Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Alle skal med 
Malin Rygg 
Tilsyn for universell utforming av IKT 
OSLO - KRISTIANSAND – TRONDHEIM – BERGEN NOVEMBER 2014 ...
@uudifi 
#uuroadshow
© thinkstock.com
«En forutsetning for økt bruk av IKT er at 
løsningene blir tilgjengelige for alle.» 
© Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Norge er digitalt 
• Digitale offentlege tenester 
• Innbyggarane er på nett 
• Ikkje-diskriminerande internett 
Tilsyn fo...
Tilsyn for universell utforming av IKT
Det gjeld fleire enn du trur
500.000 
innbyggere
Tilsyn for universell utforming av IKT
2001 
Tilsyn for universell utforming av IKT
2005 
Tilsyn for universell utforming av IKT
2008 
Tilsyn for universell utforming av IKT
Diskriminerings- og 
tilgjengelegheitslova 
Likestilling uavhengig av funksjonsevne: 
• likeverd 
• like muligheter og ret...
Diskriminerings- og 
tilgjengelegheitslova 
«Loven skal bidra til nedbygging av 
samfunnskapte funksjonshemmende 
barriere...
2013 Forskrift 
Tilsyn for universell utforming av IKT
Kven gjeld det? 
Statlig sektor 
Tilsyn for universell utforming av IKT
Statlig sektor Kommunal sektor 
Tilsyn for universell utforming av IKT 
Kven gjeld det?
Kven gjeld det? 
Statlig sektor 
Tilsyn for universell utforming av IKT 
BAKER 
Privat sektor 
Kommunal sektor
Statlig sektor 
BAKER 
Privat sektor 
Kommunal sektor 
Lag og organisasjonar 
Tilsyn for universell utforming av IKT 
Kven...
Kva seier forskrifta? 
«Med universell utforming menes 
at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen 
i IKT er sli...
Tilsynet for universell utforming av IKT © thinkstock.com
Nettløysingar og automatar 
Tilsyn for universell utforming av IKT
© thinkstock.com 
Retta mot allmenta i Norge
Juli 2014 
Tilsyn for universell utforming av 
IKT
2021 
Tilsyn for universell utforming av 
IKT
Tilsyn 
Kunnskapsgrunnlag 
Informasjon 
Regelverk
Tilsyn 
«all aktivitet eller bruk av verkemiddel som blir sett 
i verk for å følgje opp intensjonane i regelverket» 
Tilsy...
Tilsynsmetodar 
Områdeovervåkning Stikkprøvetilsyn 
Revisjon Meldingstilsyn
Områdeovervaking - aktivitet
Stikkprøvetilsyn 
Retta mot nettstaden eller automaten til 
enkeltverksemder 
Uavhengig og dokumentert kontroll av deler a...
Sanksjonar 
Plan for retting 
Legges fram fra verksemda 
Tilsynet for universell utforming av IKT 
Pålegg om retting Dagbø...
Korleis bygger vi 
kunnskapsgrunnlag? 
Kunnskap 
-Vårt analytiske fundament
Statusmåling på nett 
• Over 300 nettstader på 3 månader 
• Statleg sektor 
• Kommunal sektor 
• Privat sektor 
• Førebels...
Eit samfunn utan digitale barrierar 
kurs.difi.no 
Digitaliseringsfrokost 15. desember 2014
Tilsyn for universell utforming av IKT
Tilsyn for universell utforming av IKT
Roadshow novermber 2014: Alle skal med /ved Malin Rygg
Roadshow novermber 2014: Alle skal med /ved Malin Rygg
Roadshow novermber 2014: Alle skal med /ved Malin Rygg
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Roadshow novermber 2014: Alle skal med /ved Malin Rygg

567 vues

Publié le

Presentasjon av tilsynet og regelverket for universell utforming av IKT

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Roadshow novermber 2014: Alle skal med /ved Malin Rygg

