Publicité
Publicité

Strategi for sosiale medier

  1. Strategi for Sosiale medier Fiktive fakturaer AS
  2. Sosiale medier? • Sosiale medier handler ikke om hva du spiste til lunsj. • WEB2.0 gjør det mulig med interaktivitet på nettet. Direkte i nettleseren. Mennesker og organisasjoner kan samhandle direkte. • Kunnskap kan deles. • Bedriften kan markedsføres. • Varer kan skifte eier. • Egenskaper kan framheves. • Engasjerende. • Lojalitetsbyggende.
  3. Hvorfor en strategi? Det må bygges en ramme som rettleder. Deretter kan man ta med alle i organisasjonen. Da ledes vi mot målene. Vi må vite… • Hvorfor være i • Hva vi skal gjøre i • Hvem skal vi nå i • Motivasjon vår for å delta i • Frihet under ansvar på • Lytting og deltakelse med andre i … sosiale medier.
  4. Hvorfor skal vi være med i sosiale medier? • Få en bedre dialog med målgruppen vår. • Dele kunnskap med kunder, leverandører og media. • Bedre følge med i trender i markedet og hos konkurrenter. • Flere kanaler for markedsføring. • Styrke vår merkevare. • Imøtekomme negativ omtale.
  5. • Være aktive i våre definerte kanaler (Facebook, Twitter, Underskog, blog) • Holde mottakere nysgjerrige med jevnlige oppdateringer og kampanjer. • Være åpne, lyttende, deltakende, tilgjengelig. • Bevare omdømmet med raskt å imøtekomme negativ omtale. • Involvere organisasjonen internt. • Bidra til å nå bedriftens hovedmål. Hva skal vi gjøre i sosiale medier?
  6. Hvem skal vi nå? Bygg en kritisk masse med følgere. Bedre med få aktive enn mange som ikke bidrar. Eksperimenter og søk råd blant: • Kunder • Potensielle kunder • Leverandører • Media • Oss selv…
  7. Motivasjon Hva koster dette? Hva får vi igjen? • Mål aktivitet. Mål likes og mål hvor mange ganger innhold deles. • Søk etter innhold om oss andre steder. • Del de gode historiene om oss. • Imøtekom kritikk og skap fornøyde kunder. • Klatre på rangering i søkemotorer. • Det er morsomt med sosiale medier.
  8. Frihet under ansvar. • Representer bedriften utad. • Netiquette, folkeskikk. • En god opplevelse deles med venner, en dårlig opplevelse går viralt. • Bruk tid, form meldingen og vær varsom. • Framstå åpent og med fullt navn. • Eksperimenter! • Det er rom for å gjøre feil….
Publicité