Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Revista Culturism & Fitness 6/2015

1 906 vues

Publié le

Culturism & Fitness

Publié dans : Sports
 • Sie können Hilfe bekommen bei ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐. Erfolg und Grüße!
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Free Shed Plans, 12000 SHED PLANS. FREE SHED PLANS CLICK HERE ➽➽ https://url.cn/B7NWTgCr
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Grab 5 Free Shed Plans Now! Download 5 Full-Blown Shed Plans with Step-By-Step Instructions & Easy To Follow Blueprints! ▲▲▲ https://t.cn/A62YdYfe
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Revista Culturism & Fitness 6/2015

 1. 1. FFaaccttoorruull cchheeiiee EEvviittaarreeaa ppllaaffoonn``rriiii TTrreeii lluuccrruurrii iimmppoorrttaannttee nn aalliimmeennttaa]]iiee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 6 (239) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 238, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Mari culturi[ti deceda]i . . . . . . . . . . .8 Trei lucruri importante n alimenta]ie . . . . .14 Profil Patricia Cimpoia[u 17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Marius Florian Andrei . . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (5) . . . . . .22 Factorul cheie . . . . . .25 Evitarea plafon`rii .26 Antrenament pentru spate . . . . . .28 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Patricia Cimpoia[u [i Marius Andrei Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 6/2015 32 Culturism&Fitness nr. 6/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 6/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 6/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 6/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 6/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. De la nceput ar trebui s` [tii c`, pentru a deveni un cul- turist de top, trebuie s` folose[ti steroizi anabolizan]i, substan]e care sunt legate cu probleme grave de s`n`tate [i, n cazuri extreme, moarte. |n timp ce steroizii anaboli- zan]i sunt folosi]i n cantit`]i mari, alte substan]e, ap`rute mai recent, precum insulina, hormonul de cre[tere [i diu- reticele sunt mult mai nocive pentru s`n`tate. Steroizii anabolizan]i s-au folosit nc` din anii 50-60, dar consumul abuziv a nceput la sfår[itul anilor 80, nceputul anilor 90. |ncepånd cu mijlo- cul anilor 90 a nceput folosi- rea insulinei [i a hormonilor de cre[tere. Abia n ultimii ani au nceput s` apar` efectele folosirii acestor substan]e de c`tre culturi[tii care concurau n anii 90. Fenomenul este mult mai grav, deoarece apar informa]ii numai despre cul- turi[tii de top profesioni[ti, existånd mult mai mul]i cul- turi[ti amatori cu probleme grave sau care au decedat, dar despre care nu a scris nimeni nimic din cauz` c` nu sunt cunoscu]i. Mor]i dup` 5 ani |n anii 80, dr. Robert Gold- man a f`cut un sondaj printre atle]ii de top referitor la faptul dac` ar accepta, ipotetic vorbind, un pact cu diavolul, garantarea cå[tig`rii tuturor competi]iilor la care ar par- ticipa [i, de asemenea, ga- rantarea mor]ii dup` 5 ani. |n mod paradoxal, majoritatea atle]ilor au acceptat pactul. A fost cunoscut sub denumirea de Dilema Goldman. Tu ai accepta a[a ceva? Indiferent de r`spunsul t`u, mul]i cul- turi[ti competitivi au f`cut-o! Corpuri musculoase f`r` gr`sime Campionii din culturism sunt recunoscu]i u[or datorit` masei musculare extrem de mari, corelat cu un procent foarte mic de gr`sime corpo- ral`. Te ntrebi de ce atåt de mul]i [i risc` s`n`tatea [i via]a. Pentru bani? Succes? Faim`? Sau doar ca s` fie mai musculo[i decåt tipul de al`turi? Abuzul de steroizi, hormoni de cre[tere, insulin` sau diu- retice reprezint` unul din fac- torii principali pentru realiza- rea unui corp foarte masiv cu pu]in` gr`sime. Cum se face c`, la acest sport care, prin defini]ie, nseamn` s` [tii s` m`nånci s`n`tos, s` te antre- nezi, s` fii n form`, mul]i atle]i mor foarte tineri? Scopul este masa muscular`, nu s`n`tatea! Majoritatea gåndesc c` nimic r`u nu li se poate n- tåmpla. Dar a[teapt` ca ace[tia s` treac` de 40 de ani [i vei vedea la ei din ce n ce mai multe probleme de s`- n`tate. Mike Matarazzo, cul- turist profesionist de top al anilor 90, a suferit o opera]ie tripl` de bypass la inim` la vårsta de 38 de ani, un atac de cord la 41 de ani [i a murit la 47 de ani a[teptånd un transplant de inim`. |n anii lui de glorie, cånd ncepuse apa- ri]ia mon[trilor pe scenele de culturism, el declara c` mån- ca zilnic aproape 3 kg de car- ne ro[ie. Cu cå]iva ani nain- tea decesului, cånd se afla ntr-un declin accentuat pri- vind s`n`tatea [i forma cor- poral`, Mike a fost unul dintre pu]inii profesioni[ti care a vorbit deschis despre cantit`- ]ile de substan]e interzise ne- cesare pentru a ajunge [i r`måne n top. Este un fapt indu- bitabil c` numero[i culturi[ti de top au mu- rit datorit` unor varia]ii de „cauze naturale”, de cele mai multe ori atac de cord sau blo- carea unui organ, na- inte s` ajung` la 40 de ani. O parte dintre ei nu au apucat nici 35 de ani. Unii au ajuns aproape la 50 de ani iar pu]ini dintre ei au dep`[it 55 f`r` o pro- blem` serioas` de s`- n`tate. Po]i face un exerci]iu simplu [i s` cau]i fo[ti culturi[ti de top ai anilor 90 care nu au probleme medica- le. Vei vedea c` nu prea ai noroc. R`spunsul comunit`]ii Cånd un culturist moare la o vårst` fraged` (30-50 de ani), din cauza unei probleme medicale, imediat vei g`si r`spunsul fanilor culturismu- lui: „A avut o problem` preex- istent` [i ar fi sfår[it la fel in- diferent dac` era culturist sau profesor de liceu!”