Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SPP 1023 PRINSIP EKONOMI
PN. SYAHIRA BINTI MD DESA
BAB 2
PERMINTAAN, PENAWARAN &
KESEIMBANGAN PASARAN
2.1 PERMINTAAN
 Merujuk kepada kesanggupan, keinginan dan kemampuan pembeli atau
pengguna untuk membeli suatu kuantiti ba...
2.1 PERMINTAAN
 Hubungan songsang tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tersebut:
 Barang Pengganti (Kesan Penggantian)...
2.1 PERMINTAAN
 Keluk permintaan
 Merupakan satu keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga
sesuatu barang den...
2.1 PERMINTAAN
 Keluk permintaan
 Merupakan satu keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga
sesuatu barang den...
2.1 PERMINTAAN
 Keluk permintaan Barang X
1
2
3
4
5
2 4 6 8 10 12
Harga X
(Px)
Kuantiti X
(Unit)0
A
B
C
D
E
2.1 PERMINTAAN
 Keluk permintaan
 Paksi menegak mewakili harga barang X dan paksi mendatar mewakili
kuantiti barang X ya...
2.1 PERMINTAAN
 Menggunakan harga (P) sebagai rumus

 Contoh : P = 25 – ½ Q
 Menggunakan kuantiti diminta (Q) sebagai ...
2.1 PERMINTAAN
 Hal ini bermakna kedua-dua fungsi permintaan tersebut adalah sama, iaitu
P = 25 – ½ Q sama dengan Q = 50 ...
2.1 PERMINTAAN
• Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan
 Harga barang itu sendiri
 Harga barang lain (barang penggan...
2.2 PENAWARAN
• Merujuk kepada jumlah kuantiti barang atau perkhidmatan yang ditawarkan
oleh pengeluar atau firma pada sat...
2.2 PENAWARAN
• Jadual Penawaran
 Berdasarkan jadual penawaran di bawah, semakin tinggi harga barang
semakin banyak kuant...
2.2 PENAWARAN
• Keluk Penawaran Barang X
1
2
3
4
5
2 4 6 8 10
Harga
(P)
Kuantiti
(Q)
12
2.2 PENAWARAN
• Fungsi / Persamaan Penawaran
 Fungsi penawaran terdapat dalam 2 bentuk :
 Menggunakan harga (P) sebagai ...
2.3 KESEIMBANGAN PASARAN
• Penentuan keseimbangan pasaran
 Keseimbangan pasaran merujuk kepada suatu keadaan apabila
perm...
2.3 KESEIMBANGAN PASARAN
• Penentuan keseimbangan pasaran
 Jadual permintaan dan penawaran bagi Barang X
Harga
(RM)
Kuant...
2.3 KESEIMBANGAN PASARAN
• Keluk keseimbangan pasaran
1
2
3
4
5
4 8 12 16 20
Harga
(P)
Kuantiti
(Q)
24
Titikkeseimbangan
p...
2.3 KESEIMBANGAN PASARAN
• Keluk keseimbangan pasaran
 Keseimbangan pasaran berlaku pada titik E iaitu titik keseimbangan...
2.3 KESEIMBANGAN PASARAN
• Persamaan permintaan dan penawaran keseimbangan pasaran
 Diberikan fungsi permintaan Qd = 28 –...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bab 2 Permintaan, Penawaran & Kesimbangan pasaran

