Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Onderwijsinnovatie

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 42 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (16)

Similaire à Onderwijsinnovatie (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Onderwijsinnovatie

 1. 1. DR. TON KALLENBERG ONDERWIJSINNOVAT I E 1
 2. 2. EVEN VOORSTELLEN: TON KALLENBERG ... onderwijzer, hoofd onderwijszaken, onderwijsmanager, interuniversitair coordinator, hoofd bureau onderwijs, directeur onderwijskundig centrum, lector (leerstoel: Professional Development Schools), directeur Onderwijs, hoofd Beleid, hoofd Onderwijs- en Studentzaken … Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit, Hogeschool Leiden, Open Universiteit, ROC Leiden, Erasmus Universiteit, Universiteit Leiden. … Pedagogische Academie Den Haag / Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde Universiteit Leiden / gepromoveerd Universiteit van Tilburg … nationaal en internationaal visitatiecommissies 2
 3. 3. SEAGULL APPROACH 3
 4. 4. ADVANCE ORGANIZER • Innovatie en strategische innovatie • Het Hoger Onderwijs innoveert • De rol van de academische middenmanager • Prisma van de verandering? • Draagvlak creëren voor innovatie • Valkuilen 4
 5. 5. DEFINITIE (STRATEGISCHE) INNOVAT I E Innovatie is vernieuwing van 'iets concreets': van een product (productinnovatie), van een technologie (technologische innovatie), van een productieproces (procesinnovatie), van een organisatie (organisatie-innovatie), van een markt (marktinnovatie). Strategische innovatie is een intentionele ontwikkeling van een belangrijk nieuw of ingrijpend verbeterd product, dienst, proces of conditie waarmee een organisatie zichzelf ten opzichte van zijn omgeving in een andere (verbeterde) positie plaatst. 5
 6. 6. ONDERWIJSINNOVATIE VEREIST: V I S I E ‣We are currently preparing students for jobs that don’t yet exist ... ‣using technologies that haven’t been invented ... ‣in order to solve problems we don’t even know are problems yet ... Bagger Vance - The Field https://www.youtube.com/watch?v=kwfwZ_jHcvs 6
 7. 7. INNOVAT I E VEREIST CREAT I V I T E I T • Albert Einstein: • “We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them” 7
 8. 8. Henry Ford “If I had asked people what they wanted, they would have said: a faster horse” 8
 9. 9. Steve Jobs “You can’t just ask customers what they want and try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new” 9
 10. 10. ONDERWIJSINNOVATIE VEREIST: A C T I E 10
 11. 11. CONTEXT VAN HOGER ONDERW I J S : DYNAMIEK EN COMPETITIE • regionale samenwerking met bedrijven: o.a. vanwege: vergrijzing, diversiteit • nationaal - wetgeving (terugtredende overheid); prestatie georiënteerde financiering; kwaliteitszorg (niet alleen verbetering, maar ook: verantwoording en accreditatie) • internationaal - systeem verandering van het Europees hoger onderwijs (BaMa systeem; internationalisering) • Met als gevolg een toenemende competitie voor de beste student; beste docent; beste onderzoeker: zij verwachten excellentie, hoge ranking, goed imago, extra’s 11
 12. 12. TRENDS IN ONDERWIJSINNOVATIES focus on innovations 90’s 90-er jaren learnability studeerbaarheid study methods & guidance / learning styles studiemethoden & begeleiding / leerstijlen 00 - 05 courses vakken emerge of attention for diversity / multicultural ontluikende diversiteit / multiculturaliteit start international programs (f.i. IBA) 06 - 08 teachers quality docentkwaliteit study progress studievoortgang teacher training program basis kwalificatie onderwijs BSA (40 ects after 1 year) bindend studieadvies 09 - 11 structure of curriculum structuur van opleiding learning lines, electives, concept (PBL) leerlijnen, keuzeruimte, concept (PGO) 11 - … output efficiency rendement Nominal = Normal Nominaal is normaal 12