. Dac`, ns` e clar pentru toat` lumea c` a for]at prea mult cu con- sumul de substan]e interzise, atunci replica fanilor este: „Mai bine vultur pentru o zi decåt cioar` pentru toat` via]a!” |ncurajarea extremului Culturismul a nceput s` se separe de fitness n anii 50. Construirea de mas` mus cular` a devenit, gradual, scopul principal al acestui sport n detrimentul atletici- t`]ii, for]ei sau puterii. De fapt, nu este nicio coinciden]` c` steroizii au nceput s` ajung` n s`li n anii 60. |n competi]ii au nceput s` fie premiate corpurile mai musculoase cu mai pu]in` gr`sime. Cu cåt culturi[tii erau mai masivi [i defini]i, cu atåt locul lor n clasament era mai sus. Astfel s-a ajuns la ceea ce se caut` azi [i ceea ce se premiaz` iar culturi[tii competitori s-au ndreptat pe acest drum. S`n`tatea nu a ajuns pe planul doi, ea nu mai conteaz` deja! Mai aproape de adev`r este faptul c` nu steroizii ana- bolizan]i ucid, ci abuzul lor. Mari culturi[ti deceda]i Culturism&Fitness nr. 6/2015 98 Culturism&Fitness nr. 6/2015 MMiiiikkee MMaattaarraazzzzoo AAnnddrreeaass MMuunnzzeerr Merit` pre]ul suprem? O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. Este chiar mai adev`rat c`, mai nou, substan]e precum insulina sau hormonii de cre[tere au un risc mai mare decåt steroizii anabolizan]i. Studiile Un studiu din 2014 a urm`rit leg`tura dintre folosi- rea steroizilor anabolizan]i [i func]ia cardiovascular`. Re- zultatele au ar`tat c` folosi- rea dozelor mari de steroizi este legat` cu probleme car- diovasculare [i cu o mortali- tate mai mare fa]` de culturi[- tii naturali. |ntr-un raport din 2012, care a urm`rit rezultatele de la mai mult de 50 de studii pri- vind leg`tura dintre steroizi [i func]ia cardiovascular`, s-a ajuns la acela[i rezultat: folo- sirea steroizilor este un factor valid [i semnificativ n dece- sele datorate problemelor de inim`. Alt studiu a urm`rit prob- lemele de rinichi la cei care foloseau cantit`]i mari de steroizi. S-au g`sit semne de boal` la culturi[tii care foloseau abia de doi ani steroizii [i, aten]ie, unele ire- versibile! Culturi[tii vs al]i atle]i Spre deosebire de cul- turi[ti, decesele la al]i atle]i, din alte sporturi, nu sunt la fel de mult legate de folosirea steroizilor. Cel pu]in nu n pres`! Noi [tim c` steroizii sunt folo- si]i [i la alte sporturi pre- cum rugby, fotbal ameri- can, ciclism, haltere, wrestling. |ns` ace[tia au ap`rut [i la alte sporturi, de alt` natur` fa]` de cul- turism, precum Nascar, criket, volei, handbal, baschet etc. Atle]ii caut` orice posibil avantaj pentru cre[terea per- forman]ei [i a recuper`rii, chiar dac` exist` legi care in- terzic acest lucru. Nefolosirea, folosirea [i abuzul Acum 30 de ani, practican- tul amator, care nu avea de gånd s` concureze, nu era interesat n folosirea steroizi- lor. Dar ast`zi, dac` mergi n orice sal` de fitness, te vei g`si nconjurat de mul]i care folosesc. Primul lucru al nce- p`torilor este acum aflarea de doze [i cicluri, nicidecum cum se execut` corect exerci]iile sau ce trebuie s` m`nånci. Ace[tia vor s` arate mai bine, sunt cei care folosesc steroizi. Exist` grupul celor care nu folosesc, cei naturali, care cresc doar cu antrenament, alimenta]ie [i refacere bine puse la punct. {i mai sunt cei care abuzeaz`, de[i nu au nici 80 de kg, folosesc ace- lea[i doze precum idolii lor de 140 de kg. Ace[tia din urm` ajung, de obicei, statistic`, adic` cei care mor devreme. Cei deceda]i |n anii 60, Peary Rader, editorul revistei Iron Man, a scris un articol n care aten- ]iona comunitatea de cultu- ri[ti privind riscurile folosirii steroizilor. La mai mult de 50 de ani de la acel articol, mul]i culturi[ti au pl`tit pre]ul suprem: 1. Mike Matarazzo - frec- vent n top 10 la concursurile profesioniste dintre anii 1992 [i 2001, de patru ori n primii 5 la Night of Champions - a murit, n 2014, la vårsta de 47 de ani. 2. Dan Puckett - campion al SUA la juniori, categoria 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 6/2015 11 supergrea - a murit de atac de cord, n 2007, la vårsta de 22 de ani. 3. Scott Klein - de 6 ori par- ticipant la na]ionalele de seniori ale SUA - a murit de blocaj renal, n 2003, la vårs- ta de 30 de ani. 4. Robert Benavente - par- ticipant la na]ionalele de seniori ale SUA, din 1994 pån` n 2003, campion regio- nal - a murit de atac de cord, n 2004, la vårsta de 30 de ani. 5. Trevor Smith - culturist antrenor, nu a concurat dar cånt`rea 185 kg - a murit de atac de cord, n 2004, la vårs- ta de 30 de ani. 6. Andreas Munzer - de 13 ori n top 5 la concursurile profesioniste 1986-1996, considerat un pionier n folo- sirea diureticelor, unul dintre cei mai defini]i culturi[ti - a murit, n urma blocajului mai multor organe, n 1996, la vårsta de 32 de ani. 7. Mohammed Benaziza - 7 Grand Prix-uri cå[tigate ntre 1990 [i 1992, campion la Night of Champions (l-a n- vins pe Dorian Yates) n 1990, top 5 la Mr. Olympia 1989-1992 - a murit de insufi- cien]` cardiac`, la cåteva ore dup` ce a cå[tigat Grand Prixul Olandei n 1992, la vårsta de 33 de ani. 8. Daniele Secca- recci - concurent italian profesionist ntre 2007 [i 2013 - a murit de atac de cord, la vårsta de 33 de ani. 9. Luke Wood - concurent profe- sionist ntre 2001 [i 2008 - a murit din cauza complica]iilor transplantului de rinichi, n 2011, la vårsta de 35 de ani. 10. Chris Janusz - culturist amator, antrenor, nutri]ionist - a murit subit n 2009, la vårsta de 37 de ani. 11. Art Atwood - campion la Toronto Pro n 2002, constant n primii 10 ntre 2002 [i 2004 - a murit de atac de cord, n 2011, la vårsta de 37 de ani. 12. Mat Duvall - figur` cu- noscut` n lumea culturismu- lui, dese apari]ii n reviste, top 3 la na]ionalele SUA ntre 10 Culturism&Fitness nr. 6/2015 MMoohhaammmmeedd BBeennaazziiiizzaa AArrtt AAttwwoooodd DDaanniiiieellee SSeeccccaarreecccciiii O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. 1999 [i 2003 - a murit de atac de cord, n 2013, la vårsta de 40 de ani. 13. Ed Van Amsterdam - campion european la mijlocul anilor 90, frecvent n top 10 n 2002 [i 2003 - a murit de atac de cord, n 2014, la vårsta de 40 de ani. 14. Fannie Barrios - dubl` campioan` la Jan Tana (2001, 2002), de 3 ori top 8 la Ms. Olympia (loc 3 n 2002) - a murit de atac de cord, n 2005, la vårsta de 40 de ani. 15. Charles Durr - de 6 ori top 5 la na]ionalele SUA ntre 1988 [i 1999 - a murit de atac de cord, n 2005, la vårsta de 44 de ani. 16. Anthony D'Arezzo - de 3 ori top 10 la na]ionale (1993-1995), campion la NPC New England n 1997- a murit de atac de cord, cu o noapte nainte de concurs, n 2006, la vårsta de 44 de ani. 17. Greg Kovacs - culturist foarte masiv [i puternic, a concurat ntre 1997 [i 2005 - a murit de atac de cord, n 2013, la vårsta de 44 de ani. 18. Ron Teufel - campion la Mr Usa n 1978, locul secund, dup` Samir Bannout, la Mon- dialele de ama- tori din 1979, concurent profe- sionist de top n 1981 [i 1982 - a murit de insufi- cien]` hepatic`, n 2002, la vårsta de 45 de ani. 19. Hans Hopstaken - campion na]io- nal la masters, de dou` ori top 5 la Masters Olympia - a murit de insuficien]` car- diac`, n 2002, la vårsta de 45 de ani. 20. Frank Hillebrand - cu- noscut campion de