Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 
Đề tài 
XÂY DỰNG MẠNG LAN 
CHO DOANH...
NỘI DUNG TRÌNH BÀY 
Giới thiệu đề tài 
Tổng quan về mạng máy tính 
Phân tích thiết kế mạng LAN 
Cài đặt mạng LAN 
Đánh giá...
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 
 Xây dựng mạng LAN cho DNTN Khánh Đình 
12/08/14 3
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 
 Mô hình tham chiếu hệ thống mở OSI – Bộ giao 
thức TCP/IP 
12/08/14 4
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 
 Các thiết bị LAN cơ bản 
 Hub 
 Switch (Bộ chuyển mạch) 
 Router (Bộ dẫn đường) 
 Bridge...
TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 
 Hệ thống cáp dùng cho LAN 
 Cáp xoắn đôi 
 Cáp đồng trục 
 Cáp sợi quang 
12/08/14 6
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG LAN 
 Mạng cục bộ LAN ( Local Area Network ) là một hệ thống mạng 
dùng để kết nối các máy tính t...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG LAN 
 Về cơ bản, khi kết nối mạng LAN có thể cho ta những 
tiện ích sau: 
 Chia sẻ kho dữ liệu d...
KHẢO SÁT THỰC TẾ DNTN KHÁNH ĐÌNH 
 Tên gọi: Doanh Nghiệp TN Khánh Đình 
 Địa chỉ: TT Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Th...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG LAN 
 Yªu 
cÇThuù:c hiÖn x©y dùng hÖ thèng m¹ng néi bé trong ph¹m vi 
mét toμ nhμ 3 tÇng cã khoả...
YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG 
 Công ty có Web server và Mail server riêng 
 Đặt cùng Switch 
 được NAT tĩnh ra bên ngo...
Thiết kế sơ đồ 
mạng ở tầng vật lý 
12/08/14 12
Thiết kế sơ đồ 
mạng ở tầng Logic 
12/08/14 13
B¶n vÏ tæng qu¸t 
12/08/14 14
Sơ đồ trên Cisco Packet Tracer 
12/08/14 15
CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MẠNG LAN 
Bước 1: Cài đặt Card mạng cho tất cả các máy 
Phải đảm bảo rằng tất cả các máy đều được cài d...
CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MẠNG LAN 
Bước 4: Thiết lập địa chỉ IP cho các máy 
 Thiết lập địa chỉ IP động: Đối với cách thiết đặt...
THIẾT LẬP VLAN 
 Cấu hình VLAN trên Cisco Packet Tracer 
 Giới thiệu chung về VLAN 
 VLAN được định nghĩa như là một vù...
CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẠNG LAN 
 Cài đặt mạng LAN cho Windows 7 
 Khi thiết lập một mạng nội bộ, thì Windows 7 sẽ tự động tạo...
CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẠNG LAN 
 Chia sẻ dữ liệu trong mạng LAN 
 HKiệínc hra D kohunneg l càh sohoasere p exooonleg ttoh sư...
CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẠNG LAN 
 Cài đặt hệ thống 
 Cài đặt HĐH cho Server và cho máy trạm 
 Cài đặt giao thức và các dịch v...
§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 
vμ h­íng 
ph¸t 
triªn 
 KÕt qu¶ ®¹t ®­îc: 
 X©y dùng hÖ thèng m¹ng néi bé cho toμ nhμ 3 
tÇng...
Chó ng t« i x in ch© n thμ nh 
c¶m ¬ n! 
12/08/14 23
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Xây Dựng Mạng LAN

28 854 vues

Publié le

Mời mọi người tham khảo.

Publié dans : Internet
 • cho e in tài liệu ạ:hanhcnttk16a@gmail.com
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • cho e xin file Packet hay code làm đc ko ạ: quanggon123@gmail.com
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • cho e xin tài liệu này đc k ạ : thangld2512@gmail.com
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Cho mình xin tài liệu với anh : tam36652@donga.edu.vn
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Xin lỗi anh có thể cho em xin tài liệu này với nha: thanhhai691999@gmail.com
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Xây Dựng Mạng LAN