 1. 1. Alle skal med Malin Rygg Tilsyn for universell utforming av IKT OSLO - KRISTIANSAND – TRONDHEIM – BERGEN NOVEMBER 2014 Tilsyn for universell utforming av IKT
 2. 2. @uudifi #uuroadshow
 3. 3. © thinkstock.com
 4. 4. «En forutsetning for økt bruk av IKT er at løsningene blir tilgjengelige for alle.» © Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 5. 5. Norge er digitalt • Digitale offentlege tenester • Innbyggarane er på nett • Ikkje-diskriminerande internett Tilsyn for universell utforming av IKT
 6. 6. Tilsyn for universell utforming av IKT
 7. 7. Det gjeld fleire enn du trur
 8. 8. 500.000 innbyggere
 9. 9. Tilsyn for universell utforming av IKT
 10. 10. 2001 Tilsyn for universell utforming av IKT
 11. 11. 2005 Tilsyn for universell utforming av IKT
 12. 12. 2008 Tilsyn for universell utforming av IKT
 13. 13. Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova Likestilling uavhengig av funksjonsevne: • likeverd • like muligheter og rettigheter • tilgjengelighet • tilrettelegging Tilsyn for universell utforming av IKT
 14. 14. Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova «Loven skal bidra til nedbygging av samfunnskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.» Tilsyn for universell utforming av IKT
 15. 15. 2013 Forskrift Tilsyn for universell utforming av IKT
 16. 16. Kven gjeld det? Statlig sektor Tilsyn for universell utforming av IKT
 17. 17. Statlig sektor Kommunal sektor Tilsyn for universell utforming av IKT Kven gjeld det?
 18. 18. Kven gjeld det? Statlig sektor Tilsyn for universell utforming av IKT BAKER Privat sektor Kommunal sektor
 19. 19. Statlig sektor BAKER Privat sektor Kommunal sektor Lag og organisasjonar Tilsyn for universell utforming av IKT Kven gjeld det?
 20. 20. Kva seier forskrifta? «Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i IKT er slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» Tilsyn for universell utforming av IKT
 21. 21. Tilsynet for universell utforming av IKT © thinkstock.com
 22. 22. Nettløysingar og automatar Tilsyn for universell utforming av IKT
 23. 23. © thinkstock.com Retta mot allmenta i Norge
 24. 24. Juli 2014 Tilsyn for universell utforming av IKT
 25. 25. 2021 Tilsyn for universell utforming av IKT
 26. 26. Tilsyn Kunnskapsgrunnlag Informasjon Regelverk
 27. 27. Tilsyn «all aktivitet eller bruk av verkemiddel som blir sett i verk for å følgje opp intensjonane i regelverket» Tilsynsmeldingen Risikobasert tilsyn skal rettast mot område med låg etterleving av regelverket eller område som verkar inn på store brukargrupper og som er vesentleg for lik deltaking i samfunnet
 28. 28. Tilsynsmetodar Områdeovervåkning Stikkprøvetilsyn Revisjon Meldingstilsyn
 29. 29. Områdeovervaking - aktivitet
 30. 30. Stikkprøvetilsyn Retta mot nettstaden eller automaten til enkeltverksemder Uavhengig og dokumentert kontroll av deler av IKT-løysinga Vurderer løysinga opp mot forskiftskrava Tilsynet for universell utforming av IKT
 31. 31. Sanksjonar Plan for retting Legges fram fra verksemda Tilsynet for universell utforming av IKT Pålegg om retting Dagbøter
 32. 32. Korleis bygger vi kunnskapsgrunnlag? Kunnskap -Vårt analytiske fundament
 33. 33. Statusmåling på nett • Over 300 nettstader på 3 månader • Statleg sektor • Kommunal sektor • Privat sektor • Førebels resultat i desember • Difi-rapport 1. kvartal 2015
 34. 34. Eit samfunn utan digitale barrierar kurs.difi.no Digitaliseringsfrokost 15. desember 2014
 35. 35. Tilsyn for universell utforming av IKT
 36. 36. Tilsyn for universell utforming av IKT

×