culturism, top 10 la competi]ii profe- sioniste ntre 1990 [i 1993 - a murit de atac de cord, n 2011, la vårsta de 45 de ani. 21. Alex Azarian - concurent la na]ionalele SUA ntre 2002 [i 2009, de 5 ori campion, antrenor, nutri]ionist, pre- parator - a murit din cau- ze necomunicate, n 2015, la vårsta de 45 de ani. 22. Ray Mentzer - cul- turist profesionist, Mr. SUA n 1978 - a murit de insuficien]` hepatic`, n 2001, la vårsta de 47 de ani. 23. Nasser el Sonbaty - cunoscut culturist profesionist al anilor 90, constant n primele locuri din 1993 pån` n 1998, incluzånd locul 2 la Mr. Olympia 1997 [i locul 3 n 1995 [i 1998 - a murit n urma unor complica]ii ale inimii [i rinichilor, n 2014, la vårsta de 47 de ani. 24. Don Ross - concurent amator ntre 1965 [i 1972, profesionist din 1973 pån` n 1980, cu 10 clas`ri n primii 5 la concursurile importante - a murit de atac de cord, n 1995, la vårsta de 49 de ani. 25. Mike Mentzer - figur` emblematic` a culturismului, rival cu Arnold n competi]ii, constant top 3 la Mr. Olympia, incluzånd locul secund n 1976 [i Mr Universe n 1977, primul culturist profesionist c`ruia i s-a acordat nota per- fect` ntr-un concurs - a murit n urma unor complica]ii la inim`, n 2001, la vårsta de 49 de ani. 26. Don Youngblood - con- curent profesionist la masters din 1994 pån` n 2002, locul 2 la Masters Olympia 2001 [i campion n 2002 la Masters Olympia - a murit de atac de cord, n 2005, la vårsta de 49 de ani. 27. Stoil Stoilov - concurent de seniori [i masters la IFBB n 1995 [i 2014 - a murit la o s`pt`mån` dup` ce s-a cla- sat pe locul secund la un con- curs na]ional, n 2014, la vårsta de 49 de ani. 28. Terri Harris - clasat frecvent n top 5 la na]iona- lele USA [i alte show-uri IFBB, din 2002 pån` n 2012, incluzånd cå[tigarea locului ntåi n 2011 [i 2012 - a murit de atac de cord la dou` zile dup` un concurs, n 2013, la vårsta de 50 de ani. 29. Ed Kawak - de 5 ori Mr. Universe (1982-1985, 1993), participant IFBB n 1996- 1999 - a murit de atac de cord, n 2006, la vårsta de 51 de ani. 30. Vince Comerford - cul- turist amator ntre anii 1984 [i 1986, locul ntåi la categoria mijlocie la na]ionalele SUA n 1987 (a pierdut openul n fa]a lui Shawn Ray) - a murit de atac de cord, n 2014, la vårs- ta de 52 de ani. 31. Greg DeFerro - Mr. International n 1979, de 5 ori clasat n top 4 n show- uri IFBB ntre 1981 [i 1984, locul secund dup` Lee Haney n 1983 la Night of Champions - a murit de boal` de inim`, n 2007, la vårsta de 53 de ani. Mai este o categorie de cul- turi[ti foarte cunoscu]i care, din fericire, mai sunt n via]` n momentul scrierii articolu- lui, dar care au suferit inter- ven]ii majore. 1. Tom Prince - locul 1 n 1997 la na]ionalele SUA, pro- fesionist din 1999 pån` n 2002 - a suferit de insufi- cien]` renal` n perioada pre- competi]ional`, n 2003, la vårsta de 34 de ani. S-a retras n 2004, iar n 2012 a f`cut transplant de rinichi. 2. Don Long - culturist profesionist ntre anii 1996 [i 1999, clasat frecvent n top 10 - a suferit de insuficien]` renal`, n 1999, la vårs- ta de 34 de ani. A primit un transplant de rinichi n 2002 care, la fel, s-au blocat n 2003. A mai participat la cåteva com- peti]ii ntre 2006 [i 2009. A primit alt transplant de rinichi n 2011. 3. Flex Wheeler - unul dintre cei mai buni [i mai armonio[i culturi[ti profesioni[ti, a cå[tigat 17 competi]ii n 1993 [i 2000, s-a clasat de 3 ori pe locul secund la Mr. Olympia (93, 98, 99) - a suferit blocaj renal [i s-a retras „oficial” n 2000, la vårsta de 35 de ani. A mai concurat apoi de dou` ori, ocupånd locul 7 la Mr. Olympia 2002 [i locul 3 la Ironman n 2003. A primit un transplant de rinichi, n 2003. 4. Orville Burke - clasat frecvent n top 10 la concur- surile profesioniste ntre 1999 [i 2002, incluzånd locul ntåi la Night of Champions [i Toronto Pro n 2001- a intrat timp de 6 s`pt`måni ntr-o com` din cauza unor compli- ca]ii chirurgicale, n 2002, la vårsta de 39 de ani. 5. Mike Morris - profesionist ntre anii 2001 [i 2005 - s-a retras din competi]ii din cauza problemelor renale ap`rute. Alexandru Bolborici dup` t-nation.com 12 Culturism&Fitness nr. 6/2015 MMiiiikkee [[iiii RRaayy MMeennttzzeerr NNNNaasssseerr eell SSoonnbbaattyy FFrraannkk HHiiiilllleebbrraanndd EEdd KKKKaawwaakk Culturism&Fitness nr. 6/2015 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. Dac` m`nånci suficient din aceste alimente, atunci ]i po]i asigura cererea de energie pentru corp [i un plus pentru anabolismul muscular. De asemenea, vei g`si vitamine, minerale [i antioxidan]i tot n aceste surse. O bun` strategie este s` nlocuie[ti måncarea proast`, gen fast-food, cu una s`n`- toas`. Dac` nainte måncai 3 mese pe zi, acum asigur`-]i 4-5 mese solide mai mici zil- nic, plus 1-2 din suplimente nutritive. Månc`rurile de tip fast-food, patiserie, cofet`rie, cele cu aditivi sau bogate n gr`simi nes`n`toase con]in valori nutritive foarte proaste [i, chiar dac` con]in calorii, acestea nu sunt de calitate [i scad valoarea nutritiv` a ali- mentelor de calitate ingerate. Creatina Este o substan]` uimitoare ce a fost descoperit` n sec- olul 19. Pe atunci, cercet`torii au descoperit c` vulpile s`lbatice libere au nivele de creatin` mai mari n mu[chi decåt vulpile s`lbatice din captivitate. Mai recent s-a descoperit c` aceast` sub- stan]` joac` un rol foarte important n func]ia muscu- lar` [i, n timpul R`zboiului Rece, atle]ii care au folosit experimental creatin` au ob]inut rezultate excelente. Cantit`]i semnificative de cre- atin` se g`sesc n carne [i pe[te, de aceea atle]ii care m`nånc` mult` carne au cor- puri masive. |n istoria modern`, creatina a fost intensiv cercetat`, fiind, de altfel, cel mai cercetat supliment. Beneficiile ei sunt multiple, cre[terea cu aproape 10% a greut`]ii pen- tru o repetare maxim`, nu- m`rul maxim de repet`ri pen- tru o greutate dat`. Toate acestea dau mu[chiului mai mult` for]` [i implicit mai mult` mas` muscular`. Alt efect interesant al creatinei este c` mu[chii re]in mai mult` ap`, f`cåndu-i s` fie mai mari [i mai plini. Totu[i, acest ultim efect dispare cånd ncet`m adiministrarea cre- atinei dar cre[terile pure n mu[chi r`mån. Cånd mu[chii absorb ap` datorit` creatinei ei experimenteaz` o cre[tere a presiunii intracelulare, de vreme ce volumul celulelor cre[te prin absorb]ia apei. Asta nseamn` c` celulele devin ca ni[te baloane umf- late la maximum. Dac` folo- se[ti creatina mai mult de