Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

4. bölüm fiyatlama i̇şletme 2014

3 393 vues

Publié le

Pazarlama İlkeleri, Marketing, fiyatlama 4P, Öğrenci Sunumları

Publié dans : Marketing
 • Login to see the comments

4. bölüm fiyatlama i̇şletme 2014

 1. 1. 1)FİYATLAMA Fiyat; pazarlamacılar tarafından kontrol edilen, birbiri ile bağımlı olan faktörlerden biridir. Diğer bileşenlere göre daha göreceli olmasına rağmen pazarlama karmasının oluşturulmasında temel öğedir. Fiyat; tüketicilerin, bir mamulü elde etmek için ödemek zorunda oldukları para miktarıdır.
 2. 2. 2)FİYATLAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER  Maliyetler.  Müşteriler.  Mal ve hizmetlerin kalitesi.  Müşteri alışkanlıkları.  Rekabet.  İşletmenin pazardaki konumu.  Pazarın yapısı.  Yasalar.
 3. 3. 1-)Maliyetler • Fiyatlama kararlarında maliyetler önemli rol oynamaktadır . İşletme pazarda kalıcı olabilmek için mutlaka maliyetleri karşılayan ve işletmenin hedefledi kâr düzeyine ulaşmayı sağlayan bir fiyatlama yapmalıdır . Maliyetler işletmenin varlığını devam ettirerek pazarda başarılı olabilmesi için önemlidir . • Maliyetler 2 ye ayrılır . a) Sabit maliyetler : Bina , makine ,teçhizat b) Değişken Maliyetler : Hammadde , personel , enerji
 4. 4. 2-)Müşteriler • Müşteriler fiyatlamada etkili olan bir faktördür . Müşteri talebi serbest Pazar kurallarına göre oluşmakta ve talep pazara sunulan mal ve hizmetin fiyatını belirlemektedir . Müşterinin talebine göre fiyat düzeyi oluşur . Ürüne talep fazlaysa fiyat yüksek , talep az ise fiyat düşük düzeyde olacaktır . Örneğin ; kışın meşrubat ve dondurma fiyatlarının düşük olması gibi .
 5. 5. 3-) Kalite • Malın ve hizmetin kalitesi fiyatlamada etkili bir faktördür . Bu nedenle fiyatı belirlerken mal ve hizmetin kalite düzeyine göre fiyatlama yapılmalıdır . Ürününün kalitesi yüksek ise fiyatı da yüksek , kalitesi düşük iste fiyatı da düşük düzeyde olacaktır . • Örneğin ; birinci kalite pirinç , fasülye ve nohutun fiyatı , ikinci kaliteye göre daha yüksek olacaktır .
 6. 6. 4-)Rekabet • Rekabet , fiyatın belirlenmesinde etkili olan faktörlerden biridir , Müşteriler genellikle bir mal ve hizmeti satın alırken karşılaştırma yaparak karar verirler . Bu duruma bağlı olarak işletmeler fiyatlamada rekabet koşullarını ve rakiplerin fiyat düzeylerini göz önüne alarak karar vermelidir .
 7. 7. 5-)Pazar Konumu • İşletmenin pazardaki konumu fiyatlama da belirleyici olacaktır . İşletme pazarda lider firmaysa , Pazar koşullarını belirleyici konumda bulunduğu için fiyatlama konusunda daha rahat davranabilecektir . İşletmenin takipçisi olması durumunda , pazarda liderini izleyerek ona göre fiyatlama yapacaktır . • Örneğin : Otomobil fiyatlarında piyasa rekabet koşullarına , marka ve model ile ürün segmentine göre fiyatlama yapılmaktadır .
 8. 8. 6-) Pazarın Yapısı • Pazarın yapısı fiyatlamada etkili olan bir faktördür . Pazarın ; tam rekabet , oligopol ve monopol özelliklerine göre ürünün fiyatı belirlenecektir . Tam rekabet koşullarında fiyatı üretim ve tüketim düzeyleri yani koşullara göre üretici ve tüketici belirler .
 9. 9. 7-)Yasalar • Yasalar da fiyatlamada etkili olan faktörler arasında yer almaktadır . Yasalara göre devlet ve belediyeler bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemede yetkili olabilirler . • Örneğin ; akaryakıt fiyatları , sebze halinde satılan sebze ve meyve fiyatları gibi .
