Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

TINE Gruppas årsresultat 2016

34 981 vues

Publié le

TINE Gruppas årsresultat 2016

Publié dans : Économie & finance
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

TINE Gruppas årsresultat 2016

 1. 1. ÅRSRESULTAT 2016 TINE GRUPPA v/ konsernsjef Hanne Refsholt og konserndirektør økonomi og finans, Jørn Spakrud #TINE2016
 2. 2. Hovedpunkter 2016 - TINE Gruppa • Driftsresultat på 1 716* MNOK, en økning på 38 millioner kroner fra 2015 • Resultatet skyldes forbedringstiltak i industrien, styrket resultat i datterselskaper, samt verdivekst for hvitost • Klimagassutslipp redusert med 12 prosent i 2016 • TINEs melkeprodusenter leverte melk av høy kvalitet • Reduksjon i antall skader og bedring i sykefraværet • TINE forbereder økt internasjonal produksjon og vekst *etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon
 3. 3. Driftsresultat økte med 38 millioner fra 2015 *Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon. Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner NOK millioner 2016 2015 Driftsinntekter 22 569 22 204 Driftsresultat 1 716* 1 678 Driftsmargin 7,6 %* 7,6 % Kr/liter 2016 2015 Gjennomsnittlig utbetalingspris til produsentene 5,03 5,02 Etterbetaling 0,66 0,59 Melkepris 5,69 5,61
 4. 4. Vekst innen ost og innovasjoner løfter TINE
 5. 5. TINE sparer forbrukerne for 1 million kg sukker
 6. 6. Vokser gjennom oppkjøp
 7. 7. Ferskere melk gir vekst 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 2012 2013 2014 2015 2016 Leveringsgrad TINE SA
 8. 8. Økende grad av konkurranse
 9. 9. Produsentene leverer melk av høy kvalitet
 10. 10. TINE satser på geit og økologisk
 11. 11. Reduksjon i antall skader
 12. 12. Økonomiske resultater #TINE2016
 13. 13. • Folketrygdens ytelser til uføre er endret som en del av pensjonsreformen. Endringen medfører at uførepensjonen som TINE tilbyr sine ansatte også ble endret med virkning fra 1. januar 2017 • Denne endringen resulterte i en betydelig reduksjon av de bokførte pensjonsforpliktelsene knyttet til uførepensjon. Dette ga en positiv engangseffekt på 245 millioner kroner for TINE Gruppa Planendring uførepensjon
 14. 14. Forbedringstiltak i industrien og store engangseffekter preget 2016
 15. 15. Driftsinntekter per virksomhetsområde NOK millioner 2016 2015 Endring Meieri Norge 17 879 17 741 0,8 % Meieri internasjonal 2 913 2 910 0,1 % Annen virksomhet 2 589 2 425 6,7 % Konsernelimineringer -1 269 -1 219 4,1 % Salgsinntekter (valutajustert) 22 112 21 858 1,2 % Valutaeffekter - -57 Salgsinntekter (ikke valutajustert) 22 112 21 801 1,4 % Andre driftsinntekter 457 403 13,4 % Totale driftsinntekter 22 569 22 204 1,6 %
 16. 16. Utvikling i driftsmargin Driftsinntekter (MNOK) 18 834 19 373 19 751 20 429 21 440 22 204 22 569 *Etter fradrag for positiv engangseffekt fra planendring uførepensjon. Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner
 17. 17. Driftsresultat per virksomhet NOK millioner 2016 2015 Meieri Norge 1 505 1 497 Meieri internasjonal 77 78 Annen virksomhet 134 105 Konsernelimineringer -0 -1 TINE Gruppa 1 716 1 678 Engangseffekt fra planendring uførepensjon 245 - TINE Gruppa inkl planendring uførepensjon 1 962 1 678
 18. 18. NOK millioner 2016 2015 Endring Meieri Norge 1 505 1 497 0,6 % Meieri internasjonal 77 78 -0,8 % Annen virksomhet 134 105 27,9 % Konsernelimineringer -0 -1 - TINE Gruppa ekskl planendring uførepensjon 1 716 1 678 2,3 % Engangseffekt fra planendring uførepensjon 245 - - TINE Gruppa inkl planendring uførepensjon 1 962 1 678 16,9 % Driftsresultat per virksomhet
 19. 19. Kontantstrømanalyse NOK millioner 2016 2015 Operasjonelle aktiviteter 2 187 1 780 Investeringsaktiviteter -1 260 -988 Netto fra drift og investering 928 791 Utbetalt til minoritetsinteressenter -21 -19 Utbetalt til melkeprodusent -815 -476 Valutaeffekt -2 7 Netto til reduksjon/økning av gjeld 89 303
 20. 20. *EBITDA er uten engangseffekt fra planendring uførepensjon. Utgjør for TINE Gruppa 245 millioner kroner * Netto rentebærende gjeld (NIBD)
 21. 21. Pris til eierne
 22. 22. Egenkapitalandel

×