten, etc. We spreken dan van flipped classroom. Zelfstudie: Voor het zelfstandig studeren van een omvangrijker stuk leerstof kan je de studenten een reeks van kennisclips aanbieden, al dan niet verrijkt met (kijk)opdrachten, vragen en feedback, een discussieforum etc. Je kan de kennisclips zelfs aanbieden via adaptieve leerpaden: Hierbij krijgt de student toegang tot verder studiemateriaal als hij/zij aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Het medium leren kennen KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 16. Toepassingen: (Groeps)opdracht voor studenten: Je kan aan studenten vragen een of meer kennisclip(s) te maken over een inhoud. Wanneer studenten zelf aan de slag gaan met leerinhouden, draagt dit bij tot een diepere verwerking van deze inhouden. Je kan de door studenten geproduceerde kennisclips bijvoorbeeld gebruiken om een collectie basiskennis in kennisclips op te bouwen. Het medium leren kennen KENNISCLIPS • Wat is een kennisclip? • Waarom kennisclips gebruiken? • Toepassingen van het gebruik van kennisclips.
 17. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 18. Aan de slag! Een screencast maken is eenvoudig. Een goede voorbereiding blijft echter van belang. Stap 1: Voorbereiden van de omgeving Stap 2: Voorbereiden van de inhoud Stap 3: Tips voor een goede opname Stap 4: Tips voor de nabewerking Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 19. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren VRAGEN: http://www.kuleuven.be/onderwi js/onderwijstechnologie/kenniscli ps
 20. Voorbereiden van de omgeving Audio: is het belangrijkste van de hele opname. Ga voor de beste audio mogelijk (ingebouwd, headset of een USB tafelmodel). Beheers het omgevingsgeluid (schakel airco of andere stoorzenders uit). Video: Stel de webcam correct in. Vermijd hierbij het gebruik van computer of schermlicht. Je kunt het licht zachter maken door een andere lichtbron in te schakelen. Ontdoe je van “visueel lawaai” op je bureaublad. Vermijd onnodige icoontjes, onnodige open vensters, schakel windows updates uit, haal gevoelige informatie weg ... Houding: Zorg dat je comfortabel voor het scherm en de microfoon zit en vermijd vooroverbuigen naar de microfoon dichter bij het scherm tijdens de opname. Vermijd dat de draad van je muis vervelend doet op de desk en denk na waar je eventuele papieren zult hangen – elk blad dat je omdraait wordt opgenomen! Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 21. Voorbereiden van de omgeving Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 22. Voorbereiden van de inhoud Scenario: Een kennisclip is namelijk het beste kort en to-the-point. Schrijf daarom het scenario uit. Dat kan gedetailleerd, maar hoeft niet. Je wil wél een goede structuur op voorhand bedenken. Duur: Een ideale kennisclip duurt eigenlijk maximum 10 minuten. Een langere video wordt lastiger om online te bekijken. Indien je veel wil vertellen is het daarom beter om de video op te delen in kleinere hoofdstukken of om tussenschermen te voorzien. Routine: Doe een korte ‘walkthrough’ doorheen de schermen zodat alles beschikbaar staat. Springen van het ene scherm naar het andere bereid je best voor. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 23. Structuur van een kennisclip: Inleiding: Een welkomstwoord bij de start, samen met het doel van de kennisclip zet meteen de juiste toon. Kern: Tijdens dit deel van de clip probeer je de informatie over te brengen die nodig is om de gewenste leeractiviteiten te stellen: • Oefeningen, labo’s, practica, etc. (procedurele kennis) – steeds van expliciet (“klik hier, daar en daar”) naar impliciet (“maak … aan”) • Concepten, theorieën en inhouden (declaratieve kennis) – Gebruik van voorbeelden om te vergelijken, gebruik powerpoint ter onder- steuning, etc. Slot: Aan het eind van de clip kan je naar ander relevant materiaal of vervolgstappen refereren. “Wil je meer weten, ga dan naar…”, “De volgende les is …”, etc. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 24. Structuur van een kennisclip: Inleiding: Een welkomstwoord bij de start, samen met het doel van de kennisclip zet meteen de juiste toon. Kern: Tijdens dit deel van de clip probeer je de informatie over te brengen die nodig is om de gewenste leeractiviteiten te stellen: • Oefeningen, labo’s, practica, etc. (procedurele kennis) – steeds van expliciet (“klik hier, daar en daar”) naar impliciet (“maak … aan”) • Concepten, theorieën en inhouden (decleratieve kennis) – Gebruik van voorbeelden om te vergelijken, gebruik powerpoint ter onder- steuning, etc. Slot: Aan het eind van de clip kan je naar ander relevant materiaal of vervolgstappen refereren. “Wil je meer weten, ga dan naar…”, “De volgende les is …”, etc. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 25. Voorbereiden van de inhoud Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips voor de nabewerking • Kennisclips publiceren
