Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ciutadella de roses

569 vues

Publié le

Estudi de criteris i objectius per a la dinamització de l’ús ciutadà i turístic de la Ciutadella de Roses planteja que el recinte patrimonial esdevingui com una mena de parc urbà històric amb accés lliure de manera que només determinats serveis, com el museu, sigui de pagament. Aquest dijous l’alcalde de Roses, Carles Pàramo, i l’autor del treball, l’arqueòleg Josep Burch, han presentat la revisió i actualització del Pla Director que l’any 1993 va aprovar el departament de Cultura de la Generalitat i que forma part del POUM aprovat el 2010.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ciutadella de roses

 1. 1. 31/05/13 1Estudi de criteris i objectiusper a la dinamització de l’úsciutadà i turístic de laCiutadella de Roses
 2. 2. 31/05/13 2Fonaments de l’encàrrec• 1. Millora paisatgística urbana de la Ciutadella• 2. Proposta d’actuació al conjunta de la vila medieval• 3. Adequació d’itineraris de visita, establerts en tres, antic, medieval imodern• 4. Adequació dels usos dels edificis existents com a complement de lavisita general• 5. Proposta d’actuacions en l’espai d’activitats, concerts i espectacles.• 6. Integrar la Ciutadella a la vida ciutadana de Roses sense altre límitque el seny d’aquest BCIN• 7. Programar la redacció dels diferents projectes i quantificarinversions pel període 2013/2014
 3. 3. 31/05/13 3Estudi de Criteris i Objectius• Posar en valor el patrimoni històric i arquitectònic deRoses a partir del potencial que té la Ciutadella com aeina de dinamització social, cultural i turístic.• Transformar la Ciutadella en un monument concebutcom un parc urbà que combini el servei de patrimonihistòric amb els usos públics.• Augmentar, respectant els seus valors patrimonials, elbenefici social de la Ciutadella mitjançant la restauraciódels bens patrimonials, la diversificació dels espais i lamillora dels equipaments existents.
 4. 4. 31/05/13 4Antecedents• El Pla Director de la Ciutadella per l’arquitecte Ramon Castells i l’arqueòloga AuroraMartín que va ser aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat l’any 1993 ique forma part del POUM aprovat el 2010.• L’actual estudi, realitzat per l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, dirigitper l’arqueòleg, Josep Burch, és una revisió i actualització del Pla Director realitzatfa vint anys.• Formen part de l’equip de treball els Srs. Martirià Figueras, Enginyer i Paisatgista i elSr. Lluís Bedós Arquitectes, d’Aspecte Paisatge.• Amb la col·laboració dels Srs. Modest Fluvià, Carme Rigall i Roser Juanola,economistes i pedagoga de l’UDG i dels Sr. Albert Saló, economista d’ESADE.• Des de finals dels 80, l’Ajuntament de Roses ha liderat la recuperació del monument,BCIN, començant per l’adquisició de les diferents finques que component elmonument i entorn i ha executat un seguit d’obres de recuperació, manteniment irehabilitació.
 5. 5. 31/05/13 5Plantejaments• Transformar el model pagament de tot elmonument en un espai històric obert d´úspúblic gratuït i restringir l’accés depagament a espais concrets com elmuseu.
 6. 6. 31/05/13 6Propostes a curt terminiMillora paisatgística i d’ús de zones exteriors:-Tala selectiva d’arbrat exterior per millorar la visió de les defensesde la Ciutadella, però al mateix temps mantenint el caràcter de zonaverda de l’espai.-Restauració dels angles i coronaments de les contraguàrdies imitges llunes.-Recuperació del camí de glacis com a itinerari lúdic.-Cobrir la superfície del dipòsit d’aigua potable i construir a sobre unapista poliesportiva.-Creació de zones de jardins en els espais existents entre lescontraguàrdies i les mitges llunes.-Recuperar la riera de la Trencada a banda i banda, incorporant lesfinques municipals.-Lligar a efectes de vianants els dos passejos, marítim i la Ciutadella
 7. 7. 31/05/13 7Propostes a mig terminiActuacions a l’interior de la vida medieval:-Delimitar i fer entenedor el perímetre de la muralla de lavila.-Adequar espais arqueològics lligats a una proposta devisita pública diferenciant-los a través de cromatismes itextures diferents.-Determinar zones d’entrada i recorreguts de visita de totl’àmbit basats en les zones excavades i en els capbreusexistents.-Recuperar el monestir i el seu entorn amb criteris dejardineria.
 8. 8. 31/05/13 8PropostesAdequació d’itinerari de visita actual-Completar l’itinerari del camí de ronda de la murallarenaixentista amb una passarel·la sobre la porta deterra.-Creació d’un itinerari sota-muralla (itinerari antic imedieval) que ressegueixi els principals espaisarquitectònics i arqueològics.-Vincular els dos itineraris i creació d’àrees d’estada imobiliari.
 9. 9. 31/05/13 9PropostesAdequació dels usos dels edificis existents-Mantenir l’actual edifici d’entrada com a element catalitzador.-Situar l’àrea d’acolliment i el punt d’informació al bell mig de la zonad’entrada.-Reformar el museu amb un audiovisual 4G que expliqui la història iamb un espai expositiu.-Dotar la Ciutadella d’un bar-restaurant obert.-Restaurar i tematitzar els quarters d’infanteria.-Especialitzar els edificis de l’arsenal a l’àmbit de l’arqueologiasubaquàtica.-Acabar la consolidació de les casamates.
 10. 10. 31/05/13 10PropostesAdequació d’espais diversos a usos complementaris-Delimitar bé l’espai que serveix actualment per fer-hiconcerts o cinema a la fresca per tal de que tinguin unfuncionament independent i un accés propi.-Crear un roserar exempt de terra especialitzat en el patid’armes.-Adequar espais per crear mostres d’art i jardineriaefímeres.-Crear una zona lúdica infantil
 11. 11. 31/05/13 11Valoració econòmica aprox.Període 2013 a 2017• Zones exteriors: 685.250 euros• Vila medieval: 300.200 euros• Adequació visita: 156.680 euros• Adequació edificis: 1.319.750 euros• Adequació espais lúdics: 437.300 eurosHonoraris tècnics i Iva: 898.745 eurosTOTAL: 3.797.925 eurosFons de finançament, U. E., Estat, Generalitat, Diputació i Ajuntament de Roses.

×