o lun`, atunci mu[chii nu au alt` cale decåt s` se adap- teze la aceast` presiune crescut` prin cre[terea lor mai mare, devenind mai masivi [i mai puternici. Asta nseamn` anabolism pur. Cum se folose[te creatina Este important s` dizolvi mai ntåi creatina ntr-un lichid nainte de a o ingera, altfel nu ar putea fi absorbit` de intestine [i apoi dus` la ficat. O idee bun` este s` o bem cu ap` c`ldu]`, dar nu fierbinte, pentru c` temper- atura ridicat` degradeaz` creatina. Acela[i lucru se ntåmpl` dac` o ]inem dizol- vat` prea mult timp, a[a c` bem imediat. Consum` cre- Nu-i a[a c` ur`[ti senti- mentul c` orice ai face n sal` nu ob]ii rezultate? Cånd vine vorba despre cre[terea mus- cular`, secretul succesului este n]elegerea mecanismu- lui balan]ei dintre anabolism [i catabolism. Dac` nu ai pro- gresat n ultimul timp, n- seamn` c` p`r]ile de ana- bolism [i catabolism sunt egale, adic` cå[tigi o canti- tate de mas` muscular` pe care, n acela[i timp, o pierzi. Sunt cåteva metode simple [i eficiente prin care s` po]i schimba balan]a n favoarea anabolismului. Rezultatele vor veni treptat, dar cu sigu- ran]` vei deveni mai masiv cu timpul. Iat` cele mai impor- tante trei strategii pentru pro- movarea unui anabolism nat- ural. Folose[te-le pentru tot restul vie]ii [i nu vei regreta! Calorii de calitate Caloriile de calitate sunt cruciale pentru construirea unui fizic musculos [i f`r` mult` gr`sime. Corpul t`u are cåteva componente care creeaz` energia de care ai nevoie zilnic. Prima este rata metabolic` de baz`, care este cantitatea de energie pe care corpul o utilizeaz` pen- tru func]ionarea tuturor pro- ceselor, reac]iilor. Alt factor este termogeneza, energia pe care corpul o folose[te pentru men]inerea tempera- turii corpului n limitele nor- male. Ficatul [i ]esutul adipos maro sunt excelente ma[ini de transformare a nutrien]ilor n energie, la fel [i mu[chii. Al treilea factor este activitatea fizic` care poate varia de la aproape nimic, adic` s` stai n pat toat` ziua, pån` la s` consumi mii de kcalorii prin exerci]ii intense. Po]i g`si foarte u[or online instru- mente de calcul pentru ace[ti factori. Ce vreau s` subliniez aici este c` corpul prioriteaz` cei doi factori, cel de rat` metabolic` de baz` [i de temperatur`, naintea altora, precum folosirea caloriilor pentru anabolismul muscular. Asta nseamn` c`, dac` nu asiguri corpului energia de baz` necesar` pentru func- ]ionare [i n plus pentru mu[- chi, nu vei cre[te n mas` muscular`. Cum s` folose[ti caloriile de calitate Caloriile de calitate constau n proteinele din carne, ou`, pe[te, legume. Carbohidra]ii sau glucidele trebuie s` nu fie rafinate [i s` aib` indicele glicemic mic. Acestea se diger` lent [i umplu mu[chii cu glicogen n loc s` umple celulele cu gr`simi. Carbohidra]ii buni sunt car- tofii (fier]i sau cop]i), orezul brun, fulgii de ov`z, fructele, fructele de p`dure, vege- talele, legumele. G`simea trebuie s` o iei din m`sline, avocado, nuc` de cocos, soia, pe[te gras [i semin]e. Trei lucruri importante n alimenta]ie 14 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Culturism&Fitness nr. 6/2015 15 O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 5/2015 17 VVåårrsstt``:: 26 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,69 m GGrreeuuttaattee: 56 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: violoncelist` n trupa Amadeus HHoobbbbyyuurrii:: echita]ia, snowboarding, waterboarding, jogging MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: pe[tele [i fructele de mare EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu aabbddoommeenn:: – ridic`ri de picioare la paralele, 4 x 20 – crunch, 4 x 20 – frog kickes, 4 x20 PPPPAAAATTTTRRRRIIIICCCCIIIIAAAA CCCCIIIIMMMMPPPPOOOOIIIIAAAAßßßßUUUU atina nainte de mese [i de antrenament pentru o absor- b]ie maxim`. Mu[chii au capacitatea de a-[i m`ri nive- lul de creatin` cu aproximativ 20% iar acest lucru se ntåm- pl` dac` consumi 20 g de creatin` zilnic, timp de 5 zile, sau 4 g zilnic, timp de o lun`. Nu po]i m`ri nivelul de cre- atin` mai mult de atåt a[a c` nu e nevoie de doze mai mari. De vreme ce e greu s` absorbi mai mult de 5 g odat`, trebuie s` divizezi cele 20 g n 4 por]ii zilnice. Siguran]a folosirii creatinei a fost investigat` foarte atent [i s-a g`sit c` o po]i folosi timp de 8 s`pt`måni ncontin- uu, f`r` s` sim]i vreo difer- en]`. Dup` acest interval, se pare c` nivelul creatinei din mu[chi scade, dar oricum e[ti mai masiv de cånd ai nceput administrarea ei. O po]i folosi luni de zile ncontinuu, dar dup` cele 8 s`pt`måni tre- buie s` te a[tep]i la o sc`dere a eficien]ei ei. BCAA Exist` cam 20 de aminoa- cizi n mu[chii t`i, dar niciunul nu este la fel de special pre- cum leucina, isoleucina [i valina, cunoscu]i ca aminoa- cizi cu caten` ramificat`. Ei sunt 3 din cei 9 aminoacizi esen]iali de care corpul t`u are nevoie pentru a cre[te n mas` muscular`. BCAA reprezint` cam 20% din totalul aminoacizilor din mu[chi [i pot fi folosi]i direct, ca surs` de energie pentru antrenamentele grele. Antre- namentele intense din sal` duc la o pierdere de mas` muscular`, mai ales dac` ]ii regim [i faci mult cardio. Su- plimentarea cu BCAA nu numai c` va fi o surs` n plus de energie pentru mu[chi, dar va bloca unele enzime responsabile pentru catabo- lismul mu[chilor. Rezultatul e c`, indirect, se favorizeaz` anabolismul prin suprimarea catabolismului. Studiile au ar`tat c` o prea pu]in` canti- tate de BCAA din alimenta]ie va rezulta n mai pu]in` mas` muscular`, mai ales n pe- rioadele de definire, cånd atletul ]ine regim. Pudrele sau concentratele proteice sunt surse de BCAA dar, de cele mai multe ori, cantit`]ile de leucin`, isoleucin` [i valin` sunt mici. De aceea, dac` lu`m direct un supliment de BCAA, imediat dup` antrena- ment, vom beneficia mult mai eficient de aportul celor trei componente. Mai mult, ace[- tia influen]eaz` hormonii aso- cia]i cre[terii musculare, pre- cum testosteronul [i hormo- nul uman de cre[tere, cre- scånd [i mai mult efectul ana- bolic. Cum se folosesc BCAA Doza optim` este de 5-10 g zilnic, depinzånd de masa muscular` activ` a atletului, ntr-un raport de 2:1:1 de leucin`, iso- leucin` [i valin`. |mparte doza zil- nic` nainte, n timpul [i dup` a n t r e n a m e n t , pentru beneficii maxime. Intere- sant la acest supliment e c` nc` nu este n- ]eles pe deplin [i noi beneficii sunt descoperite [i acum. Alexandru