Publicité
Uverenje-OA23-7_3047.pdf
Prochain SlideShare
Uverenje oa21-7 1568Uverenje oa21-7 1568
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Plus de Основна школа "Миливоје Боровић" Мачкат(20)

Publicité

Uverenje-OA23-7_3047.pdf

  1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА На основу одредаба Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника „Службени гласник РС”, бр. 109/2021.) (назив и седиште организатора стручног скупа) ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊЕ О УЧЕШЋУ НА СТРУЧНОМ СКУПУ (име и презиме учесника) (датум и место рођења) (назив образовно-васпитне установе) запослен-а у (назив и облик стручног скупа) учествовао-ла је на стручном скупу – трибини (онлајн) датум одржавања: године, трајање: 1 сат и 15 минута Број бодова Стручни скуп је признат као облик стручног усавршавања: трибина (број решења о одобравању стручног скупа) Број У Београду, године (датум) (М.П.) (потпис овлашћеног лица организатора) (потпис овлашћеног лица организатора) KLETT друштво за развој образовања, Београд 1 Гордана Кнежевић Орлић Завод за унапређивање образовања и васпитања, број одлуке: Татјана Крповић Основна школа Миливоје Боровић - Мачкат Свет се мења, а са њим и начин учења! 7. 3. 2023. 226-4/2023. од 6.03.2023, кôд S9382023 OA23-7/3047 24. 3. 2023.
Publicité