Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hướng dẫn cách hack like, tăng like status, ảnh Facebook tự động và miễn phí 100%!

34 232 vues

Publié le

Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn cách hack like, tăng like ảnh & status Facebook miễn phí và tự động 100%!

Đây là cách like cho ảnh và status profile cá nhân chứ không phải fanpage.
Đây là cách like hoàn toàn tự động bạn không cần phải đi like người khác để được like lại!
Đây là cách like hoàn toàn miễn phí!
Bạn có thể tăng số lượng không hạn chế gần như ngay lập tức phụ thuộc vào số lượng người dùng đang sử dụng trên site.

Truy cập website: like5s.com (http://like5s.com)
Nhấn nút “Lấy mã token Like”
Chờ 5 giây rồi nhấn nút “Bỏ qua quảng cáo” ở trang sau đó
Đồng ý với tất cả các yêu cầu của ứng dụng kiểu Skype, Sonymobile, Cocacola... để chuyển tới trang ứng dụng đó.
Copy toàn bộ đường link trên thanh địa chỉ tại trang ứng dụng.
Paste đường link đó vào ô text khu vực muốn tăng like hoặc comment phía trên rồi nhấn nút "Nhập token để nhận like/comment“ để chuyển vào trang nhận like.

Copy mã ID của status (dãy số) cần tăng/hacklike
Nhấn nút “Lấy mã token Like”
Paste mã ID vừa copy vào ô text và nhấn nút “Bắt đầu nhận like/comment” để bắt đầu quá trình tăng.
Để trình duyệt hoạt động đến khi có thông báo hoàn thành là xong!
Bạn cũng có thể tăng bất kỳ thứ gì trên Facebook (vui lòng đọc hướng dẫn trên site)


Publié dans : Internet
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/e2nNQ ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/e2nNQ ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/e2nNQ ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Tăng like bài viết trên fanpage, facebook với giá chỉ từ 200k/ tháng. Liên hệ qua facebook: https://www.facebook.com/tanglikes.net
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Hướng dẫn cách hack like, tăng like status, ảnh Facebook tự động và miễn phí 100%!

 1. 1. Hướng dẫn cách hack like, tăng like và comment ảnh & status Facebook tự động và miễn phí 100%! By: Like5s.com
 2. 2. Tăng like /comment ảnh và status Facebook tự động? Đùa à? • Trong ph n này, mình sầ ẽ h ng d n cáchướ ẫ hack like, tăng like nh & status Facebook t đ ngả ự ộ 100%! • Đây là cách like cho nh và status profile cá nhânả ch không ph i fanpage.ứ ả • Đây là cách like hoàn toàn t đ ng b n khôngự ộ ạ c n ph i đi like ng i khác đ đ c like l i!ầ ả ườ ể ượ ạ • Đây là cách like hoàn toàn mi n phí!ễ • B n có th tăng s l ng không h n ch g nạ ể ố ượ ạ ế ầ nh ngay l p t c ph thu c vào s l ng ng iư ậ ứ ụ ộ ố ượ ườ dùng đang s d ng trên site.ử ụ
 3. 3. Cách hack like, tăng like ảnh & status Facebook tự động và miễn phí 100%! 1. Truy c p website:ậ like5s.com (http://like5s.com) 2. Nh n nút “L y mã token Like”ấ ấ 3. Ch 5 giây r i nh n nút “B qua qu ng cáo” trangờ ồ ấ ỏ ả ở sau đó 4. Đ ng ý v i t t c các yêu c u c a ng d ng ki uồ ớ ấ ả ầ ủ ứ ụ ể Skype, Sonymobile, Cocacola... đ chuy n t i trangể ể ớ ng d ng đó.ứ ụ 5. Copy toàn b đ ng link trên thanh đ a ch t i trangộ ườ ị ỉ ạ ng d ng.ứ ụ 6. Paste đ ng link đó vào ô text khu v cườ ự mu n tăngố like ho c comment phía trên r i nh n nút "Nh pặ ồ ấ ậ token đ nh n like/comment“ể ậ đ chuy n vào trangể ể nh n likeậ .
 4. 4. Cách hack like, tăng like ảnh & status Facebook tự động và miễn phí 100%! 1. Copy mã ID c a status (dãy s ) c nủ ố ầ tăng/hacklike 2. Nh n nút “L y mã token Like”ấ ấ 3. Paste mã ID v a copy vào ô text và nh n nútừ ấ “B t đ u nh n like/comment” đ b t đ uắ ầ ậ ể ắ ầ quá trình tăng. 4. Đ trình duy t ho t đ ng đ n khi có thôngể ệ ạ ộ ế báo hoàn thành là xong! 5. B n cũng có th tăng b t kỳ th gì trênạ ể ấ ứ Facebook (vui lòng đ c h ng d n trênọ ướ ẫ site)
 5. 5. Những điều cần lưu ý! 1. Không s d ng h th ng liên t c, th iử ụ ệ ố ụ ờ gian ch ít nh t 5 phút gi a m i l n sờ ấ ữ ỗ ầ ử d ng. M c đích c a gi i h n này nh mụ ụ ủ ớ ạ ằ b o v tài kho n Facebook c a b nả ệ ả ủ ạ đ c an toàn và không vi ph m đi uượ ạ ề kho n c a Facebook.ả ủ 2. Gi i thi u cho b n bè s d ng đ nh nớ ệ ạ ử ụ ể ậ đ c nhi u like và comment h n.ượ ề ơ
 6. 6. Chúc các b n tăng/hack nhi uạ ề like và comment
 7. 7. Chúc các b n tăng/hack nhi uạ ề like và comment

×