Bolborici dup` Ironman 16 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Culturism&Fitness nr. 6/2015 17 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. Phil Heath a mul]umit fanilor [i organizatorilor com- peti]iei Mr. Olympia 2015? La conferin]a de pres`, ce a avut loc dup` Mr. Olympia, 2015, Phil Heath, aflat la a 5-a victo- rie consecutiv`, a ]inut s` mul]umeasc` fanilor pentru c` au cheltuit resurse finan- ciare considerabile pentru a veni n acel weekend la Las Vegas ca s` fie al`turi de to]i ace[ti sportivi extraordinari, n loc s` mearg` ntr-o vacan]`. De asemenea, el s-a ar`tat ncåntat de ideea orga- nizatorilor care au trecut pe postamen- tul statuetei ce se acord` cå[tig`toru- lui numele celor 12 cå[tig`tori de pån` acum [i, nu n ultim- ul rånd, s-a ar`tat ncåntat [i de premi- ul de 400.000 de $, de[i a ]inut s` men]ioneze c` el concureaz` pentru trofeu, nu pentru bani. 4 concursuri de profesioni[ti au avut loc n ultimele dou` luni? La 9 zile dup` Mr. Olympia, pe 26 septembrie, a avut loc, la Madrid, Arnold Classic Europe. Au lipsit 3 concuren]i dintre cei prezen]i la Mr. Olympia n top 10. Cei prezen]i n primii 8 s-au clasat n aceea[i ordine ca la Mr. Olympia. Deci, spectatorii au v`zut, ca s` zic a[a, concur- sul Mr. Olympia, f`r` con- curen]ii de pe locurile 1, 6 [i 10, Dexter Jackson trecåndu- [i n palmares nc` o victorie important`. Apoi, pe 3 octombrie, a avut loc Praga Pro, n Cehia, unde Dexter a mai cå[tigat o dat`: 1. Dexter Jackson, 2. Mamdouh Elssbiay, 3. Shawn Rhoden, 4. Dennis Wolf, 5. William Bonac, 6. Roelly Winklaar. Dup` nc` o s`pt`mån`, pe 10 octombrie, n Lahti, Finlanda, a avut loc Nordic Pro, cå[tigat de William Bonac, care a avansat treptat n clasamente pe m`sur` ce au nceput s` lipseasc` con- curen]ii de top de la Olympia. Ultimul concurs important al anului, din liga profesion- ist`, poart` numele unui cul- turist celebru care s-a luptat cu Arnold pentru titlul Mr. Olympia din 1975, devenind apoi actor, Lou Ferrigno. Din p`cate, concursul nu are pre- mii n bani la fel de mari pre- cum cele organizate de Arnold, de aceea nu atrage competitori de vårf. Locul doi a fost cå[tigat de Ronny Rockel, care a ocupat locul 14 la Mr. Olympia, concursul Ferrigno Legacy Pro fiind 18 Culturism&Fitness nr. 6/2015 foto:Flexonline.com DDeexxtteerr JJaacckkssoonn cå[tigat de Joshua Lenartowicz. Dexter Jackson are, la 45 de ani, cel mai prolific an din carier`? Dexter con- cureaz` de 23 de ani, din care 17 la profesioni[ti, unde a luat locul ntåi de 24 de ori, inclusiv titlul suprem la Mr. Olympia n 2008 iar 5 victorii sunt la Arnold Classic. Anul acesta Dexter a cå[tigat 4 concursuri profesioniste ma- jore [i a ie[it pe locul 2 la Mr. Olympia, avånd [ansa ca n 2016 s` doboare recordul lui Ronnie Coleman care are cele mai multe victorii n con- cursurile profesioniste. Anul acesta, dup` atåtea victorii, o firm` important` de supli- mente nutritive a semnat un contract cu el pentru o cifr` cu multe zerouri. Se pare c` Dexter va mai sta cå]iva ani pe podiumul marilor com- peti]ii. Shawn Rhoden e mul]umit c` l-a b`tut pe Dennis Wolf la Mr. Olympia? Shawn Rhoden, locul 3 la Mr. Olympia, a declarat dup` concurs: „Nu voi fi niciodat` cel mai mare culturist de pe scen`, dar p`[esc pe scen` ca [i cum a[ fi cel mai mare tip. Trebuie s` ai aceast` ncredere n tine, fie c` e con- curs local, fie c` e Mr. Olympia. Nu mi-e fric` s` stau lång` Phil, Wolf, Mamdouh... nu conteaz` cine e. Sunt mul]umit c` l-am b`tut pe Dennis Wolf, am pierdut n fa]a lui concursul Arnold Classic 2014 de[i cred c` meritam s` cå[tig n ciuda faptului c` Dennis e mai nalt [i mai greu decåt mine. A fost o nfrångere dureroas`, foar- te dureroas` [i de aceea ultimele dou` clas`ri n fa]a lui la Mr. Olympia mi-au prins bine. Anul trecut am concurat [i am f`cut demonstra]ii n 16 ]`ri diferite a[a c` nu am avut atåt de mult timp cåt mi dore- am pentru preg`tirea pentru Mr. Olympia. Acum mi-am stabilit un num`r maxim de apari]ii la show-uri [i sper s` progresez de la an la an.” campionul de cultu- rism Cristian Zlatanovici a revenit n concursuri dup` o pauz` de 16 ani? El a partici- pat n octombrie, la Cupa Romåniei, la categoria 70 kg seniori, unde a ob]inut meda- lia de bronz. Deja se preg`- te[te intens pentru c` la anul dore[te s` participe la mas- ters. Radu Valahu s-a c`s`torit? Gigantul de 136 kg, campion la skandenberg, s-a c`s`torit pe data de 20 octombrie cu Roxana care cånt`re[te cu 90 kg mai pu]in decåt el. Showman, cum este el, nici la propria nunt` nu au lipsit momentele caracteris- tice create pe loc. Culturism&Fitness nr. 6/2015 19 RRaadduu VVaallaahhuu [[ii RRooxxaannaa SShhaawwnn RRhhooddeenn PPhhiill HHeeaatthh CCrriissttiiaann ZZllaattaannoovviiccii O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 29 de ani,1,75 m [i 80 de kg. – Cum te-ai apucat de fit- ness [i de ce? – Am nceput acum doi ani [i jum`tate ca instructor la o sal` de fitness [i atunci mi- am dat seama c` iubesc ceea ce fac [i c` merit` s` m` dedic ntru totul. Din dorin]a de a fi cåt mai aproape de clien]ii mei [i a-i ajuta n a de- veni varianta lor cea mai bu- n`, am decis s` devin antre- nor personal ca s` fiu al`turi de clien]ii mei 24 de ore din 24. De asemenea, am urmat cursuri de specializare pentru a-mi mbun`t`]i cuno[tin]ele n domeniul fitnessului, pen- tru a oferi servicii de cåt mai bun` calitate. Tot ceea ce pot spune la ora actual` este c` sunt ntr-o continu` transfor- mare. |n acest domeniu nu te opre[ti niciodat`! – Cum arat` programul t`u de antrenament [i cel alimen- tar? – |n prima parte a zilei de luni ncep antrenamentul de cardio iar n a doua parte a zilei antrenez pieptul [i abdomenul. Mar]i fac spate , miercuri - deltoizii, joi - bra]e- le, iar vineri diminea]` - abdo- menul iar seara - picioare. |n ceea ce prive[te alimenta]ia, am un regim destul de echili- brat. |n prima parte a zilei m`- nånc carbohidra]i, cereale in- tegrale [i salat` de fructe, iar restul zilei consum proteine, piept de pui, pe[te, legume [i multe ou` fierte. – Unde ]i antrenezi clien]ii? – La sala Royal Fitness din cartierul Militari, Bucure[ti. – Ce vor s` ob]in` cei care vin la sal`? – Foarte simplu! B`ie]ii vor bra]e mari, abdomen bine conturat [i spate mare. Fetele vor fesieri bine contura]i, pici- oare sub]iri [i abdomen cu p`tr`]ele. – Ce recomanzi ncep`tori- lor? – Recomand ncep`torilor