Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ke hoach internet marketing | marketing Plan

Tài liệu mẫu Kế hoạch marketing online - truyền thông trực tuyến.
Bản kế hoạch chính là con đường dẫn bạn đến THÀNH CÔNG trên Internet.

Trích từ tài liệu khóa học Internet Coaching tại iNET
http://iNET.edu.vn, www.InternetCoaching.vn

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ke hoach internet marketing | marketing Plan

 1. 1. Internet Marketing Plan Hướng dẫn lập Kế hoạch Internet marketing© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 1
 2. 2. Tại sao phải lập kế hoạch ? Giúp bạn thông hiểu rõ về chiến dịch Đảm bảo 1 chương trình hoạt động trên nền internet đúng theo các yêu câu đặt ra, & đạt được mục tiêu.Không lập Kế hoạch = Lập kế hoạch cho sự thất bại Dù cho SP/DV của bạn tốt đến mức nào đi nữa nhưng nếu không ai biết sẽ trở lên VÔ NGHĨA. © 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 2
 3. 3. Vision (tầm nhìn) • Visualize you in the future (2, 3 years), clearly. • Every thing created twice: • 1st in Mind • 2nd in Life© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 3
 4. 4. Goal (mục đích) • Direction, as specific as possible fly path: 24h USA VN destination Africa© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 4
 5. 5. Strategy• Strategy: Goal • How to get the Goal. • Use which medium?• Action Strategy • Every day, take action • Dont move our goals • Every one fail sometimes Action Results© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 5
 6. 6. Quy trình phát triển bản kế hoạch Đối tượng Mục tiêu Đối thủ ? Chiến lược Thông điệp Giai đoạn Công cụ Thời gian KPI© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 6
 7. 7. Xác định đối tượng tiếp cận • Who? Where? Age ? • Họ làm gì trên mạng • Họ mong muốn gì ?,.. Khách hàng phải là điểm xuất phát, đồng thời làđiểm chốt cuối cùng của mọi hoạt động marketing.© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 7
 8. 8. Xác định mục tiêu chiến dịch Mục tiêu phải SMART Nhận diện thương hiệu Xây dựng Tăng quan hệ doanh số Mục tiêu chiến dịch Gia tăng Thay đổi CSDL thói quen© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 8
 9. 9. Đánh giá đối thủ cạnh tranh© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 9
 10. 10. Xây dựng chiến lược! • Chiến lược marketing nào là tốt nhất để đạt mục tiêu ? • Chiến lược về nội dung và kênh phát tán.© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 10
 11. 11. Thiết lập thông điệp sáng tạo Không chỉ đơn thuần là quảng cáo 1 thông điệp Thực tế cần ĐỐI THOẠI, TƯƠNG TÁC để mọi người thưởng thức, nâng cao giá trị và …kết nối với nhau!© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 11
 12. 12. Phân định chiến lược bằng giai đoạn Quan tâm Khao khát Trải nghiệm© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 12
 13. 13. Các kênh tiếp cận số Banner quảng Kênh cáo PR truyền online thống Game SMM Web Mess- SMS enger Viral Email SEO SEM© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 13
 14. 14. Phân chia thời gian Ví dụ: Kênh Attention Interest Desire Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8 Tuần 9 Viral Micro site Ads banner Facebook FB ads Forum seeding Bloggers Email SMS SEM© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 14
 15. 15. Ngân sách Của chiến dịch Phân bổ từng kênh Có thể tối ưu hóa ngân sách để đạt KPI không?© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 15
 16. 16. KPI – Tiêu chí đánh giá Time on site (TOS) CPC / CPM Pageviews Unique visitor Registration / CR Bounce rate Views, comment, like, vote© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 16
 17. 17. Ví dụ về chỉ tiêu KPI và chi phí # Kênh Visits C.R Registers Cost CPC Banner ads 50,000 3.00% 1,500 $ 8,000 $ 5.00 Yahoo 20,000 5.00% 1,000 PAID – SEM 10,000 8.00% 800 $ 2,000 Facebook ads 20,000 4.00% 800 $ 2,000 Forum Seeding 30,000 10.00% 3,000 $ 1,000 Facebook 50,000 5.00% 2,500 Email marketing 10,000 5.00% 500 $ 1,000 Search engine (SEO) 20% 60,000 10.00% 6,000 $ 2,000 Video marketing 10% 30,000 5.00% 1,500 $ 500 Offline 5% 15,000 10.00% 1,500 $ 2,000 TOTAL© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 17
 18. 18. KHÓA HỌC INTERNET COACHING BẠN NHẬN ĐưỢC GÌ SAU KHÓA HỌC >>> Hiểu rõ BÍ MẬT của Internet Marketing hiện đại >>> Áp dụng các CÔNG THỨC thành công trên Internet. >>> Hiểu mô hình kinh doanh và các CÔNG CỤ của Internet. >>> Thu hút được 1000+ lượt truy cập / ngày với chi phí “0” >>> Kỹ thuật COPYWRITING, viết bài PR để thu hút người đọc. >>> Có được HỆ THỐNG MARKETING do chính bạn tạo ra. >>> Tích hợp với Email marketing, CRM, Blog & Mạng Xã Hội. www.iNET.edu.vn * www.InternetCoaching.vn© 2012 by iNET Academy Internet Marketing Plan * www.iNET.edu.vn 18

×