 10. 10. 3)FİYATLAMANIN AMAÇLARI a)İşletmenin hedeflediği kâr düzeyine ulaşma. b)Rekabete karşı koyma. c)Fiyatlarda denge sağlama. d)İşletmenin hedeflediği pazar payına ulaşma. e)İşletmenin varlığını sürdürerek büyümesi. f)Finansal hedeflere ulaşma. g)İşletmenin Pazar payını genişletme.
 11. 11. A) İşletmenin Hedeflediği Kâr Düzeyine Ulaşma • Her işletmenin kuruluş amaçları arasında kâr sağlama amacı vardır . İşletme çeşitli ürünler üreterek ve pazarlayarak kar hedefine ulaşmayı hedefler .Fiyatlama kâr hedefine ulaşmak için önemli bir faktördür . • Örneğin : A marka bir cep telefonu üreten bir işletme çeşitli ülkelerde markası için fason üretim yaparak kalite farklılaştırması yaparak , fiyat farklılaştırması için esnek bir fiyatlama yapmaktadır .
 12. 12. B) Rekabete karşı koyma. • İşletme pazara yeni bir ürün sürdüğünde mevcut rekabet koşullarına göre mücadele etmeyi göz önüne almaktadır . Bu rekabet koşullarına içerisinde rakipler bu işletmeye karşı başta fiyat indirimi ,dağıtım kanallını çeşitlendirme , reklam ve promosyon gibi çalışmalara uygularlar . • Örneğin : Bir otomobil modeli geliştirerek pazara giren A otomobil işletmesi rakip ürünlerle rekabet edebilmek için fiyatı olabildiğinde düşük tutmaya çalışır .
 13. 13. C) Fiyatlarda Denge Sağlama • Ekonominin ve işletmeciliğin tüm alanlarında istikrar yani denge önemli olduğu kadar fiyatlamada da önemlidir . Fiyatlarda beklenmeyen artışlar ve düşüşler hem işletmeler ve hem de müşterilere zarar verecektir . Ayrıca fiyat artışlarında işletmeler arasında fiyat kırma mücadelesi olacak ve bu durum haksız rekabete yol açarak , çok sayıda işletmenin pazardan çekilmesine neden olabilecektir . • Örneğin : Pazara yeni bir ayakkabı sunarak giren bir işletme , Pazar koşullarını bir veri olarak kabul ederek dengeli bire fiyatlama yapmalıdır .
 14. 14. D)İşletmenin Hedeflediği Pazar Payına Ulaşma. • İşletmenin pazara bir ürün sürerek girmesinin temel amacı pazarda belirli bir pay alarak büyümektedir . İşletmenin hedeflediği Pazar payına ulaşabilmesinde fiyatlamanın önemli bir payı vardır . İşletme Pazar payını büyüterek dengeli bir şekilde büyüyebilmesi için müşterilerin talebini arttıracak doğru bir fiyatlama yapması gerekir . • Örneğin : Piyasaya yeni bir hizmetle girerek doğru fiyatlama sonucu önemli Pazar payına ulaşan GSM operatörü işletmeler vardır .
 15. 15. E) İşletmenin Varlığını Sürdürerek Büyümesi. • İşletmeler varlıklarını sürdürerek uzun süreli yaşamak üzere kurulurlar . İşletmenin varlığını sürdürerek büyümesi de üreterek pazara sundukları ürünlerin müşteriler tarafından satın alınmasında bağlıdır . Müşterinin ürünü satın alabilmesi için ürünün fiyatının , kalitesinin , dağıtım kanalı ve promosyonunun mutlaka müşteriyi cezbetmesi gerekir . • Örneğin ; yenilikçi bir yaklaşımla internet bankacılığına geçen ve doğru bir ürün fiyatlaması yapan bankalar pazarda gelişerek büyümüşlerdir .
 16. 16. F) Finansal Hedeflere Ulaşma. • İşletmelerin kuruluş amaçları arasında çeşitli finansal hedeflere ulaşmakta önemlidir . İşletmenin kuruluş aşamasında önemli bir yatırım yapılmaktadır . Bu yatırımın belirli bir nakit akışıyla geri dönüşünün sağlanması gerekir .Nakit akışının geri dönüşü işletmenin satışlarına göre şekillenecektir . • Örneğin : ölçek ekonomisinden yararlanarak verimli çalışan bir işletme düşük üretim maliyetleri nedeniyle düşük fiyatla pazara girerek daha çok kar sağlama , yatırımı kısa sürede geri ödeme gibi finansal hedeflere ulaşabilcektir .