s` n]eleag` importan]a sin- tagmei fitness=s`n`tate. Acesta nu este un sport, este un stil de via]` pentru oameni disciplina]i. Nu exist` o cale u[oar` pentru a avea rezul- tate, decåt prin mult` munc` [i disciplin`. |ntotdeauna pa- [ii mici sunt cheia marilor succese! Un alt sfat foarte important pentru ncep`tori este s` acorde mare aten]ie execut`rii corecte a exerci- ]iilor [i nu m`rimii greut`]ilor. Interviu cu Insist pe acest subiect deoa- rece mul]i dintre ei au tendin- ]a de a folosi greut`]i mari pe care nu le pot controla din dorin]a de a impresiona pe cei din jur. Astfel exist` riscul de a se accidenta. – Ce proiecte de viitor ai? – Momentan am nceput un proiect pe youtube, MaxFit, unde m` adresez oamenilor de acas` care nu pot ajunge la o sal` sau care nu [i per- mit un antrenor personal, unde i nv`] mai multe tipuri de antrenamente pentru a se bucura de frumuse]ea [i s`n`tatea fitnessului. Vreau s` m` specializez cåt mai mult n acest domeniu [i pe viitor s` particip la un concurs de fitness, pentru mine n primul rånd, dar [i pentru clien]ii mei. Este o experien]` unic` prin care ajungi al`turi de oameni deosebi]i. 20 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenin- du-se astfel accidentele car- diovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata meta- bolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 6/2015 21 Marius Florian Andrei O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Anatomie locomotorie uman` (I) Marian Constantin, biolog Sistemul locomotor este format din trei componente: mu[chii scheletici, suportul mobil al mi[c`rii, articula]iile, suportul semimobil, [i oasele, care constituie suportul solid [i pasiv al celorlalte dou`. F`r` a intra n detalii, care pot fi g`site consultånd o carte de anatomie, voi prezenta, pe scurt, anatomia aparatului locomotor, punånd accent, mai mult, pe plan[e, pentru a eviden]ia pozi]ia oaselor [i a mu[chilor princi- pali, la ace[tia din urm` indicånd [i ac]iunea exerci- tat` n timpul contrac]iei. Scheletul uman Scheletul reprezint` totali- tatea oaselor din organism, care, la omul adult, sunt n num`r de 206-207, iar la copil, circa 270, datorit` prezen]ei mai multor centri de osifica]ie n structura unor oase, suda]i prin cartilaje. Scheletul cuprinde: scheletul axial (craniul, coloana vertebral`, coastele [i sternul); scheletul apendicular (scheletul centurilor [i schele- tul membrelor liber). Craniul este format din 24 de oase, plus osul hioid [i oasele urechii medii, care, chiar dac` nu sunt articulate cu oasele craniului, fac parte din aceea[i regiune a corpu- lui. Craniul ad`poste[te organele sistemului nervos central [i unele organe de sim] [i ale c`ilor aero diges- tive superioare. Coloana vertebral` este format` din 33-34 de verte- bre, mp`r]ite n cinci regiuni [i articulate ntre ele. Coastele sunt oase late, n num`r de 12 perechi, [i formeaz` cutia toracic`, mpreun` cu regiunea tora- cal` a coloanei vertebrale [i cu sternul, os lat situat medi- an, anterior. Membrul superior este for- mat din centura scapular` (omoplat [i clavicul`) [i din Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 6/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. oasele membrului liber (humerus, ulna, radius, 8 carpiene, 5 metacarpiene [i 14 falange). Membrul inferior este for- mat din centura pelvian` (dou` oase coxale, formate prin sudarea a trei oase: ilion, ischion [i pubis) [i din oasele membrului inferior liber (femur, rotula, tibie, fibul`, 7 oase tarsiene, 5 metatarsiene [i 14 falange). Articula]iile Articula]iile realizeaz` leg`turile dintre oase [i sunt elementele semiactive ale mi[c`rii, participånd la aceas- ta, dar f`r` a o ini]ia. Ele per- mit diferite grade de mobili- tate ntre segmentele osoase prinse, prin cartilaje, prin liga- mente, prin ]esut conjunctiv fibros sau prin ]esut osos. |n corpul uman, sunt mai multe tipuri de articula]ii, dintre care, cea mai mobil` [i cea mai predispus` la accident`ri la practican]ii culturismului [i ai fitnessului este articula]ia scapulo humeral`, iar cele mai pu]in mobile sunt articu- la]iile dintre oasele cutiei craniene. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Exist` o multitudine de metode de antrena- ment [i tehnici de execu]ie. Foarte bune, foarte utile. Toate trebuie testate, apreciate [i utilizate n func]ie de beneficii [i rezultate con- crete. |n c`utarea antrenamentului ideal care s` se potriveasc` perfect tipului de corp, orice tån`r petrece mult timp citind articole dedicate acestor tipuri de tehnici [i metode. Mul]i cred c` exist` metode secrete ale marilor campioni [i c`, dac` le-ar afla, ar reu[i [i ei progrese uimitoare. Acum ceva timp a venit la mine un tån`r destul de bine f`cut [i mi-a zis: „Robert m` cheam`, a[ vrea s` m` antrena]i pentru c` vreau s` mai progresez [i s` intru n com- peti]ii. Am mai experimentat cu diverse me- tode de antrenament, dar nu ar`t cum a[ vrea [i m` g`ndesc c` poate m` ajuta]i s` g`sesc metoda care mi se potrive[te cel mai bine.” Am nceput antrenamentele [i el a remarcat c`, fa]` de ce obi[nuia s` fac` pån` atunci, eu l puneam s` fac` mult mai multe serii pentru fiecare grup` muscular`. Dup` cåteva s`pt`måni a nceput s` vad` progrese [i mi-a spus: „Domnu' Florin, pån` acum to]i m` sf`tuiau s` folosesc o metod` sau alta, dar nimeni nu mi-a zis c` secretul e c` pur [i sim- plu trebuie s` munce[ti din greu. Dumnea- voastr` sunte]i primul care m-a pus la munc`. Acum [tiu ce am de f`cut.” Deseori acesta e singurul lucru care st` ntre tine [i progresul pe care a[tep]i s`-l ob]ii. Trebuie s` munce[ti din greu [i s` faci asta la fiecare serie pån` la limita de suportabilitate a organismului. Mul]i se pierd pe drum, aplicånd n esen]` corect metode de antrenament sau tehnici de execu]ie bune, dar nu pun cu adev`rat pasi- une, entuziasm, dorin]` arz`toare la fiecare serie f`cut` [i deseori la antrenament nu storc la maximum grupa lucrat` pentru c` nu fac suficiente serii. Arnold zicea c` se gånde[te la bicep[ii s`i ca la ni[te mun]i atunci cånd i lucreaz`. Frank Zane spunea c` ultimele repet`ri ale seriei sunt cele mai importante. Ronnie Coleman zicea c` seria ncepe cu adev`rat atunci cånd crezi c` nu po]i face nicio repetare [i ]i vine s` te opre[ti. Dac` nu te opre[ti, vei ajunge campion. De multe ori campionii se antreneaz` mpreun` cu alt sportiv cam de aceea[i for]` [i se provoac` la