 1. 1. VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài XÂY DỰNG MẠNG LAN CHO DOANH NGIỆP TN KHÁNH ĐÌNH Giảng viªn h­íng dÉn : TS. NGÔ HỒNG SƠN Sinh viªn thùc hiÖn : Lại Thanh Tú MSSV : PBV07-13096 12/08/14 1
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu đề tài Tổng quan về mạng máy tính Phân tích thiết kế mạng LAN Cài đặt mạng LAN Đánh giá kết quả đạt được và hướng phát triển 1 2 4 5 6 12/08/14 2
 3. 3. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI  Xây dựng mạng LAN cho DNTN Khánh Đình 12/08/14 3
 4. 4. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH  Mô hình tham chiếu hệ thống mở OSI – Bộ giao thức TCP/IP 12/08/14 4
 5. 5. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH  Các thiết bị LAN cơ bản  Hub  Switch (Bộ chuyển mạch)  Router (Bộ dẫn đường)  Bridge (Cầu nối)  Internetworking (Liên mạng) 12/08/14 5
 6. 6. TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH  Hệ thống cáp dùng cho LAN  Cáp xoắn đôi  Cáp đồng trục  Cáp sợi quang 12/08/14 6
 7. 7. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG LAN  Mạng cục bộ LAN ( Local Area Network ) là một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ ( tòa nhà, công ty, trường học, …). Các máy tính trong mạng LAN có thể liên lạc, chia sẻ tài nguyên, thông tin, với nhau, mà điển hình là chia sẻ tập tin, máy in, máy quét và một số thiết bị khác  Mạng LAN có nhiều quy mô hình thức và mức độ phức tạp khác nhau  Peer to peer (Mạng ngang hàng)  Client – Server (khách-phục vụ)  Ngoài ra, mạng LAN còn có các hình thức khác được sử dụng phổ biến là :  WAN (Wide area Network – Mạng diện rộng)  WLAN (Wifi LAN – Mạng cục bộ không dây ) 12/08/14 7
 8. 8. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG LAN  Về cơ bản, khi kết nối mạng LAN có thể cho ta những tiện ích sau:  Chia sẻ kho dữ liệu dùng chung (Share file and folder, Local disk).  Truyền và nhận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn.  Tăng độ tin cậy, tính bảo mật của hệ thống.  Giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại.  Giảm giá thành do chia sẽ các thiết bị phần cứng (dùng chung các thiết bị ngoại vi). 12/08/14 8
 9. 9. KHẢO SÁT THỰC TẾ DNTN KHÁNH ĐÌNH  Tên gọi: Doanh Nghiệp TN Khánh Đình  Địa chỉ: TT Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa  Nhận xét  doanh ngiệp đã có hệ thống mạng LAN tương đối ổn định  Chưa đáp ứng tối đa yêu cầu sử dụng tài nguyên của các phòng ban, chưa tận dụng tối đa tài nguyên vốn có của DN.  Phương hướng  Dự án của hệ thống mới là xây dựng được 1 mô hình mạng LAN có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu sử dụng mạng của các phòng ban hoạt động trong doanh nghiệp  Sử dụng tối đa tài nguyên trong DN một cách hợp lý, có thể mở rộng thêm khi hệ thống cần. 12/08/14 9
 10. 10. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ MẠNG LAN  Yªu cÇThuù:c hiÖn x©y dùng hÖ thèng m¹ng néi bé trong ph¹m vi mét toμ nhμ 3 tÇng cã khoảng 50 nèt m¹ng ®­îc bè trÝ thiÕt bÞ nh­trong b¶n thiÕt kế.  HÖ thèng m¹ng thiÕt kÕ theo TOPO h×nh sao, mô hình Client/Server.  HÖ thèng c¸p truyÒn dÉn cÇn ®­îc ®¶m b¶o vÒ yªu cÇu kÕt nèi tèc ®é cao, kh¶ n¨ng dù phßng ®Ó h¹n chÕ thÊp nhÊt sù cè x¶y ra trong qu¸ tr×nh vËn hμnh ngoμi ra ®¸p øng ®­îc kh¶ n¨ng më réng m¹ng trong t­ ¬ng lai. 12/08/14 10
 11. 11. YÊU CẦU CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG  Công ty có Web server và Mail server riêng  Đặt cùng Switch  được NAT tĩnh ra bên ngoài  Các nhân viên có thể truy cập Internet  Thuê đương truyền ADSL, NAT out  Nhân viên ở Canteen có thể truy nhập Internet qua Wireless  Công ty có 1 chi nhánh  Từ trung tâm kết nối đến văn phòng Chi nhánh qua Internet  Chi nhánh công ty cũng có các phòng ban, chia VLAN  Người dùng ở ngoài có thể truy nhập Web server của công ty  Các máy tính trong công ty và chi nhánh có thể liên lạc với nhau  Chia VLAN phòng Hội đồng và phòng Kỹ thuật 12/08/14 11
 12. 12. Thiết kế sơ đồ mạng ở tầng vật lý 12/08/14 12
 13. 13. Thiết kế sơ đồ mạng ở tầng Logic 12/08/14 13
 14. 14. B¶n vÏ tæng qu¸t 12/08/14 14
 15. 15. Sơ đồ trên Cisco Packet Tracer 12/08/14 15