 17. 17. E) İşletmenin Pazar Payını Genişletme • İşletmenin Pazar payını genişletebilmesi için müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun kalitede üretilen ürünlerin fiyatlarının da uygun olması gerekir . İşletmenin Pazar payını genişletebilmesi için piyasa fiyatını temel veri olarak kabul etmesi gerekir . Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz piyasa koşullarında fiyat formülü ; piyasa fiyatı – maliyet = kar olmaktadır . • Örneğin : Piyasada 100 TL’ye satılan bir ürünü işletme 100 TL’ye mal ederek üretiyorsa bu ürünün piyasa fiyatlarına göre kar etmesi mümkün olmamaktadır . Bu durumda işletmenin bu ürünü üretmemesi şayet mümkünse fason üretimle Pazar koşullarına uygun fiyatlama yaparak pazara sürmesi daha isabetli olacaktır . • İşletmenin Pazar payını genişletebilmesi için öncelikle etkili ve verimli çalışarak maliyetleri düşük düzeyde tutması ve bu durumu uygun bir fiyatlama yapması gerekir .
 18. 18. 4)FİYATLAMA ÇEŞİTLERİ Başlıca fiyatlama çeşitleri; a)Maliyete göre fiyatlandırma. b)Talebe göre fiyatlandırma. c)Rekabete göre fiyatlandırma. ç)Psikolojik fiyatlandırma.
 19. 19. A)Maliyete Göre Fiyatlandırma • Maliyete göre fiyatlamada , işletmedeki çeşitli maliyetler göz önüne alınarak malın veya hizmetle ilgili fiyatlama yapılmaktadır . Maliyete göre fiyatlamada işletmede hedeflediği kâra göre fiyatlandırma yapmaktadır . • Buna göre fiyatlandırma çeşitleri 4 gruba ayrılmaktadır . • Maliyet Değerine Göre Fiyatlandırma • Yatırım Değerine Göre Fiyatlandırma • Satış Değerine Göre Fiyatlandırma
 20. 20.  Maliyet Değerine Göre Fiyatlandırma • Maliyet değerine göre fiyatlamada ürünün fiyatı , sabit maliyetler ve değişken maliyetlerin toplamına göre hedeflenen kâr yüzdesine göre hesaplanır .
 21. 21.  Yatırım Değerine Göre Fiyatlandırma • İşletme yatırım değerinin bir yüzdesi olarak kâr hedefi belirleyerek fiyatlama yapabilir . İşletmenin yıllık üretim kapasitesine göre yıllık yatırım miktarı ve yatırım üzerinden hedeflenen kâra göre fiyat belirlenir .
 22. 22.  Satış Değerine Göre Fiyatlandırma • İşletme satış fiyatına göre fiyatlamada , satış fiyatının belirli bir oranına göre kârı hesaplayarak satış fiyatını belirler .
 23. 23. B) Talebe Göre Fiyatlandırma • İşletmenin müşteri talebini dikkate alarak yaptığı fiyatlandırmadır . Talebe dayalı fiyatlandırmada işletmenin en fazla kârı sağlayabilmesi için marjinal gelir ile marjinal maliyetin eşit olduğu düzeyde üretim yapması ve ürünü satması gerekir .
 24. 24. C) Rekabete Göre Fiyatlandırma • Rakiplerin fiyat düzeyi göz önüne alınarak yapılan fiyatlamadır . Rekabete göre fiyatlama ; cari Pazar fiyatı ve eksiltme fiyatı denilen iki yöntemle uygulanmaktadır . • Cari Pazar fiyatında , Pazar fiyatı göz önüne alınarak fiyatlama yapılır . Eksiltme fiyatı ise büyük miktarda mal alımında teklif verilerek ihale yapılması durumunda yapılan fiyatlamadır .
 25. 25. D) Psikolojik Fiyatlandırma • Müşteri satın alma davranışlarını etkilemek amacıyla yapılan fiyatlamadır . Bir mal , yuvarlak bir rakamın altında fiyatlandırmada daha çok satılır . • Örneğin 50 TL yerine 49,99 TL gibi . • Psikolojik fiyatlamaya göre bazen müşteriler markalı ve kaliteli malları prestij fiyatıyla satın alırlar . Örneğin markalı gömlekler ucuz satılsa bile müşteriler satın almayabilirler .

×