 13. 13. INNOVATIE: NOODZAAK • Probleem: Hoger Onderwijsinstellingen moeten blijven innoveren om de competitie (voor studenten, docenten, onderzoeksprogramma’s, etc.) te kunnen blijven aangaan. • Als zij competitie verliezen verminderen mogelijkheden (programma’s, thema’s) 13
 14. 14. STRATEGISCHE INNOVATIES STAAN ONDER INVLOED VAN WEERBARSTIGE KRACHTENVELDEN EN VERLOPEN VAAK MOEIZAAM EN STROPERIG • Het veranderen van een universiteit is hetzelfde als het veranderen van een begraafplaats. Het is niet geheel onmogelijk, maar verwacht niet al te veel medewerking van de bewoners. 14
 15. 15. VERSCHILLENDE BELANGEN • verschil in focus: centralisatie versus decentralisatie (centrale staf/ diensten vs faculteit) • verschil in functies: administrators (manageriële efficiency) versus professionals (inhoudelijke kwaliteit) • verschil in initiatief: top-down versus bottom-up (en andersom) • verschil in interesse: onderwijs versus onderzoek • verschil in controle: hiërarchie versus collegialiteit 15
 16. 16. DE ACADEMISCHE MIDDENMANAGER “You’re damned if you do and you’re damned if you don’t.” “You’re in the line of fire whether you want it or not” De academische middenmanager heeft een integrale verantwoordelijkheid voor het onderwijsprogramma van de opleiding(en) (van strategie - incl. participatie bij de besluitvorming van institutionele strategie en verantwoordelijkheid voor de facultaire strategie - tot onderwijskundig management - incl. het overzien van onderwijs en onderzoeksprogramma’s en studentrelaties) binnen de grenzen van het centrale bestuur van de organisatie. 16 (Kallenberg, 2007)
 17. 17. Faculteit X Faculteit Z Directeur Onderzoek Onderzoeksinstituten Managers Coördinatoren / Hoofd Decaan Faculteit Directeur Onderwijs Faculteit Y Directeur Faculteit School / Onderwijs Programma's Managers Coördinatoren / Hoofd Administrators (beleids)adviseurs studieadministratie financiën/ personeel Professionals: Professoren (Universitair) hoofddocenten Onderzoekers Docenten Centrale staf/ diensten & departmenten Staf / dienst Managers Coördinatoren / Hoofd Directeur staf/ dienst Hoofd staf/ dienst Medewerkers staf/dienst College van Bestuur Middenmanager administrators Academische Middenmanager Professionals Administrators 17
 18. 18. IN BETWEEN POSITIE beperkingen: •ingekapseld in processen •onbalans in rolverwachtingen en handelingsvrijheid •wel verantwoordelijk, maar niet bevoegd •leiderschap wordt verwacht, maar afrekening vindt plaats op managerial targets, etc. mogelijkheden: •unieke ‘(tacit) knowledge’ basis (weet wat er gebeurt binnen de organisatie) •kan strategische informatie integreren met operationele informatie (en vice versa) •is in positie om met belangrijke mensen op strategisch, organisatorisch en operationeel niveau in de organisatie te spreken en te onderhandelen. 18
 19. 19. WELKE ROLLEN VERVULT EEN ACADEMISCHE MIDDENMANAGER TIJDENS STRATEGISCHE INNOVAT I E S ? (EN WELKE FACTOREN BEINVLOEDEN DEZE ROLLEN? functie hiërarchische positie geslacht type instelling Rollen van academische middenmanager context structuur cultuur autonomie bevlogenheid academisch leiderschap Strategische innovatie Organisatorische variabelen Functie gerelateerde variabelen Persoonlijke variabelen 19
 20. 20. METHODE •literatuuronderzoek naar rollen •survey (2009): hoger onderwijsinstellingen in Nederland: 14 universiteiten, 44 hogescholen •750 random geselecteerde mail-adressen: 304 respondenten - 246 in dataset (33,37%) •interviews Gemiddeld beeld van de respondenten: meestal man (61,2%) van 50,96 jaar met in grote meerderheid (81,2%) een fulltime aanstelling. Zij hebben een academische opleiding (51,4% MA / 39,6% PhD). Zij werken lang bij hun werkgever (14,48 jaar in dezelfde instelling) en hun salaris is gemiddeld 5.700 Euro (maand). Zij werken gemiddeld 5 jaar als AMM (maar 80,7% korter dan 7 jaar in deze functie). 44,1% deed een aanvullende training op het gebied van onderwijsmanagement. Zij zijn tevreden over hun baan (7,9 op 10-schaa2l0).