fiecare serie s` fac` mai multe repet`ri cu greut`]i mai mari. E cea mai bun` metod` de a stimula [i de a ridica nivelul antrenamentelor. Munca grea, ndårjit`, nu poate fi b`tut` de nimic!!! Culturism&Fitness nr. 6/2015 25 Factorul cheie Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR FFlloorriinn UUcceeaannuu 24 Culturism&Fitness nr. 6/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Daniel Oprea campion balcanic Fiecare dintre cei care practic` n mod regulat fit- nessul are n vedere cåteva aspecte care cuantific` prac- tic rezultatele ob]inute. Cel mai vizat aspect este acela de a modifica compozi]ia cor- poral`, adic` de a reduce substan]ial nivelul de ]esut adipos [i, n aceea[i m`sur`, hipertrofierea/tonifierea ]esu- tului muscular somatic. Evident, cei care au deja mul]i ani de antrenament con- stant [i serios [i pot pune n d r e p t ` ] i t problema atin- gerii limitei biologice a organismului, adic` a ni- velului maxim de dezvoltare muscular` f`r` utilizarea unor substan]e sti- mulatoare, pr- ecum steroizii anabolizan]i sau hormonii de cre[tere. Odat` atins` aceast` limit`, potrivit cerce- t`rilor [tiin]i- fice, este foar- te dificil ca ea s` fie dep`[it` n mod natural, doar prin mbu- n`t`]irea uneia dintre cele trei coordonate esen]iale: antrenament, nu- tri]ie, odihn`. Dac` ns` este vorba des- pre practicantul natural, de nivel intermediar sau avan- sat, care nu a atins nc` limi- ta biologic` a dezvolt`rii, de- p`[irea perioadelor de plafo- nare n cre[tere muscular` [i for]` este un obiectiv realiza- bil [i binen]eles o provocare. Voi prezenta, pe parcursul a cåteva articole, schimb`rile ce pot fi f`cute la nivelul abord`rii antrenamentului, alimenta]iei, refacerii [i recu- per`rii post-antrenament. |n cadrul acestui articol, voi discuta problema evalu`rii obiective a statusului fizic existent, pentru ca ulterior s` poat` fi stabilit` cu claritate calea de urmat. Sportivul trebuie s` se deta[eze psihic de plafona- rea ap`rut` [i va face o eva- luare obiectiv` a progresului ob]inut pån` atunci, dar [i o analiz` corect` a neajunsu- rilor. De asemenea, fiecare dintre cei afla]i ntr-o astfel de situa]ie ar trebui s` se ntrebe dac` nu cumva motivul pen- tru care evolu]ia lor a stagnat este acela c` a[teapt` prea mult de la propriul corp. Ace[- tia ar putea merge mai depar- te cu analiza [i, cu siguran]`, ar putea depista [i alte motive care conduc la e[uarea unui program de antrenament. Un aspect care, indiferent de nivelul atins de un sportiv, mbun`t`]e[te performan]a [i care nu trebuie uitat atunci cånd vine vorba de evaluarea progreselor [i de evitarea pla- fon`rii este planificarea antre- namentului [i nutri]iei pe o perioad` suficient de lung` [i notarea acestor programe ntr-o agend` pe care o ve]i consulta periodic. Astfel, cu siguran]` va fi mult mai greu s` v` abate]i de la programul stabilit. Faptul c` uneori nu suntem capabili s` con[tien- tiz`m propriile noastre rezul- tate este cauzat cel mai ade- sea de lipsa unui jurnal al activit`]ilor, n care s` not`m acele detalii care mai tårziu ne vor ajuta s` identific`m 26 Culturism&Fitness nr. 6/2015 motivele plafon`rii. Motiva]ia pentru a r`måne n programul propus este foarte important` iar, pentru a r`måne motivat cåt mai mult timp, este nece- sar s` v` g`si]i fie un parte- ner de antrenament ori un grup de prieteni care s` aib` acelea[i preocup`ri ca [i voi. Fitnessul, ca orice alt do- meniu, evolueaz`. Noi meto- de de antrenament [i nutri]ie sunt descoperite [i imple- mentate iar cele vechi sunt mbun`t`]ite. |n momentul n care ve]i considera c` [ti]i totul, probabil c` va nceta [i evolu]ia, iar asta se ntåmpl` pentru c` nu ve]i mai aduce n programul vostru nimic nou, inovator, care s` stim- uleze progresul. Trebuie s` n]elegi, n primul rånd, cum func]ioneaz` corpul t`u [i de ce are nevoie pentru a pro- gresa. Deci, pune]i-v` ntre- b`ri, citi]i, documenta]i-v` [i alege]i r`spunsurile care vi se potrivesc cel mai bine. {i nc` o chestiune: nu ntotdeauna o metod` care prive[te antre- namentul sau alimenta]ia [i care a dat rezultate n cazul unei anume persoane trebuie n mod obligatoriu s` fie un succes [i pentru un alt practi- cant. Fiecare organism este unic [i de aceea antrenamen- tul [i nutri]ia trebuie individu- alizate n func]ie de nevoile specifice, cu precizarea c` anumite principii universal va- labile sunt aplicabile tuturor. O alt` cale sigur` c`tre in- succes este folosirea stero- izilor anabolizan]i. E clar c` fiecare dintre noi vrea cåt mai mult, cåt mai bun [i desigur cåt mai repede, ns` steroizii nu sunt o solu]ie, ci mai de- grab` un sabotaj adus corpu- lui vostru. Drumul bun [i sigur este de fapt abordarea sis- tematic`, serioas` [i respon- sabil` a antrenamentului, nu- tri]iei [i refacerii. |n num`rul viitor al revistei, vom discuta despre modific`- rile ce pot fi f`cute la nivelul componentei antrenament pentru a dep`[i cu succes Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Evitarea plafon`rii Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 6/2015 27 O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 6/2015 29 Fie c` vorbim despre un fizic complet, precum al celor care concureaz`, fie c` vrei s` la[i o impresie bun` n mintea celor din jurul t`u, un spate bine dezvoltat este un argument serios. Unii atle]i sunt buni la capitolul l`]ime, dar le lipsesc detaliile [i grosi- mea pentru un aspect com- plet. Al]ii pot ascunde mone- de n grosimea mu[chilor spatelui, dar par c` pot trece printr-o sp`rtur` ngust` din- tr-un perete din cauza lipsei l`]imii marilor dorsali. Indife- rent n ce categorie te afli, ci- te[te mai departe pentru c` avem solu]ii pentru tine. Po]i folosi ambele programe, al- ternativ, de la un antrena- ment la altul, pentru a surprin- de tot timpul spatele pentru noi cå[tiguri. Solu]ia pentru l`]ire De[i multe exerci]ii au ca scop mbun`t`]irea n gene- ral a spatelui, po]i folosi unele mi[c`ri pentru a ]inti exact zona sau zonele problem`. Dac` vrei s`-]i mbun`t`]e[ti forma de V, atunci ncearc` pentru cåteva luni urm`torul program. Trac]iuni la bar` fix` Apuc` bara cu o l`]ime n- tre palme mai mare decåt l`- ]imea umerilor, dar nu una foarte larg`, alege astfel ncåt s` fie confortabil`. Las`-te s` atårni cu bra]ele ntinse. Folo- sind for]a dorsalilor ridic` cor- pul pån` cånd b`rbia ajunge la nivelul barei. |ncearc` s` men]ii pozi]ia pentru o