Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
QUY NHƠN
QUẢNG NGÃI
CAO BẰNG
CÀ MAU
CẦN THƠ
KIÊN GIANG
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN
Website:thaituaninvestment.com
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT
Website:thaituaninvestment.com - ...
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Chính sách hợp tác
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Chính sách hợp tác

0903177678

 • Soyez le premier à commenter

Chính sách hợp tác

 1. 1. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com
 2. 2. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NĐT + Từ18 tuổi trở lên + Tìm hiểu kỹ Dự Án và tự nguyện tham gia + 02 bản photo CMND + 02 ảnh 3x4 + Tài khoản ngân hàng Maritime Bank + Điền vào hợp đồng HTKD
 3. 3. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com a) Mức đầu tư: o M1: 100.000.000 VNĐ o M2: 200.000.000 VNĐ o M3: 500.000.000 VNĐ o M4: 1.000.000.000 VNĐ b) Quyền lợi nhà đầu tư: * Tiền hoàn vốn trong 24 tháng •M1: 100.000.000 VNĐ được nhận về 4.167.000 vnđ/tháng •M2: 200.000.000 VNĐ được nhận về 8.334.000 vnđ/tháng •M3: 500.000.000 VNĐ được nhận về 20.834.000 VNĐ/tháng •M4: 1.000.000.000 VNĐ được nhận về 41.670.000 vnđ/tháng (Nhà đầu tư nhận tiền vào ngày 25 hàng tháng-bắt đầu từ ngày 20 của tháng thứ 5 sau khi ký HĐ)) * Chia lợi nhuận từ hệ thống CHUỖI kinh doanh TRÊN TOÀN QUỐC: o M1 : 5% o M2 : 7% o M3 : 10% o M4: 15% QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG
 4. 4. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com QUYỀN LỢI DÀNH CHO CỔ ĐÔNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC Mức đầu tư: 5.000.000 vnđ
 5. 5. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com QUỸ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THƯỞNG CHO CĐ QUYỀN LỢI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT
 6. 6. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG TRÊN TOÀN QUỐC QUYỀN LỢI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 30 KH 30 KH TIỀN THƯỞNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG 20 TRIỆU ĐỒNG KHI
 7. 7. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com QUỸ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUYỀN LỢI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 50 KH TIỀN THƯỞNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG 30 TRIỆU ĐỒNG 50 KH
 8. 8. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com QUỸ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUYỀN LỢI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 100 KH TIỀN THƯỞNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG 50 TRIỆU ĐỒNG 100 KH Chia 5% KDTT (= CĐ 100TR)
 9. 9. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com QUỸ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUYỀN LỢI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 5 LẦN X 100KH 5 LẦN X 100KH Chia 7% KDTT (= CĐ 200TR)
 10. 10. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com QUỸ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUYỀN LỢI DÀNH CHO CỔ ĐÔNG XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC 5 LẦN X 100KH Chia 10% KDTT (= CĐ 500TR) 5 LẦN X 100KH
 11. 11. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com QUỸ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU QUYỀN LỢI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 10 LẦN X 100 KH Chia 15% KDTT (=CĐ 1 TỶ) 10 LẦN X100 KH
 12. 12. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com THỊ TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ
 13. 13. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com XÂY DỰNG TẠI 63TP + THỊ XÃ 63 ĐỊA ĐIỂM X 5 QUÁN = 315 QUÁN 200-500 CĐ x 20 MQHKH= 10.000 KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 315 QUÁN x 30 NHÂN VIÊN = 12.450 LAO ĐỘNG 1QUÁN X 5 TR/1 NGÀY x 30 NGÀY = 150.000.000 VNĐ 315 QUÁN X 150.000.000 = 47.250.000.000 VNĐ ĐIỀU KIỆN CẦN 500 CĐ MỞ 1 QUÁN KINH DOANH KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH NĂM 2014-2016
 14. 14. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com XÂY DỰNG TẠI 679 HUYỆN 679 ĐỊA ĐIỂM X 5 QUÁN = 3.395 QUÁN 200-500 CĐ x 20 MQHKH= 10.000 KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 3.395 QUÁN x 30 NHÂN VIÊN = 101.850 LAO ĐỘNG 1QUÁN X 5 TR/1 NGÀY x 30 NGÀY = 150.000.000 VNĐ 3.395 QUÁN X 150.000.000 = 509.250.000.000 VNĐ ĐIỀU KIỆN CẦN 500 CĐ MỞ 1 QUÁN KINH DOANH KẾ HOẠCH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG HỆ THỐNG KINH DOANH NĂM TỪ 2017-2019
 15. 15. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com THỜI ĐIỂM CHIA LỢI NHUẬN VÀO NGÀY 10/9/2016 SAU KHI THU VỀ LỢI NHUẬN TRỪ HẾT CHI PHÍ CÔNG TY CHIA SẼ LỢI NHUẬN CHO NĐT-VÀ CỔ ĐÔNG NHƯ SAU
 16. 16. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com NHIỆM VỤ CỦA NĐT KHI THAM GIA DỰ ÁN (KẾT NỐI 2 KHÁCH HÀNG ĐẾN VỚI CÔNG TY)
 17. 17. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com (GIỚI THIỆU BẠN BÈ ,NGƯỜI THÂN KHÁCH HÀNG ĐẾN CƠ SỞ KINH DOANH)
 18. 18. QUY NHƠN
 19. 19. QUẢNG NGÃI
 20. 20. CAO BẰNG
 21. 21. CÀ MAU
 22. 22. CẦN THƠ
 23. 23. KIÊN GIANG
 24. 24. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com Ý TƯỞNG SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BÀI TOÁN KHÁCH HÀNG CHIA SẺ LỢI NHUẬNSỬ DỤNG NGUỒN VỐN
 25. 25. CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DV THÁI TUẤN Website:thaituaninvestment.com CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NĐT Website:thaituaninvestment.com - phodem.com.vn - nhadaututre.com HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI QUÝ VỊ

×