 21. 21. COMPETING VALUES MODEL (QUINN & ROHRBAUCH, 1 9 8 3 ) 21
 22. 22. GEMETEN ROLLEN ACADEMISCHE MIDDENMANAGERS (KALLENBERG, 2013) FLEXIBILITEIT BEHEERSING Guide Diplomat INTERN EXTERN Guard Constructor Open Systeem Model Flexibiliteit, innovatie, synergie Human Relations Model Cohesie, moraal en menselijke bronnen Intern Proces Model Proces management, hiërarchie, stabiliteit, controle Rationeel Doel Model Productiviteit, efficiency, "The Bottom Line" M = 5,61 M = 4,86 M = 5,76 M = 5,59 22
 23. 23. ALGEMENE RESULTATEN UIT SURVEY algemeen: •rollen van Quinn & Rohrbauch passen niet goed op de populatie academische middenmanagers in Nederland •academische middenmanagers vervullen vier typen activiteiten die passen op de kwadranten •Diplomat rol is de sterkst ingevulde rol deelgroepen: •geen verschil in rolvervulling tussen mannen en vrouwen •wel verschil in rolvervulling tussen universiteiten en hogescholen •klein verschil in rolvervulling tussen directeuren (Diplomat) en managers (Constructor, Guide, Guard) •amm’s met direct contact met CvB vervullen rol Diplomat sterker 23
 24. 24. EFFECTEN VAN ORGANISATORISCHE EN FUNCTIE GERELATEERDE VARIABELEN OP DE VERVULLING VAN DE ROLLEN Guard Guide Diplomat Constructor Complexiteit (context) ⬆ ⬆ ,16 Dynamiek ⬆ ⬆ ,20 ⬆ ,18 Onvoorspelbaarheid ⬇⬆ ,18 ⬆ ,22 (decentr) Besluitvorming ⬆ ⬆ ,20 Informele structuur ⬆⬇ ,20 ⬇ ,23 ⬇ ,23 Complexiteit (structuur) Identiteit Ongeschreven regels Externe oriëntatie Autonomie ⬆ ⬆ ,35 ⬆ ,17 Bevlogenheid ⬆ ⬆ ,22 ⬆ ,31 ⬆ ,31 Autoriteit Onderwijsvisie ⬆ ⬆ ,22 ⬆ ,34 cultuur structuur context functieorganisatorische variabelen gerelateerde variabelen 24
 25. 25. VOORBEELDEN VAN STRATEGISCHE INNOVATIES 42,2% 26,5% 25 nieuwe dingen beginnen: b.v. nieuwe opleidingen, fusies, vorming van (thematische) consortia bestaande dingen beter laten werken: b.v. studenten begeleiden naar eindstreep om rendementen te versterken bestaande dingen aanpassen: b.v. verouderd onderwijskundig concept vernieuwen (invoering PGO) bestaande dingen stoppen: b.v. afstoten van differentiaties, specialisaties, e.d. 0,9% 30,4%
 26. 26. RESULTATEN STRATEGISCHE INNOVATIES universitaire AMM’s: vooral voorbeelden van revitaliseren hogeschool AMM’s: vooral voorbeelden van transformeren mannen: geven gelijkmatig voorbeelden van drie typen vrouwen: vooral voorbeelden van transformeren Op basis van logistische regressieanalyses: Revitaliseren Transformeren Exploreren Geslacht vrouw -,725** man 1,047** Leeftijd ⬆ ,165** Guard ⬆ ,544** ⬇ -,514* Diplomat ⬇ -,702** ⬆ 1,503*** Complexiteit (context) ⬇ -,631** Informele structuur ⬆ ,328** ⬇ -,344* Identiteit ⬇ -,364** ⬆ ,373* Externe oriëntatie ⬆ ,887** Onderwijsvisie ⬆ ,563* 26