61 620 vues

Publié le

Sijil Pengoperasian Perniagaan
Kolej Komuniti Jasin

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

Bab 2 Permintaan, Penawaran & Kesimbangan pasaran

 1. 1. SPP 1023 PRINSIP EKONOMI PN. SYAHIRA BINTI MD DESA BAB 2 PERMINTAAN, PENAWARAN & KESEIMBANGAN PASARAN
 2. 2. 2.1 PERMINTAAN  Merujuk kepada kesanggupan, keinginan dan kemampuan pembeli atau pengguna untuk membeli suatu kuantiti barang dan perkhidmatan pada suatu tingkat harga dan jangka masa tertentu  Hukum Permintaan menerangkan hubungan songsang / negatif antara kuantiti diminta dengan tingkat harga HARGA TINGGI PERMINTAAN KURANG HARGA RENDAH PERMINTAAN TINGGI
 3. 3. 2.1 PERMINTAAN  Hubungan songsang tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tersebut:  Barang Pengganti (Kesan Penggantian)  Apabila harga sesuatu barang meningkat, barang pengganti akan tinggi permintaannya kerana ia lebih murah. Jika barang tersebut murah, permintaannya akan meningkat dan barang pengganti tidak akan dicari  Pendapatan Benar (Kesan Pendapatan Benar)  Apabila harga sesuatu barang menurun, pendapatan benar pengguna akan bertambah iaitu kuasa beli pengguna akan meningkat dan permintaan akan meningkat.  Utiliti Sut Berkurangan  Apabila penggunaan satu unit barang ditambah, tambahan kepuasan atau utiliti sut pengguna akan merosot  Untuk menggalakkan pertambahan penggunaan, penjual hendaklah mengurangkan harga barang  Maka apabila harga menurun, kuantiti diminta bertambah
 4. 4. 2.1 PERMINTAAN  Keluk permintaan  Merupakan satu keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga sesuatu barang dengan kuantiti yang diminta  Keluk permintaan menyambungkan setiap kombinasi harga dan kuantiti diminta sesuatu barang  Keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan (cerun negatif)  Hubungan antara harga barang dan kuantiti diminta adalah secara songsang  Apabila harga meningkat, kuantiti diminta akan jatuh. Apabila harga menurun, kuantiti diminta akan meningkat
 5. 5. 2.1 PERMINTAAN  Keluk permintaan  Merupakan satu keluk yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga sesuatu barang dengan kuantiti yang diminta  Keluk permintaan menyambungkan setiap kombinasi harga dan kuantiti diminta sesuatu barang  Keluk permintaan mencerun ke bawah dari kiri ke kanan (cerun negatif)  Jadual permintaan menunjukkan hubungan antara harga sesuatu barang dengan kuantiti yang diminta KOMBINASI HARGA (RM) KUANTITI DIMINTA (UNIT) A 5 3 B 4 5 C 3 7 D 2 9 E 1 11
 6. 6. 2.1 PERMINTAAN  Keluk permintaan Barang X 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12 Harga X (Px) Kuantiti X (Unit)0 A B C D E
 7. 7. 2.1 PERMINTAAN  Keluk permintaan  Paksi menegak mewakili harga barang X dan paksi mendatar mewakili kuantiti barang X yang diminta  Keluk permintaan tersebut dihasilkan dengan menyambungkan setiap titik kombinasi harga dan kuantiti diminta, iaitu titik A, B, C, D dan E  Contohnya titik A menunjukkan kuantiti diminta bagi 3 unit barang X pada harga RM5 • Fungsi / Persamaan Permintaan  Adalah satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantiti diminta (Q) dengan tingkat Harga (P)  Fungsi permintaan terdapat terdiri dari 2 bentuk :  Menggunakan harga (P) sebagai rumus  Menggunakan kuantiti diminta (Q) sebagai rumus
 8. 8. 2.1 PERMINTAAN  Menggunakan harga (P) sebagai rumus   Contoh : P = 25 – ½ Q  Menggunakan kuantiti diminta (Q) sebagai rumus  Contoh : Q = 50 – 2P P = c – dQ c = Pemotong paksi kuantiti, iaitu nilai P apabila kuantiti diminta (Q) adalah 0 d = kecerunan keluk permintaan Q = a – bP a = Pemotong paksi kuantiti, iaitu nilai Q apabila harga P adalah 0 1/b = kecerunan keluk permintaan
 9. 9. 2.1 PERMINTAAN  Hal ini bermakna kedua-dua fungsi permintaan tersebut adalah sama, iaitu P = 25 – ½ Q sama dengan Q = 50 – 2P Apabila P = 25 – ½ Q ½ Q = 25 – P Q = 2(25 – P) Q = 50 – 2P Keluk permintaan Q = 50 – 2P ditunjukkan pada seperti di bawah 25 50 Harga (P) Kuantiti (Q) 0