 16. 16. CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MẠNG LAN Bước 1: Cài đặt Card mạng cho tất cả các máy Phải đảm bảo rằng tất cả các máy đều được cài driver card mạng đầy đủ, không bị lỗi Bước 2: Chuẩn bị Router (và Router Wireless), Switch từ 8 đến 24 cổng, bộ nguồn cho hai thiết bị trên Bước 3: Đấu dây cáp Cáp đấu từ Modem đến Switch và từ switch đến các máy nên sử dụng cáp bấm thẳng, tức là vị trí các sợi dây ở hai đầu zắc cắm là như nhau Tuy nhiên hiện nay có thể dùng cáp bấm thẳng hay chéo đều được vì cổng Ethernet đã tích hợp chế đô Auto-MDIX- chức năng tự chuyển mạch, có thể tự động kết nối và nhận được cáp 12/08/14 16
 17. 17. CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MẠNG LAN Bước 4: Thiết lập địa chỉ IP cho các máy  Thiết lập địa chỉ IP động: Đối với cách thiết đặt này, ta cấu hình lại Modem, với chế độ DHCP server chọn là Enable ( sẽ gán cho người dùng một địa chỉ IP động mỗi khi vào mạng)  Thiết lập địa chỉ IP tĩnh: Ví dụ địa chỉ IP 192.168.1.xxx thuộc class C, 3 chỉ số đầu là địa chỉ nhóm mạng hay Network, nó là chuỗi cố định, chỉ khác nhau ở dãy số cuối cùng, đây chính là số IP tĩnh gán cho mỗi máy, số này có thể đánh từ số 1 đến 254 và không được trùng nhau trong một mạng Các số ở dòng Subnet mask được máy tự động điền vào (ở Class C thì Subnet mặc định là 255.255.255.0) 12/08/14 17
 18. 18. THIẾT LẬP VLAN  Cấu hình VLAN trên Cisco Packet Tracer  Giới thiệu chung về VLAN  VLAN được định nghĩa như là một vùng quảng bá trong một mạng sử dụng switch. Vùng quảng bá là một tập hợp các thiết bị trên mạng mà nó sẽ nhận các khung quảng bá được gởi đi từ một thiết bị trong tập hợp đó. Các vùng quảng bá thường được giới hạn nhờ vào các router, bởi vì các router không chuyển tiếp các khung quảng bá.  Lợi ích khi dùng VLAN  Phân tách các vùng quảng bá để tạo ra nhiều băng thông hơn cho người sử dụng.  Tăng cường tính bảo mật bằng cách cô lập người sử dụng dựa vào kỹ thuật cầu nối.  Triển khai mạng một cách mềm dẻo dựa trên chức năng công việc của người dùng. 12/08/14 18
 19. 19. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẠNG LAN  Cài đặt mạng LAN cho Windows 7  Khi thiết lập một mạng nội bộ, thì Windows 7 sẽ tự động tạo  truy cập vào Menu Start>Control Panel->System và chọn Properties. Trong cửa sổ mới xuất hiện, bạn bấm nút Change settings ở bên góc phải. Hộp Tạo mới thoại một System nhóm Properties làm việc trong xuất hiện, mạng bạn để chọn các hệ thẻ thống Computer khác Name, vào đăng lúc ký này sau. quan Gõ sát tên mục Workgroup của nhóm vào bạn khung sẽ thấy workgroup, nhóm làm việc sau đó được kích chọn OK. mặc định là workgroup. một workgroup và cung cấp một cái tên mặc định. Workgroup là một nhóm các máy tính kết nối với nhau qua mạng và chia sẻ tài nguyên như file và máy in. 12/08/14 19
 20. 20. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẠNG LAN  Chia sẻ dữ liệu trong mạng LAN  HKiệínc hra D kohunneg l càh sohoasere p exooonleg ttoh sưh amreụ wc icthầ nth cì htai aa dsdẻ chế độ everyone để share  Kéo chuột đến dòng Password Protected Sharing và chọn  Sau khi cấu hình máy tính xong bạn kích chuộdtò npgh Tảui rvn àooff tphaưss wmoụrdc , ổ cứng, máy in... cần chia sẻ và chọn Properties và chọn thẻ Sharing  Từ Start kích chuột chọn vào Control Panel -> vào Network and Sharing Center -> rồi vào Advanced Sharing Settings 12/08/14 20
 21. 21. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH MẠNG LAN  Cài đặt hệ thống  Cài đặt HĐH cho Server và cho máy trạm  Cài đặt giao thức và các dịch vụ mạng  Cài đặt dịch cụ DHCP cho máy phục vụ  Cài đặt dịch vụ DNS.  Tạo nhóm người dùng  Cài đặt ứng dụng riêng cho mạng  Thư điện tử Email  Tài khoản nhân viên  Kiểm thử mạng  Bảo trì hệ thống 12/08/14 21
 22. 22. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vμ h­íng ph¸t triªn  KÕt qu¶ ®¹t ®­îc:  X©y dùng hÖ thèng m¹ng néi bé cho toμ nhμ 3 tÇng cã khoảng 50 nèt m¹ng ®­îc thiÕt kÕt theo TOPO h×nh sao.  T×m hiÓu thªm mét sè kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng m¹ng th«ng dông nhÊt hiÖn nay.  H­íng ph¸t triÓn:  Hoμn thiÖn h¬n c¸ch thiÕt kÕ m¹ng LAN.  Nghiªn cøu vμ øng dông m¹ng LAN kh«ng d©y trong c¬ quan xÝ nghiÖp 12/08/14 22
 23. 23. Chó ng t« i x in ch© n thμ nh c¶m ¬ n! 12/08/14 23

×