 27. 27. BETEKENIS VAN HET ONDERZOEK Dankzij dit onderzoek, is kennis ontstaan: • wie de academische middenmanagers zijn, hoe zij zijn gepositioneerd, en wat zij doen, • welke factoren de rollen van academische middenmanagers beïnvloeden, • over de relatie tussen hun rolvervulling en hun ‘voorkeur’ voor strategische innovaties (o.b.v. voorbeelden). Hierdoor is het mogelijk om in de onderwijspraktijk (bijvoorbeeld): • gebruik te maken van het rollen-instrument i.c.m. het geven van voorbeelden - om te bepalen of je “de juiste man op de juiste plaats” zet (b.v. bij sollicitaties/selecties). • de beïnvloedende factoren zodanig aanpassen, dat de academische middenmanager beter gaat functioneren. • management development programma’s te ontwerpen die gericht zijn op het vergroten van het specifieke handelingsrepertoire van academische middenmanagers 27
 28. 28. PRISMA WERKING VAN DE ACADEMISCHE MIDDENMANAGER de prisma werking van de academische middenmanager bestaat eruit dat hij informatie selecteert, interpreteert, en synthetiseert en elders in de organisatie (aangepast) hergebruikt. • Misvattingen over innovatie: • 1. Innovatie is product gestuurd • 2. Innovatie komt top-down tot stand • 3. Innovatie is moeilijk en zwaar 28
 29. 29. TERUG NAAR: ONDERWIJSINNOVAT I E • Onderwijsinnovatie is het op planmatige wijze verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in relatie tot gewenste doelen (Lagerweij, 1987) 29
 30. 30. VARIATIES IN ONDERWI JSINNOVATIE ‣ omvang van verandering (klein-groot) (een verbetering; een nieuwe combinatie; een herontwerp; een transformatie) ‣ mate van planning (systematisch vs. spontaan) ‣ op drie niveaus (micro-, meso-, macroniveau) ‣ vanuit verschillende perspectieven: technologisch, politiek, cultureel, e.d. 30
 31. 31. PLANNING IN ONDERWIJSINNOVAT I E drie cruciale mechanismen: visie (schoolconcept ontwikkelen, idealen, doelen) planning (stappenplan, uitstippelen) leren (uitproberen, ervaren, al doende leren) 31
 32. 32. NEEM DE DOCENTEN MEE! theoretisch identiteitsontwikkeling methodisch praktisch - problemen met leerstof - leefwereld en beleving van universiteit en leerstof leer- en ontwikkelingstheorie pedagogiek / vakdidactiek methodes om leren te stimuleren wetenschappelijk fundament vakgebied opbouw, samenhang toepassingen leerstof i.r.t. praktijk kennis van de student kennis van vak inhoud kennis van leren +++ ++ ++ - - +- +- 32
 33. 33. DOCENTEN GAAN MEE MET VERANDERINGEN ALS: ‣ de verandering toegankelijk is ‣ er stimulans vanuit de omgeving is ‣ er steun van collega’s is ‣ zij faciliteiten en middelen krijgen ‣ er een duidelijke relatie met bestaande behoeften is ‣ de eigenschappen van de vernieuwing: ‣ een relatief voordeel hebben 33 ‣ er duidelijkheid bestaat van de inhoud ‣ er overeenstemming is met bestaande opvattingen ‣ de complexiteit niet groot is ‣ het om evidence based gaat ‣ er directe waarneembaarheid van resultaten is
 34. 34. ‣ Bevestig nieuwe benaderingen in de organisatie (cultuur) ‣ Schep een breed draagvlak door training en coaching ‣ Vier korte termijn successen ‣ Maak verbeteringen bekend, stem op elkaar af (desnoods meer veranderingen!) ‣ Communiceer de visie op wel honderd manieren (“wie het maar horen wil”) ‣ Ontwikkel visie en strategie met leidende coalitie ‣ Vorm een leidende coalitie (sleutelfiguren) met een grote mate van veranderingsbereidheid ‣ Stel urgentie of noodzaak voor verandering vast KOTTER:
 35. 35. WAT WORDT VERWACHT VAN DE OPLEIDINGSMANAGER ? • academisch leiderschap: de goede dingen doen (vision, strategy & change) • onderwijskundig management: de dingen goed doen (monitoring & controlling) • academic leader = “in” position managerial leader = “an” position • autoriteit (Yieldler & Codling) 35 (1) inhoudelijke kennis, (2) ervaring vakgebied, (3) aanzien onder collega’s • expert leadership (Leithwood): (1) charisma, inspiratie, visie (2) aandacht, respect, zorg voor docenten (3) zorgen voor intellectuele stimulansen
 36. 36. VERSCHIL GROTE OPLEIDINGEN VERSUS KLEINE OPLEIDINGEN 36 ‣caught in the middle (probleem professionalisme vs managerialisme) ‣ruim beleidsvoerend vermogen (veel stafafdelingen die werk voor elkaar creeren) ‣lage wendbaarheid op mogelijke ontwikkelingen ‣“Tanker” (kan tegen een stootje) ‣meewerkend voorman (probleem hierarchie-collegialiteit) frontline management ‣beperkt beleidsvoerend vermogen (kwaliteit en richting afhankelijk van [interesse] enkele personen) ‣hoge wendbaarheid op mogelijke ontwikkelingen ‣(opblaasbare) “roeiboot”, d.w.z. beinvloedbaar door alle krachten.
 37. 37. EN OOK: 37 Grote opleidingen Diverse projecten Coalities intern Diverse onderstromen onzichtbare betrokkenheid Kleine opleidingen Concrete zichtbare projecten Coalities extern Beperkte politieke onderstroom zichtbare “Hands on” - “Hands off”
 38. 38. DAT BETEKENT VOOR DE OPLEIDINGSMANAGER DAT H I J / Z I J A LTIJD MOET LETTEN OP: 38 ‣ Overzichtelijkheid inhoud ‣ Doelen helder ‣ (Kleine) resultaten vieren ‣ Betrokkenheid ‣ Onderstroom ‣ Flexibiliteit (inbreng en participatie) ‣ Verankering (piket paaljes) ‣ Financien !
 39. 39. VALKUI LEN ‣ Weet waar je aan begint ‣ Strategisch vs. taktisch ‣ Paradox van verandering en stabiliteit ‣ Tussen zeggen en doen ‣ Distancing and quick fixes ‣ Change management Iceberg ‣ Doe het zelf! 39
 40. 40. NOG EVEN: DRAAGVLAK CREËREN ‣ Betrek mensen bij je plannen ‣ Houdt rekening met belangen en motivatie ‣ Onderhandel (maak mensen medeverantwoordelijk) ‣ Luister hoe mensen tegen je plannen aankijken ‣ Vraag mensen om mee te denken ‣ Geef mensen informatie ‣ Zet plannen op “de agenda” ‣ Laat mensen deelnemen (maak mensen “mede-eigenaar”) 40
 41. 41. TIPS VOOR DE OPLEIDINGSMANAGER ‣ Weet hoe ver je moet gaan ‣ Geen (overbodige) regeltjes ‣ Ken je mensen ‣ Bouw een team (vrijwilligers) ‣ Delegeer ‣ Kweek een gevoel van urgentie ‣ Kies een korte krachtige slogan ‣ Focus op actie (wees flexibel, aarzel niet, doch handel!) ‣ Communiceer, communiceer, ... ‣ Geef niet op! ‣ Houdt het momentum vast 41
 42. 42. U wordt uitgenodigd de presentatie nog eens rustig te bekijken op -of te downloaden van- het adres: www.slideshare.net/tonkallenberg 42

×