 10. 10. 2.1 PERMINTAAN • Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan  Harga barang itu sendiri  Harga barang lain (barang pengganti, barang penggenap, barang tidak berkaitan)  Citarasa pengguna  Pendapatan pengguna  Jangkaan harga masa depan  Saiz (jumlah) dan struktur penduduk  Dasar kerajaan  Agihan pendapatan  Kadar faedah dan kemudahan kredit  Musim
 11. 11. 2.2 PENAWARAN • Merujuk kepada jumlah kuantiti barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengeluar atau firma pada satu tingkat harga dan satu jangka masa tertentu • Hukum penawaran menyatakan hubungan langsung / positif antara harga barang tersebut dengan kuantiti ditawar. • Keluk Penawaran  Ialah keluk yang menunjukkan kuantiti barang yang sedia dikeluarkan oleh firma pada pelbagai tingkat harga  Keluk penawaran menyambungkan setiap kombinasi harga dan kuantiti ditawarkan sesuatu barang  Keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan (cerun positif) HARGA TINGGI PENAWARAN TINGGI HARGA RENDAH PENAWARAN RENDAH
 12. 12. 2.2 PENAWARAN • Jadual Penawaran  Berdasarkan jadual penawaran di bawah, semakin tinggi harga barang semakin banyak kuantiti yang ditawarkan KOMBINASI HARGA (RM) KUANTITI DITAWAR (UNIT) A 1 3 B 2 5 C 3 7 D 4 9 E 5 11
 13. 13. 2.2 PENAWARAN • Keluk Penawaran Barang X 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 Harga (P) Kuantiti (Q) 12
 14. 14. 2.2 PENAWARAN • Fungsi / Persamaan Penawaran  Fungsi penawaran terdapat dalam 2 bentuk :  Menggunakan harga (P) sebagai perkara rumus  Menggunakan kuantiti ditawar (Q) sebagai rumus  Menggunakan harga (P) sebagai rumus  Menggunakan kuantiti ditawar (Q) sebagai rumus P = c + dQ c = Pemotong paksi harga, iaitu nilai P apabila kuantiti ditawar (Q) adalah 0 d = kecerunan keluk penawaran Q = n + mP Q = Kuantiti ditawarkan P = Tingkat harga n = Pemotong paksi kuantiti, iaitu nilai Q apabila harga (P) adalah 0. Nilai n mungkin positif atau negati 1/m = Kecerunan Keluk Penawaran
 15. 15. 2.3 KESEIMBANGAN PASARAN • Penentuan keseimbangan pasaran  Keseimbangan pasaran merujuk kepada suatu keadaan apabila permintaan sama dengan penawaran atau kuantiti diminta adalah sama dengan kuantiti ditawarkan  Lebihan penawaran berlaku apabila harga melebihi tingkat harga keseimbangan pasaran. Kuantiti yang ditawarkan akan melebihi kuantiti yang diminta  Lebihan permintaan berlaku apabila harga kurang daripada tingkat harga keseimbangan. Kuantiti diminta akan melebihi kuantiti yang ditawarkan PERMINTAAN = PENAWARAN KUANTITI DIMINTA = KUANTITI DITAWAR LEBIHAN PERMINTAAN = KUANTITI DIMINTA > KUANTITI DITAWAR LEBIHAN PENAWARAN = KUANTITI DITAWAR > KUANTITI DIMINTA
 16. 16. 2.3 KESEIMBANGAN PASARAN • Penentuan keseimbangan pasaran  Jadual permintaan dan penawaran bagi Barang X Harga (RM) Kuantiti diminta Kuantiti ditawar Situasi pasaran 5 3 23 Lebihan penawaran4 8 18 3 13 13 Keseimbang an 2 18 8 Lebihan permintaan1 23 3
 17. 17. 2.3 KESEIMBANGAN PASARAN • Keluk keseimbangan pasaran 1 2 3 4 5 4 8 12 16 20 Harga (P) Kuantiti (Q) 24 Titikkeseimbangan pasaran Lebihanpenawaran Lebihanpermintaan E
 18. 18. 2.3 KESEIMBANGAN PASARAN • Keluk keseimbangan pasaran  Keseimbangan pasaran berlaku pada titik E iaitu titik keseimbangan pasaran. Pada titik ini, keseimbangan pasaran berlaku pada harga RM 3 dan 13 unit.  Lebihan penawaran berlaku apabila harga lebih dari RM3 contohnya pada harga RM4, kuantiti diminta adalah RM8 tetapi kuantiti ditawarkan pula adalah 18 unit. Ini menyebabkan stok firma meningkat maka firma akan mengurangkan pengeluaran.  Lebihan permintaan pula berlaku apabila harga kurang dari RM3. Pada harga RM2, kuantiti diminta adalah 18 unit tetapi hanya 8 unit ditawarkan. Ini menyebabkan firma terpaksa menambahkan pengeluarannya
 19. 19. 2.3 KESEIMBANGAN PASARAN • Persamaan permintaan dan penawaran keseimbangan pasaran  Diberikan fungsi permintaan Qd = 28 – 5P dan fungsi penawaran Qs = -2 + 5P Keseimbangan pasaran dicapai apabila Qs = Qd -2 + 5P = 28 – 5P 5P + 5P = 28 + 2 0P = 30 P = 30 / 10 P = 3 Gantikan P dalam persamaan Qd = 28 – 5P Qs = -2 + 5P = 28 – 5(3) = -2 + 5(3) = 28 – 15 = -2 + 15 = 13 unit = 13 unit

×