Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Inwestycje Gdańsk 2020

17 297 vues

Publié le

Prezentacja dot. planowanych inwestycji w Gdańsku do 2020 r.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Inwestycje Gdańsk 2020

 1. 1. Razem inwestujemy w Gdańsk propozycje inwestycji do roku 2020
 2. 2. Gdańsk się zmienia! Od lat inwestujemy w miasto. z budżetu miasta!!! Przez ostatnie 10 lat, dzięki pozyskanym z UE środkom, jesteśmy w czołówce miast Polski! zaspokajanie potrzeb i podnoszenie jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców Gdańska w konsekwencji inwestycji komunalnych – dynamiczny wzrost inwestycji innych podmiotów 6,2 mld zł. ZAINWESTOWALIŚMY: CEL INWESTYCJI: EFEKT SYNERGII:
 3. 3. Wydatki inwestycyjne na mieszkańca w dużych miastach Polski, w latach 2007-2014 Warszawa ŁódźGdynia KrakówKatowiceWrocław PoznańGdańsk Szczecin 2000 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS Dane w złotych. 4000 6000 8000 10000 12000 11282 10203 9790 9352 8859 6427 6815 6218 6088
 4. 4. Gdańsk prymusem w wydatkowaniu środków unijnych w rankingu „Ekstraklasa miast. Prymusi w wydawaniu pieniędzy z Brukseli” Dziennika Gazety Prawnej. w zestawieniu „Lider wykorzystania środków z Unii Europejskiej” – „Wspólnota” Pismo Samorządu Terytorialnego. w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w kategorii „Najlepsza gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych”. 1 miejsce 2014 1 miejsce 2013 1 miejsce 2013
 5. 5. Inwestycje komunalne: katalizator rozwoju całego miasta Miasto wykonało wiele kluczowych inwestycji: Trasy Słowackiego, Sucharskiego Gdański Teatr Szekspirowski Ścieżki rowerowe Europejskie Centrum Solidarności Nowe linie tramwajowe Liczne tereny rekreacyjne
 6. 6. Inwestycje komunalne: katalizator rozwoju całego miasta W konsekwencji pojawiły się inne inwestycje: Port Gdański Obwodnica Południowa Nowe powierzchnie biurowe Terminal kontenerowy dct Mieszkania Nowe firmy Lotnisko im. Lecha Wałęsy
 7. 7. Nasze inwestycje docenili inwestorzy, którzy otworzyli swoje firmy w Gdańsku
 8. 8. potrzeby inwestycyjne Mimo zainwestowanych miliardów i wielkich zmian w Gdańsku, nadal mamy wiele potrzeb.
 9. 9. Całość wyzwań inwestycyjnych do 2035 roku – na podstawie szacunków PricewaterhouseCoopers, GUS, Eurostat. 70 mld zł. Potrzeby inwestycyjne Gdańska
 10. 10. Wykorzystać nadarzającą się szansę, by pozyskać kolejne fundusze. Poprawić warunki życia gdańszczan. Zadbać o komfort życia w dzielnicach. Kontynuować już rozpoczęte przedsięwzięcia. Co chcemy razem zrobić?
 11. 11. otwarte o najwyższym w regionie poziomie edukacji zielone zamożne przedsiębiorcze zamieszkałe przez aktywnych i solidarnych mieszkańców dostępne komunikacyjnie wewnątrz i z zewnątrz Nasz cel: Gdańsk Nowoczesne i przyjazne miasto: zapewniający wysoki poziom życia gdańszczan
 12. 12. Skąd nasz wybór? Doświadczenie Program wyborczy Strategia Gdańsk 2030 PLUS oraz Programy Operacyjne Dialog z mieszkańcami
 13. 13. Edukacja i kapitał społeczny: • Edukacja • Integracja społeczna i aktywność obywatelska Przestrzeń publiczna: • Przestrzeń publiczna • Infrastruktura Gospodarka i transport: • Innowacyjność i przedsiębiorczość • Atrakcyjność inwestycyjna • Mobilność i transport Kultura: • Kultura i czas wolny Zdrowie: • Zdrowie publiczne i sport Obszary strategicznego rozwoju Gdańska
 14. 14. razem inwestujemy w gdańsk Propozycje inwestycji Miasta Gdańska do roku 2020
 15. 15. 3 x 5 dla Gdańska 2020 5 obszarów strategicznego rozwoju > prawie 5 mld zł. 5 lat > 55 5
 16. 16. Porównanie wydatków na inwestycje w latach 2009–2015 i 2016–2020 – udział procentowy poszczególnych programów Wydatki 2016–2020Wydatki 2009–2015 Edukacja i kapitał społeczny Edukacja i kapitał społeczny Gospodarka i transport Gospodarka i transport ZdrowieZdrowie Kultura Kultura Przestrzeń publiczna Przestrzeń publiczna 4,2%6,3% 54,7%68,0% 10,3%9,4% 1,8% 6,7% 29,0%9,6%
 17. 17. Finansowanie pozabudżetowe Struktura źródeł finansowania projektów planowanych do 2020r. Udział środków zewnętrznych (dotacje) Udział środków własnych gminy 2.070 mln zł. 357 mln zł. 2.483 mln zł.