secun- d`. Dac` nu po]i face exerci- ]iul cu greutatea proprie, nlo- cuie[te-l cu varianta la helco- metru. Dac` po]i face cu u[u- rin]` peste 10 repet`ri, pune- ]i centura [i adaug` greutate adi]ional` sau apuc` ntre t`lpi o ganter`. Pullover cu gantera |ntinde-te pe spate, per- pendicular pe o b`ncu]`, p`streaz` t`lpile n con- tact cu solul [i picioarele ndoite din genunchi. Apuc` o ganter` [i ntin- de bra]ele n sus. Co- boar` bra]ele n spatele capului cåt sim]i c` dor- salii sunt ntin[i. Adu bra]ele din umeri la pozi- ]ia ini]ial`, deasupra pie- ptului. Nu gr`bi execu]ia! Ramat din [ezånd la cablu cu priz` larg` A[az`-te la aparatul de ramat. Ata[eaz` o bar` mai lat`. Dac` sala dispune de una cu priz` medie (vezi foto), alege- o pe aceea, dac` nu, o bar` dreapt` va face tre- aba. |ncepe cu bra]ele ntinse, spatele drept [i cambrat. Trage bara pån` atinge stomacul [i men]ine contrac]ia timp de o secund`. |ntinde lent bra]ele napoi [i repet`. Trageri cu bra]ele ntinse cu frånghia Stai cu fa]a la un scripete plasat sus. foto:Ironman ttrraacc]]iiuunnii llaa bbaarraa ffiixx`` ppuulllloovveerr ccuu ggaanntteerraa rraammaatt ddiinn [[eezzåånndd ttrraaggeerrii ccuu ffrråånngghhiiaa Antrenament pentru spate Cele dou` programe v` vor ajuta s` ad`uga]i atåt l`]ime cåt [i grosime spatelui 28 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Trac]iuni la bar` fix` cu priz` larg`, 3-4 serii x maxi- mum de repet`ri Pullover cu gantera, 3-4 x 12-15 Ramat din [ezånd la cablu cu priz` larg`, 3-4 x 12-15 Trageri cu bra]ele ntinse cu frånghia, 3-4 x 12-15 O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. 30 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Ata[eaz` o frånghie la cablu. Pozi]ioneaz`-te mai departe de greut`]i astfel ncåt atunci cånd cobori bra]ele p`strate ntins s` nu atingi aparatul. |ncepe cu bra]ele ridicate [i ntinse, ]inånd capetele från- ghiei apropiate. Trage bra]ele n jos, p`stråndu-le ntinse. Cånd bra]ele coboar` sub ni- velul pieptului, dep`rteaz` capetele frånghiei pentru o mai bun` contrac]ie a dor- salilor. Execut` lent. Solu]ia pentru grosime Sunt oameni binecuvånta]i cu spate lat, dar care nu prezint` acea grosime care d` aspectul de pur` for]` [i putere. Dac` vrei s` adaugi grosime spatelui t`u, atunci programul urm`tor este pen- tru tine. |ndrept`ri cu bara |nc`lze[te-te bine, nce- pånd cu bara goal`, apoi ad`- ugånd 20-30 kg la fiecare se- rie de nc`lzire. Folose[te o priz` prona]ie iar dac` greu- tatea este mare [i sim]i c` ]i scap` folose[te o priz` mixt`, alternånd priza palmelor de la o serie la alta. |n timpul seriei, ndoaie genunchii, p`streaz` spatele tot timpul cambrat. Nu exagera cu greutatea, ale- ge-o ca s` te ncadrezi pentru cele 8-10 repet`ri. Cere sfat- ul, privind execu]ia, celor mai cu experien]` sau instructoru- lui s`lii. Ramat cu bara T P`strånd spatele drept, apleac`-te la un unghi de aproximativ 45 de grade [i apuc` månerele barei T. Trage bara pån` cånd atingi cu måinile sau discurile piep- tul. P`streaz` pozi]ia de sus timp de o secund` [i stoarce la maximum mu[chii spatelui. Folose[te discuri cu diame- trul mai mic pentru a nu limita amplitudinea mi[c`rii. Dac` nu ai o bar` T n sal`, fixeaz` o halter` cu un cap`t ntr-un col], n cel`lalt cap`t pune discuri [i ata[eaz`-i un måner V. Ramat cu gantera Pune un bra] [i genunchiul corespunz`tor pe o b`ncu]` orizontal`. Apuc` o ganter` cu bra]ul liber [i p`streaz` cel`lalt picior ferm pe podea. Pozi]ia trunchiului trebuie s` fie aproape paralel` cu solul. P`strånd cotul apropiat de corp, ridic` gantera n sus [i spre [old. Stoarce mu[chiul timp de o secund` n partea de sus. Dup` completarea seriei, stai 10-20 de secunde [i repet` cu cel`lalt bra]. Trac]iuni la helcometru cu månerul n V Ata[eaz` un måner n V la cablul helcometrului. Fixea- z`-]i picioarele sub perni]e, apuc` månerul cu bra]ele n- tinse deasupra capului. Cu for]a dorsalilor, trage månerul pån` atinge pieptul. |ncearc` s` p`strezi trunchiul drept [i s` nu implici bicep[ii, gån- de[te-te c` bra]ele sunt ni[te cårlige care trag greutatea. P`streaz` pozi]ia de con- trac]ie maxim`, cånd månerul atinge pieptul, timp de o se- cund`. Adu bra]ele lent la pozi]ia ini]ial`. La ambele programe, pau- za ntre serii trebuie s` fie de 2 maximum 3 minute la exer- ci]iile grele, precum ndrept`- rile. La programul pentru l`]ire este indicat s` alegi [i un exerci]iu special pentru lombari, precum hiperexten- siile, 3-4 serii pån` la epuizare. Alexandru Bolborici dup` Ironman nnddrreepptt``rrii ccuu bbaarraa rraammaatt ccuu bbaarraa TT rraammaatt ccuu ggaanntteerraa |ndrept`ri cu bara, 3-4 x 8- 10 Ramat cu bara T, 3-4 x 8- 10 Ramat cu gantera, 3-4 x 12-15 Trac]iuni la helcometru cu månerul n V, 3-4 x 12-15 ttrraacc]]iiuunnii ccuu mmåånneerruull nn VV Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 6/2015 31 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 6/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. |n data de 5 decembrie, s-a desf`[urat la Romexpo prima edi]ie a acestui concurs. Cristian Anghel, culturist de performan]`, a fost organiza- torul principal al festivalului, care a mai cuprins [i concur- suri de strongman [i street workout. Premiile atractive au adunat sportivi consacra]i de la noi din ]ar`, dar [i din Moldova [i Bulgaria. Premiul cel mare, openul la bra]ul drept seniori, a fost cå[tigat de Sabin B`dulescu. Clasamentul complet l g`si]i pe siteul bratdefier.ro The OG Festival Codlea Power Cup RRaadduu VVaallaahhuu,, SSaabbiinn BB``dduulleessccuu [[ii CCrriissttiiaann AAnngghheell Concurs de tradi]ie deja la Codlea, a adunat, pe data de 12 decembrie, un num`r mare de sportivi. Dan Vlad s- a remarcat nc` o dat` printr- o foarte bun` organizare. La openul seniorilor s-a impus bulgarul Plamen Dimitrov, cå[tig`torul cate- goriei de 85 kg. Clasament complet, poze [i video g`si]i pe bratdefier.ro MMiirrcceeaa SSiimmiioonneessccuu--SSiimmiicceell,, AAlliinn SSaanndduu,, RRaadduu VVaallaahhuu,, PPllaammeenn DDiimmiittrroovv,, DDaanniieell PPrrooccooppcciiuucc [[ii DDaann VVllaadd 32 Culturism&Fitness nr. 6/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 6/2015 Vånd aparatur` profesiona- l` (Panatta) Technogym, sal` complet`. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,59 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 6/2015 35 L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×