 26. Tips voor een goede opname Schermresolutie: Opname in een lage resolutie is soms beter omdat de icoontjes, de muis etc. steeds groter ogen. Probeer een paar instellingen uit indien lage resolutie niet goed werkt, trek dan voldoende tijd uit voor de nabewerking waarbij je vaak inzoomt op belangrijke onderdelen. Begeleiding: Zeg aan de kijker waar die naar moet kijken. De muis helpt zeker, maar voorzie ook accenten waar iets gebeurt (een kadertje, een pijl, een kleur). Muisbewegingen: Neem je hand weg van de muis wanneer je een opname maakt. Beweeg de muis enkel als je ook een actie onderneemt. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren
 27. Tips bij de nabewerking Duur: Deel een lange screencast op in kortere delen. Een reeks van kortere screencasts werkt beter dan 1 lang stuk. Knippen: Haal stukken weg die niet noodzakelijk zijn en durf de opname kritisch te bewerken: als het openen van Word tijdens een opname net iets te lang duurt kun je die het beste weghalen. Accenten: Ondersteun wat je zegt met een tekstballon of toelichting (let op lettergrootte). Dit verhoogt zeker de toegankelijkheid. Overgangen: Een overgang tussen bepaalde ‘scenes’ kan heel goed werken, maar vermijd uiteraard elke overdaad. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren
 28. Kennisclips publiceren Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren Student
 29. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren
 30. Kennisclips maken Zelf aan de slag!! 1. Maak een screencast • Gebruik je eigen inhoud 2. Beschrijf de toepassing • Waar zal je de kennisclip inzetten? • Op welke manier zal je de kennisclip inzetten? 3. Post het resultaat op: • https://www.facebook.com/gr oups/236646876546454/ KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren
 31. Kennisclips maken KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren
 32. Follow-up sessie
 33. Kennisclips maken Referenties • Mayer, R. E. (2002). Multimedia learning. Psychology of Learning and Motivation, 41, 85- 139. • Mullamphy, D. A., Higgins, P., Belward, S., & Ward, L. M. (2010). To screencast or not to screencast. ANZIAM Journal, 51, C446-C460. • Oud, J. (2009). Guidelines for effective online instruction using multimedia screencasts. Reference Services Review, 37(2), 164-177. • Sugar, W., Brown, A., & Luterbach, K. (2010). Examining the anatomy of a screencast: Uncovering common elements and instructional strategies. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 11(3), 1-20. KENNISCLIPS • Voorbereiden van de omgeving • Voorbereiden van de inhoud • Tips voor een goede opname • Tips bij de nabewerking • Kennisclips publiceren
 34. Hartelijk dank voor jullie deelname Ann Fastré Stijn Van Laer Dienst onderwijsprofessionalisering en ondersteuning, KU Leuven

Notes de l'éditeur

 1. What? The goal of YouReCa is to improve and widen the career perspectives of KU Leuven’s young researchers.  To this end, YouReCa will organize and coordinate a broad spectrum of activities that are related to: training and education, career development and the improvement of career prospects, strengthening the international orientation of researchers’ careers. For who? The YouReCa program is intended for all young researchers at KU Leuven: PhD students Postdocs Assistant professors
 2. -Deze workshop kadert in de initiatieven van YouReCa. -YouReCa: Het doel van YouReCa is de carrièreperspectieven van jonge KU Leuven onderzoekers te verbeteren en te verbreden – Young Researchers Careers – verschillende initiatieven van verschillende aanbieders aan de KU Leuven. -Researcher Development Framework: Om jonge onderzoekers te helpen om zicht te krijgen op hun competenties wordt er binnen het YouReCa Career Center gebruik gemaakt van het Researcher Development Framework van Vitae. Vitae is een Britse organisatie die tot doel heeft te werken aan de professionele ontwikkeling van onderzoekers. Ze doet dat in samenwerking met verschillende universiteiten, onderzoeksinstellingen, onderzoekssponsors en nationale organisaties. Het kader stelt vier competentiedomeinen voor, die elk nog eens zijn opgedeeld in subcategoriën. => meer info op de website, je hebt ook het YouReCa Career Center, waar je terecht oa. kan voor collectieve en individuele loopbaanbegeleiding, advies over de arbeidsmarkt etcetera. => Het is niet de bedoeling om heel dit framework samen met jullie te bespreken, maar we vonden het wel fijn om het grotere plaatje even te schetsen – het schetst denk ik het verhaal van jullie drukke agenda’s, wij weten dat het als jonge onderzoeker én lesgever vaak niet evident is om tijd te maken voor workshops zoals deze van vandaag – fijn dus dat jullie gemotiveerd zijn om hier te zijn! => Je ontvangt op het einde van de workshop een attest van deelname.
Publicité