 18. 18. Źródła finansowania inwestycji 500 1000 1500 2000 2500 3000 285 1930 973 906 604 140 92 Projekty kontynuowane Projekty finansowane tylko ze środków własnych Projekty z finansowaniem zewnętrznym środki gminy środki z ue finansowanie pozabudżetowe dane w mln zł.
 19. 19. Przestrzeń publiczna Rewitalizacja Biskupiej Górki Zagospodarowanie plaż Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Odnowienie Długiego Pobrzeża i rewaloryzacja Targu Rybnego Rewitalizacja budynków Zespołu Bożego Ciała i Sierocińca Rewitalizacja dzielnic Orunia, Dolne Miasto i wsparcie Wrzeszcza, Oliwy, Nowego Portu Odnowienie Drogi Królewskiej Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej Termomodernizacja budynków publicznych Rewaloryzacja Parków Oruńskiego i Oliwskiego Rozbudowa miejskiego ogrodu zoologicznego 1.
 20. 20. Edukacja i kapitał społeczny Budowa szkoły w KowalachBudowa szkoły przy ul. Jabłoniowej Budowa 3 żłobków Budowa 10 przedszkoli Modernizacja szkół i przedszkoli za kwotę 100 mln zł. 2.
 21. 21. Gospodarka i transport Poprawa skomunikowania Górnego Tarasu z Wrzeszczem Wiadukt Biskupia Górka Remont ul. Jana z Kolna Rozbudowa dróg rowerowych Przebudowa ul. Kartuskiej Węzły kolejowe, węzły drogowe, węzły rowerowe, Bilet elektroniczny Układ transportowy Gdańsk Południe Budowa mostu na wyspę Sobieszewską Węzeł Orunia (dawny Czerwony Most) Budowa węzłów przesiadkowych park&ride 3.
 22. 22. Kultura Rewaloryzacja Wozowni Artyleryjnej Planetarium Hevelianum Rewaloryzacja Zespołu Reduty Napoleońskiej Zagospodarowanie parku pofortecznego Rewaloryzacja najcenniejszych obiektów zabytkowych Dom Grassa / Chodowieckiego na Sierocej Centrum kulturalno-społeczne dzielnicy Gdańsk Południe 4.
 23. 23. Zdrowie Budowa 10 km profesjonalnych tras do biegania Budowa co najmniej 20 nowych boisk sportowych Instalacja co najmniej 100 zdrojów wodnych Budowa 4 basenów dzielnicowych Budowa co najmniej 40 siłowni na świeżym powietrzu Budowa co najmniej 40 placów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 5.
 24. 24. Inwestycje spółek miejskich Projekty planowane do realizacji przez Spółki z udziałem Miasta Budowa 1000 mieszkań pod wynajem dla mieszkańców Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Rozwój terenów inwestycyjnych w Porcie Gdańskim Airport City Rozbudowa wysypiska śmieci Komercyjne zagospodarowanie terenu przy Stadionie
 25. 25. Inwestycje partnerstw publiczno-prywatnych Projekty PPP w fazie realizacji inwestycji Zagospodarowanie Północnej części Wyspy Spichrzów Zagospodarowanie Targu Siennego i Rakowego Budowa i eksploatacja kolumbariów na Gdańskich cmentarzach komunalnych
 26. 26. Inwestycje partnerstw publiczno-prywatnych Projekty PPP w fazie koncepcyjnej Rewaloryzacja Parku Oliwskiego Water Discus – Centrum Nauki Wiedzy o Morzu Zagospodarowanie terenu dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście Budowa i eksploatacja parkingów kubaturowych Gdańsku Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Letnicy o powierzchni 10 ha
 27. 27. Lista rezerwowa inwestycji • Nowa Bulońska Południowa • Ciąg Nowa Małomiejska – Nowa Podmiejska • Nowa Kościuszki etap I i etap II • Połączenie Metropolii Gdańskiej z regionem od strony zachodniej • Nowa Gdańska • Nowa Wałowa etap I i etap II • Nowa Unruga • Rewaloryzacja Alei Lipowej w Gdańsku • Naturalizacja wydm Pasa Nadmorskiego
 28. 28. Drogi 25 km 19,5 km Nowe linie tramwajowe 7,7 km 14,5 km Drogi rowerowe 50 km 69,5 km Chodniki Koszt 65 km 2 899 mln zł. 79,5 km 2 472 mln zł. część układu drogowego zbudowane lata 2009–2015 planowane lata 2016–2020 nowe połączenia w tym program chodnikowy ok. 25 km w ramach budowy dróg Transport w Gdańsku: co zrobiliśmy, co planujemy?
 29. 29. młodzieżprzedsiębiorcy rady dzielnic seniorzy NGO ludzie kultury mediasport i czas wolny Będziemy rozmawiać na temat zaproponowanych projektów z mieszkańcami
 30. 30. razem inwestujemy w gdańsk Rozmawiajmy! wypełnij ankietę: www.gdansk.pl/inwestycje2020 Podsumowanie rozmów na temat pakietu inwestycyjnego dla Gdańska: Doroczne spotkanie obywatelskie 14 grudnia o godz. 18.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
 31. 31. razem inwestujemy w gdańsk Stwórzmy razem podstawy rozwoju Gdańska 21. wieku

×