Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Broszura lavina-platform-do-web

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Systemy dedykowane (pdf)
Systemy dedykowane (pdf)
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Broszura lavina-platform-do-web (20)

Publicité

Plus récents (15)

Broszura lavina-platform-do-web

  1. 1. Lavina Platform Zarządzanie obiegiem informacji w erze web 2.0 www.javatech.com.pl/lavina Kontakt Javatech Sp. z o.o. ul. Widok 8 00-023 Warszawa tel. 022 826 60 90 fax 022 213 81 27 e-mail: biuro@javatech.com.pl Zespół profesjonalistów IT tworzących innowacyjne rozwiązania przyjazne użytkownikom NEURO BANK Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Technologie których używamy: Z naszego rozwiązania skorzystali między innymi: IzbaRzemieślniczawOpolu
  2. 2. Lavina Portal jest kompleksowym rozwiązaniem klasy ECM umożli- wiającym usprawnienie działalno- ści firmy poprzez środowisko in- tranetowe z publikacją wybranych treści w portalu internetowym CMS może służyć jako bramka przez którą automatycznie urucha- miane są procesy wewnątrz firmy (np. obieg dokumentów związany z zapytaniem klienta przez formu- larz kontaktowy na stronie www). Zaawansowane zarządzanie dokumentami i plikami w firmie. Pozwala składować centralnie dokumenty i ustalać uprawnienia do ich odczytu, zapisu i modyfi- kacji. Graficzny edytor oraz silnik defi- niowania i obiegu procesów biz- nesowych (BPM - Business Pro- cess Management). Rozwiązanie służące do plano- wania, nawiązywania i utrzymy- wania kontaktów z Klientami. Portal/ECM CMS DMS BPM/Workflow CRM Obsługa kont użytkowników, grup i uprawnień do poszczegól- nych części portalu oraz ustala- nie zastępstw. Accounts Obieg informacji z wykorzystaniem rozwiązania Lavina Platform Lavina Platform jako portal korporacyjny pozwala w jednym miejscu zgromadzić większość narzędzi z których korzystają pracownicy do wykonywania codziennych czynności związanych z działalnością firmy. Istnieje możliwość integracji z systemami używanymi przez Klienta. Jedno logowanie oraz ujednolicony wygląd systemu pozwala skrócić czas niezbędny do przeszkolenia oraz używania systemu. CRM, kalendarz, e-mail, formatki, skanowanie Pozyskiwanie BPM/Workflow Accounts + Zarządzanie Udostępnianie CMS, forum, blog, chat, e-mail, sms, wiki, rss, newsletter, e-commerce DMS, składowanie, wyszukiwanie,indeksowanie

×