Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2. bölüm pazarlama yönetimi i̇şletme 2014

3 846 vues

Publié le

Pazarlama İlkeleri, Marketing, Öğrenci Sunumları

Publié dans : Marketing
 • Login to see the comments

 • Soyez le premier à aimer ceci

2. bölüm pazarlama yönetimi i̇şletme 2014

 1. 1. İÇİNDEKİLER:  PAZARLAMA NEDİR?  PAZAR ARAŞTIRMASI YAPILIRKEN ALINMASI GEREKEN BİLGİLER  PAZARLAMA YÖNETİMİ NEDİR ?  PAZARLAMA YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI NELERDİR? -PAZARLAMA PLANLAMASI -PAZARLAMA BÖLÜMÜNÜN ÖRGÜTLEMESİ -PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ -KOORDİNASYON DENETMELE
 2. 2. Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek değişimleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.
 3. 3. PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlama yönetiminin amacı, müşteri istek ve ihtiyaçlarının uygun mal ve hizmetlerinin başarılı bir şekilde pazarlanması için hedef pazarı seçmek ve hedef pazara göre pazarlama karması geliştirecek uygulamaktır.
 4. 4. PAZARLAMA YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI  Pazarlama planlaması  Hedef Pazar seçimi  Pazarlama karmasının oluşturulması  Pazarlama bölümünün örgütlenmesi  Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi  Koordinasyon  Denetleme
 5. 5. PAZARLAMA PLANLAMASI:  Hedef Pazar Seçimi: Pazarın benzer özellikler taşıyan müşteri gruplarına göre bölümlenmesi sonucu en karlı ve çekici bulunan müşteri grubuna veya bölümüne yönelik mal ve hizmet üretimi ve pazarlamasının yapılmasıdır. Örneğin: Bu günlerde reklamlarda sıkça gördüğümüz ‘Koton’ giyim markasının çocukları hedef belirlemesi gibi…
 6. 6.  Pazarlama Karmasının Oluşturulması: Pazarlama karması, hedef pazardaki müşterilere sunularak mal ve hizmeti tasarlama ve geliştirme fiyatlandırma reklam ve tutundurma yapma dağıtım işlemlerinden meydana gelir.
 7. 7. PAZARLAMA BÖLÜMÜNÜN ÖRGÜTLENMESİ: Pazarlama bölümünde yapılacak işlerin belirlenmesi, bu işleri yapacak pazarlama personeline görevlerin dağıtılması, personeli yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, personele araç, gereç ve ekipman verilerek görev yerlerine atanmasıyla ilgili çalışmalara denir.
 8. 8. Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi Dörde Ayrılır Bunlar: Üretilen mal çeşidine göre örgütlenme Fonksiyonlara göre örgütlenme Hedef Pazara göre örgütlenme Bölgelere göre örgütlenme
 9. 9. PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ: İşletmenin pazarlama yönetimiyle hedef pazarının seçilerek bu pazara göre pazar karmasının oluşturularak, pazarlama planlamasına göre pazarlama örgütünün harekete geçirilerek faaliyetlerinin pazarlama planlarına uygun olarak yapılmasıdır.
 10. 10. KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN PAZARLAMA FAALİYETİ NASIL BAŞLATILMALIDIR
 11. 11. Küçük işletmeler için yerel bazda marka olmak için, yerel pazarlama faaliyetleri yürütmek son derece etkili bir çalışma biçimidir. Üstelik bu yöntem talebin belirlenmesinde de faydalıdır. Yerel pazarlama aynı zamanda daha az maliyet ve daha sonra da işletmeler için fayda sağlayacak müşteri memnuniyeti demektir. Yerel bazda pazarlama faaliyetleri pek çok şekilde başlatılabilir. Broşürler, küçük el ilanları, yerel gazete ve dergilere verilecek ilanlar hesaplı maliyetleri olan, etkili çalışmalardır. Bu çalışmaların tasarımı da dahil olmak üzere hizmet veren bir çok reklam ajansı da gerek yerel gerek ulusal ölçekte çalışmalarını yürütürler. Yerel radyo ve televizyonlarda da pazarlama faaliyetinin bir parçası olarak reklam çalışması yapmak, sponsorluklar, küçük çaplı kampanyalar da faaliyetlere eklenebilir. Yerel bazda yürütülen pazarlama faaliyetlerinin etkileri de daha hızlı ortaya çıkar. Ankara’da hizmet verebilen bir pastanenin, Edirne’den alacağı siparişi yerine getirme olanağı yoksa, ya da orada bir şube açmayı hedeflemiyorsa ulusal ölçekte bir pazarlama faaliyeti yürütmesinin de ona tek getirisi yüksek bir maliyet olacaktır
 12. 12. KOORDİNASY ON Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında, işler, görevler ve personel arasında bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunları çözebilmek amacıyla koordinasyon çalışmaları yapılır. Koordinasyon çalışmalarıyla pazarlama personelinin görüş, şikayet ve önerilerinin alınması için toplantı ve görüşmeler yapılır. Koordinasyon çalışmalarında rapor hazırlanması da yararlı olur.
 13. 13. DENETLEME Firmanın pazarda nasıl daha başarılı olabileceğini belirlemek amacıyla içinde bulunduğu pazar koşullarının ve pazarlama yönetiminin tüm yönleriyle ve belirli aralıklarla kapsamlı, sistemli bir biçimde denetlenmesidir. Bu denetimi kuruluşun pazarlama denetim bölümü ya da bağımsız bir kurum gerçekleştirir
 14. 14. Hiçbir zaman en büyük olmayı istemedik; hep en iyi olmayı istedik. John Bogle
 15. 15. Bir hedef yaratın, bir iş değil. Gary Hamel
 16. 16. Olgun pazar diye bir şey yoktur. Büyümenin yollarını bulabilen olgun yöneticilere ihtiyacımız var... Büyümek bir zihniyettir. Larry Bossidy
 17. 17. Japon şirketlerinin yüzde ellisinin bir pazarlama departmanı yoktur ve yüzde doksanında da pazarlama araştırması için özel bir bölüm bulunmaz. Bunun nedeni, herkesin bir pazarlama uzmanı olarak görülmesidir. Hiroyuki Takeuch
 18. 18. 13860281022 NİĞMET SAMUR 13860281028 SÜMEYYA ÖZTÜRK 13860281006 TUĞÇENUR UYAROĞLU

×